Conotoxia
biomaxima

BioMaxima opublikowała raport kwartalny. O 67% zwiększyła skonsolidowane EBITDA w porównaniu z 2020 r.

Dynamika skonsolidowanego zysku EBITDA BioMaxima SA po 3 kwartałach wyniosła 167 proc. To jest 11.297 tys. złotych w 2021 r. przy 6.760 tys. zł w 2020 r. Przychody po 9 miesiącach wyniosły 56.033 tys. zł (dynamika na poziomie 137 proc. względem 2020 r.). Podmiot dominujący osiągnął w III kwartale 2021 roku 2.032 tys. zł zysku EBITDA, co oznacza dynamikę na poziomie 115 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima przedstawia swoje wyniki finansowe Spółka przekazała śródroczny raport skonsolidowany grupy kapitałowej BioMaxima SA za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku. Jest to kolejny już raport przygotowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF. Grupa Kapitałowa BioMaxima SA w III kwartale 2021 roku...
biomaxima

BioMaxima z wyceną 37,30 zł od DM BOŚ. Blisko 50% potencjał do wzrostów

Dom Maklerski BOŚ wycenił w swojej najnowszej rekomendacji (na zlecenie GPW) spółkę BioMaxima na 37,30 zł w perspektywie 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę dzisiejszą wycenę (tj. 25,32 zł), to potencjał do wzrostów wynosi blisko 50%. Według analityków rok 2021 spółka zakończy z zyskiem netto w wysokości ponad 10 mln zł. BioMaxima z wyceną 37,30 zł od DM BOŚ. Jeszcze przed pandemią jej akcje wyceniane były na zaledwie 4 zł. Prognozowany zysk netto za rok 2021 to ponad 10 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl BioMaxima z wyceną 37,30 zł W swoim najnowszym raporcie z 7 listopada 2021, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, Dom Maklerski BOŚ wycenił spółkę BioMaxima na 37,30...
biomaxima

BioMaxima z ceną docelową 37,30 zł od DM BOŚ. BMX testuje górny zakres konsolidacji

W swoim najnowszym raporcie DM BOŚ wycenił BioMaxima na 37,30 zł, podczas gdy w trakcie dzisiejszego otwarcia cena akcji spółki wynosi 30,40 zł. Według prognoz analityków rok 2021 będzie rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków netto, które w kolejnych lata ulegną osłabieniu, choć sam rynek ma przed sobą dobre możliwości rozwoju. BioMaxima wyceniona została na 37,30 zł przez DM BOŚ. Podczas dzisiejszego otwarcia akcje spółki notowane są po 30,40 zł. Z uwagi na nieprzewidywalność pandemii prognozy wyników finansowych obarczone są dużym ryzykiem. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl BioMaxima z wyceną 37,30 zł W najnowszym raporcie opracowanym przez Dom Maklerski BOŚ, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego, notowana na NewConnect BioMaxima wyceniona została...
biomaxima

BioMaxima ze zmianami w swojej Radzie Nadzorczej

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 lipca 2021 r., na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej spółki BioMaxima SA został powołany Mirosław Panek. Wcześniej zajmował je przewodniczący RN Piotr Janowski, który w czerwcu został powołany do zarządu Spółki na funkcję dyrektora operacyjnego (Chief Operating Officer). BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima wprowadziła zmiany w Radzie Nadzorczej Pan Mirosław Panek posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do marca 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej założonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banków: Pierwszego Banku BFG S.A., Drugiego Banku BFG S.A. i Banku Nowego BFG S.A. Z ramienia BFG był także Członkiem Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2019-2020. Obecnie pełni funkcję...
biomaxima

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny zostanie złożony do 15 czerwca

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny, który miał być pierwotnie złożony do 15 maja, ze względu na niezakończenie prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostanie złożony do 15 czerwca br., podała spółka. "W związku z odmiennym modelem biznesowym spółki od innych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora bio-technologii, powstały wątpliwości dotyczące kwalifikowania pewnych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym konieczne jest ustalenie sposobu prezentacji pewnych zdarzeń gospodarczych w sposób zarówno zgodny z MSSF jak i pozwalających inwestorom uzyskać w pełni wiarygodną informację dotyczącą sytuacji finansowej spółki" - czytamy w komentarzu zarządu. Przejście na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW. Spółka przewiduje, że historyczne informacje...
biomaxima

BioMaxima dostępna w obrocie na niemieckiej giełdzie we Frankfurcie

W dniu 12 maja 2021 roku, akcje spółki BioMaxima SA zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapier Boerse). Boerse Frankfurt nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II. Platforma jest administrowana i prowadzona przez Deutsche Boerse AG. BioMaxima notowana na giełdzie w Polsce i Niemczech Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BioMaxima SA odbyło się bez udziału emitenta. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na wniosek MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG z siedzibą w Graefelfing (Bawaria), w Niemczech, będącego animatorem rynku dla akcji emitenta. Przedmiotem dopuszczenia są wszystkie, to jest 3.730.000 akcji oznaczonych kodem ISIN PLBIOMX00015. – Akcje BioMaxima SA zostały wprowadzone wraz z akcjami kilku innych podmiotów, wybranych przez niemieckich...
biomaxima

BioMaxima nie zwalnia tempa: kolejny rekordowy kwartał

Najwyższa w historii kwartalna wartość sprzedaży i zysk przekraczający 6,37 mln zł (przy 7,77 mln zł zysku za cały 2020), skonsolidowany wskaźnik EBITDA za ostatnie 12 miesięcy sięgający 19,5 mln zł, oraz prawie siedmiokrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych rok do roku – w I kwartale 2021. Grupa BioMaxima nie zwalnia tempa po rekordowym roku 2020, co pokazuje opublikowany właśnie raport kwartalny. Po raz pierwszy raport przygotowany został zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF. BioMaxima po raz kolejnymi ze świetnymi wynikami finansowymi W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima osiągnęła 26.690 tys. złotych przychodów ze sprzedaży, uzyskując w relacji do analogicznego kwartału 2020 roku dynamikę na poziomie 379%. Jeszcze większa była dynamika wzrostu sprzedaży wyrobów własnych, wynosząc 672%. Raportowany...
biomaxima

BioMaxima S.A. prezentuje raport roczny za rekordowy dla spółki rok 2020

Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do 2019 roku, wzrost sprzedaży towarów o ponad 50% procent, wzrost sprzedaży eksportowej o 246% oraz 65,5 mln złotych przychodów netto i zrównanych z nimi – to kluczowe liczby z opublikowanego przez BioMaxima SA raportu rocznego za rok 2020. BioMaxima S.A. odnotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do poprzedniego roku Dzięki inwestycjom w infrastrukturę w latach 2018 i 2019 możliwe było skuteczne podjęcie wyzwań związanych z walką z pandemią COVID-19. Spółka zanotowała też duży wzrost rozpoznawalności międzynarodowej, a w 2021 roku planuje konsekwentny rozwój, m.in. inwestując w infrastrukturę produkcyjną. W roku 2020 sprzedaż wyrobów własnych BioMaxima przekroczyła 40 mln złotych i wyniosła 40.442 tys. złotych. Jest to związane ze skuteczną realizacją przyjętej wcześniej strategii...
biomaxima

Biomaxima prezentuje rekordowe wyniki za I kw. Skok ceny o 5% w kilka minut

Notowana na rynku NewConnect spółka Biomaxima w najnowszym komunikacji ESPI prezentuje wstępnie wyniki za 1 kwartał 2021, w których wskazuje na ponad 26,36 mln zł przychodu, co jest wartością rekordową w historii spółki. W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody ze sprzedaży były prawie 4-krotnie mniejsze i wyniosły wówczas ok. 6,75 mln zł. W jednej chwili akcje drożały o prawie 5% (po godzinie 10:00), ostatecznie jednak notowania szybko wracały do normy Według wstępnych danych w 1. kwartale 2021 spółka osiągnęła ponad 26 mln zł przychodu ze sprzedaży. Oznacza to blisko 4-krotny wzrost względem pierwszego kwartału roku 2020. Giełda jednak nie zareagowała pozytywnie i aktualnie spółka znajduje się pod kreską, tracąc 1,17% (-0,5 zł). Rekordowe wyniki za I kw. br. W najnowszym komunikacie...
biomaxima

Biomaxima z umową dystrybucji testów na rynek niemiecki – zapiski giełdowego spekulanta

Podtrzymanie uprzywilejowanej relacji spółki z dystrybutorem w roku 2021 uwarunkowane jest minimalną wartością zamówień złożonych przez dystrybutora określoną na 4 mln euro (około 18,5 mln zł) do końca roku” - podsumowano w komunikacie. Kurs spółki rośnie systematycznie od początku roku, w sumie już o ponad 60%.
biomaxima

BioMaxima rośnie o ponad 20%! Spółka będzie dystrybuować testy na koronawirusa w Niemczech

Notowana na NewConnect BioMaxima podpisała umowę na dystrybucję wyrobów na terytorium Niemiec, co jest pochodną m.in. uznania Polskę za kraj o podwyższonym ryzyku zachorowania. Spółka dostarczy testy antygenowe, czy też testy genetyczne RT-PCR, które będą wykorzystywane np. na Polsko-Niemieckiej granicy. Na te informacje natychmiast zareagowała oczywiście giełda. Notowania spółki po godzinie 14:30 rosną o ponad 20%, a cena 1 akcji wynosi powyżej 44 zł. BioMaxima dostarczy do Niemiec testy antygenowe, generyczne, na przeciwciała oraz inne produkty potrzebne do diagnostyki SARS-Cov-2. Akcje spółki rosną podczas poniedziałkowych notowań o ponad 20%! Aktualnie za walor trzeba zapłacić 44,4 zł, co oznacza wzrost o 7,6 zł względem poprzedniego zamknięcia. BioMaxima dostarczy testy do Niemiec BioMaxima S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, odczynników...

BioMaxima ma umowę dystrybucyjną testów na COVID-19 w Niemczech

BioMaxima podpisała umowę na dystrybucję swoich wyrobów związanych z diagnostyką SARS-Cov-2 na terytorium Niemiec, podała spółka. BioMaxima podpisała nową umowę "Umowa dotyczy: - testów antygenowych - testów genetycznych RT-PCR - testów potrójnych Sars-Cov-2, Infuenza A i B, RSV - testów do wykrywania przeciwciał IgG, IgM" - wymieniono w komunikacie. Dystrybutor dokonał już pilotażowego zakupu testów antygenowych. Warunkiem zachowania wyłączności na dystrybucję w/w wyrobów BioMaxima jest złożenie do 9 kwietnia 2021 r. zamówień na łączną kwotę 1 mln euro. Podtrzymanie uprzywilejowanej relacji spółki z dystrybutorem w roku 2021 uwarunkowane jest minimalną wartością zamówień złożonych przez dystrybutora określoną na 4 mln euro (około 18,5 mln zł) do końca roku, podano także. Testy będą wykorzystywane m.in. do badania pracowników transgranicznych oraz podróżnych w laboratoriach znajdujących się przy przejściach granicznych. Niemieckie...
Gorące spółki dnia

Biomaxima [BMX], Dino Polska [DNP] – Gorące spółki dnia

Mamy więc poprawę na całej linii. Szczególnie cieszy, że równocześnie z dalszą ekspansją i otwieraniem kolejnych sklepów, spółka utrzymuje rentowność na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku sieć liczyła 1473 sklepy, dalsze 23 czekało na otwarcie. W tym roku tempo otwierania kolejnych sklepów ma być co najmniej takie jak w poprzednich latach. W ostatnich dniach kurs dynamicznie odbił po dość dużej korekcie. Siła spółki zaskakuje w kontekście coraz częstszych nie najlepszych rekomendacji.

BioMaxima rejestruje test do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, zakończył prace walidacyjne oraz złożył wniosek o rejestrację testu do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2. Badanie pozwala na ocenę poziomu odporności zarówno w przypadku ozdrowieńców, jak i osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i tym samym daje służbie zdrowia możliwość bardziej efektywnego planowania szczepień. BioMaxima zakończyła prace walidacyjne oraz złożyła wniosek o rejestrację testu BioMaxima jako wytwórca złożyła dziś w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu nowego, szybkiego testu jakościowego SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku spółka uzyska prawo do sprzedaży testu na terenie RP oraz do otrzymania świadectwa wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe jest wymagane. – SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test to szybki test jakościowy, umożliwiający wstępną przesiewową...

Biomaxima wnioskuje do URWM o rejestrację testu typu NART przeciwko SARS-CoV-2

Biomaxima zakończyła prace rozwojowe oraz walidację nowego, szybkiego testu jakościowego do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2 i złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych (URWM) wniosek o rejestrację testu SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test, podała spółka. Biomaxima zakończyła prace rozwojowe oraz walidację nowego, szybkiego testu "Po 14 dniach od daty złożenia wniosku spółka uzyska prawo do sprzedaży testu na terenie RP oraz do otrzymania świadectwa wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takie świadectwo jest wymagane" - czytamy w komunikacie. SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test to szybki test jakościowy, umożliwiający wstępną przesiewową diagnostykę obecności przeciwciał neutralizujących koronawirusa. Badanie może być wykonane w próbkach surowicy, osocza, jak również krwi pełnej, pobranej z palca, a uzyskanie wyniku następuje po 10-15 minutach. Jest to skuteczne i ekonomiczne narzędzia umożliwiające służbie...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje