XTB

BNP Paribas BP umożliwia umówienie wizyty w banku za pomocą Booksy

BNP Paribas Bank Polska umożliwił klientom za pomocą aplikacji Booksy umówienie wizyty w 100 wytypowanych placówkach, podał bank. Aplikacja Booksy dostępna jest na telefonach z systemami Android oraz iOS. BNP Paribas wprowadza innowacyjne rozwiązania Nowe okoliczności wymagają nowych rozwiązań, często rewolucyjnych - jak na przykład bank dostępny na platformie dotychczas kojarzącej się z wizytami u fryzjera lub rehabilitanta. Nasza współpraca z Booksy ma wielką szansę stać się przełomem w relacjach klientów z instytucjami finansowymi. To wynik wiary w konieczność ciągłego dostosowywania się do otoczenia i konsekwencja błyskawicznego działania w duchu startupowym. Zdiagnozowaliśmy potrzebę i wybraliśmy najbardziej efektywny sposób, by na nią odpowiedzieć - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej i biznesowej BNP Paribas BP Przemysław Furlepa, cytowany w komunikacie. Bank od środy...

BNP Paribas BP umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów na Autenti

BNP Paribas Bank Polska umożliwi przedsiębiorcom elektroniczne podpisywanie dokumentów na platformie Autenti. Limitowana usługa będzie dostępna od 19 maja, podał bank. Klienci banku, jako pierwsi na rynku, mogą liczyć na dostęp zarówno do podpisów elektronicznych, jak i kwalifikowanych podpisów elektronicznych, przez pewien czas na preferencyjnych warunkach. BNP Paribas wprowadza nowe technologie, które przyspieszą załatwianie formalności Elektroniczny podpis usprawnia sprzedaż, przyspiesza obieg dokumentów, ułatwia realizację procesów kadrowych. Jest bezpieczny i prawnie wiążący, oszczędza czas i pieniądze i może być wykonany z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Wystarczy komputer, tablet czy smartfon z dostępem do internetu. Bez drukowania, konieczności kopiowania czy użycia papieru. Bank, poprzez platformę Autenti, udostępnia kompleksową usługę umożliwiającą zdalne podpisywanie umów zarówno podpisem elektronicznym, jak też kwalifikowanym podpisem elektronicznym,...

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

BNP Paribas Bank Polska może i powinien w sposób selektywny i rozważny rosnąć, pomimo pandemii COVID-19, korzystając z wysokiego poziomu płynności, poinformował prezes Przemek Gdański. BNP Paribas BP będzie rosnąć selektywnie "Bank przyspieszył wyraźnie i 2,5 miesiąca tego roku pokazują, że jesteśmy organizacją dochodową. Mogliśmy skoncentrować się na biznesie i odwróceniu trendu, jeśli chodzi o wolumeny kredytowe, które były w ubiegłym roku niesatysfakcjonujące ze względu na trwający proces łączenia. Nasz proces integracji praktycznie został zakończony, bank jest gotowy na dynamiczny rozwój" - powiedział Gdański podczas wideokonferencji. Wskazał, że wzrost akcji kredytowej o 4,2% w skali kwartału to wynik "więcej niż zadowalający, zważywszy, że w zeszłym roku bank dopiero się rozpędzał". Bank zanotował także prawie 15-proc. wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, nad czym ostatnio...

BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza

BNP Paribas Bank Polska wprowadzi do oferty kredyt, który posłuży finansowaniu inwestycji wpisujących się w idee programu Czyste Powietrze, podał bank. BNP Paribas Bank zamierza wspierać ekologię Jesteśmy 'Bankiem Zielonych Zmian', dlatego uczestnictwo w programie Czyste Powietrze od początku było dla nas naturalne. Jednym z naszych zobowiązań, podjętych w ramach strategii CSR, jest współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Już w 2011 roku Grupa BNP Paribas za priorytet uznała inicjatywy służące zapobieganiu zmianom klimatu. Czujemy się biznesowymi weteranami działań na rzecz środowiska i nie mam wątpliwości, że doświadczenia, które możemy wnieść do programu, okażą się cenne - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie. Kredyt pozwoli finansować m.in. prace termomodernizacyjne, wymianę...

Moody’s obniżył perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej

Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingów depozytowych BNP Paribas Bank Polska do stabilnej z pozytywnej, podała agencja. Obniżona perspektywa ratingów BNP Paribas BP do stabilnej Decyzja ta odzwierciedla pogarszające się warunki gospodarcze w Polsce w wyniku pandemii koronawirusa, podano w komunikacie. Jednocześnie ratingi banku pozostały bez zmian: - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment) została potwierdzona na poziomie baa3, - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment) została potwierdzona na poziomie ba1, - długookresowe ratingi ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Ratings) zostały potwierdzone na poziomie A3(cr), - krótkookresowe ratingi ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Ratings) zostały potwierdzone na poziomie P-2(cr), - długookresowa ocena ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment) została potwierdzona na poziomie A3, - krótkookresowa ocena ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment) została potwierdzona na poziomie P-2, - krótkoterminowe ratingi...

BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł

BNP Paribas Bank Polska zakupił 4-letnie papiery wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) o wartości nominalnej 1 mld zł. Środki ze sprzedaży przez PFR pierwszej transzy obligacji pozwolą na sprawne uruchomienie programu tarczy finansowej PFR, kierowanej do firm, podkreślił bank. BNP Paribas  zakupił 4-letnie papiery wyemitowane przez PFR "W obecnej sytuacji liczy się każda pomoc, dlatego angażujemy się na różne sposoby. Nie tylko uczestniczymy w dystrybucji subwencji oferowanych firmom przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu tarczy finansowej PFR. Zdecydowaliśmy się również na zakup obligacji, aby częściowo sfinansować ten program, który ma szansę wspomóc nawet 670 tys. polskich przedsiębiorstw" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie. Bank BNP Paribas kupił obligacje...
Jak wybrać najlepszy kredyt lub pożyczkę

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych kosztach skorzystania z odroczenia spłaty kredytu czy zasad rozpatrywania reklamacji. W wyniku postępowania Santander Bank Polska zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, zaś BNP Paribas Bank Polska zmodyfikował treść zawieranych porozumień. Zmodyfikowane zasady wakacji kredytowych "Największe zastrzeżenia Prezesa UOKiK budzi możliwość uznania aneksu, który jest zawierany w celu skorzystania z odroczenia spłaty rat, za potwierdzenie wysokości salda kredytu, ustalanego jednostronnie przez bank. Taka interpretacja w przyszłości mogłaby rodzić poważne konsekwencje dla osób, które będą chciały dochodzić swoich roszczeń w sądzie i żądać rozliczenia kredytu z bankiem, np....

Wakacje kredytowe w czasie koronawirusa. Rzecznik Finansowy ma zastrzeżenia do dwóch banków

Rzecznik Finansowy wystąpił do prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez BNP Paribas Bank i Santander Bank przy podpisywaniu aneksów o tzw. „wakacje kredytowe". Wnioskuje też o wydanie decyzji tymczasowej, która zabezpieczy interesy klientów korzystających z tej możliwości. Santander Bank wymaga złożenia oświadczenia o potwierdzeniu salda kredytu BNP Paribas pod pozorem przekazania kredytobiorcy informacji „ustawowych" informuje o wysokości kapitału pozostałego do spłaty i kapitału odroczonego Taka forma zdaniem Rzecznika Finansowego może budować pole do przyszłych naruszeń interesów konsumentów  Oprócz krytycznej oceny działalności banków pod kątem prawnym, Rzecznik Finansowy zwraca też uwagę na nadużycie przez banki szczególnego zaufania publicznego Koronawirus i wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy ma pewne zastrzeżenia Wnioski Rzecznika Finansowego dotyczą umieszczenia w aneksach regulujących...

BNP Paribas BP umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów na platformie Autenti

BNP Paribas Bank Polska wdrożył rozwiązanie e-podpisu na platformie self-service Autenti, która pozwala na podpisywanie dokumentów bez konieczności ich fizycznej wymiany między bankiem a klientem, podał bank. Dzięki nowej platformie, bank może wysyłać dokumenty drogą elektroniczną, a klienci mogą podpisywać je przez internet, korzystając ze smartfonu, tabletu czy komputera i bez konieczności posiadania konta na platformie. Nowa usługa BNP Paribas w czasie pandemii "Jednym z najważniejszych priorytetów banku jest przemodelowanie i uproszczenie procesów - a tym samym uczynienie ich bardziej przyjaznymi zarówno dla klientów, jak i dla pracowników. Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację, nie tylko na bieżąco wzbogacamy naszą bankowość internetową i mobilną o nowe funkcje, ale również przyspieszyliśmy wdrożenie narzędzia self-service Autenti. Dzięki tej aplikacji proces wymiany i podpisywania dokumentów przebiega w...

BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł

BNP Paribas Bank Polska wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych i pomoc de minimis we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BNP Paribas na gwarancje oferowane przez BGK wynosi 10 mld zł. BNP Paribas wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów Gwarancje w łącznej wysokości 10 mld zł, oferowane we współpracy z BGK to kolejne udogodnienie dostępne dla klientów BNP Paribas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wdrożyliśmy również nowe narzędzia w bankowości internetowej i mobilnej, przygotowaliśmy też szereg usprawnień proceduralnych oraz nowe propozycje finansowe, jak np. możliwość odroczenia spłaty rat kredytu. Liczymy, że nasze kompleksowe podejście okaże się wymiernym wsparciem dla polskich przedsiębiorców w tym trudnym czasie - powiedział wiceprezes Jerzy Śledziewski, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i...

BNP Paribas w górę o 12%. Zysk netto w 2019 roku 70% w górę!

BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto w 2019 r. oraz na porównywalność wyników z 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty RBPL zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r." - czytamy w raporcie. Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w 2019 r. i 2018 r. wpłynęły następujące czynniki: - poniesienie...

BNP Paribas z niemal 115 mln zł zysku w III kw. Mniej niż rok temu

BNP Paribas Bank Polska odnotował 114,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 130,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 798,31 mln zł wobec 507,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,52 mln zł wobec 132,02 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 107,56 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r. W I-III kw. 2019 r. bank miał 493,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 319,5 mln zł zysku rok wcześniej. Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto zrealizowanego w trzech kwartałach 2019 r. oraz...
bgz bnp

BNP Paribas BP miał 217,06 mln zł zysku netto, 106,5 mld zł aktywów w II kw. I

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska odnotował 217,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 103,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 794,7 mln zł wobec 495,58 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 201,2 mln zł wobec 131,98 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 106,54 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r. ROE raportowany grupy wyniosło 7,1% w II kw. 2019 r. wobec 5,9% rok wcześniej. ROE znormalizowane (tj. z wyłączeniem kosztów integracji oraz dodatkowo w 4 kw. 2018 bez efektów rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności RBPL (zysku na...

BNP Paribas z mocną poprawą wyników w I kwartale. Notowania w kierunku 55 zł

BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Spółka wypracowała 161,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 85,46 mln zł zysku rok wcześniej. "Eliminując wpływ kosztów integracji zysk netto grupy wypracowany po I kwartale 2019 r. byłby o 140,6% (tj. o 120 161 tys. zł) wyższy niż zysk wypracowany po I kwartale 2018 r." - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 770,44 mln zł wobec 449,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,88 mln zł wobec 120,67 mln zł rok wcześniej. "Całkowite dochody grupy za okres 3 miesięcy 2019 r. były o 33 200 tys. zł (tj. o 36%) wyższe niż w...
bgz bnp

BGŻ BNP Paribas z 360 milionami złotych zysku netto w 2018 roku

Zgodnie z danymi podanymi w raporcie, BGŻ BNP Paribas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w minionym roku. W 2017 roku było to 279,71 mln zł zysku. Inne dane z raportu: Wynik z działalności bankowej grupy w 2018 r. wyniósł 3 289,09 mln zł i był wyższy o 22% r/r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2106,85 mln zł wobec 1926,74 mln zł w 2017 roku Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,39 mln zł wobec 485,98 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 109,02 mld zł na koniec 2018 r. w stosunku do 72,66 mld zł na koniec 2017 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 364,74 mln zł wobec...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację