Conotoxia

Elektrociepłownia Będzin miała wstępnie 112,1 straty netto w I poł. 2022 r.

Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin zanotowała 112,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2022 r. wobec 44,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentują wstępne dane. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2022 r. wyniosły ok. 146,3 mln zł w...

EC Nowy Będzin przyjęła harmonogram budowy bloku energetycznego na paliwa alternatywne

Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - EC Nowy Będzin - spółka zależna elektrociepłowni Będzin przyjęła harmonogram rozpoczęcia budowy bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi w ramach przyjętych wybranych kierunków inwestycyjnych w EC Nowy Będzin sp. z o.o. na lata 2022-2030, podała spółka "Zgodnie z przyjętą uchwałą, priorytetem inwestycyjnym spółki zależnej...

Zdarzenia jednorazowe obniżą wynik netto Elektrowni Będzin w I półr. o ok. 4 mln zł

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Elektrownia Będzin utworzyła rezerwy dotyczące zobowiązań warunkowych wobec PKO BP Faktoring na 1,6 mln zł oraz wobec mBanku na 1,3 mln zł, a także ujęła w ewidencji księgowej zobowiązanie w kwocie 1,1 mln zł, z tytułu weksla in blanco wystawionego na rzecz Poznańskiego Banku Spółdzielczego...

EC Będzin miała 55,13 mln zł straty netto, 50,92 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 55,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 14,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 50,92 mln zł wobec 10,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

EC Będzin miała 210,63 mln zł straty netto, 191,08 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - EC Będzin odnotowała 210,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 69,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 191,08 mln zł wobec 64,76 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,3 mln...

EC Będzin miała wstępnie 210,6 mln zł straty netto w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała wstępnie 210,6 mln zł straty netto w 2021 roku przy przychodach ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów w wysokości ok. 244,3 mln zł (odpowiednio: 69,6 mln zł straty i 161,5 mln zł przychodów w 2020 r.), podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Strata...

EC Będzin miała 28,54 mln zł straty netto, 25,84 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 21,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 25,84 mln zł wobec 21,27 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

EC Będzin miała 30,72 mln zł straty netto, 24,76 mln zł straty EBIT w II kw.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 30,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 26,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 24,76 mln zł wobec 25,86 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

EC Będzin miała 14,02 mln zł straty netto, 10,6 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 14,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 10,6 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,43 mln zł...

Spółka zależna EC Będzin wypowiedziała umowę z PGG dot. dostaw węgla

Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. - spółka zależna EC Będzin - w związku z brakiem porozumienia z Polską Grupą Górniczą (PGG) w kwestii zmiany warunków współpracy, 30 grudnia 2020 r. doręczyła PGG wypowiedzenie do umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 r. z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia tj. na...

EC Będzin miała 26,7 mln zł straty netto, 21,27 mln zł straty EBIT w III kw.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 10,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki EC Będzin w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1,68 mln zł Strata operacyjna wyniosła...
Spadki na rynku

EC Będzin miała 26,7 mln zł straty netto, 25,86 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 25,86 mln zł wobec 0,05...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka. EC Będzin: Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa "Zarząd spółki Elektrociepłownia 'Będzin' informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 roku prezes zarządu spółki - pan Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu a zarazem prezesa zarządu spółki...

Przed zamknięciem. Assecosee [ASE] i Elektrociepłownia Będzin [BDZ]

Assecosee Na wykresie spółki Assecosee mamy dużą formację trójkąta symetrycznego. Na ogół nie można przewidzieć kierunku wybicia z formacji tego typu. W tym przypadku jednak naszą uwagę powinno zwrócić to, że w ostatnich miesiącach górne ramię formacji było coraz częściej testowane. Taka sytuacja przypomina „puszczanie kaczek” po wodzie. Jeśli rzucimy...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ