Conotoxia
forex-comparic-photo

Rekomendacje biur maklerskich: jak z nich korzystać i ile w nich prawdy? Które spółki z GPW zalecają kupować i sprzedawać maklerzy?

Rekomendacje biur maklerskich mogą być użyteczne jako jeden z wielu źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jednak ważne jest zachowanie ostrożności i dokładne zrozumienie jak działają oraz jakie są ich źródła. Co roku biura maklerskie wydają około tysiąca rekomendacji dotyczących spółek notowanych na GPW. Warto wiedzieć jak je wykorzystać...
biomaxima

Analitycy DM BOŚ obniżają prognozy BioMaxima na ten rok. Powodem gorsze wyniki

BioMaxima pokazała niższe od naszych oczekiwań, ale nadal przyzwoite wyniki za II kw. 2022. Sprzedaż/ EBITDA/ EBIT/ zysk netto wyniosły odpowiednio 23,9/ 4,1/ 3,6/ 3,4 mln zł. Mimo tego, że wyniki II kw. 2022 są o 15-25% niższe od naszych oczekiwań (w zależności od pozycji rachunku wyniku), to zostały...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia

Wynikami kwartalnymi w miniony piątek pochwalił się także Pekabex, który odnotował 14,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,18 mln zł wobec 12,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 425,5 mln zł wobec 393,38 mln zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu, spółka miała 27,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 837,95 mln zł w porównaniu z 639,55 mln zł rok wcześniej. Pierwsze pół roku przyniosło rekordowy poziom przychodów w historii spółki. Na wykresie doszło do mocnego odbicia, choć szerszy trend nadal jest zdecydowanie spadkowy.
biomaxima

BioMaxima miała 27,64 mln zł zysku netto, 34,76 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - BioMaxima odnotowała 27,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,78 mln zł wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 34,76...
biomaxima

BioMaxima SA zatwierdza wypłatę dywidendy za 2021 r. i podwyższa cenę skupu akcji własnych!

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, 13 czerwca 2022 r. postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł na 1 akcję. Jednocześnie przyjęto uchwałę w zakresie przeprowadzenia odkupu akcji własnych spółki, podwyższając maksymalną cenę skupu z 30 zł na 33 zł. BioMaxima SA...
biomaxima

Akcjonariusze Biomaxima zdecydowali o 0,45 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

Warszawa, 13.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Biomaxima postanowiło zysk netto za 2021 r. w kwocie 10 607 087,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 659 262,78 zł i na dywidendę w kwocie 1 947 825 zł (0,45 zł na jedną akcję), wynika z uchwał. Dzień dywidendy...
biomaxima

BioMaxima wprowadza do obrotu testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy

BioMaxima S.A. poinformowała o uzyskaniu prawa do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej testów do detekcji wirusa małpiej ospy. Dokonana rejestracja pozwoli również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe są wymagane. Są to testy do diagnostyki genetycznej, MPXV Real Time PCR LAB-KIT™ oraz szybki test...
Gorące spółki dnia

Polimex-Mostostal [PXM], BioMaxima [BMX] – Gorące spółki dnia

"Sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra. Znacząco spadło zaangażowanie kredytowe, które na koniec marca wyniosło 6,2 mln zł, i są to głównie długoterminowe kredyty inwestycyjne. Wskaźnik pokrycia sumy bilansowej kapitałami własnymi wyniósł 71%" - napisał prezes Łukasz Urban w liście załączonym do raportu. Na wykresie mamy spore odbicie i obecnie trwa walka o przełamanie poziomu poprzedniego wierzchołka.
biomaxima

Biomaxima zyskuje po wynikach. Zysk netto wzrósł do 24,19 mln zł w 1 kwartale 2021

W trakcie poniedziałkowego otwarcia Biomaxima notuje wzrost swojej giełdowej wyceny o 2,01%, co jest pochodną m.in. zaprezentowania wyników finansowych za 1 kwartał 2022, w których to spółka wykazała 24,19 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Biomaxima w górę o 2,01% w trakcie sesji. Zysk netto akcjonariuszy jednostki...
biomaxima

BioMaxima miała 24,19 mln zł zysku netto, 30,67 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - BioMaxima odnotowała 24,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,22 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,6...
Gorące spółki dnia

Rainbow Tours [RBW], BioMaxima [BMX] – Gorące spółki dnia

"Prognozujemy przychody/ EBITDA/ EBIT/ zysk netto w wysokości 93,4/ 23,9/ 23,4/ 18,8 mln zł w I kw. 2022, co oznacza osiągnięcie wyższych wyników finansowych w tym kwartale niż w całym, rekordowym dla spółki 2021 roku (przychody/ zysk netto na poziomie 79,1/ 10,2 mln zł)" - napisano w raporcie. Obecnie przed popytem zadanie wybicia ostatniego wierzchołka przy 23,50 zł.
biomaxima

BioMaxima wypracowała w 2021 r. rekordowe 79 088 tys. zł przychodów netto!

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, kolejny raz notuje rekordowe wyniki finansowe. W 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima SA wypracowała 79 088 tys. zł przychodów netto i zrównanych z nimi, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 29,06%. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o...
biomaxima

BioMaxima rekomenduje wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - BioMaxima rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na jedną akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy zarząd zaproponuje 9 czerwca 2022 roku, natomiast, jako dzień wypłacenia dywidendy 23 czerwca 2022 roku. "Finansowanie projektów rozwojowych spółki...

BioMaxima komentuje rekordowy początek 2022. Zapis czatu z prezesem spółki

BioMaxima to polska spółka biotechnologiczna, która po ponad dekadzie swojej obecności na NewConnect postanowiła zadebiutować na rynku głównym. Za pomocą czatu inwestorskiego, na kanale Comparic24, CEO spółki odpowiadał na pytania dotyczące obecnej sytuacji BioMaximy, jak również planów spółki na kolejne miesiące i lata. BioMaxima zadebiutowała na rynku głównym. Styczeń...
biomaxima

BioMaxima wyceniana na 41,40 zł przez DM BOŚ – zapiski giełdowego spekulanta

"Na naszą wycenę pozytywnie wpływa podniesienie prognoz finansowych, przesunięcie do przodu horyzontu wyceny oraz rewizja wyceny porównawczej, a negatywnie wzrost stopy wolnej od ryzyka. Zmniejszamy dyskonto dla wyceny BioMaximy względem spółek porównywalnych z 15 na 10 proc. z powodu zwiększania skali działalności spółki, rosnącej rozpoznawalności marki BioMaxima i wzrostu zaufania do testów spółki" - napisano w raporcie.

Czat z prezesem spółki BioMaxima, Łukaszem Urbanem, na Comparic24.tv

Comparic24.tv zaprasza na czat inwestorski na żywo z prezesem spółki BioMaxima, Łukaszem Ubranem. Prowadzącym czat jest Przemysław Tabor, a transmisja rozpoczyna się o 12:30. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań w serwisie YouTube! Czat inwestorski z BioMaximą po debiuciue na głównym parkiecie GPW Akcje spółki od początku roku rosną o...

Kurs akcji BioMaximy wzrósł o 0,7% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Akcje spółki BioMaxima zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,7% i wyniósł 37,66 zł. Tuż po godz. 9-ej kurs rósł o 1,6% i wynosił 38 zł. BioMaxima SA jest 429. spółką notowaną na...
biomaxima

BioMaxima zadebiutuje na rynku głównym GPW w poniedziałek

Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - BioMaxima zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 31 stycznia, podała GPW. "BioMaxima SA będzie 429. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 1. debiutem na tym rynku w 2022 roku" - czytamy w zaproszeniu. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest...
biomaxima

BioMaxima ma umowę na dostawy testów na SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł

Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - BioMaxima podpisała z jednostką finansów publicznych umowę na dostawy testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o łącznej wartości 94,8 mln zł, podała spółka. Począwszy od bieżącego tygodnia, dostawy będą realizowane transzami. "Umowa będzie miała bardzo istotny wpływ na przychody i wynik finansowy spółki w I półroczu 2022 r."...
biomaxima

BioMaxima miała 78,53 mln zł przychodów w 2021 r., zakłada poprawę wyniku netto r/r

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - BioMaxima odnotowała 78,53 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r., co oznacza wzrost o 130,64%, i spodziewa się poprawy wyniku netto r/r, podała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem w IV kw. wyniosły 23,16 mln zł, podano w komunikacie. "Struktura sprzedaży w IV kwartale br. oraz całym...

Prospekt BioMaxima SA został zatwierdzony przez KNF. Debiut na rynku głównym GPW możliwy w styczniu!

W dniu 31 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt BioMaxima SA, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta serii A, B, C, D, E i F. Spółka złożyła prospekt do KNF w sierpniu b.r. Przeniesieniu notowań...
biomaxima

BioMaxima opublikowała raport kwartalny. O 67% zwiększyła skonsolidowane EBITDA w porównaniu z 2020 r.

Dynamika skonsolidowanego zysku EBITDA BioMaxima SA po 3 kwartałach wyniosła 167 proc. To jest 11.297 tys. złotych w 2021 r. przy 6.760 tys. zł w 2020 r. Przychody po 9 miesiącach wyniosły 56.033 tys. zł (dynamika na poziomie 137 proc. względem 2020 r.). Podmiot dominujący osiągnął w III kwartale 2021 roku 2.032...
biomaxima

BioMaxima z wyceną 37,30 zł od DM BOŚ. Blisko 50% potencjał do wzrostów

Dom Maklerski BOŚ wycenił w swojej najnowszej rekomendacji (na zlecenie GPW) spółkę BioMaxima na 37,30 zł w perspektywie 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę dzisiejszą wycenę (tj. 25,32 zł), to potencjał do wzrostów wynosi blisko 50%. Według analityków rok 2021 spółka zakończy z zyskiem netto w wysokości ponad 10 mln...
biomaxima

BioMaxima z ceną docelową 37,30 zł od DM BOŚ. BMX testuje górny zakres konsolidacji

W swoim najnowszym raporcie DM BOŚ wycenił BioMaxima na 37,30 zł, podczas gdy w trakcie dzisiejszego otwarcia cena akcji spółki wynosi 30,40 zł. Według prognoz analityków rok 2021 będzie rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków netto, które w kolejnych lata ulegną osłabieniu, choć sam rynek ma przed...
biomaxima

BioMaxima ze zmianami w swojej Radzie Nadzorczej

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 lipca 2021 r., na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej spółki BioMaxima SA został powołany Mirosław Panek. Wcześniej zajmował je przewodniczący RN Piotr Janowski, który w czerwcu został powołany do zarządu Spółki na funkcję dyrektora operacyjnego (Chief Operating Officer). BioMaxima SA jest...
biomaxima

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny zostanie złożony do 15 czerwca

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny, który miał być pierwotnie złożony do 15 maja, ze względu na niezakończenie prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostanie złożony do 15 czerwca br., podała spółka. "W związku z odmiennym modelem biznesowym spółki od innych spółek notowanych na Giełdzie...
biomaxima

BioMaxima dostępna w obrocie na niemieckiej giełdzie we Frankfurcie

W dniu 12 maja 2021 roku, akcje spółki BioMaxima SA zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapier Boerse). Boerse Frankfurt nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II. Platforma jest administrowana i prowadzona przez Deutsche Boerse AG. BioMaxima notowana...
biomaxima

BioMaxima nie zwalnia tempa: kolejny rekordowy kwartał

Najwyższa w historii kwartalna wartość sprzedaży i zysk przekraczający 6,37 mln zł (przy 7,77 mln zł zysku za cały 2020), skonsolidowany wskaźnik EBITDA za ostatnie 12 miesięcy sięgający 19,5 mln zł, oraz prawie siedmiokrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych rok do roku – w I kwartale 2021. Grupa BioMaxima nie...
biomaxima

BioMaxima S.A. prezentuje raport roczny za rekordowy dla spółki rok 2020

Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do 2019 roku, wzrost sprzedaży towarów o ponad 50% procent, wzrost sprzedaży eksportowej o 246% oraz 65,5 mln złotych przychodów netto i zrównanych z nimi – to kluczowe liczby z opublikowanego przez BioMaxima SA raportu rocznego za rok 2020. BioMaxima S.A. odnotowała...
biomaxima

Biomaxima prezentuje rekordowe wyniki za I kw. Skok ceny o 5% w kilka minut

Notowana na rynku NewConnect spółka Biomaxima w najnowszym komunikacji ESPI prezentuje wstępnie wyniki za 1 kwartał 2021, w których wskazuje na ponad 26,36 mln zł przychodu, co jest wartością rekordową w historii spółki. W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody ze sprzedaży były prawie 4-krotnie mniejsze i wyniosły wówczas ok....
biomaxima

Biomaxima z umową dystrybucji testów na rynek niemiecki – zapiski giełdowego spekulanta

Podtrzymanie uprzywilejowanej relacji spółki z dystrybutorem w roku 2021 uwarunkowane jest minimalną wartością zamówień złożonych przez dystrybutora określoną na 4 mln euro (około 18,5 mln zł) do końca roku” - podsumowano w komunikacie. Kurs spółki rośnie systematycznie od początku roku, w sumie już o ponad 60%.
biomaxima

BioMaxima rośnie o ponad 20%! Spółka będzie dystrybuować testy na koronawirusa w Niemczech

Notowana na NewConnect BioMaxima podpisała umowę na dystrybucję wyrobów na terytorium Niemiec, co jest pochodną m.in. uznania Polskę za kraj o podwyższonym ryzyku zachorowania. Spółka dostarczy testy antygenowe, czy też testy genetyczne RT-PCR, które będą wykorzystywane np. na Polsko-Niemieckiej granicy. Na te informacje natychmiast zareagowała oczywiście giełda. Notowania spółki...

BioMaxima ma umowę dystrybucyjną testów na COVID-19 w Niemczech

BioMaxima podpisała umowę na dystrybucję swoich wyrobów związanych z diagnostyką SARS-Cov-2 na terytorium Niemiec, podała spółka. BioMaxima podpisała nową umowę "Umowa dotyczy: - testów antygenowych - testów genetycznych RT-PCR - testów potrójnych Sars-Cov-2, Infuenza A i B, RSV - testów do wykrywania przeciwciał IgG, IgM" - wymieniono w komunikacie. Dystrybutor dokonał już pilotażowego zakupu testów antygenowych....
Gorące spółki dnia

Biomaxima [BMX], Dino Polska [DNP] – Gorące spółki dnia

Mamy więc poprawę na całej linii. Szczególnie cieszy, że równocześnie z dalszą ekspansją i otwieraniem kolejnych sklepów, spółka utrzymuje rentowność na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku sieć liczyła 1473 sklepy, dalsze 23 czekało na otwarcie. W tym roku tempo otwierania kolejnych sklepów ma być co najmniej takie jak w poprzednich latach. W ostatnich dniach kurs dynamicznie odbił po dość dużej korekcie. Siła spółki zaskakuje w kontekście coraz częstszych nie najlepszych rekomendacji.

BioMaxima rejestruje test do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, zakończył prace walidacyjne oraz złożył wniosek o rejestrację testu do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2. Badanie pozwala na ocenę poziomu odporności zarówno w przypadku ozdrowieńców, jak i osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i tym samym daje służbie zdrowia możliwość bardziej efektywnego planowania szczepień. BioMaxima zakończyła...

Biomaxima wnioskuje do URWM o rejestrację testu typu NART przeciwko SARS-CoV-2

Biomaxima zakończyła prace rozwojowe oraz walidację nowego, szybkiego testu jakościowego do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2 i złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych (URWM) wniosek o rejestrację testu SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test, podała spółka. Biomaxima zakończyła prace rozwojowe oraz walidację nowego, szybkiego testu "Po 14 dniach od daty złożenia wniosku spółka...

Zarząd BioMaximy rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,25 zł

Zarząd BioMaxima SA zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału zysku za rok 2020, który wyniósł rekordowe 7,78 mln zł. Propozycja zakłada wypłacenie dywidendy w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Uchwała w tej sprawie została podjęta 10 marca br....
biomaxima

BioMaxima podsumowuje rekordowe wyniki w 2020 r.

Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem finansowym BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, w ostatnim kwartale 2020 r. spółka wygenerowała 23 mln zł przychodu, uzyskując dynamikę 293 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku. BioMaxima przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk EBITDA BioMaxima SA (jednostki dominującej) wyniósł 4 635 tys....
biomaxima

BioMaxima Najnowsze mutacje wirusa są identyfikowane przez testy genetyczne PCR

BioMaxima SA przeprowadziła niezależne badania swojego testu genetycznego SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT w celu potwierdzenia identyfikacji najnowszych odmian koronawirusa. Wyniki badań potwierdziły 100% skuteczność w detekcji materiału genetycznego wirusa w przypadku czterech wariantów mutacji wirusa, w tym tego wykrytego w Wielkiej Brytanii. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem...

BioMaxima z nowym rekordem w grudniu

BioMaxima SA osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu grudniu na poziomie 8.792 tys. zł, co jest nowym rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc. W okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w...
biomaxima

BioMaxima zrealizuje w grudniu na rynku indonezyjskim zamówienia na ponad milion dolarów

BioMaxima SA otrzymała od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji kolejne zamówienie na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o wartości 395 128 USD. Jest to już kolejne zamówienie na takie testy od tego dystrybutora, dzięki czemu wartość zrealizowanych zamówień na rynek indonezyjski w grudniu br. przekroczy milion dolarów. BioMaxima zadowolona...

Jednomyślna decyzja NWZA BioMaxima SA o przeniesieniu notowań spółki na rynek regulowany

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BioMaxima SA podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany. Wczoraj spółka podała wstępną informację o rekordowych wynikach finansowych za listopad i za 11 miesięcy 2020 r. BioMaxima jest czołowym polskim producentem diagnostyki laboratoryjnej, m.in. testów do...
biomaxima

Prezes BioMaximy Łukasz Urban odpowiada na pytania widzów z czatu pod ostatnim wywiadem!

Przed kilkoma dniami miała miejsce rozmowa, której uczestnikiem był Łukasz Urban – prezes zarządu spółki BioMaxima. W jej trakcie redaktor poprosił o komentarz dotyczący wielkości sprzedaży testów wraz z podziałem na rynki, wyników finansowych oraz planów rozwojowych na kolejne lata. Spotkanie poprowadził redaktor Comparic24.TV Marcin Podlacki. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź...

BioMaxima pracuje nad testem genetycznym! | Rozmowa z Prezesem Łukaszem Urbanem

Zapraszamy do udziału w rozmowie, której uczestnikiem będzie Łukasz Urban - prezes zarządu spółki BioMaxima. W jej trakcie redaktor poprosi o komentarz dotyczący wielkości sprzedaży testów wraz z podziałem na rynki, wyników finansowych oraz planów rozwojowych na kolejne lata. Spotkanie poprowadzi redaktor Comparic24.TV Marcin Podlacki. Rozmowa z Prezesem spółki...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Ten Sqaure Games [TEN] – Gorące spółki dnia

Autor raportu wskazuje, że sukcesem będzie pewna dywersyfikacja tzn. Spółka przestanie bazować tylko na jednym, wielkim tytule. Spółka chce wypuszczać kolejne gry w podobnej tematyce, a biorąc pod uwagę jej sukcesy, wydaje się, że można oczekiwać kolejnych udanych produkcji. Analitycy liczą także, że spółka wejdzie niebawem na rynek chiński. Na wykresie okolice 500 zł działają jak wsparcie. Jeżeli jednak nie uda się zainicjować odbicia i korekta nadal będzie kontynuowana, to kolejna szansa może pojawić się przy 445 zł.

Biomaxima złożyła wniosek o rejestrację testu do identyfikacji m.in. SARS-CoV-2

Biomaxima złożyła wniosek o rejestrację testu do identyfikacji m.in. SARS-CoV-2 Biomaxima zakończyła prace walidacyjne i złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu genetycznego SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM do identyfikacji i różnicowania zakażeń wywołanych ośmioma wirusami SARS-CoV-2, Flu A/B i RSV A/B, podała spółka. Biomaxima - jako wytwórca...
biomaxima

BioMaxima SA inwestuje środki zarobione w 2020 roku, aby rozbudować zakład produkcyjny w Lublinie

Spółka BioMaxima SA podpisała 5 grudnia br. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz terminowej umowy najmu. Celem jest nabycie nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zakładu produkcyjnego spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie. Zakup jest związany z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki. W nowych...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Biomed-Lublin [BML] – Gorące spółki dnia

Badania będą prowadzone w szpitalu w Lublinie. Już podczas czwartkowej sesji cena wyraźnie spadała. Taki schemat obowiązuje od początku października. W tym czasie kurs spadł o niemal 60%. Teraz celem może być kluczowe wsparcie przy 9 zł, a na mocniejsze odbicie notowań będzie można liczyć po potwierdzeniu wysokiej skuteczności preparatu w leczeniu chorych na COVID-19.
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

Dongfeng Motor to jedna z największych i najstarszych chińskich grup samochodowych z bardzo szeroką ofertą, w której skład wchodzą także pojazdy bezemisyjne, elektryczne i na gaz ziemny. Jest to więc doskonała wiadomość dla Ursusa i jeżeli współpraca dojdzie do skutku, może dać spółce nowe życie. Na wykresie mieliśmy ogromy wystrzał notowań, jednak dopóki współpraca nie stanie się faktem, może okazać się, że jest to pojedyncza sesja, a nie trwały trend.
biomaxima

BioMaxima z dużym zamówieniem na testy genetyczne. Kurs akcji wystrzelił!

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem bardzo mocnych wzrostów na walorach spółki BioMaxima działającej w sektorze biomedycznym. Notowana na NewConnect spółka, poinformowała w komunikacie o otrzymaniu nowego zamówienia na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o wartości blisko 570 tys. dolarów, co stanowi blisko 2 mln zł. W południe akcje...

Biomaxima: kurs akcji mocno spadł, rekordowe wyniki w II kw. 2020 r. nie pomogły notowaniom?

Biomaxima przedstawiła rekordowe wyniki za I półrocze 2020 roku, jednak nie powstrzymało to załamania się kursu w czwartek rano w szczytowym momencie nawet o 28% tuż po otwarciu sesji. Raport za II kw. 2020 r. Biomaximy został opublikowany w środę po zakończeniu sesji NewConnect. Przychody w II kw. 2020...

BioMaxima na historycznych szczytach. Akcje drożeją w czwartek o 30%!

Czwartkowa sesja przebiega pod znakiem bardzo dynamicznych wzrostów na walorach BioMaximy, spółki która stała się bardzo popularna w czasie pandemii COVID-19 w związku z aktywną sprzedażą testów na koronawirusa. Walory spółki wybiły górą z konsolidacji w okolicach 22-25 zł., a kurs poszybował w okolice historycznych szczytów, na poziomie 33,6...
biomaxima

BioMaxima z zyskiem w II kwartale. Kurs akcji zbliża się do 30 zł

Środowa sesja przyniosła kilkunastoprocentowe wzrosty na walorach spółki z sektora biomedycznego - BioMaximy. Dynamiczny wzrost jest wybiciem na północ z trwającego kilkadziesiąt sesji marazmu na walorach spółki. Akcje drożeją po opublikowanych wynikach za drugi kwartał bieżącego roku. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 3 mln zł wobec nieznacznej straty...
biomaxima

BioMaxima dostarczyła pierwsze testy genetyczne na COVID-19 do Francji

W środę, BioMaxima poinformowała o dostawie testów genetycznych do Francji. Testy genetyczne o których mowa, uzyskały bardzo dobre wyniki podczas oceny czułości przeprowadzonej przez francuski Instytut Pasteura. Jednocześnie, francuskie ministerstwo zdrowia, umieściło testy BioMaximy na liście testów dopuszczalnych w kraju. BioMaxima dostarczyła 20 tys. Testów genetycznych badających obecność wirusa COVID-19...

Biomaxima, Biomed Lublin, Harper – kursy beneficjentów pandemii wrócą do wzrostów?

Biomaxima oraz Biomed Lublin to dwóch największych wygranych pandemii koronawirusa. Obok tej dwójki można postawić także producentów materiałów higienicznych czy środków czystości – przedstawicielem tej branży może być np. Harper Hygienics. Poniżej szybkie spojrzenie na te trzy podmioty.
biomaxima

BioMaxima S.A. sprzedaje analizatory do badania zakazżonych SARS-CoV-2

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także dystrybutor odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, rozpoczął sprzedaż analizatorów immunochemicznych iFlash 1800 służących wykrywaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pierwszy z systemów zostanie zainstalowany w jednym ze Szpitali Miejskich przekształconych obecnie w szpital jednoimienny...

Medcamp, Biomed Lublin oraz Inno-Gene na fali wzrostowej. BioMaxima oraz Blirt również rosną dzięki koronawirusowi

Spółki biotechnologiczne i medyczne przeżywają prawdziwy rozkwit w związku z pandemią koronawirusa. W czasie kiedy tradycyjny biznes w większości przypadków jest skazany na straty, chociażby przez wprowadzone przez rząd obostrzenia, spółki sprzedające testy na obecność COVID-19, czy pracujące and potencjalną szczepionką radzą sobie fenomenalnie. Od początku roku spółka BioMaxima zdołał zwiększyć swoją wartość...