Conotoxia
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Budimex, Ten Square Games, Bioton

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 4 kwartał Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Będąc generalnym wykonawcą, oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Kapitalizacja Spółki wynosi 2,88 mld PLN. Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 75 milionów złotych, co...

Bioton ze stratą 2,3 mln netto w III kw. 2018

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków notowana na GPW od 2005 roku. Jak wynika z opublikowanego raportu w III kw. 2018 r. spółka odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna (EBIT) Biotonu wyniosła 3,31 mln zł, natomiast rok wcześniej spółka odnotowała zysk na poziomie 2,12 mln zł. Skonsolidowane przychody osiągnęły pułap 48,4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 91,94 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w relacji do 12,69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201,75 mln zł w porównaniu do 247,36 mln zł...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Elemental [EMT] – Gorące spółki dnia 1.10.2018

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o ponad 4% przy niezłych obrotach. Na wykresie widać, że po fali spadkowej, cena odbiła od tegorocznej linii trendu wzrostowego. Piątkowa świeca miała największą rozpiętość od szczytu w połowie sierpnia, co może oznaczać, że jest to sesja przełomowa, zwiastująca powrót do głównego trendu. Bezpośrednim powodem piątkowej zwyżki były opublikowane dane za drugi kwartał. Spółka odnotowała 66,11 mln zł zysku netto wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,33 mln zł wobec 85,79 mln zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu spółka miała 68,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 11,23 mln zł straty rok wcześniej, przy...

Bioton – 66,11 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. Cena blisko linii trendu.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami za II kwartał. Poniżej najważniejsze dane z raportu.  Spółka zanotowała 66,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2018 roku wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,78 mln zł wobec 5,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,33 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 85,79 mln zł rok wcześniej. Od początku bieżącego roku spółka miała 68,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 11,23 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w...

Bioton [BIO] – z szansami na nowe maksima – analiza na zamówienie

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Spółka notuje bardzo udane półrocze po dwóch słabych latach zakończonych spadkami notowań. Główną przyczyną wzrostów jest poprawa wyników w pierwszym kwartale oraz oczekiwania utrzymania tego trendu w przyszłości. Najbliższy raport półroczny poznamy 31 sierpnia. Po mocnym I kwartale, z pewnością oczekuje się dalszej poprawy wyników, tym bardziej, że wynik kwartalny pokazał zyski względem strat rok wcześniej, a także poprawę rentowności i marż. Ponadto pozytywnie zaskoczyła sprzedaż na rynku krajowym, która rosła o blisko 25%. Aż o 75% wzrosła sprzedaż na rynku chińskim, głównie ze względu na podpisanie globalnej umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży insuliny. Sam prezes zapowiedział zresztą, że cały rok powinien zostać zakończony z zyskiem. Rynek oczekuje więc...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Bumech [BMC] – Gorące spółki dnia 16.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Podczas piątkowej sesji spółka poinformowała o zawarciu umowy z firmą Sequoia. 5 letni kontrakt dotyczy współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej. Umowa polega na tym, że Sequoia będzie sprzedawać Biotonowi produkty oraz dostarczać know-how związany z opracowywaniem, wdrażaniem oraz promowaniem produktów. Prawa do produktów przysługiwać będą Sequoia, przy czym Bioton będzie miał prawo do nabycia tych praw w pierwszej kolejności w przypadku zamiaru ich sprzedaży. Jest to kolejna ważna informacja w ostatnim czasie, po sprawie przejęcia...

Bioton – nawiązuje współpracę se spółką Sequoia

Bioton zawarł z Sequoia umowę współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej - podał Bioton w komunikacie. Na mocy umowy Sequoia będzie m.in. sprzedawać Biotonowi produkty, przy czym produkt leczniczy Cartexan będzie dostarczany przez samą spółkę, a pozostałe produkty przez współpracujących z Sequoia dostawców. Prawa do produktów przysługiwać będą Sequoia, przy czym Bioton będzie miał prawo do nabycia tych praw w pierwszej kolejności w przypadku zamiaru ich sprzedaży. Z kolei Bioton zobowiązał się m.in. do zamawiania produktów i ich sprzedaży do hurtowni farmaceutycznych oraz (pośrednio lub bezpośrednio) do aptek. W zamian za realizację zadań określonych w umowie Bioton zapłaci na rzecz Sequoia wynagrodzenie ustalane w stosunku do wykonania planu przychodów Biotonu w najbliższych 5 latach...

Bioton: Yifan ogłosi wezwanie na 100% akcji SciGen

Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen. "3 lipca 2018 roku Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej z 15 maja 2018 roku. Tym samym spełniony został ostatni z warunków zawieszających uzgodnionych przez strony umowy. W konsekwencji inwestor zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen Ltd" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartą w maju umową, sprzedaż zostanie dokonana w trybie wezwania na zakup wszystkich akcji SciGen, ogłoszonego przez Yifan. Cena za pakiet akcji w SciGen...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], 4Fun Media [4FM] – Gorące spółki dnia 4.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Akcje spółki drożały podczas ostatniej sesji minionego tygodnia o ponad 6% przy bardzo mocnych obrotach. Była to kolejna udana sesja, która pozwoliła zakończyć cały tydzień zwyżkę rzędu 12%. Bezpośrednim powodem wzrostów były opublikowane rano wyniki za pierwszy kwartał. Zgodnie z oczekiwaniami, spółka wypracowała 2,19 mln zł zysku netto wobec sporej straty rok wcześniej. Zysk udało się osiągnąć przy porównywalnie wysokich przychodach jak rok temu. Marża brutto wzrosła bowiem o 17%. Patrząc na wykres, mamy podręcznikowy układ dołków i szczytów wskazujący na trend wzrostowy. Zgodnie...

Bioton – wyniki za pierwszy kwartał

Bioton odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,06 mln zł wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA osiągnął w I kw. 2018 wartość 14,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 wyniósł on 5,9 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,03 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 69,62 mln zł rok wcześniej. "Marża brutto na sprzedaży na poziomie osiągnęła poziom 64 % i była wyższa o 17 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (nie wliczając działalności zaniechanej)" - czytamy w raporcie. Koszty ogólne zarządu w okresie pierwszego kwartału 2018 r. wyniosły...
gorące spółki dnia

TIM S.A. [TIM], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia 9.05.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: TIM SA jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Akcje spółki drożały podczas wczorajszej sesji o około 1%. Znacznie ciekawsze była sesja z poniedziałku, kiedy popyt odrobił początkowe straty i przy wysokich obrotach wypracował 2,3% wzrostu. Mimo trwającej korekty, co kilka dni pojawia się choć jednosesyjne ożywienie. W poniedziałek powodów do wzrostów dostarczył raport ze wstępnymi szacunkami za kwiecień. Okazało się, że przychody wzrosły o 27%, a w okresie od początku roku o niecałe 22%. W szybkim tempie rosną także przychody ze sprzedaży internetowej. Są to kolejne dane bijące rekordowe wyniki...
gorące spółki dnia

Bioton [BIO], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia 10.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o około 17% przy mocno podwyższonych obrotach. Silne wzrosty wywołały oczywiście opublikowane wyniki za 2017 rok. Okazało się, że spółka w ubiegłym roku nadal zanotowała stratę, jednak była ona mniejsza niż przed rokiem. Ponadto udało się wypracować zysk w ujęciu operacyjnym. Znacząco wzrosły także przychody, głównie ze sprzedaży insulin. Spółka od początku roku zyskuje już niemal 40%. Linia trendu spadkowego została już przełamana, a układ ostatnich ekstremów sugeruje nowy trend wzrostowy. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane...
gorące spółki dnia

Bioton [BIO], i2 Development [I2D] – Gorące spółki dnia 20.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologocznych oraz leków generycznych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 6% przy bardzo wysokich obrotach. Nowy tydzień rozpoczynamy więc od kontynuacji tego co działo się w ubiegłym tygodniu czyli bardzo silnych wzrostów, sięgających 28%. Wydaje się, że wśród powodów tak mocnego zachowania spółki można wymienić oczekiwaną poprawę wyników czy też współpracę z Biomedem. Warto pamiętać także o raporcie rocznym, który poznamy już 31 marca. W przeszłości bowiem zdarzały się podobne okresy silnych wzrostów, które dość szybko ulegały zakończeniu. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW...

MM Prime TFI: Bioton spółką tygodnia z +4,4%

W obecnym tygodniu inwestorzy skoncentrują się przede wszystkim na danych makroekonomicznych, zwłaszcza na odczytach inflacji ze Stanów, Chin, gospodarek strefy euro oraz Polski. Co więcej, inwestorzy poznają dynamikę produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej dla Stanów, oraz indeks Sentix i tempo wzrostu produkcji przemysłowej dla Eurolandu. Na uwagę zasługuje również środowe wystąpienie Janet Yellen w Izbie Reprezentantów. Miniony tydzień przyniósł kontynuacją dotychczasowej tendencji. Indeks największych polskich spółek nadal porusza się w trendzie bocznym i testuje psychologiczną granicę 2300 pkt. Co więcej, na uwagę zasługuje bardzo niski wolumen obrotów, który utrudnia zakończenie konsolidacji o ograniczeniach na poziomie 2260 pkt i 2360 pkt. Niemniej warto podkreślić, że w szerszej perspektywie znacznie większe znaczenie należy przypisać barierom na poziomie 2170 pkt oraz 2420 pkt....
gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Lentex [LTX] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych oraz leków generycznych. Pierwsza sesja nowego tygodnia okazała się bardzo udana dla posiadaczy akcji Biotonu. Spółka zyskała tego dnia 4,2% przy bardzo wysokich obrotach. Podwyższony wolumen utrzymuje się tutaj od kilku dni, potencjalnie wskazując na wystąpienie lokalnego dołka. Sprzyja temu sytuacja techniczna, gdyż znajdujemy się na wsparciu opartym o dwa poprzednie dołki. Formacja objęcia hossy przy wyższym wolumenie w tym rejonie może oznaczać wzrosty w najbliższym czasie. Jeżeli tak będzie to cena powinna kierować się co najmniej do okolic 8,50 zł. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD -...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację