XTB

Awbud z dużą stratą za 2018 rok. Notowania poniżej 1 zł

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. Spółka wypracowała 32,76 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 16,6 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 33,33 mln zł wobec 16,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,3 mln zł w 2018 r. wobec 202,51 mln zł rok wcześniej. "W 2019 roku przewidujemy skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 260 mln , prognozując jednocześnie poprawę jednostkowych i skonsolidowanych wyników operacyjnych" - napisała prezes Awbudu Aneta Bińkiewicz w liście dołączonym do raportu. "Kontynuując procesy optymalizujące koszty...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały sprzedaży na AWBUD [AWB] i Decora [DCR]

AWBUD D1 Jakiś czas temu kurs Awbudu przełamał niebieską linię trendu wzrostowego. Nie pisałem o tym ponieważ utrzymywał się ponad czerwoną linią wsparcia. Teraz także i ta bariera została przełamana. Rokowanie jest niepomyślne. Na podstawie amplitudy wahań nad linią można oczekiwać spadku w pobliże wsparcia na 5 zł oznaczonego na zielono. Anulowanie negatywnych sygnałów nastąpiłoby w razie przełamania czarnej linii trendu spadkowego znajdującej się na poziomie 6,75 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Decora D1 Decora produkuje artykuły wykończenia wnętrz. Kurs Spółki przez kilka tygodni konsolidował się w formacji trójkąta zniżkującego. Dzisiaj nastąpił...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na PGNiG [PGN] i kupna na Awbudzie [AWB]

PGNiG D1 Kurs PGNIG przełamał niebieską linię trendu wzrostowego generując sygnał sprzedaży. Linia przechodziła przez wiele punktów zwrotnych, więc sygnał wygląda na wiarygodny. Zasięg spodziewanego spadku można oszacować odejmując rozpiętość trójkąta z ostatnich tygodni od poziomu, na którym nastąpiło przełamanie (6,45 zł). Daje to poziom docelowy w okolicach wsparcia oznaczonego zieloną linią (5,80 zł). Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Awbud D1 Awbud jest firmą budowlaną. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym nad niebieską linią. Linia do tej pory przechodziła przez cztery dołki, a dzisiaj nastąpił jej piąty test. Wynik tego testu...
wolumen

Przed zamknięciem. Awbud [AWB] i Atrem [ATR]

Awbud Awbud jest firmą budowlaną, o której pisałem w połowie stycznia. Naniesione wtedy linie, zieloną i czerwoną zostawiam na wykresie. Od tamtej pory nastąpił znaczny wzrost, po którym na wykresie pojawiła się konsolidacja pomiędzy niebieskimi liniami. Teraz mamy wybicie górą. Amplituda wahań wewnątrz konsolidacji wynosiła około 90 gr. Po dodaniu tej wartości do poziomu na którym nastąpiło przełamanie górnej linii (6,75 zł) otrzymujemy poziom docelowy 7,65 zł, który oznaczono bordową linią. Stop loss powinien znaleźć się poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji, które znajduje się na poziomie 6,09 zł. Wypróbuj ofertę BossaFX. Atrem Atrem zajmuje się automatyką przemysłową. Kurs Spółki od dawna znajduje się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Linia biegnie przez cztery punkty zwrotne, więc jej przełamanie byłoby sygnałem o podwyższonej wiarygodności. Obecnie...
wolumen

Przed zamknięciem. Torpol [TOR] i Awbud [AWB]

Torpol Torpol zajmuje się modernizacją linii kolejowych. Na wykresie Spółki widać przewagę trendu wzrostowego od debiutu do szczytu z listopada 2015. Później nastąpiła korekta, która doprowadziła do powstania odwróconej formacji głowy z ramionami. Niebieska linia szyi formacji znajduje się obecnie na poziomie 12,27 zł. Odległość pomiędzy dołkiem głowy a linią szyi wynosi około 3,50 zł. Po dodaniu do poziomu 12,27 otrzymujemy poziom docelowy 15,77 oznaczony bordową linią. To znacznie powyżej wspomnianego szczytu z listopada 2015 (14,20 zł). Ten szczyt jest oporem i został oznaczony czerwoną linią. To jest wariant optymistyczny, który zacznie obowiązywać w przypadku przełamania linii szyi. Dopóki to nie nastąpi, ta linia jest oporem i co najmniej równie prawdopodobne jest odbicie od niej i cofnięcie się ceny do zielonej...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje