Conotoxia

GPW: Wycofanie akcji Baltony z obrotu nastąpi 15 lipca

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku głównym GPW będzie 15 lipca 2020 r., podała GPW. GPW ustaliło, że 15 lipca zostaną wycofane akcje Baltona "Zarząd giełdy stwierdza, że: w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego 'Baltona' S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem 'PLBALTN00014', z dniem 15 lipca 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW; zlecenia maklerskie na akcje spółki Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego 'Baltona' S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 lipca 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w uchwale GPW. 30 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła...

PHZ Baltona ma list intencyjny z PPL dot. pożyczki i dokapitalizowania spółki

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" (PHZ Baltona) zawarło z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL) list intencyjny o niewiążącym charakterze, na podstawie którego PPL w szczególności wyraził intencję, aby dokapitalizować Baltonę i ustabilizować jej sytuację finansową z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, jak również mając na uwadze aktualny status spółki jako podmiotu, którego akcje zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym 15 lipca 2020 roku, podało PHZ Baltona. PHZ Baltona ma list intencyjny z PPL dot. pożyczki i dokapitalizowania spółki "Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego PPL zamierza udzielić pożyczki spółce na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe w wysokości do 50 mln zł, a następnie dokapitalizować spółkę przez podniesienie kapitału zakładowego, przy czym zakłada się, iż kapitał...

Baltona miała 69,25 mln zł straty netto, 35,79 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Baltona odnotowała 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Baltona odnotowała 69,25 mln zł straty netto w 2019 r. Strata operacyjna wyniosła 35,79 mln zł wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 560,88 mln zł w 2019 r. wobec 482,97 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 23,12 mln zł wobec 9,58 mln zł straty rok wcześniej. Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede...

KNF wyraziła zgodę na wycofanie akcji Baltony z obrotu na GPW 15 VII

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r., podała spółka. Baltona wycofuje akcje z GPW "30 czerwca 2020 r. spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 r. decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie 11 239177 zdematerializowanych akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie. W powyższej decyzji wskazano 15 lipca 2020 r. jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W wykonaniu decyzji spółka zamierza niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do GPW w sprawie...

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

Baltona odnotowała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto po w 2019 r. wobec 4,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka we wstępnych wynikach finansowych. Baltona podsumowuje swoje ostatnie wyniki Strata operacyjna wyniosła 35,79 mln zł wobec 1,131 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 74,07 mln zł wobec 12,06 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 560,88 mln zł w 2019 r. wobec 482,97 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła w w 2019 r. 23,12 mln zł wobec 9,58 mln zł straty rok wcześniej. "Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe oraz dane finansowe najistotniejszy wpływ miały: i) ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do...

Akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Baltona zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wycofać wszystkie akcje spółki, tj. 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w uchwale. Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami PHZ Baltona od 1 kwietnia br. 15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą...

Akcjonariusze Baltony zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW 25 maja

Akcjonariusze Baltony zdecydują 25 maja o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Baltona zadecyduje o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wycofać wszystkie akcje spółki, tj. 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami PHZ Baltona od 1 kwietnia br. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od...
gorące spółki dnia

MDI Energia [MDI], Baltona [BAL] – Gorące spółki dnia 2.09.2018

W dzisiejszym zestawieniu gorących spółek dnia znalazła się spółka MDI Energia S.A., której obszarem działania i ekspertyzy jest budowa elektrowni wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych a także generalne wykonawstwo projektów budownictwa kubaturowego. W skali kraju jest to jeden z pionierów w realizacji farm wiatrowych. Tylko w ciągu piątkowej sesji piątkowej sesji akcje spółki wzrosły aż o 21,67%. W skutek tych wzrostów rynek pokonał dość istotny poziom oporu w okolicy 3.40 zł, co z technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji. Potencjalnym zasięgiem dla dalszych wzrostów okazują się w tym przypadku nawet okolice 4.5 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że pierwszej reakcji podażowej spodziewać moglibyśmy się nieco wcześniej bo już w okolicy 4.00 zł. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie...
gorące spółki dnia

Europejskie Centrum Odszkodowan (EUC), Baltona (BAL) – Gorące spółki dnia 31.08.2018

W dzisiejszym zestawieniu gorących spółek dnia znalazło się Europejskie Centrum Odszkodowan (EUC) czyli największa w Polsce i Europie Środkowej firma pomagająca osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. EuCO prowadzi efektywny system sprzedaży wysokiej jakości usług za pośrednictwem wyspecjalizowanej sieci agentów. Spółka współpracuje z ponad 30.000 agentów w całej Polsce oraz 5.000 w Europie. Tylko w ciągu czwartkowej sesji akcje spółki wzrosły aż o 24,49%. Spoglądając stricte technicznie zauważymy, że jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie mogłoby dojść nawet do ponownego re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) w okolicy 17.05 zł. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna...

Baltona – przychody w lipcu niemal 50% w górę

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,76 mln zł w lipcu 2018 r. i były wyższe o 49% r/r, podała spółka. "Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres styczeń - lipiec 2018 wyniosły 266 281 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%" czytamy w komunikacie. Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w lipcu przychody wysokości 36,09 mln zł (+83% r/r). Narastająco w okresie styczeń-lipiec przychody wzrosły o 46% r/r do 191,59 mln zł. W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w lipcu wzrosły o 9% r/r do 2,91 mln zł, zaś narastająco wzrosły o 14% r/r do 16,62 mln zł. W segmencie B2B przychody spadły o 13% r/r do 7,75 mln zł w lipcu, zaś narastająco spadły o 21% r/r do 58,07...
wolumen

Sygnały kupna na Orbisie [ORB] i Baltonie [BAL]

Orbis D1 Orbis znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym w kanale widocznym na wykresie. Podczas czwartkowej sesji nastąpiło odbicie od dolnej linii tego kanału. Jednocześnie na wykresie powstał biały korpus zakrywający czarny korpus z środy i tworzący razem z nim pozytywną, choć słabą formację objęcia. To, że formację uważam za słabą wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze biały korpus lepiej wyglądałby bez górnego knota, po drugie formacja byłaby silniejsza gdyby czwartkowe minimum wystąpiło choć trochę poniżej środowego. Mimo to w połączeniu z odbiciem od dolnej linii kanału, ta formacja pozwala oczekiwać wzrostu do górnej linii kanału, która obecnie znajduje się w okolicach 107 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Baltonie [BAL] i MCI Capital [MCI]

Baltona D1 Baltona prowadzi sklepy wolnocłowe oraz ogólnodostępne na lotniskach w Europie. Kurs Baltony znajduje się w trendzie wzrostowym od połowy sierpnia, kiedy nastąpiło bardzo mocne i poparte obrotami wybicie spod linii trendu spadkowego. W tej chwili nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie, lub osłabienie tego trendu. Przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy konsolidację oznaczoną elipsą. Dzisiejsze wybicie górą zapowiada kontynuację trendu wzrostowego. Trzeba jednak uważać na opór znajdujący się na poziomie 3,14 zł oznaczony czerwoną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. MCI Capital H1 MCI działa w branży Private Equity. Na wykresie przez ostatnie dwa...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Lotosie [LTS] i Baltonie [BAL]

Lotos D1 W wyniku ostatnich wzrostów kurs Lotosu znalazł się nad niebieską linią trendu spadkowego. Jest to pozytywny sygnał, ale przynajmniej dwa czynniki ograniczają jego wiarygodność. Po pierwsze wybicie nie zostało potwierdzone obrotami. Po drugie dynamika wzrostu nie zwiększyła się, lecz spadła po przełamaniu linii. W związku z tym bardziej ostrożni inwestorzy powinni zastosować filtr w postaci czerwonej linii oporu znajdującej się na poziomie 52 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Baltona D1 Kurs Baltony przełamał niebieską linię trendu spadkowego. Przełamanie nastąpiło z dużą i rosnącą dynamiką i zostało potwierdzone bardzo wyraźnym wzrostem obrotów....

Baltona [BAL] – Analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych w portach lotniczych w Europie. Na wykresie tygodniowy widoczne są długoletnie spadki. Znacznie większy wolumen pojawił się dopiero w okolicach dołka z ubiegłego roku i generalnie utrzymuje się do dzisiaj. To daje pewną szansę na to, że być może trwa swego rodzaju faza akumulacji, choć wcale nie jest to przesądzone. Kluczowy jest poziom 2,35 zł czyli historyczne minimum, jego wyraźny upadek może oznaczać dalsze spadki. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Wykres dzienny niesie pewne szanse, aczkolwiek na razie jest to tylko szansa, nie podparta mocnymi sygnałami. Chodzi o ruchy wzrostowe, takie jak z lutego, które powstały przy udziale...
wolumen

Przed zamknięciem. Baltona [BAL] i Mostostal Warszawa [MSW]

Baltona Kurs Baltony do niedawna znajdował się  w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Dzisiejsze przełamanie tej linii jest pozytywnym sygnałem. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 3,90 i został oznaczony czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest przełamana linia na poziomie 2,73. Mostostal Warszawa Kurs Mostostalu przełamał niebieską linię trendu wzrostowego obejmującą ostatni miesiąc widoczną na wykresie dziennym. Jednocześnie na wykresie godzinowym nastąpiło wybicie dołem z czerwonego trójkąta. W sumie tworzy to dość silną kombinację negatywnych sygnałów.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje