Conotoxia
Wzrosty i inwestor

Akcje spółki z GPW rosną o 25% w 4 dni! Analitycy widzą jeszcze co najmniej 15% dalszego wzrostu

Atrem, firma działająca w branży inżynieryjnej i wykonująca prace związane z automatyką przemysłową i elektroenergetyką, ogłosiła swoje wstępne wyniki finansowe za rok 2023. Według tych danych, firma odnotowała 142,4 mln zł przychodów, co przyniosło jej 7,8 mln zł zysku brutto i 8,7 mln zł zysku operacyjnego. Kurs zareagował euforia...

Akcje spółki z GPW runęły dziś o 18%! Firma ma zapłacić gigantyczną karę

Grupa Atrem niezbyt pozytywnie weszła w ten tydzień na warszawskim parkiecie.Sesję rozpoczęła znacznie poniżej piątkowego zamknięcia. Jakby złych informacji było mało, pomimo gigantycznej luki na otwarciu poniedziałkowego handlu, w pierwszych jego minutach spółka doświadczyła dalszej przeceny. Fakt ten sprawił, że obecne za jedną akcję przedsiębiorstwa zapłacić trzeba zaledwie 6,06...
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW: Getin, Arctic, Warimpex, Atrem. Gramy na spadek kursu KGHM i PKO BP

Spoglądając na wykres PKO BP, widać że mamy do czynienia z dużą dynamiką przeceny. Można więc obstawiać, że czeka nas powtórka z impulsów spadkowych z okresu styczeń-marzec, a więc nawet 5-7 spadkowych sesji z rzędu.
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem z 70% odbiciem od października – zapiski giełdowego spekulanta

Wśród podpisanych w 2022 roku kontraktów w drugim z segmentów reprezentowanych przez Atrem - automatyce, do najciekawszych należał kontrakt z Metrem Warszawskim na realizację systemów ochrony tunelu oraz z Wodami Polskimi na systemy pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych" - czytamy dalej. Notowania mogą doążyć do domknięcie luki przy 4,70 zł.

Atrem ma umowę z Eneą Operator na budowę linii energetycznych wartości 42,11 mln zł netto

Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Atrem podpisał z Eneą Operator umowę na budowę linii energetycznych o wartości 42,11 mln zł netto (51,8 mln zł brutto), podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary - Cytadela, Garbary - EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał wstępnie 86,16 mln zł przychodów w I-III kw. 2022 r.

Warszawa, 11.10.2022 (ISBnews) - Atrem miał 86,16 mln zł przychodów w I-III kw. 2022 r. wobec 68,86 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Oferta Atrem o wartości 42,11 mln zł wybrana przez Enea Operator

Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - Oferta Atrem na budowę linii energetycznych o wartości 42,11 mln zł netto (51,8 mln zł brutto) została wybrana przez Enea Operator, podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 0,97 mln zł zysku netto, 0,91 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 01.09.2022 (ISBnews) - Atrem odnotowało 0,97 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,91 mln zł wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,2 mln zł w II kw....
Gorące spółki dnia

Pepco Group [PCO], Atrem [ATR] – Gorące spółki dnia

"Widzimy zwiększone zainteresowanie projektami związanymi z transformacją energetyczną Polski. Mamy w tym zakresie unikalne kompetencje i duże doświadczenie, więc pozostajemy otwarci na realizacje tego typu projektów w nadchodzącym okresie" - stwierdził prezes Andrzej Goławski.
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał wstępnie 65,5 mln zł przychodów w I poł. 2022 r.

Warszawa, 14.07.2022 (ISBnews) - Atrem miał 65,5 mln zł przychodów w I połowie 2022 r. wobec 38,7 mln zł rok wcześniej (+69% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Atrem podjął uchwałę w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do...

Akcjonariusze Atrem zdecydowali o wypłacie 0,66 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Atrem zdecydowało o przeznaczeniu 6,09 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,66 zł na akcję, podała spółka. "Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2022...
Notowania ropy naftowej stabilizują się po wtorkowej przecenie. Wątpliwości dotyczące popytu

Atrem celuje w br. w trwałą poprawę rentowności, większy udział zamówień z sektora pryw.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Cele Atrem na bieżący rok to m.in. trwała poprawa rentowności kontraktów, budowa solidnego portfela zamówień pozwalającego na selektywne podejście do nowych postępowań przetargowych oraz zwiększenie aktywności w sektorze zamówień prywatnych, podała spółka. "W bieżącym roku zarząd stawia przed spółką takie cele jak m.in. zbudowaniem pozycji Atrem...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 0,19 mln zł zysku netto, 1,81 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Atrem odnotowało 0,19 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,28 mln zł wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 1,81 mln zł wobec 0,31...

Atrem ma umowę z Metrem Warszawskim dot. Systemu Ochrony Tunelu za 10,58 mln zł

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Atrem zawarł z Metrem Warszawskim umowę na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty, podała spółka. Wynagrodzenie Atremu ujęte w umowie wynosi 10 576 770 zł brutto. "Emitent zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 33...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem liczy na co najmniej utrzymanie tempa wzrostu przychodów r/r w 2022 r. – wywiad

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - Atrem liczy na wzrost liczby projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju, a także z energetyką wiatrową i w związku z tym liczy na co najmniej utrzymanie w 2022 r. ubiegłorocznego tempa wzrostu przychodów, które wyniosło 14,6% r/r, poinformował ISBnews prezes Andrzej Goławski. "Próba odcięcia się od...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem widzi szanse na rekomendowanie wypłat dywidendy w kolejnych latach – wywiad

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - Atrem, który po zakończeniu restrukturyzacji zarekomendował akcjonariuszom wypłatę znaczącej dywidendy z zysku za 2021 r., liczy, że wyniki finansowe pozwolą spółce rekomendować dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami także w kolejnych latach, poinformował ISBnews prezes Andrzej Goławski. Spółka nie ma planów dotyczących stałej polityki dywidendowej, dodał. "Wcześniejsze...
Gorące spółki dnia

Atrem [ATR], Grupa JSW [JSW] – Gorące spółki dnia

"Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki ze względu na poprawę perspektyw dla cen węgla w porównaniu do naszych wcześniejszych oczekiwań" - napisano w rekomendacji. "Ostatnio ceny węgla osiągnęły rekordowo wysoki poziom rzędu 670 USD/t. Nawet przy założeniu, że to poziom spekulacyjny i oczekując normalizacji tych cen, musimy przyznać, że nasze wcześniejsze założenia cen węgla okazały się zbyt konserwatywne. Dlatego po raz kolejny podwyższyliśmy oczekiwania cen węgla na 2022 rok" - dodano w uzasadnieniu tak wysokiej wyceny.
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 6,18 mln zł zysku netto, 6,51 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Atrem odnotował 6,18 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,51 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 9 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,56 mln zł...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem zanotował wzrost przychodów do 30,14 mln zł w III kw. 2021 r.

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Atrem odnotował 0,74 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec ,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 22 tys. zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,14 mln zł w III kw....
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 0,79 mln zł zysku netto, 1,72 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Atrem odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,72 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 mln zł w II...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Portfel zamówień Atremu miał wartość 160 mln zł na koniec marca

Portfel zamówień spółki Atrem wynosił 160 mln zł na koniec I kwartału 2021 roku, poinformował prezes Andrzej Goławski. Atrem z porównywalnymi wynikami kwartalnymi "Specyfika branż w których pracujemy sprawia, że wyniki następujących po sobie kwartałów nie są porównywalne. Portfel zamówień na koniec I kwartału 2021 r. wynosił 160 mln zł, co sprawia...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miało 2,38 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.

Atrem odnotowało 2,38 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atrem przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk netto ogółem (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w 2020 r. wyniósł 2,32 mln zł wobec 7,95 mln zł straty...
Gorące spółki dnia

Atrem [ATR], K2 Internet [K2I] – Gorące spółki dnia

Wcześniejsze dwie 4 letnie umowy opiewały zaledwie na około 3,25 mln euro. Spoglądając na wykres miesięczny widać pionowy ruch ceny w górę. Od czasu pandemii zwyżka sięga już 270%, a gwałtowny wzrost zachorowań w ramach drugiej fali pandemii, może nadal sprzyjać spółkom z branży IT. Główny opór mamy w rejonie 20-21 zł.

Atrem miał 1,65 mln zł zysku netto, 1,38 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Atrem odnotował 1,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atrem odnotował 1,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,38 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze...
wolumen

Przed zamknięciem. Spodek na Alchemii [ALC], wybicie na Atrem [ATR]

Alchemia D1 Na wykresie Alchemii powstaje formacja przypominająca spodek. W okresie od października do grudnia cena znajdowała się w łagodnym trendzie spadkowym. Później nastąpiła stabilizacja, z której cena wybiła się górą 13 lutego. Towarzyszyły temu obroty najwyższe od ponad roku. Od tamtej pory mamy konsolidację pod czerwoną linią na poziomie...
wolumen

Przed zamknięciem. Awbud [AWB] i Atrem [ATR]

Awbud Awbud jest firmą budowlaną, o której pisałem w połowie stycznia. Naniesione wtedy linie, zieloną i czerwoną zostawiam na wykresie. Od tamtej pory nastąpił znaczny wzrost, po którym na wykresie pojawiła się konsolidacja pomiędzy niebieskimi liniami. Teraz mamy wybicie górą. Amplituda wahań wewnątrz konsolidacji wynosiła około 90 gr. Po dodaniu...