XTB

BBI Development miało 2,4 mln zł straty netto, 3,5 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 2,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,49 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 6,62 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 5,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,29 mln zł w porównaniu z 71,27 mln zł rok wcześniej. "Zdarzeniem, które nadal negatywnie wpływa na sytuację ekonomiczną i finansową wielu jednostek jest pandemia COVID-19....

Spółki BBI Development mają umowę inwestycyjną dot. projektu Roma Tower

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Spółki współkontrolowane przez BBI Development - PW sp. z o.o., PW sp. z o.o. RT sp. j. (Nowa Sp.), PW sp. z o.o. sp.k. (PW, w której Grupa BBI Development posiada udział 44,99%), spółka zależna Realty 4 Management Projekt Developerski 7 (PD7), a także podmioty z grupy kapitałowej Liebrecht&WooD (inwestor) oraz fundacja Pro Bonum, powołana przez stronę kościelną zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą projektu "Roma Tower", podało BBI Development. Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków dotyczących wspólnej realizacji projektu deweloperskiego "Roma Tower", podano. "Przyjęte w umowie inwestycyjnej najistotniejsze zasady realizacji projektu są następujące: a) projekt będzie realizowany przez Nową Sp., jako nową spółkę celową, do której wnoszone będą wkłady wspólników - stron umowy inwestycyjnej; b) PW wniesie...

BBI Dev. miało 3,14 mln zł straty netto, 0,6 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021

Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 3,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 15,39 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 64,65 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 4,87 mln zł wobec 7,25 mln zł straty rok wcześniej. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje polenergia | kernel akcje wykres | gpw amica | pge akcje | pko akcje | gpw cdr | mbank akcje opinie |

BBI Dev. ma pozytywny wynik due diligence projektu Roma Tower w Warszawie

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - PW, spółka współkontrolowana przez BBI Development, która prowadzi projekt Roma Tower w Warszawie, otrzymała od inwestora branżowego (spółki zależnej zagranicznej grupy deweloperskiej) pismo (tzw. Positive Due Diligence Notice), w którym inwestor oświadcza, iż wynik zakończonego procesu due diligence, jest pozytywny, podało BBI. "Otrzymane oświadczenie inwestora o pozytywnym wyniku due diligence jest jednym z warunków kontynuowania dalszych negocjacji. Pozytywny wynik due diligence nie przesądza o zawarciu z inwestorem wiążącej umowy, który to proces wymaga jeszcze wynegocjowania i uzgodnienia akceptowalnych przez wszystkie strony warunków oraz parametrów ewentualnej transakcji" - zastrzeżono w komunikacie. Na początku kwietnia spółka PW - z 45-proc. udziałem Grupy BBI Development - zawarła z inwestorem branżowym list intencyjny dotyczący dalszej realizacji projektu deweloperskiego pn. "Roma Tower",...

BBI Development: CPK rozpocznie proces szukania nabywcy Projektu Koneser

Centrum Praskie Koneser (CPK) - spółka współkontrolowana przez BBI Development podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży deweloperskiego projektu pn. "Centrum Praskie Koneser" (Projekt Koneser) zrealizowanego przez spółkę celową w Warszawie, oddanego do użytkowania pod koniec 2018 roku, podało BBI Development. "Podjęta przez zarząd CPK uchwała oznacza, że CPK rozpocznie proces rozpoznawania rynku/ podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem Projektu Koneser" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, z punktu widzenia BBI Development podjęcie powyższej, wspólnej (wraz z większościowym inwestorem w tym przedsięwzięciu) decyzji ma istotne znaczenie, gdyż rozpoczyna proces poszukiwania potencjalnego, przyszłego nabywcy Projektu Koneser, a w dalszej perspektywie zmierza do sprzedaży tego projektu, co wiązałoby się z uzyskaniem przez BBI Development znaczących przepływów z tego tytułu. "Projekt Koneser został w istotnej swej części skomercjalizowany w swych...

Akcjonariusze BBI Development zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze BBI Development postanawili podczas walnego zgromadzenia przeznaczyć zysk za 2020 r., wynoszący 37,04 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach. BBI Development odnotowało 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 58,01 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 37,04 mln zł wobec 65,73 mln zł straty rok wcześniej. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: dolar notowania | notowania gpw | komentarz do giełdy | sytuacja na giełdzie | allegro notowania | notowania pekao | neuca akcje |
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

BBI Development miało 1,39 mln zł straty netto, 0,71 mln zł zysku EBIT w I kw.

BBI Development odnotowało 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,71 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 11,49 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 48,54 mln zł rok wcześniej. "W okresie I kwartału 2021 r. emitent, nie stwierdził istotnego obniżenia przychodów z działalności operacyjnej, czy tez poziomu zainteresowania ofertą emitenta, które to zmiany można by przypisać rozwojowi sytuacji epidemicznej. W ocenie emitenta obecna sytuacja pandemiczna może mieć pewien negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową jedynie w odniesieniu do jednego z projektów emitenta - mianowicie na Centrum Praskie Koneser. Od II...

BBI Development miało 3,68 mln zł zysku netto, 1,87 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

BBI Development odnotowało 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 58,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,87 mln zł wobec 54,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 84,5 mln zł w 2020 r. wobec 20,77 mln zł rok wcześniej. "Opisywany okres przyniósł wzrost przychodów grupy rok do roku, spowodowany w większości przenoszeniem na nabywców prawa własności lokali w całkowicie sprzedanym, mieszkaniowym etapie E1/E3 projektu Centrum Praskie Koneser i jednocześnie dalszy spadek zadłużenia skonsolidowanego, który był kontynuowany również w pierwszym kwartale bieżącego roku, co poprawia bezpieczeństwo finansowe Grupy. Na poziomie jednostkowego rachunku wyników, spółka rozpoznała w 2020 roku istotny zysk na sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska, dokonany w 2019 r....

BBI Dev.: PW ma list intenc. z inwestorem zagranicznym dot. projektu Roma Tower

Spółka PW - z 45-proc. udziałem Grupy BBI Development - zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny dotyczący dalszej realizacji projektu deweloperskiego pn. "Roma Tower", położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, podało BBI Development. "Spółka współkontrolowana przez emitenta (PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - dalej: PW, z 45% udziałem grupy emitenta i 55% udziałem strony kościelnej), powołana jako spółka celowa dla realizacji projektu deweloperskiego pn. 'Roma Tower', położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny wyrażający wolę obu stron (PW oraz inwestora) do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będą...

BBI Development wyemitowało obligacje na 14,3 mln zł w celu refinansowania

BBI Development, w ramach Programu Emisji Obligacji, dokonał emisji oraz przydziału 14 330 nowych, dwuletnich obligacji serii BBI0223 o łącznej wartości nominalnej 14,33 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BI0221/2 o łącznej wartości nominalnej 40,3 mln zł. "Datą emisji obligacji jest 22 luty 2021 roku, zaś datą wykupu obligacji będzie 22 luty 2023 roku (przy czym WEO przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji). Oprocentowanie obligacji zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997...

BBI Development – po latach strat, szykuje się zyskowny rok. Kurs ponad linią trendu

Niebawem spółka poda szacunki za cały 2020 rok. Szykuje się pierwszy zyskowny rok od 2013 roku. Pewne ożywienie widać także na wykresie tygodniowym, gdzie mamy już pokonaną linię trendu oraz pierwszy opór przy 4,20 zł. Kontekst poprawy wyników i dobrej sytuacji w branży, oraz niska wycena, sprawiają że kurs ma pod co rosnąć. Możliwe zatem, że kolejny przystanek będzie przy 5,30 zł.

BBI Development: Centrum Praskie Koneser oddało w dzierżawę hotel Moxy na 20 lat

Centrum Praskie Koneser - spółka współkontrolowana przez BBI Development wraz z podmiotami grupy Liebrecht&WooD - oddało w dzierżawę na okres 20 lat ukończony kompleks hotelu pod marką Moxy, zlokalizowany na terenie Centrum Praskiego Koneser, przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie, podało BBI Development. BBI Development zawarł nową umowę "28 stycznia 2021 roku zawarta została przez CPK (spółkę współkontrolowaną przez Emitenta wraz z podmiotami grupy Liebrecht&WooD) z polskim, profesjonalnym podmiotem branży hotelarskiej (dalej: dzierżawca) umowy dzierżawy, na podstawie której CPK oddało dzierżawcy w dzierżawę ukończony kompleks hotelu pod marką Moxy, zlokalizowany i funkcjonujący w historycznym budynku B, na terenie Centrum Praskiego Koneser, przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie" - czytamy w ujawnionej dziś opóźnionej informacji niejawnej. 2 lutego 2021 roku ziścił się zastrzeżony w umowie...

BBI Development miało 0,37 mln zł zysku netto, 0,66 mln zł zysku EBIT w III kw.

BBI Development odnotowało 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. BBI Development odnotowało 0,37 mln zł w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,66 mln zł wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 6,62 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2,55 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,03 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 71,27 mln zł w porównaniu z 10,06 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła...

BBI Development: Zdecydowano o przeglądzie opcji strateg. dla ‘Roma Tower’

Zgromadzenie wspólników PW, spółki współkontrolowanej przez BBI Development i Archidiecezję Warszawską, zarządzającej projektem "Roma Tower", realizowanym w Warszawie u zbiegu ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej,  zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie pozyskania i zaangażowania w realizację projektu zewnętrznego inwestora, gotowego przystąpić do projektu (do spółek celowych) i zapewnić jego dalsze finansowanie, podało BBI Development. BBI Development: Zdecydowano o przeglądzie opcji strateg. dla 'Roma Tower' "Podjęcie powyższej uchwały jest wyrazem zgodnej opinii obu wspólników - zarówno Archidiecezji Warszawskiej, jak i grupy kapitałowej emitenta - iż realizacja projektu wymaga przystąpienia do spółek celowych nowego inwestora i wniesienia przez niego istotnego wkładu własnego, przy odpowiednim zmniejszeniu udziału w przedsięwzięciu dotychczasowych wspólników. Pozwoli to na zwiększenie wkładu własnego do poziomów docelowych wynikających z...

BBI Development miało 9,1 mln zł zysku netto, 6,58 mln zł zysku EBIT w I półr.

BBI Development odnotowało 9,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 13,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. BBI Development odnotowało 9,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 6,58 mln zł wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,65 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 7,51 mln zł rok wcześniej. "Podstawowy wpływ na wynik osiągnięty w I półroczu 2020 r. miały: - wynik na sprzedaży wyrobów gotowych (sprzedaż 92 lokali mieszkalnych i 3 niemieszkalnych w ramach etapu E3 w Centrum Praskie Koneser), 7 066 tys. zł; - wynik na sprzedaży usług (głównie architektonicznych i inżynierskich świadczonych przez Juvenes Projekt Sp....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje