Conotoxia
Produkcja leków

Bioton miał 4,61 mln zł zysku netto, 8,59 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Bioton odnotowało 4,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,59 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,83 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 43,45 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,19 mln zł w porównaniu z 130,74 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy w okresie trzech kwartałów 2021 r. wyniosły 121,186 mln zł i były...
Produkcja leków

Bioton wyceniany na 7,70 zł przez Noble Securities. Na wykresie ryzyko upadku wsparcia

Noble Securities zakłada, że w tym roku Bioton wypracuje 10 mln zł zysku netto j.d., 16 mln zł EBIT i 190 mln zł przychodów. Rok później zysk netto j.d. ma wzrosnąć do 14 mln zł, zysk operacyjny do 21 mln zł, a obroty do 254 mln zł.
Produkcja leków

Bioton z wyceną 7,70 zł od DM Noble Securities. Spółka z ponad 50% potencjałem wzrostów

W swoim najnowszym raporcie DM Noble Securities wycenił Bioton na 7,70 zł, co oznacza korektę względem poprzedniej rekomendacji, która wynosiła 8,02 zł. Mimo to spółka dalej cechuje się bardzo dużym potencjałem do wzrostów, który wynosi aż 55%. Co więcej, 28 lipca dokonana została rejestracja leku Semglee na rynku amerykańskim. Bioton z wyceną 7,70 zł od DM Noble Securities. Przekłada się to na 55% potencjału do wzrostów. Końcem lipca spółka uzyskała rejestrację (z Mylan) swojego wyrobu w USA. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Bioton z wyceną 7,70 zł W najnowszym raporcie opracowanym przez Dom Maklerski Noble Securities, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego, firma Bioton wyceniona została na 7,70 zł (poprzednio 8,02 zł). Biorąc...
Produkcja leków

Bioton miał 1,4 mln zł straty netto, 2,75 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Bioton odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 12,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,75 mln zł wobec 20,26 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,35 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 87,29 mln zł rok wcześniej. "W strukturze sprzedaży grupy 73,41% stanowiła sprzedaż insulin, 5,51% doustne leki przeciwcukrzycowe oraz 6,9% sprzedaż pozostałych produktów przez grupę. Usługi stanowiły 14,2% w strukturze przychodów" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 1,21 mln zł wobec 12,19 mln zł zysku rok wcześniej. Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona...

Wig20 traci w połowie piątkowej sesji 0,6%. Analiza notowań: Orange, Budimex, Bioton oraz PCC Exol

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 4 godzinach handlu 0,6%, WIG traci 0,5%, mWIG40 traci 0,1%, a sWIG80 0,2%. Zaledwie 3 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Tauron które zyskują 2,2%, a najsłabiej Orange Polska (-2,49%). Spadki na GPW w połowie piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Tauron (+2,2%), a najmocniej traci Orange Polska (-2,49%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka Kety której akcje zyskują 1,38%, a najsłabiej PlayWay (-3,11%). Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go...
Produkcja leków

Bioton wyceniany na 8,02 zł przez Noble Securities. Powodem mocne wyniki za IV kwartał

Na wykresie kurs kolejny raz testuje wsparcie przy 5,50 zł. Poziom ten może posłużyć do ataku na linię korekty z zamiarem jej wybicia. Zaproponowana wycena z rekomendacji jest sporo wyższa od ceny rynkowej, co powinno wspierać kupujących.
Produkcja leków

Bioton miał 33,92 mln zł zysku netto, 80,3 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Bioton odnotował 33,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 126,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 48,58 mln zł wobec 163,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,79 mln zł w 2020 r. wobec 202,03 mln zł rok wcześniej. "Rok 2020 zamyka pierwszy etap działań związanych ze zamianami organizacyjnymi zapoczątkowanymi w poprzednich latach, do których zobowiązał się zarząd. Działalność operacyjna jest obecnie odpowiednio zwymiarowana i przygotowana do skutecznego wypełniania naszych zobowiązań w zakresie dostaw i kosztów. W 2020 roku zakończono również dostosowanie portfolio produktowego, co doprowadziło do usprawnienia podejścia, dając lepszą kontrolę dostaw i kosztów, co oznacza, że Bioton może skupić się...

Bioton: Jeremy Launders zastąpi Roberta Neymanna na stanowisku prezesa

Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Biotonu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa zarządu Jeremy'ego Laundersa. Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Biotonu ze skutkiem natychmiastowym, "Pan Launders jest liderem z bogatym doświadczeniem w prywatnych i międzynarodowych firmach w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Przez ostatnie 25 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak Baxter, Pfizer, Diasorin, a ostatnio jako wiceprezes ds. operacji i łańcucha dostaw w Bimeda" - czytamy w komunikacie. Na tych stanowiskach Launders kierował firmami w zakresie badań i rozwoju, operacji, jakości i spraw regulacyjnych, a także tworzył łańcuchy dostaw, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta. Był odpowiedzialny za dyscypliny...
Produkcja leków

Bioton miał 2,39 mln zł zysku netto, 11,8 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Bioton odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 7,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej. "EBITDA za trzeci kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 11,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie 6,4 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 44,94 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży na poziomie Grupy osiągnęła poziom 50 % i była niższa o 3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego...
Produkcja leków

Bioton miał 12,81 mln zł zysku netto, 20,26 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Bioton odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 82,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 20,26 mln zł wobec 119,93 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,29 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 103,06 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy w I półroczu 2020 r. wyniosły 87 293 tys. zł i były niższe o 15,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Główny spadek sprzedaży pomiędzy okresami został zanotowany w Bioton S.A. (-16 293 tys. zł). W strukturze sprzedaży grupy 65% stanowiła sprzedaż insulin, 15,2% doustne leki przeciwcukrzycowe oraz 24,9% sprzedaż pozostałych...
Produkcja leków

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Bioton odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bioton podsumowuje pierwszy kwartał roku Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 13,89 mln zł wobec 22,5 mln zł straty rok wcześniej. "Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniósł 13,8 mln zł w porównaniu do straty 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA za pierwszy kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 22,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie (-) 14,8 mln zł" - czytamy w raporcie. Spółka, jak i grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych mające wpływ na poziom zysku na działalności operacyjnej...

Bioton miał 126,69 mln zł straty netto, 163,54 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Bioton odnotował 126,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Odnotowana strata przez spółkę Bioton "Rok 2019 zamyka pierwszy etap działań związanych z transformacją spółki, o których zarząd informował w poprzednich dwóch latach. Podstawową częścią tego etapu było zbudowanie podstaw efektywnej organizacji zarówno z punktu widzenia ilościowego jak i jakościowego. Spółka w obecnej uproszczonej i bardziej spłaszczonej strukturze organizacyjnej, będzie mogła bardziej efektywnie funkcjonować na rynku, zarówno pod względem szybkości działania jak i ponoszonych kosztów. W 2019 roku spółka w ramach tych działań uprościła szereg procesów, redukując ich liczbę o ponad 40% poprzez eliminacje, a także w znacznym stopniu wdrażając elektroniczne rozwiązania zarówno w zakresie...
Produkcja leków

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

Zarząd Biotonu podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Biotonu odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 25,5 mln zł, podała spółka. Zmniejszona sprzedaż produktów "Obecne otoczenie społeczno-gospodarcze i biznesowe wpływa na aspekty działalności Biolek: (a) zmniejszenie sprzedaż do odbiorcy końcowego oraz (b) kontynuacja braku sprzedaży produktów weterynaryjnych, w tym produktu Suilectin w związku z powodami wskazanymi w skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku, a także (c) czas wejścia na nowe rynki i wprowadzenia nowych produktów. a. Zmniejszenie sprzedaży Sprzedaż Biolek w latach 2020-2022 oparta jest na komplementarnych produktach oznaczonych gastroenterologicznych należących do kategorii FSMP (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego). Produkty są innowacyjne i...
Produkcja leków

Bioton [BIO] – w trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Po mocnych rajdach wzrostowych z ubiegłych lat, rok 2019 nie przebiegał najlepiej mimo zwyżki w okresie wakacyjnym. Pewne nadzieje wiązane były z rynkiem insulin. Ogólnie więc sytuacja techniczna nie wygląda zbyt ciekawie, gdyż spółka dawno oddała całość wzrostów z tamtej hossy. Obecnie kurs oscyluje poniżej minimów z ubiegłego roku, co może sugerować dal
Produkcja leków

Zapiski giełdowego spekulanta: Bioton – do kasy wpłynie 9 mln dolarów

Bioton – poniedziałkowa sesja była udana dla kilku spółek biotechnologicznych, także dla Biotonu, który poinformował o zawarciu wiążącego listu intencyjnego z Harbin Gloria Pharmaceuticals oraz SciGen. Na jego podstawie Harbin Gloria Pharmaceuticals będzie zobowiązany do zapłat
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje