XTB

EC Będzin miała 28,54 mln zł straty netto, 25,84 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 21,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 25,84 mln zł wobec 21,27 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,72 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 39,63 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 73,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,49 mln zł w porównaniu z 112,25 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 1,43 mln zł wobec...

EC Będzin miała 30,72 mln zł straty netto, 24,76 mln zł straty EBIT w II kw.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 30,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 26,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 24,76 mln zł wobec 25,86 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 22,71 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 44,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,78 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,77 mln zł w porównaniu z 72,61 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 0,7 mln...

EC Będzin miała 14,02 mln zł straty netto, 10,6 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 14,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 10,6 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,43 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,91 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,48 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej. Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: ropa...

Spółka zależna EC Będzin wypowiedziała umowę z PGG dot. dostaw węgla

Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. - spółka zależna EC Będzin - w związku z brakiem porozumienia z Polską Grupą Górniczą (PGG) w kwestii zmiany warunków współpracy, 30 grudnia 2020 r. doręczyła PGG wypowiedzenie do umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 r. z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 31.12.2022 roku, w przypadku uznania za bezskuteczne oświadczenia spółki zależnej o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego 31.08.2020 r. tj. na dzień 28.02.2021 roku, podała EC Będzin. Spółka zależna odnotowała nadmierne trudności powstałe wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej "Zarząd Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność spółki zależnej oraz wykonanie umowy uległy znacznej zmianie. Spółka zależna odnotowała nadmierne...

EC Będzin miała 26,7 mln zł straty netto, 21,27 mln zł straty EBIT w III kw.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 10,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki EC Będzin w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1,68 mln zł Strata operacyjna wyniosła 21,27 mln zł wobec 8,49 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,63 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 57,63 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 28,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,29 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 112,25 mln zł w porównaniu z 166,76 mln zł rok wcześniej. W...
Spadki na rynku

EC Będzin miała 26,7 mln zł straty netto, 25,86 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 25,86 mln zł wobec 0,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,71 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 25,38 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 28,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 72,61 mln zł w porównaniu z 109,13 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka. EC Będzin: Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa "Zarząd spółki Elektrociepłownia 'Będzin' informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 roku prezes zarządu spółki - pan Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu a zarazem prezesa zarządu spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w Poznaniu ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki za rok 2019, nie później jednak niż z dniem 31 sierpnia 2020 roku. W oświadczeniu o rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki pan Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że z uwagi na osiągnięty wiek z chwilą rezygnacji skorzysta z uprawnień emerytalnych. Nie wycofuje się jednak z aktywnego uczestnictwa w działalności spółki i zamierza zgłosić swoją kandydaturę do...

Przed zamknięciem. Assecosee [ASE] i Elektrociepłownia Będzin [BDZ]

Assecosee Na wykresie spółki Assecosee mamy dużą formację trójkąta symetrycznego. Na ogół nie można przewidzieć kierunku wybicia z formacji tego typu. W tym przypadku jednak naszą uwagę powinno zwrócić to, że w ostatnich miesiącach górne ramię formacji było coraz częściej testowane. Taka sytuacja przypomina „puszczanie kaczek” po wodzie. Jeśli rzucimy płaski kamień tak, żeby odbijał się od powierzchni wody, to w miarę wytracania prędkości kolejne odbicia są coraz słabsze i coraz częstsze. W końcu kamień przebija powierzchnię wody i tonie. Podobnie kurs Assecosee coraz częściej i coraz słabiej odbija się od górnego ramienia trójkąta. Znaczy to po pierwsze że wybicie górą jest bardziej prawdopodobne. Po drugie górna linia była testowana więcej razy niż dolna, więc jej przełamanie byłoby bardziej wiarygodnym...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje