XTB

BOŚ współpracuje z 10 firmami leasingowymi w ramach programu ‘Mój elektryk’

Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowy z kolejnymi firmami leasingowymi w celu rozszerzenia dostępności dotacji przyznawanych na zakup zeroemisyjnych pojazdów w ramach programu "Mój elektryk", podał bank. Tym samym BOŚ współpracuje już z 10 firmami w tym zakresie. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie. "Jeszcze 31 grudnia zawarte zostało porozumienie z BNP Paribas Leasing Services. Następnie, 3 stycznia, podpisano umowę z MAN Leasing, a 11 stycznia, do realizacji programu dołączyły FL Santander Leasing oraz Santander Consumer Multirent. Tym samym, w programie 'Mój elektryk' z BOŚ współpracuje już dziesięć firm leasingowych" - czytamy w komunikacie. W ramach ścieżki leasingowej programu "Mój elektryk" BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do...

Prezes BOŚ:Zielone aktywa powinny rosnąć 20%/r celem neutralności klimat. w 2050

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie, uważa prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Wojciech Hann. "Zielona transformacja jest wyzwaniem niezwykle ambitnym. Skala niezbędnych inwestycji globalnych wskazuje, że obecna dekada jest decydująca. Jeśli nie będziemy działać teraz, nie osiągniemy neutralności klimatycznej w 2050 roku. Aby się to powiodło, tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie" - powiedział Hann, cytowany w komunikacie, podczas wystąpienia podczas konferencji "Idea-Biznes-Klimat". Podkreślił, że transformacja gospodarki w stronę neutralności klimatycznej to największe wyzwanie najbliższych 50 lat. "Nasze wyliczenia pokazują, że w samej Polsce, aby spełniać ambitne cele europejskiej polityki net zero, należy zainwestować 350 mld EUR w ciągu 15 lat. Tutaj nie wystarczą jedynie środki krajowe...

Akcjonariusze BOŚ zdecydują 8 XII o zgodzie na program ugód dot. kredytów w CHF

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 grudnia br., podał bank. Koszt programu ugód nie powinien przekroczyć 400 mln zł. "Wyraża się zgodę na zawieranie przez bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej (dalej: program ugód); nadzwyczajne walne zgromadzenie uznaje, że wdrożenie programu ugód skutkuje ujęciem w bilansie banku rezerw na pokrycie strat zgodnie z oszacowaniem dokonanym przez zarząd banku; koszt programu ugód nie powinien przekroczyć kwoty 400 000 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały walnego zgromadzenia. Jak podkreślono w...

Prezes BOŚ: Cele banku założone w strategii nie są zagrożone

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska ocenia, że cele, w tym również finansowe, ogłoszone w strategii do 2023 nie są zagrożone, poinformował prezes Wojciech Hann. BOŚ liczy na dalszy wzrost przychodów prowizyjnych dzięki zainteresowaniu klientów zielonymi produktami, a także poprawę marży odsetkowej związaną z podwyżką stóp procentowych. "Prognozy i ambicje banku ogłoszone w strategii nie są zagrożone" - powiedział Hann podczas konferencji online. Jak dodał, dotyczy to również planu finansowego. Ogłoszona w czerwcu br. strategia na lata 2021-2023 przewiduje m.in. trwale rentowny model biznesowy oraz operacyjny: pozytywny wskaźnik ROE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii; planowane ROE w 2023 r. na poziomie 3,5-5%, podał bank. Strategia zakłada także obniżenie wskaźnika C/I do 54% (47% bez uwzględnienia składki na BFG). "Ambicją...

BOŚ pracuje nad uzyskaniem zgód korpo. na program ugód z kredytobiorcami CHF

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) pracuje obecnie nad uzyskaniem zgód korporacyjnych na rozpoczęcie programu ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w CHF, ale operacyjnie jest już gotów do tego procesu. Bank nie zakłada obecnie dynamicznego wzrostu liczby pozwów w kolejnych miesiącach, który w ostatnich dwóch kwartałach wynosił średnio ok. 30-33 pozwów miesięcznie, poinformowali przedstawiciele zarządu BOŚ. "Od strony operacyjnej bank - co do zasady - jest gotowy, natomiast pracujemy jeszcze nad całym harmonogramem od strony zgód korporacyjnych" - powiedział prezes Wojciech Hann podczas konferencji online. "Potwierdzam, że od czasu ogłoszenia przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w grudniu ub. roku pewnego schematu podejścia do ugód w sprawie kredytów w CHF bank bardzo intensywnie włączył się w prace międzysektorowego zespołu...

BOŚ z szansą na duży ruch wzrostowy, podczas gdy indeks WIG Banki może czekać korekta

W trakcie piątkowej sesji BOŚ notuje wyraźny wzrost swojej wyceny. Akcje banku wyceniane są już na 10,90 zł, co związane jest z informacją o udziale banku w procesie finansowania zakupu m.in. samochodów elektrycznych. Jak wskazuje Marcin Tuszkiewicz, na kanale Comparic24, BOŚ może czekać większy ruch wzrostowy, jednak cały indeks WIG Banki może wkrótce czekać korekta. KNF chce zachęcać banki do oferowania korzystniejszych kredytów o stałym oprocentowaniu. BOŚ zyskuje w trakcie piątkowych notowań 1,87%. Informacja o udziale w finansowaniu zakupu pojazdów zeroemisyjnych może stanowić początek większego ruchu wzrostowego. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=vLue5NG8s8o  WIG Banki czeka korekta? - Generalnie WIG Banki jako indeks dobił do wyznaczonego wcześniej oporu na poziomie 7900 pkt i ważny poziom wsparcia można...

BOŚ (-0,75%) traci po wynikach. Mocny spadek zysku netto w 1 półroczu 2021

W trakcie środowych notowań Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) notuje spadki, co przekłada się na wycenę poniżej 8 zł za walor. Za dzisiejsze negatywne nastroje odpowiadają wyniki za 1 półrocze zaprezentowane przez bank. W tym czasie zarobił on niecałe 7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to blisko 40 mln zł. BOŚ traci 0,75% w trakcie dzisiejszej sesji. Obecnie za walor inwestorzy płaca mniej niż 8 zł. Zysk netto 1 półroczu spadł z 39,86 mln zł w 2020 do 6,86 mln zł w 2021. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl BOŚ traci po raporcie W trakcie dzisiejszej sesji Bank Ochrony Środowiska notuje nieznaczny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie 0,75%, co oznacza spadek o...

Indeks WIG Banki traci ponad 2%! PKO BP i Pekao SA wśród najmocniej tracących

W trakcie dzisiejszej sesji na warszawskim parkiecie kontynuowana jest przecena sektora bankowego. Niemalże wszystkie podmioty notują straty, co przekłada się na łączny spadek indeksu WIG Banki o 2,11%. Wśród najmocniej tracących znajdują się m.in. PKO BP i Pekao SA, co utrudnia indeksowi WIG20 dalsze wzrosty. Indeks WIG Banki traci 2,11% w trakcie środowej sesji. Jest to pogłębienie spadków obserwowanych podczas notowań z 29 czerwca. Wśród najmocniej tracących znajduje się PKO BP, co rzutuje negatywnie również na WIG20. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl WIG Banki traci 2,11% W trakcie środowej sesji indeks WIG Banki, który w swoim składzie zrzesza większość podmiotów z tego sektora, traci 2,11%, a jego obecna wycena wynosi 6772,05 pkt, co oznacza spadek o 145,86...

Millenium i mBank zyskują ponad 5% po wtorkowym (de facto) braku decyzji SN

Wczorajszy dzień obfitował w wiele emocjonujących punktów, na czele z alarmem bombowy, który doprowadził do ewakuacji SN, który to rozprawiał w kwestii frankowiczów. Finalnie została podjęta decyzja o wysłaniu zapytań do kilku instytucji (m.in. KNF, RPO, czy też Rzecznika Finansowego). Taki obrotów spraw sprzyja bankom, które posiadają znaczący portfel kredytów frankowych. Od rana mBank i Millenium zwyżkują zdecydowanie powyżej 5%. De facto brak decyzji wspiera notowania banków, które posiadają duży udział kredytów frankowych w swoim portfelu. Bank Millenium rośnie o ponad 5,5%, natomiast mBank zyskuje ponad 6%. Jednocześnie indeks WIG Banki notuje spadki rzędu 0,2%. SN nie podejmuje decyzji Spór na linii banki – kredytobiorcy frankowi trwa już od wielu lat, a w ostatnich miesiącach miał mieć on swój finał w...
Farma wiatraków produkujących prąd

Spółka Columbusa wyemitowała ‘zielone obligacje’ za 75 mln zł, objął je BOŚ Bank

Spółka z grupy Columbus - New Energy Investments - wyemitowała "zielone obligacje". Pierwszą transzę, o wartości 75 mln zł, objął Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), podało Columbus Energy. Spółka New Energy Investments (100% zależna od Columbus Energy) 7 września br. podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji (green bonds), w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi W pierwszej przeprowadzonej przez spółkę transzy emisji obligacji BOŚ objął obligacje serii A o wartości 75 mln zł, podano. "Pierwsza transza emisji 'zielonych obligacji' jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne...
Siedziba BOŚ Bank

BOŚ Bank: zysk netto 23,5 mln zł w III kw. 2019 r. – widoczne pozytywne efekty restrukturyzacji banku

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 105,26 mln zł wobec 99,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,7 mln zł wobec 21,36 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 18,42 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec III kw. 2018. W I-III kw. 2019 r. bank miał 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 58,66 mln zł zysku rok wcześniej. "Od 2016 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. skutecznie realizuje Program...
Logo playway

DM BOŚ rekomenduje: “kupuj” PlayWay z ceną docelową 223,2 zł

Zgodnie z raportem datowanym na 27 maja, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska utrzymał rekomendację fundamentalną dla PlayWay "kupuj" oraz rekomendację relatywną "przeważaj". Wycena w horyzoncie dwunastu miesięcy prognozowana jest na poziomie 223,2 zł. "Udany debiut gier Farm Manager 2018, a zwłaszcza House Flipper umacnia nasze pozytywne nastawienie do Spółki. Playway obiecał położyć nacisk na poprawę jakości i wygląda na to, że dotrzymał słowa, co potwierdza prawie 80% pozytywnych ocen dla House Flippera na platformie Steam. Spółka może się pochwalić kilkoma udanymi seriami (m.in. Car Mechanic Simulator, House Flipper, Gold Rush oraz 911 Operator) i ma w zanadrzu nowe (np. Agony, Bum Simulator czy Diesel Brothers). Każda z wymienionych gier z pewnością pociągnie za sobą produkcję sequeli dając solidną podbudowę dla...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Artifex Mundi [ART] i BOŚ [BOS]

Artifex Mundi D1 Artifex jest producentem gier. Kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym od lutego. Na przełomie czerwca i lipca cena wyłamała się z tego trendu i zaczęła tworzyć konsolidację pomiędzy czerwoną linią oporu znajdującą się na poziomie  13,32 zł, a zielonym wsparciem na poziomie 12,65 zł. Teraz nastąpiło przełamanie czerwonego oporu. Jest to sygnał kupna. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie przełamania zielonego wsparcia na poziomie 12,65 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. BOŚ D1 Jesienią 2016 kurs Banku Ochrony Środowiska zakończył długoterminowy trend spadkowy. Ostatnio mieliśmy do czynienia z korektą w nowym...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje