Conotoxia

Bioton: Jeremy Launders zastąpi Roberta Neymanna na stanowisku prezesa

Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Biotonu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa zarządu Jeremy'ego Laundersa. Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Biotonu ze skutkiem natychmiastowym, "Pan Launders jest liderem z bogatym doświadczeniem w prywatnych i międzynarodowych firmach w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Przez ostatnie 25 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak Baxter, Pfizer, Diasorin, a ostatnio jako wiceprezes ds. operacji i łańcucha dostaw w Bimeda" - czytamy w komunikacie. Na tych stanowiskach Launders kierował firmami w zakresie badań i rozwoju, operacji, jakości i spraw regulacyjnych, a także tworzył łańcuchy dostaw, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta. Był odpowiedzialny za dyscypliny...
Produkcja leków

Bioton miał 2,39 mln zł zysku netto, 11,8 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Bioton odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 7,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej. "EBITDA za trzeci kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 11,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie 6,4 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 44,94 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży na poziomie Grupy osiągnęła poziom 50 % i była niższa o 3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego...
Produkcja leków

Bioton miał 12,81 mln zł zysku netto, 20,26 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Bioton odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 82,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 20,26 mln zł wobec 119,93 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,29 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 103,06 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy w I półroczu 2020 r. wyniosły 87 293 tys. zł i były niższe o 15,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Główny spadek sprzedaży pomiędzy okresami został zanotowany w Bioton S.A. (-16 293 tys. zł). W strukturze sprzedaży grupy 65% stanowiła sprzedaż insulin, 15,2% doustne leki przeciwcukrzycowe oraz 24,9% sprzedaż pozostałych...
Produkcja leków

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Bioton odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton podsumowuje pierwszy kwartał roku Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 13,89 mln zł wobec 22,5 mln zł straty rok wcześniej. "Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniósł 13,8 mln zł w porównaniu do straty 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA za pierwszy kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 22,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie (-) 14,8 mln zł" - czytamy w raporcie. Spółka, jak i grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych mające wpływ na poziom zysku na działalności operacyjnej...

Bioton miał 126,69 mln zł straty netto, 163,54 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Bioton odnotował 126,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Odnotowana strata przez spółkę Bioton "Rok 2019 zamyka pierwszy etap działań związanych z transformacją spółki, o których zarząd informował w poprzednich dwóch latach. Podstawową częścią tego etapu było zbudowanie podstaw efektywnej organizacji zarówno z punktu widzenia ilościowego jak i jakościowego. Spółka w obecnej uproszczonej i bardziej spłaszczonej strukturze organizacyjnej, będzie mogła bardziej efektywnie funkcjonować na rynku, zarówno pod względem szybkości działania jak i ponoszonych kosztów. W 2019 roku spółka w ramach tych działań uprościła szereg procesów, redukując ich liczbę o ponad 40% poprzez eliminacje, a także w znacznym stopniu wdrażając elektroniczne rozwiązania zarówno w zakresie...
Produkcja leków

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

Zarząd Biotonu podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Biotonu odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 25,5 mln zł, podała spółka. Zmniejszona sprzedaż produktów "Obecne otoczenie społeczno-gospodarcze i biznesowe wpływa na aspekty działalności Biolek: (a) zmniejszenie sprzedaż do odbiorcy końcowego oraz (b) kontynuacja braku sprzedaży produktów weterynaryjnych, w tym produktu Suilectin w związku z powodami wskazanymi w skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku, a także (c) czas wejścia na nowe rynki i wprowadzenia nowych produktów. a. Zmniejszenie sprzedaży Sprzedaż Biolek w latach 2020-2022 oparta jest na komplementarnych produktach oznaczonych gastroenterologicznych należących do kategorii FSMP (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego). Produkty są innowacyjne i...
Produkcja leków

Bioton [BIO] – w trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Po mocnych rajdach wzrostowych z ubiegłych lat, rok 2019 nie przebiegał najlepiej mimo zwyżki w okresie wakacyjnym. Pewne nadzieje wiązane były z rynkiem insulin. Ogólnie więc sytuacja techniczna nie wygląda zbyt ciekawie, gdyż spółka dawno oddała całość wzrostów z tamtej hossy. Obecnie kurs oscyluje poniżej minimów z ubiegłego roku, co może sugerować dal
Produkcja leków

Zapiski giełdowego spekulanta: Bioton – do kasy wpłynie 9 mln dolarów

Bioton – poniedziałkowa sesja była udana dla kilku spółek biotechnologicznych, także dla Biotonu, który poinformował o zawarciu wiążącego listu intencyjnego z Harbin Gloria Pharmaceuticals oraz SciGen. Na jego podstawie Harbin Gloria Pharmaceuticals będzie zobowiązany do zapłat
Produkcja leków

Bioton w kierunku 4 zł. Spółka ze stratą 7,34 mln zł w III kw.

Bioton odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka mocno traciła podczas środowej sesji. Spoglądając na wykres, widać jednak, że ostatnie miesiące były korzystne i przyniosły niemal 40% wzrost notowań. Sądząc po strukturze tego trendu, obecnie czeka nas raczej fala spadkowa. Wczoraj firma informowała, że uzyskała od kredytodawców przedłużenie dostępność kredytu odnawialnego do dnia 31 października 2020 roku. Kredyt odnawialny został udzielony spółce na łączną wartość 19,8 mln euro i 20 mln zł. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Zobacz również: AB S.A. zaczyna skupować akcje. Kurs w górę o ponad 7% w kierunku 21,50...
Produkcja leków

Akcje Biotonu rosną o 5%. Spółka zapowiada pierwsze przychody z analogów insulin za 4 lata

Bioton przeprowadza obecnie proces cyfryzacji i optymalizacji infrastruktury i ocenia, że zakończenie tych działań oraz rozpoczęcie w przyszłym roku sprzedaży insuliny ludzkiej przez nowego partnera w Chinach - Yifan Pharmaceutical - da spółce potencjał do znaczącego zwiększenia przychodów. Głównym celem wciąż jest opracowanie i rozpoczęcie sprzedaży własnej insuliny analogowej. Pierwszych przychodów z analogów insulin spółka spodziewa się w perspektywie 2023 roku, poinformował prezes Robert Neymann. "Najbliższe dwa lata potrwa zanim będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie cyfryzacje są gotowe. To się musi wydarzyć, byśmy mieli firmę która gra w lidze, do której aspirujemy. Jeśli chcemy walczyć na światowym rynku, na którym są obecni najwięksi gracze, to musimy robić coś lepiej od nich" - powiedział Neymann podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że Bioton...
Produkcja leków

Bioton z bardzo słabymi wynikami w II kw. Kurs blisko tegorocznych minimów

Bioton odnotował 87,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 66,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 97,53 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,32 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 85 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 82,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06 mln zł w porównaniu z 131,11 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2019 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 105 369 tys. zł, w których największy...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Bank Millenium [MIL] – Gorące spółki dnia 30.07.2019

Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologocznych oraz leków generycznych. Pierwszy dzień tygodnia przyniósł kolejną mocną sesję w wykonaniu Biotonu. Akcje spółki drożały o niemal 5% przy bardzo wysokich obrotach. W ten sposób kończy się miesiąc podczas, którego cena wzrosła z niemal 4 zł do blisko 6 zł. Spoglądając na wykres z dziennymi notowaniami ceny, widać że kurs przełamał opór w rejonie 5,50 zł. Obecnie wydaje się że cena powinna osiągnąć poziom przynajmniej 6 zł. Przyczyną podtrzymania wzrostów może być m.in. rekomendacja z ubiegłego piątku, w której analitycy wycenili spółkę na poziomie 6,75 zł. W ocenie analityków powodem wzrostów ma być potencjał związany z wprowadzeniem do portfela analogów insuliny. Korzystnie na wyniki powinna wpływać także współpraca z firmą Yifan...
Gorące spółki dnia

MCI Capital [MCI], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia 17.07.2019

MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Podczas wtorkowej sesji spółka poinformowała o podjęciu decyzji o wezwaniu do składania ofert sprzedaży akcji w celu ich umorzenia. Spółka chce pozyskać nie więcej niż 3 mln akcji. Cena w ramach skupu akcji została ustalona na poziomie 10 zł za jedną akcję. Zakończenie przyjmowania ofert planowane jest na 30 lipca. Wczoraj kurs natychmiast osiągnął poziom bliski cenie określonej w komunikacie. Kurs rósł o ponad 15% przy mocno podwyższonych obrotach. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że okolice 10 zł stanowią także czytelny, techniczny poziom oporu, wyznaczony na podstawie serii szczytów z poprzednich lat. Zobacz również: PlayWay , Instal Kraków –...
Produkcja leków

Bioton [BIO] – z perspektywami na rynku insuliny – analiza na zamówienie

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Notowania spółki wyglądają dość słabo, szczególnie o połowy ubiegłego roku. Jednym z powodów są słabe finanse tzn. spółka w ostatnich latach notowała straty mimo stabilnych przychodów. Słabo wypadł także ostatni raport z wynikami za trzeci kwartał. Przychody okazały się najniższe od kilku lat, a wynik netto wskazał na stratę rzędu 2,3 mln zł. Generalnie jednak z roku na rok strata zmniejsza się, a po trzech kwartałach ubiegłego roku spółka miała 66 mln zł zysku netto, co daje nadzieję na pozytywny wynik całoroczny. Raport roczny poznamy 29 marca. Na początku roku pojawiła się negatywna informacja o odrzuceniu wniosku o odszkodowanie od LG Chem. Wcześniej spółka zarobiła na sprzedaży marki SciGen, dzięki czemu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację