Conotoxia
biomaxima

Analitycy DM BOŚ obniżają prognozy BioMaxima na ten rok. Powodem gorsze wyniki

BioMaxima pokazała niższe od naszych oczekiwań, ale nadal przyzwoite wyniki za II kw. 2022. Sprzedaż/ EBITDA/ EBIT/ zysk netto wyniosły odpowiednio 23,9/ 4,1/ 3,6/ 3,4 mln zł. Mimo tego, że wyniki II kw. 2022 są o 15-25% niższe od naszych oczekiwań (w zależności od pozycji rachunku wyniku), to zostały poprawione o 62/ 245/ 332/ 438% r/r. Wyraźna poprawa wyników r/r przede wszystkim wynika z (i) realizacji istotnej umowy na dostawę testów do diagnostyki SARS-CoV-2 (15% umowy o wartości 94,8 mln zł przypadło na II kw. 2022) oraz (ii) niskiej bazy – wynik za II kw. 2021 był obciążony wieloma jednorazowymi kosztami. BioMaxima miała przyzwoite wyniki za II kw. 2022 r. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły 9,0 mln zł, a gotówka...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia

Wynikami kwartalnymi w miniony piątek pochwalił się także Pekabex, który odnotował 14,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,18 mln zł wobec 12,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 425,5 mln zł wobec 393,38 mln zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu, spółka miała 27,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 837,95 mln zł w porównaniu z 639,55 mln zł rok wcześniej. Pierwsze pół roku przyniosło rekordowy poziom przychodów w historii spółki. Na wykresie doszło do mocnego odbicia, choć szerszy trend nadal jest zdecydowanie spadkowy.
biomaxima

BioMaxima miała 27,64 mln zł zysku netto, 34,76 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - BioMaxima odnotowała 27,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,78 mln zł wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 34,76 mln zł wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,47 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 41,44 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż poza granicami Polski wyniosła ponad 6 mln zł. Poza obszarem UE, główne rynki, na których sprzedawane są produkty Grupy to kraje byłego Związku Radzieckiego (z wyłączeniem Rosji i Białorusi) oraz Bliski Wschód, podała spółka. "Spółka odnotowała w I półroczu 2022 skokowy (+275% r/r) wzrost...
biomaxima

BioMaxima SA zatwierdza wypłatę dywidendy za 2021 r. i podwyższa cenę skupu akcji własnych!

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, 13 czerwca 2022 r. postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł na 1 akcję. Jednocześnie przyjęto uchwałę w zakresie przeprowadzenia odkupu akcji własnych spółki, podwyższając maksymalną cenę skupu z 30 zł na 33 zł. BioMaxima SA postanowiła o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł na 1 akcję Zwyczajne walne zgromadzenie jednogłośną decyzją upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji spółki z dwiema poprawkami zgłoszonymi przez porozumienie akcjonariuszy, do którego należy prezes spółki – podwyższono  maksymalną cenę odkupu do wartości 33 zł za sztukę, a także określono, że liczba akcji nabywanych w ciągu jednej sesji nie może przekroczyć 25% średniego dziennego obrotu w ciągu poprzedzających 20 dni sesyjnych. Zgromadzenie akcjonariuszy...
biomaxima

Akcjonariusze Biomaxima zdecydowali o 0,45 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

Warszawa, 13.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Biomaxima postanowiło zysk netto za 2021 r. w kwocie 10 607 087,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 659 262,78 zł i na dywidendę w kwocie 1 947 825 zł (0,45 zł na jedną akcję), wynika z uchwał. Dzień dywidendy wyznaczono na 22 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 5 lipca 2022 r. Jednocześnie walne upoważniło zarząd do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych spółki w liczbie do 432 tys. po cenie z przedziału 1-33 zł za sztukę. Na nabycie akcji własnych, włącznie z kosztami ich nabycia, utworzono kapitał rezerwowy wysokości 5 mln zł. Spółka przeprowadzi program w terminie do 31 października 2022 roku. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży...
biomaxima

BioMaxima wprowadza do obrotu testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy

BioMaxima S.A. poinformowała o uzyskaniu prawa do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej testów do detekcji wirusa małpiej ospy. Dokonana rejestracja pozwoli również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe są wymagane. Są to testy do diagnostyki genetycznej, MPXV Real Time PCR LAB-KIT™ oraz szybki test antygenowy. BioMaxima jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 30 maja br. spółka podała do wiadomości rekordowe wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2022 roku. BioMaxima wprowadza testy do detekcji wirusa małpiej ospy W maju 2022  r. BioMaxima SA zgłosiła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wytwórca, dwa testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy. Obecnie, będą już one dostępne...
Gorące spółki dnia

Polimex-Mostostal [PXM], BioMaxima [BMX] – Gorące spółki dnia

"Sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra. Znacząco spadło zaangażowanie kredytowe, które na koniec marca wyniosło 6,2 mln zł, i są to głównie długoterminowe kredyty inwestycyjne. Wskaźnik pokrycia sumy bilansowej kapitałami własnymi wyniósł 71%" - napisał prezes Łukasz Urban w liście załączonym do raportu. Na wykresie mamy spore odbicie i obecnie trwa walka o przełamanie poziomu poprzedniego wierzchołka.
biomaxima

Biomaxima zyskuje po wynikach. Zysk netto wzrósł do 24,19 mln zł w 1 kwartale 2021

W trakcie poniedziałkowego otwarcia Biomaxima notuje wzrost swojej giełdowej wyceny o 2,01%, co jest pochodną m.in. zaprezentowania wyników finansowych za 1 kwartał 2022, w których to spółka wykazała 24,19 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Biomaxima w górę o 2,01% w trakcie sesji. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej w 1 kwartale w 2022 wyniósł 24,19 mln zł. W drugiej połowie maja walory spółki odbiły o blisko 40%. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Biomaxima w górę o ponad 2% W trakcie dzisiejszych notowań Biomaxima notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 2,01%, co oznacza wzrost o 0,50 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 24,85 zł. Aktualnie inwestorzy wyceniają więc spółkę na równo...
biomaxima

BioMaxima miała 24,19 mln zł zysku netto, 30,67 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - BioMaxima odnotowała 24,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,22 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,6 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 26,69 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2022 r. był rekordowy w historii spółki, pod względem uzyskanych wyników finansowych. BioMaxima S.A., jako jednostka dominująca, wypracowała 93 484 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego o 355%. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) za I kw. 2022 osiągnął poziom 30 667 tys. zł, a zysk...
Gorące spółki dnia

Rainbow Tours [RBW], BioMaxima [BMX] – Gorące spółki dnia

"Prognozujemy przychody/ EBITDA/ EBIT/ zysk netto w wysokości 93,4/ 23,9/ 23,4/ 18,8 mln zł w I kw. 2022, co oznacza osiągnięcie wyższych wyników finansowych w tym kwartale niż w całym, rekordowym dla spółki 2021 roku (przychody/ zysk netto na poziomie 79,1/ 10,2 mln zł)" - napisano w raporcie. Obecnie przed popytem zadanie wybicia ostatniego wierzchołka przy 23,50 zł.
biomaxima

BioMaxima wypracowała w 2021 r. rekordowe 79 088 tys. zł przychodów netto!

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, kolejny raz notuje rekordowe wyniki finansowe. W 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima SA wypracowała 79 088 tys. zł przychodów netto i zrównanych z nimi, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 29,06%. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) za rok 2021 osiągnął poziom 15 307 tys. zł. BioMaxima podsumowuje 2021 jako kolejny rekordowy rok Zysk netto Grupy za rok 2021 wyniósł 10 243 tys. złotych i jest wyższy od zysku netto osiągniętego w roku poprzednim o 28,86%. BioMaxima jako jednostka dominująca wypracowała 10 607 tys. zł zysku netto. Spółka opublikowała swój pierwszy raport roczny jako emitent notowany na rynku regulowanym GPW. – Cieszę się, że pierwszy raport roczny składany...
biomaxima

BioMaxima rekomenduje wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - BioMaxima rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na jedną akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy zarząd zaproponuje 9 czerwca 2022 roku, natomiast, jako dzień wypłacenia dywidendy 23 czerwca 2022 roku. "Finansowanie projektów rozwojowych spółki wymaga uczestniczenia w nich środkami własnymi. Zarząd uznaje, że dla zapewnienia wysokiego całkowitego zwrotu na inwestycji dla akcjonariuszy oraz bezpieczeństwa ich inwestycji w akcje spółki, wysokość proponowanej przez zarząd dywidendy jest optymalna w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, umożliwia bowiem dalszy, zrównoważony rozwój spółki w nieprzewidywalnym obecnie otoczeniu gospodarczym" - czytamy w komunikacie. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz...

BioMaxima komentuje rekordowy początek 2022. Zapis czatu z prezesem spółki

BioMaxima to polska spółka biotechnologiczna, która po ponad dekadzie swojej obecności na NewConnect postanowiła zadebiutować na rynku głównym. Za pomocą czatu inwestorskiego, na kanale Comparic24, CEO spółki odpowiadał na pytania dotyczące obecnej sytuacji BioMaximy, jak również planów spółki na kolejne miesiące i lata. BioMaxima zadebiutowała na rynku głównym. Styczeń 2022 był dla spółki rekordowy pod względem sprzedaży. Dzięki pandemii firma wzmocniła swoją rozpoznawalność za granicą. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=OT1gSFDFwuw BioMaxima. Branża diagnostyczna - Nasza spółka specjalizuje się ogólnie w diagnostyce chorób, natomiast w szczególności w diagnostyce chorób zakaźnych. To jest wycinek pewnego szerszego rynku diagnostyki IVD. Oprócz tego drugą grupą produktową, którą dysponujemy, czyli drugim rynkiem naszym, to są rozwiązania do oznaczania czystości mikrobiologicznej w...
biomaxima

BioMaxima wyceniana na 41,40 zł przez DM BOŚ – zapiski giełdowego spekulanta

"Na naszą wycenę pozytywnie wpływa podniesienie prognoz finansowych, przesunięcie do przodu horyzontu wyceny oraz rewizja wyceny porównawczej, a negatywnie wzrost stopy wolnej od ryzyka. Zmniejszamy dyskonto dla wyceny BioMaximy względem spółek porównywalnych z 15 na 10 proc. z powodu zwiększania skali działalności spółki, rosnącej rozpoznawalności marki BioMaxima i wzrostu zaufania do testów spółki" - napisano w raporcie.

Czat z prezesem spółki BioMaxima, Łukaszem Urbanem, na Comparic24.tv

Comparic24.tv zaprasza na czat inwestorski na żywo z prezesem spółki BioMaxima, Łukaszem Ubranem. Prowadzącym czat jest Przemysław Tabor, a transmisja rozpoczyna się o 12:30. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań w serwisie YouTube! Czat inwestorski z BioMaximą po debiuciue na głównym parkiecie GPW Akcje spółki od początku roku rosną o 19%. Co dalej z notowaniami? Zapraszamy do śledzenia czatu inwestorskiego: https://www.youtube.com/watch?v=OT1gSFDFwuw BioMaxima jest polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, a także produkuje molekularne testy do wykrywania wirusów COVID. Spółka jest również dystrybutorem produktów światowych firm diagnostycznych. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw selvita | kurs chf | kryptowaluty notowania | gpw jsw | neuca akcje wykres | kurs dolara prognozy | polenergia akcje rekomendacje |

Kurs akcji BioMaximy wzrósł o 0,7% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Akcje spółki BioMaxima zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,7% i wyniósł 37,66 zł. Tuż po godz. 9-ej kurs rósł o 1,6% i wynosił 38 zł. BioMaxima SA jest 429. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 1. debiutem na tym rynku w 2022 roku. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw jsw | nasdq | aktualny kurs dolar frank | waluty...
biomaxima

BioMaxima zadebiutuje na rynku głównym GPW w poniedziałek

Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - BioMaxima zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 31 stycznia, podała GPW. "BioMaxima SA będzie 429. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 1. debiutem na tym rynku w 2022 roku" - czytamy w zaproszeniu. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs stalprodukt | akcje lotos cena | celon pharma akcje opinie | kurs ropy wti | kurs akcji lotos | dolar kurs | kurs funta kantor |
biomaxima

BioMaxima ma umowę na dostawy testów na SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł

Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - BioMaxima podpisała z jednostką finansów publicznych umowę na dostawy testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o łącznej wartości 94,8 mln zł, podała spółka. Począwszy od bieżącego tygodnia, dostawy będą realizowane transzami. "Umowa będzie miała bardzo istotny wpływ na przychody i wynik finansowy spółki w I półroczu 2022 r." - czytamy w komunikacie. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: intercars gpw | najniższy kurs funta | notowanie kryptowalut | wykres btc | famur akcje opinie | kursu funta | cmc markets |
biomaxima

BioMaxima miała 78,53 mln zł przychodów w 2021 r., zakłada poprawę wyniku netto r/r

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - BioMaxima odnotowała 78,53 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r., co oznacza wzrost o 130,64%, i spodziewa się poprawy wyniku netto r/r, podała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem w IV kw. wyniosły 23,16 mln zł, podano w komunikacie. "Struktura sprzedaży w IV kwartale br. oraz całym 2021 roku sprawia, że zarząd oczekuje lepszego wyniku netto aniżeli w rekordowym 2020 r." - czytamy dalej. Wcześniej w tym tygodniu spółka podała, że jej prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i zapowiadała, że jej debiut na rynku głównym GPW jest możliwy jeszcze w styczniu. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro....

Prospekt BioMaxima SA został zatwierdzony przez KNF. Debiut na rynku głównym GPW możliwy w styczniu!

W dniu 31 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt BioMaxima SA, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta serii A, B, C, D, E i F. Spółka złożyła prospekt do KNF w sierpniu b.r. Przeniesieniu notowań na rynek podstawowy GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji. BioMaxima SA planuje debiut na rynku głównym GPW – Niezwłocznie złożymy wniosek do zarządu GPW o przeniesienie notowań akcji BioMaxima na rynek podstawowy GPW i jeszcze w styczniu spodziewamy się debiutu na głównym parkiecie – powiedział Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima SA. Kierunek na rynek główny GPW akcjonariusze BioMaxima SA wyznaczyli na NWZA spółki w grudniu 2020 roku, podejmując uchwałę o przejściu od...
biomaxima

BioMaxima opublikowała raport kwartalny. O 67% zwiększyła skonsolidowane EBITDA w porównaniu z 2020 r.

Dynamika skonsolidowanego zysku EBITDA BioMaxima SA po 3 kwartałach wyniosła 167 proc. To jest 11.297 tys. złotych w 2021 r. przy 6.760 tys. zł w 2020 r. Przychody po 9 miesiącach wyniosły 56.033 tys. zł (dynamika na poziomie 137 proc. względem 2020 r.). Podmiot dominujący osiągnął w III kwartale 2021 roku 2.032 tys. zł zysku EBITDA, co oznacza dynamikę na poziomie 115 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima przedstawia swoje wyniki finansowe Spółka przekazała śródroczny raport skonsolidowany grupy kapitałowej BioMaxima SA za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku. Jest to kolejny już raport przygotowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF. Grupa Kapitałowa BioMaxima SA w III kwartale 2021 roku...
biomaxima

BioMaxima z wyceną 37,30 zł od DM BOŚ. Blisko 50% potencjał do wzrostów

Dom Maklerski BOŚ wycenił w swojej najnowszej rekomendacji (na zlecenie GPW) spółkę BioMaxima na 37,30 zł w perspektywie 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę dzisiejszą wycenę (tj. 25,32 zł), to potencjał do wzrostów wynosi blisko 50%. Według analityków rok 2021 spółka zakończy z zyskiem netto w wysokości ponad 10 mln zł. BioMaxima z wyceną 37,30 zł od DM BOŚ. Jeszcze przed pandemią jej akcje wyceniane były na zaledwie 4 zł. Prognozowany zysk netto za rok 2021 to ponad 10 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl BioMaxima z wyceną 37,30 zł W swoim najnowszym raporcie z 7 listopada 2021, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, Dom Maklerski BOŚ wycenił spółkę BioMaxima na 37,30...
biomaxima

BioMaxima z ceną docelową 37,30 zł od DM BOŚ. BMX testuje górny zakres konsolidacji

W swoim najnowszym raporcie DM BOŚ wycenił BioMaxima na 37,30 zł, podczas gdy w trakcie dzisiejszego otwarcia cena akcji spółki wynosi 30,40 zł. Według prognoz analityków rok 2021 będzie rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków netto, które w kolejnych lata ulegną osłabieniu, choć sam rynek ma przed sobą dobre możliwości rozwoju. BioMaxima wyceniona została na 37,30 zł przez DM BOŚ. Podczas dzisiejszego otwarcia akcje spółki notowane są po 30,40 zł. Z uwagi na nieprzewidywalność pandemii prognozy wyników finansowych obarczone są dużym ryzykiem. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl BioMaxima z wyceną 37,30 zł W najnowszym raporcie opracowanym przez Dom Maklerski BOŚ, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego, notowana na NewConnect BioMaxima wyceniona została...
biomaxima

BioMaxima ze zmianami w swojej Radzie Nadzorczej

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 lipca 2021 r., na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej spółki BioMaxima SA został powołany Mirosław Panek. Wcześniej zajmował je przewodniczący RN Piotr Janowski, który w czerwcu został powołany do zarządu Spółki na funkcję dyrektora operacyjnego (Chief Operating Officer). BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima wprowadziła zmiany w Radzie Nadzorczej Pan Mirosław Panek posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do marca 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej założonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banków: Pierwszego Banku BFG S.A., Drugiego Banku BFG S.A. i Banku Nowego BFG S.A. Z ramienia BFG był także Członkiem Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2019-2020. Obecnie pełni funkcję...
biomaxima

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny zostanie złożony do 15 czerwca

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny, który miał być pierwotnie złożony do 15 maja, ze względu na niezakończenie prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostanie złożony do 15 czerwca br., podała spółka. "W związku z odmiennym modelem biznesowym spółki od innych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora bio-technologii, powstały wątpliwości dotyczące kwalifikowania pewnych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym konieczne jest ustalenie sposobu prezentacji pewnych zdarzeń gospodarczych w sposób zarówno zgodny z MSSF jak i pozwalających inwestorom uzyskać w pełni wiarygodną informację dotyczącą sytuacji finansowej spółki" - czytamy w komentarzu zarządu. Przejście na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW. Spółka przewiduje, że historyczne informacje...
biomaxima

BioMaxima dostępna w obrocie na niemieckiej giełdzie we Frankfurcie

W dniu 12 maja 2021 roku, akcje spółki BioMaxima SA zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapier Boerse). Boerse Frankfurt nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II. Platforma jest administrowana i prowadzona przez Deutsche Boerse AG. BioMaxima notowana na giełdzie w Polsce i Niemczech Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BioMaxima SA odbyło się bez udziału emitenta. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na wniosek MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG z siedzibą w Graefelfing (Bawaria), w Niemczech, będącego animatorem rynku dla akcji emitenta. Przedmiotem dopuszczenia są wszystkie, to jest 3.730.000 akcji oznaczonych kodem ISIN PLBIOMX00015. – Akcje BioMaxima SA zostały wprowadzone wraz z akcjami kilku innych podmiotów, wybranych przez niemieckich...
biomaxima

BioMaxima nie zwalnia tempa: kolejny rekordowy kwartał

Najwyższa w historii kwartalna wartość sprzedaży i zysk przekraczający 6,37 mln zł (przy 7,77 mln zł zysku za cały 2020), skonsolidowany wskaźnik EBITDA za ostatnie 12 miesięcy sięgający 19,5 mln zł, oraz prawie siedmiokrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych rok do roku – w I kwartale 2021. Grupa BioMaxima nie zwalnia tempa po rekordowym roku 2020, co pokazuje opublikowany właśnie raport kwartalny. Po raz pierwszy raport przygotowany został zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF. BioMaxima po raz kolejnymi ze świetnymi wynikami finansowymi W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima osiągnęła 26.690 tys. złotych przychodów ze sprzedaży, uzyskując w relacji do analogicznego kwartału 2020 roku dynamikę na poziomie 379%. Jeszcze większa była dynamika wzrostu sprzedaży wyrobów własnych, wynosząc 672%. Raportowany...
biomaxima

BioMaxima S.A. prezentuje raport roczny za rekordowy dla spółki rok 2020

Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do 2019 roku, wzrost sprzedaży towarów o ponad 50% procent, wzrost sprzedaży eksportowej o 246% oraz 65,5 mln złotych przychodów netto i zrównanych z nimi – to kluczowe liczby z opublikowanego przez BioMaxima SA raportu rocznego za rok 2020. BioMaxima S.A. odnotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do poprzedniego roku Dzięki inwestycjom w infrastrukturę w latach 2018 i 2019 możliwe było skuteczne podjęcie wyzwań związanych z walką z pandemią COVID-19. Spółka zanotowała też duży wzrost rozpoznawalności międzynarodowej, a w 2021 roku planuje konsekwentny rozwój, m.in. inwestując w infrastrukturę produkcyjną. W roku 2020 sprzedaż wyrobów własnych BioMaxima przekroczyła 40 mln złotych i wyniosła 40.442 tys. złotych. Jest to związane ze skuteczną realizacją przyjętej wcześniej strategii...
biomaxima

Biomaxima prezentuje rekordowe wyniki za I kw. Skok ceny o 5% w kilka minut

Notowana na rynku NewConnect spółka Biomaxima w najnowszym komunikacji ESPI prezentuje wstępnie wyniki za 1 kwartał 2021, w których wskazuje na ponad 26,36 mln zł przychodu, co jest wartością rekordową w historii spółki. W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody ze sprzedaży były prawie 4-krotnie mniejsze i wyniosły wówczas ok. 6,75 mln zł. W jednej chwili akcje drożały o prawie 5% (po godzinie 10:00), ostatecznie jednak notowania szybko wracały do normy Według wstępnych danych w 1. kwartale 2021 spółka osiągnęła ponad 26 mln zł przychodu ze sprzedaży. Oznacza to blisko 4-krotny wzrost względem pierwszego kwartału roku 2020. Giełda jednak nie zareagowała pozytywnie i aktualnie spółka znajduje się pod kreską, tracąc 1,17% (-0,5 zł). Rekordowe wyniki za I kw. br. W najnowszym komunikacie...
biomaxima

Biomaxima z umową dystrybucji testów na rynek niemiecki – zapiski giełdowego spekulanta

Podtrzymanie uprzywilejowanej relacji spółki z dystrybutorem w roku 2021 uwarunkowane jest minimalną wartością zamówień złożonych przez dystrybutora określoną na 4 mln euro (około 18,5 mln zł) do końca roku” - podsumowano w komunikacie. Kurs spółki rośnie systematycznie od początku roku, w sumie już o ponad 60%.
biomaxima

BioMaxima rośnie o ponad 20%! Spółka będzie dystrybuować testy na koronawirusa w Niemczech

Notowana na NewConnect BioMaxima podpisała umowę na dystrybucję wyrobów na terytorium Niemiec, co jest pochodną m.in. uznania Polskę za kraj o podwyższonym ryzyku zachorowania. Spółka dostarczy testy antygenowe, czy też testy genetyczne RT-PCR, które będą wykorzystywane np. na Polsko-Niemieckiej granicy. Na te informacje natychmiast zareagowała oczywiście giełda. Notowania spółki po godzinie 14:30 rosną o ponad 20%, a cena 1 akcji wynosi powyżej 44 zł. BioMaxima dostarczy do Niemiec testy antygenowe, generyczne, na przeciwciała oraz inne produkty potrzebne do diagnostyki SARS-Cov-2. Akcje spółki rosną podczas poniedziałkowych notowań o ponad 20%! Aktualnie za walor trzeba zapłacić 44,4 zł, co oznacza wzrost o 7,6 zł względem poprzedniego zamknięcia. BioMaxima dostarczy testy do Niemiec BioMaxima S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, odczynników...

BioMaxima ma umowę dystrybucyjną testów na COVID-19 w Niemczech

BioMaxima podpisała umowę na dystrybucję swoich wyrobów związanych z diagnostyką SARS-Cov-2 na terytorium Niemiec, podała spółka. BioMaxima podpisała nową umowę "Umowa dotyczy: - testów antygenowych - testów genetycznych RT-PCR - testów potrójnych Sars-Cov-2, Infuenza A i B, RSV - testów do wykrywania przeciwciał IgG, IgM" - wymieniono w komunikacie. Dystrybutor dokonał już pilotażowego zakupu testów antygenowych. Warunkiem zachowania wyłączności na dystrybucję w/w wyrobów BioMaxima jest złożenie do 9 kwietnia 2021 r. zamówień na łączną kwotę 1 mln euro. Podtrzymanie uprzywilejowanej relacji spółki z dystrybutorem w roku 2021 uwarunkowane jest minimalną wartością zamówień złożonych przez dystrybutora określoną na 4 mln euro (około 18,5 mln zł) do końca roku, podano także. Testy będą wykorzystywane m.in. do badania pracowników transgranicznych oraz podróżnych w laboratoriach znajdujących się przy przejściach granicznych. Niemieckie...
Gorące spółki dnia

Biomaxima [BMX], Dino Polska [DNP] – Gorące spółki dnia

Mamy więc poprawę na całej linii. Szczególnie cieszy, że równocześnie z dalszą ekspansją i otwieraniem kolejnych sklepów, spółka utrzymuje rentowność na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku sieć liczyła 1473 sklepy, dalsze 23 czekało na otwarcie. W tym roku tempo otwierania kolejnych sklepów ma być co najmniej takie jak w poprzednich latach. W ostatnich dniach kurs dynamicznie odbił po dość dużej korekcie. Siła spółki zaskakuje w kontekście coraz częstszych nie najlepszych rekomendacji.

BioMaxima rejestruje test do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, zakończył prace walidacyjne oraz złożył wniosek o rejestrację testu do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2. Badanie pozwala na ocenę poziomu odporności zarówno w przypadku ozdrowieńców, jak i osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i tym samym daje służbie zdrowia możliwość bardziej efektywnego planowania szczepień. BioMaxima zakończyła prace walidacyjne oraz złożyła wniosek o rejestrację testu BioMaxima jako wytwórca złożyła dziś w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu nowego, szybkiego testu jakościowego SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku spółka uzyska prawo do sprzedaży testu na terenie RP oraz do otrzymania świadectwa wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe jest wymagane. – SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test to szybki test jakościowy, umożliwiający wstępną przesiewową...

Biomaxima wnioskuje do URWM o rejestrację testu typu NART przeciwko SARS-CoV-2

Biomaxima zakończyła prace rozwojowe oraz walidację nowego, szybkiego testu jakościowego do wykrywania przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2 i złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych (URWM) wniosek o rejestrację testu SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test, podała spółka. Biomaxima zakończyła prace rozwojowe oraz walidację nowego, szybkiego testu "Po 14 dniach od daty złożenia wniosku spółka uzyska prawo do sprzedaży testu na terenie RP oraz do otrzymania świadectwa wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takie świadectwo jest wymagane" - czytamy w komunikacie. SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test to szybki test jakościowy, umożliwiający wstępną przesiewową diagnostykę obecności przeciwciał neutralizujących koronawirusa. Badanie może być wykonane w próbkach surowicy, osocza, jak również krwi pełnej, pobranej z palca, a uzyskanie wyniku następuje po 10-15 minutach. Jest to skuteczne i ekonomiczne narzędzia umożliwiające służbie...

Zarząd BioMaximy rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,25 zł

Zarząd BioMaxima SA zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału zysku za rok 2020, który wyniósł rekordowe 7,78 mln zł. Propozycja zakłada wypłacenie dywidendy w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Uchwała w tej sprawie została podjęta 10 marca br. Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, Zarząd Spółki zaproponował 31 maja, natomiast jako dzień wypłacenia dywidendy – 15 czerwca 2021 roku. Ambitne plany inwestycyjne – Rekordowy w historii spółki zysk, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, powoduje zrozumiałe oczekiwanie akcjonariuszy co do podzielenia się przez spółkę tym zyskiem. Kwota dywidendy, którą zarekomenduje zarząd, jest również najwyższa w historii naszej działalności. Jednocześnie kwota która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, pozostawi w spółce środki...
biomaxima

BioMaxima podsumowuje rekordowe wyniki w 2020 r.

Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem finansowym BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, w ostatnim kwartale 2020 r. spółka wygenerowała 23 mln zł przychodu, uzyskując dynamikę 293 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku. BioMaxima przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk EBITDA BioMaxima SA (jednostki dominującej) wyniósł 4 635 tys. zł, a zysk netto 3 395 tys. zł, co oznacza, rok-do-roku odpowiednio, dynamikę EBITDA ponad 558 proc. oraz dynamikę zysku netto 1 672 proc. Łącznie przychód spółki za cały ubiegły rok wyniósł ponad 60,1 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 19.445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc., a także udział w sprzedaży ogółem na poziomie 32,35 proc. Przy skonsolidowanych przychodach grupy kapitałowej za 2020...
biomaxima

BioMaxima Najnowsze mutacje wirusa są identyfikowane przez testy genetyczne PCR

BioMaxima SA przeprowadziła niezależne badania swojego testu genetycznego SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT w celu potwierdzenia identyfikacji najnowszych odmian koronawirusa. Wyniki badań potwierdziły 100% skuteczność w detekcji materiału genetycznego wirusa w przypadku czterech wariantów mutacji wirusa, w tym tego wykrytego w Wielkiej Brytanii. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima SA przeprowadziła niezależne badania swojego testu genetycznego Spółka BioMaxima SA zleciła specjalistyczne badania in silico oraz in vivo w celu potwierdzenia skuteczności produkowanego testu genetycznego real-time PCR na identyfikację ostatnio odkrytych wariantów mutacji wirusa SARS-CoV-2. – Już teraz wyniki badania in silico potwierdziły 100% skuteczność naszego testu genetycznego w identyfikacji nowych wariantów mutacji w genomie koronawirusa. Nie stwierdzono żadnych problemów w detekcji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. Potwierdziły one także...

BioMaxima z nowym rekordem w grudniu

BioMaxima SA osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu grudniu na poziomie 8.792 tys. zł, co jest nowym rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc. W okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 60.416 tys. zł, uzyskując dynamikę sprzedaży rok do roku na poziomie 210,37 proc. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima utrzymuje dynamiczne wzrosty Dodatkowo, w grudniu 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży eksportowej w okresie I-XII 2020 r. w kwocie 19.445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 32,19 proc. „Utrzymanie dynamicznego wzrostu pod koniec 2020 r. i kolejne...
biomaxima

BioMaxima zrealizuje w grudniu na rynku indonezyjskim zamówienia na ponad milion dolarów

BioMaxima SA otrzymała od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji kolejne zamówienie na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o wartości 395 128 USD. Jest to już kolejne zamówienie na takie testy od tego dystrybutora, dzięki czemu wartość zrealizowanych zamówień na rynek indonezyjski w grudniu br. przekroczy milion dolarów. BioMaxima zadowolona z rozwijającej się sprzedaży na konkurencyjnym rynku indonezyjskim Oprócz tego spółka w poniedziałek wprowadziła do sprzedaży na terenie Polski i krajów UE najnowszy własny test genetyczny SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KIT, uzyskując już pierwsze sukcesy w publicznych przetargach. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. Najnowsze zamówienie od dystrybutora zaopatrującego rynek indonez­­­yjski zostanie zrealizowane do końca grudnia br. Począwszy od sierpnia br. jest to już kolejne zamówienie na test PCR...

Jednomyślna decyzja NWZA BioMaxima SA o przeniesieniu notowań spółki na rynek regulowany

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BioMaxima SA podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany. Wczoraj spółka podała wstępną informację o rekordowych wynikach finansowych za listopad i za 11 miesięcy 2020 r. BioMaxima jest czołowym polskim producentem diagnostyki laboratoryjnej, m.in. testów do identyfikacji zakażeń SARS-CoV-2. BioMaxima wkrótce przeniesie się z NewConnect na parkiet główny GPW. Spółka w listopadzie odnotowała najlepsze wyniki w swojej historii. Podczas wtorkowej sesji, akcje spółki tanieją o blisko 6%, a kurs spadł w okolice 32 zł. BioMaxima przenosi się na parkiet główny GPW Głównym punktem obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie uchwały o rozpoczęciu ubiegania się przez spółkę o wprowadzenie jej akcji do obrotu regulowanego w Europejskim Obszarze Gospodarczym,...
biomaxima

Prezes BioMaximy Łukasz Urban odpowiada na pytania widzów z czatu pod ostatnim wywiadem!

Przed kilkoma dniami miała miejsce rozmowa, której uczestnikiem był Łukasz Urban – prezes zarządu spółki BioMaxima. W jej trakcie redaktor poprosił o komentarz dotyczący wielkości sprzedaży testów wraz z podziałem na rynki, wyników finansowych oraz planów rozwojowych na kolejne lata. Spotkanie poprowadził redaktor Comparic24.TV Marcin Podlacki. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź na niektóre pytania z czatu towarzyszącego transmisji. Rozmowa z Prezesem spółki BioMaxima – Łukaszem Urbanem. Uzupełnienie pytań i odpowiedzi. Dlaczego BioMaxima nie składa dużej ilości ofert w Polsce? Co z poszukiwaniami inwestora instytucjonalnego? https://www.youtube.com/watch?v=w1nOnH13iBk&amp Lista pytań z czatu wraz z odpowiedzią Prezesa BioMaximy - Łukasza Urbana Mateusz M: Dlaczego BioMaxima nie składa dużej ilości ofert w Polsce? Ostatnio Instytut Matki I Dziecka, gdzie BioMaxima wcześniej wygrała przetarg, miała kolejne zlecenie, lecz oferty...

BioMaxima pracuje nad testem genetycznym! | Rozmowa z Prezesem Łukaszem Urbanem

Zapraszamy do udziału w rozmowie, której uczestnikiem będzie Łukasz Urban - prezes zarządu spółki BioMaxima. W jej trakcie redaktor poprosi o komentarz dotyczący wielkości sprzedaży testów wraz z podziałem na rynki, wyników finansowych oraz planów rozwojowych na kolejne lata. Spotkanie poprowadzi redaktor Comparic24.TV Marcin Podlacki. Rozmowa z Prezesem spółki BioMaxima - Łukaszem Urbanem. Czy spółka stała się beneficjentem pandemii COVID-19? Na jakim poziomie jest obecnie sprzedaż asortymentu do diagnostyki SARS-CoV-2, w tym testów genetycznych RT-PCR? Jakie są najważniejsze rynki dla BioMaximy? https://www.youtube.com/watch?v=w1nOnH13iBk&feature=youtu.be Biomaxima złożyła kilka dni temu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu SARS/Flu/RSV Biomaxima – jako wytwórca – złożyła dziś w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM. Po 14 dniach...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Ten Sqaure Games [TEN] – Gorące spółki dnia

Autor raportu wskazuje, że sukcesem będzie pewna dywersyfikacja tzn. Spółka przestanie bazować tylko na jednym, wielkim tytule. Spółka chce wypuszczać kolejne gry w podobnej tematyce, a biorąc pod uwagę jej sukcesy, wydaje się, że można oczekiwać kolejnych udanych produkcji. Analitycy liczą także, że spółka wejdzie niebawem na rynek chiński. Na wykresie okolice 500 zł działają jak wsparcie. Jeżeli jednak nie uda się zainicjować odbicia i korekta nadal będzie kontynuowana, to kolejna szansa może pojawić się przy 445 zł.

Biomaxima złożyła wniosek o rejestrację testu do identyfikacji m.in. SARS-CoV-2

Biomaxima złożyła wniosek o rejestrację testu do identyfikacji m.in. SARS-CoV-2 Biomaxima zakończyła prace walidacyjne i złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu genetycznego SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM do identyfikacji i różnicowania zakażeń wywołanych ośmioma wirusami SARS-CoV-2, Flu A/B i RSV A/B, podała spółka. Biomaxima - jako wytwórca - złożyła dziś w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu SARS/Flu/RSV "Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że zostały zakończone prace rozwojowe oraz walidacja testu genetycznego opartego o metodę amplifikacji materiału genetycznego w czasie rzeczywistym, wykrywającego patogeny wywołujące infekcje układu oddechowego, są to: SARS-CoV-2 (Wuhan), wirus grypy (wirus grypy A - H1N1, H3N2, H5N1 i wirus grypy B), RSV A i B (syncytialny wirus oddechowy A i B )" - czytamy...
biomaxima

BioMaxima SA inwestuje środki zarobione w 2020 roku, aby rozbudować zakład produkcyjny w Lublinie

Spółka BioMaxima SA podpisała 5 grudnia br. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz terminowej umowy najmu. Celem jest nabycie nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zakładu produkcyjnego spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie. Zakup jest związany z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki. W nowych obiektach będzie wytwarzany nowy asortyment taki jak antybiogramy, testy molekularne oraz immunochromatograficzne. BioMaxima jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej. BioMaxima zapłaci sprzedawcy zaliczkę w kwocie 900.000,00 zł w grudniu 2020 roku Nabywana działka o powierzchni 4.000 m.kw zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią socjalno-biurową o pow. użytkowej 1043,9 mkw i terenem wolnym pod dalszą zabudowę. Strony przewidują, że warunki określone w umowie zostaną spełnione do dnia 23 kwietnia 2020 roku...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Biomed-Lublin [BML] – Gorące spółki dnia

Badania będą prowadzone w szpitalu w Lublinie. Już podczas czwartkowej sesji cena wyraźnie spadała. Taki schemat obowiązuje od początku października. W tym czasie kurs spadł o niemal 60%. Teraz celem może być kluczowe wsparcie przy 9 zł, a na mocniejsze odbicie notowań będzie można liczyć po potwierdzeniu wysokiej skuteczności preparatu w leczeniu chorych na COVID-19.
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

Dongfeng Motor to jedna z największych i najstarszych chińskich grup samochodowych z bardzo szeroką ofertą, w której skład wchodzą także pojazdy bezemisyjne, elektryczne i na gaz ziemny. Jest to więc doskonała wiadomość dla Ursusa i jeżeli współpraca dojdzie do skutku, może dać spółce nowe życie. Na wykresie mieliśmy ogromy wystrzał notowań, jednak dopóki współpraca nie stanie się faktem, może okazać się, że jest to pojedyncza sesja, a nie trwały trend.
biomaxima

BioMaxima z dużym zamówieniem na testy genetyczne. Kurs akcji wystrzelił!

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem bardzo mocnych wzrostów na walorach spółki BioMaxima działającej w sektorze biomedycznym. Notowana na NewConnect spółka, poinformowała w komunikacie o otrzymaniu nowego zamówienia na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o wartości blisko 570 tys. dolarów, co stanowi blisko 2 mln zł. W południe akcje spółki drożeją o blisko 30%. BioMaxima otrzymała zamówienie na testy genetyczne o wartości blisko 570 tys. USD. To już drugie zamówienie od tego kontrahenta. Pierwsze, zdecydowanie mniejsze zostało zrealizowane 31 sierpnia br. Kurs akcji spółki zyskuje 30%, cena walorów przekroczyła 36 zł. Zobacz również: Polman z kolejną umową. Akcje zyskują 15% i są na historycznym szczycie Akcje BioMaximy odbijają od wsparcia na poziomie 25 zł Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla notowanej na...

Biomaxima: kurs akcji mocno spadł, rekordowe wyniki w II kw. 2020 r. nie pomogły notowaniom?

Biomaxima przedstawiła rekordowe wyniki za I półrocze 2020 roku, jednak nie powstrzymało to załamania się kursu w czwartek rano w szczytowym momencie nawet o 28% tuż po otwarciu sesji. Raport za II kw. 2020 r. Biomaximy został opublikowany w środę po zakończeniu sesji NewConnect. Przychody w II kw. 2020 r. były rekordowe dla spółki i stanowił zdecydowaną wiekszość łącznych przychodów w I półroczu 2020 roku. Spółka na fali koronawirusowej hossy na warszawskim parkiecie od początku roku zwiększyła notowania o ponad 1000% Biomaxima: rekordowe wyniki finansowe Spółka notowana na NewConnect zajmuje się produkcją podłoży mikrobiologicznych i od marca przestawiłą lwią część swojej działalności na sprzedaż artykułów związanych z koronawirusem. Już w marcu Biomaxima wprowadziła do sprzedaży szybkie testy immunochromatograficzne IgG/IgM, a teraz sama...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ