Conotoxia

Atrem ma umowę z Eneą Operator na budowę linii energetycznych wartości 42,11 mln zł netto

Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Atrem podpisał z Eneą Operator umowę na budowę linii energetycznych o wartości 42,11 mln zł netto (51,8 mln zł brutto), podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary - Cytadela, Garbary - EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań". Termin realizacji umowy ustalono na 56 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r. (ISBnews)
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał wstępnie 86,16 mln zł przychodów w I-III kw. 2022 r.

Warszawa, 11.10.2022 (ISBnews) - Atrem miał 86,16 mln zł przychodów w I-III kw. 2022 r. wobec 68,86 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r. (ISBnews)
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Oferta Atrem o wartości 42,11 mln zł wybrana przez Enea Operator

Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - Oferta Atrem na budowę linii energetycznych o wartości 42,11 mln zł netto (51,8 mln zł brutto) została wybrana przez Enea Operator, podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań", wynika z komunikatu. "Wynagrodzenie emitenta ujęte w ofercie wynosi 42.113.821,14 zł netto, tj. 51.800.000,00 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r. (ISBnews)
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 0,97 mln zł zysku netto, 0,91 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 01.09.2022 (ISBnews) - Atrem odnotowało 0,97 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,91 mln zł wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,2 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 1,16 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,88 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 64,73 mln zł w porównaniu z 38,73 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 3,31 mln zł wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka wygenerowała w I półroczu 2022 roku zysk z...
Gorące spółki dnia

Pepco Group [PCO], Atrem [ATR] – Gorące spółki dnia

"Widzimy zwiększone zainteresowanie projektami związanymi z transformacją energetyczną Polski. Mamy w tym zakresie unikalne kompetencje i duże doświadczenie, więc pozostajemy otwarci na realizacje tego typu projektów w nadchodzącym okresie" - stwierdził prezes Andrzej Goławski.
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał wstępnie 65,5 mln zł przychodów w I poł. 2022 r.

Warszawa, 14.07.2022 (ISBnews) - Atrem miał 65,5 mln zł przychodów w I połowie 2022 r. wobec 38,7 mln zł rok wcześniej (+69% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Atrem podjął uchwałę w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. W raporcie bieżącym podano, że na podstawie danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu), szacuje się, że przychody spółki w tym okresie mogą wynieść 65,5 mln zł. Oznaczałoby to 69% wzrost względem I półrocza 2021 roku, kiedy Atrem wypracował 38,7 mln przychodów" - czytamy w komunikacie. Atrem, działający w segmencie automatyki i elektroenergetyki,...

Akcjonariusze Atrem zdecydowali o wypłacie 0,66 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Atrem zdecydowało o przeznaczeniu 6,09 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,66 zł na akcję, podała spółka. "Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2022 r. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 9 230 079 sztuk" - czytamy w komunikacie. Atrem odnotował 6,18 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej. Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: aktualny kurs dolar...

Atrem celuje w br. w trwałą poprawę rentowności, większy udział zamówień z sektora pryw.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Cele Atrem na bieżący rok to m.in. trwała poprawa rentowności kontraktów, budowa solidnego portfela zamówień pozwalającego na selektywne podejście do nowych postępowań przetargowych oraz zwiększenie aktywności w sektorze zamówień prywatnych, podała spółka. "W bieżącym roku zarząd stawia przed spółką takie cele jak m.in. zbudowaniem pozycji Atrem S.A. jako lidera w wybranych specjalizacjach na rynku krajowym w zakresie automatyki i elektroenergetyki; koncentracja na kluczowych gospodarczo obszarach zamówień publicznych (transformacja systemu dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej oraz gazu, OZE); trwała poprawa rentowności kontraktów; budowa solidnego portfela zamówień pozwalającego na selektywne podejście do nowych postępowań przetargowych oraz zwiększenie aktywności spółki w sektorze zamówień prywatnych" - czytamy w komunikacie. Przychody spółki w I kw. 2022 r. zwiększyły się o 94% r/r...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 0,19 mln zł zysku netto, 1,81 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Atrem odnotowało 0,19 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,28 mln zł wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 1,81 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,52 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 16,73 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów przełożył się na wzrost kosztów bezpośrednich z 15,4 mln zł w I kwartale 2021 roku do poziomu 28,4 mln zł w 2022 roku, a dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika wzrostu przychodów (wzrost kosztów o 85%). Powodem takiego stanu rzeczy było polepszenie rentowności na kontraktach wykonawczych....

Atrem ma umowę z Metrem Warszawskim dot. Systemu Ochrony Tunelu za 10,58 mln zł

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Atrem zawarł z Metrem Warszawskim umowę na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty, podała spółka. Wynagrodzenie Atremu ujęte w umowie wynosi 10 576 770 zł brutto. "Emitent zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 33 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez Grupę Kapitałową Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania neuca | benefit akcje kupno | korona norweska pln | celon notowania | stalprodukt giełda | cd projekt akcje kupno | wig20 notowania |
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem liczy na co najmniej utrzymanie tempa wzrostu przychodów r/r w 2022 r. – wywiad

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - Atrem liczy na wzrost liczby projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju, a także z energetyką wiatrową i w związku z tym liczy na co najmniej utrzymanie w 2022 r. ubiegłorocznego tempa wzrostu przychodów, które wyniosło 14,6% r/r, poinformował ISBnews prezes Andrzej Goławski. "Próba odcięcia się od rosyjskiego gazu wywoła pewne konsekwencje w polskim miksie energetycznym, taki skutek wywoła też polityka klimatyczna. W efekcie projektów, które są związane chociażby z OZE czy też z budową nowych źródeł energii będzie więcej, co spowoduje potrzebę rozbudowy polskiej sieci dystrybucyjnej i sieci przesyłu energii" - powiedział Goławski w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że od wielu lat projekty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym kraju stanowią znacznie ponad 70% przychodów Atremu. "Spodziewamy się,...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem widzi szanse na rekomendowanie wypłat dywidendy w kolejnych latach – wywiad

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - Atrem, który po zakończeniu restrukturyzacji zarekomendował akcjonariuszom wypłatę znaczącej dywidendy z zysku za 2021 r., liczy, że wyniki finansowe pozwolą spółce rekomendować dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami także w kolejnych latach, poinformował ISBnews prezes Andrzej Goławski. Spółka nie ma planów dotyczących stałej polityki dywidendowej, dodał. "Wcześniejsze podejście do dywidendy wynikało z ograniczeń kodeksowych - trzeba było najpierw przeznaczyć zyski na pokrycie strat z lat ubiegłych. Teraz rekomendujemy wypłatę dywidendy. Prawdopodobnie, jak będą do tego warunki, będziemy takie rekomendacje składać, a akcjonariusze będą podejmować decyzje" - powiedział Goławski w rozmowie z ISBnews. Jednocześnie podkreślił, że spółka nie ma planów dotyczących stałej polityki dywidendowej. W minionych tygodniach zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 6 091 852,14 mln zł z zysku netto...
Gorące spółki dnia

Atrem [ATR], Grupa JSW [JSW] – Gorące spółki dnia

"Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki ze względu na poprawę perspektyw dla cen węgla w porównaniu do naszych wcześniejszych oczekiwań" - napisano w rekomendacji. "Ostatnio ceny węgla osiągnęły rekordowo wysoki poziom rzędu 670 USD/t. Nawet przy założeniu, że to poziom spekulacyjny i oczekując normalizacji tych cen, musimy przyznać, że nasze wcześniejsze założenia cen węgla okazały się zbyt konserwatywne. Dlatego po raz kolejny podwyższyliśmy oczekiwania cen węgla na 2022 rok" - dodano w uzasadnieniu tak wysokiej wyceny.
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 6,18 mln zł zysku netto, 6,51 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Atrem odnotował 6,18 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,51 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 9 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,56 mln zł w 2021 r. wobec 86,42 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że wzrost przychodów przełożył się na wzrost kosztów bezpośrednich z 78,1 mln zł w 2020 roku na 88,4 mln zł w 2021 roku. Dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika wzrostu przychodów (wzrost kosztów o 13%). Wpływ na taki stan rzeczy miały: polepszenie budżetów na kilku kontraktach rozliczanych ryczałtowo, pogorszenie budżetu na GPZ Wronki oraz podpisanie ugody sądowej o zapłatę...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem zanotował wzrost przychodów do 30,14 mln zł w III kw. 2021 r.

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Atrem odnotował 0,74 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec ,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 22 tys. zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,14 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 16,13 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,62 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,86 mln zł w porównaniu z 51,84 mln zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach zysk EBITDA wyniósł 2,6 mln zł. W raportowanym okresie wygenerowano zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,8 mln. Przychody Atremu w trzech...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miał 0,79 mln zł zysku netto, 1,72 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Atrem odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,72 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 18,63 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 0,89 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 2 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,73 mln zł w porównaniu z 35,71 mln zł rok wcześniej. Przychody Atremu w I półroczu 2021 roku wyniosły 38,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3 mln zł r/r (+8,44%). Spółka deklaruje, iż realizacja...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Portfel zamówień Atremu miał wartość 160 mln zł na koniec marca

Portfel zamówień spółki Atrem wynosił 160 mln zł na koniec I kwartału 2021 roku, poinformował prezes Andrzej Goławski. Atrem z porównywalnymi wynikami kwartalnymi "Specyfika branż w których pracujemy sprawia, że wyniki następujących po sobie kwartałów nie są porównywalne. Portfel zamówień na koniec I kwartału 2021 r. wynosił 160 mln zł, co sprawia że pomimo gorszego wyniku początku roku, z optymizmem patrzymy na kolejne okresy" - powiedział prezes Goławski, cytowany w komunikacie. Spółka realizuje projekty w dwóch segmentach: automatyki i elektroenergetyki. W ramach segmentu elektroenergetyka, Atrem realizował inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój tej branży w nadchodzących okresach może wpływać na przychody Atremu. "W raportowanym okresie I kw. realizowaliśmy projekt z zakresu OZE o wartości 23,3 mln zł. Zainteresowanie inwestycjami w OZE rośnie...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Atrem miało 2,38 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.

Atrem odnotowało 2,38 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atrem przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk netto ogółem (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w 2020 r. wyniósł 2,32 mln zł wobec 7,95 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 6,81 mln zł straty rok wcześniej. Spółka podkreśliła w komunikacie, że ponad połowa zysku przypadła na czwarty kwartał roku. "Pozytywny wynik związany jest z osiąganiem zdecydowanie wyższych marż na kontraktach oraz jest efektem zmian organizacyjnych" - czytamy w materiale. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,42 mln zł w 2020 r. wobec 115,64 mln zł rok wcześniej. Prawie 35 mln zł z tego przychodu wypracowano...
Gorące spółki dnia

Atrem [ATR], K2 Internet [K2I] – Gorące spółki dnia

Wcześniejsze dwie 4 letnie umowy opiewały zaledwie na około 3,25 mln euro. Spoglądając na wykres miesięczny widać pionowy ruch ceny w górę. Od czasu pandemii zwyżka sięga już 270%, a gwałtowny wzrost zachorowań w ramach drugiej fali pandemii, może nadal sprzyjać spółkom z branży IT. Główny opór mamy w rejonie 20-21 zł.

Atrem miał 1,65 mln zł zysku netto, 1,38 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Atrem odnotował 1,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atrem odnotował 1,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,38 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 33,01 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 2 tys. zł zysku netto w porównaniu z 4,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,71 mln zł w porównaniu z 61,02 mln zł rok wcześniej. "Atrem w raportowanym okresie wypracował blisko 39 mln zł przychodu. Jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu...
wolumen

Przed zamknięciem. Spodek na Alchemii [ALC], wybicie na Atrem [ATR]

Alchemia D1 Na wykresie Alchemii powstaje formacja przypominająca spodek. W okresie od października do grudnia cena znajdowała się w łagodnym trendzie spadkowym. Później nastąpiła stabilizacja, z której cena wybiła się górą 13 lutego. Towarzyszyły temu obroty najwyższe od ponad roku. Od tamtej pory mamy konsolidację pod czerwoną linią na poziomie 5,10 zł. Przełamanie tej bariery oznaczałoby zakończenie spodka i przejście do trendu wzrostowego. Na podstawie spodka nie można przewidzieć zasięgu spodziewanego wzrostu, ale na ogół jest to istotny ruch. Najbliższym oporem powyżej 5,10 jest niebieska linia na 5,20. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak...
wolumen

Przed zamknięciem. Awbud [AWB] i Atrem [ATR]

Awbud Awbud jest firmą budowlaną, o której pisałem w połowie stycznia. Naniesione wtedy linie, zieloną i czerwoną zostawiam na wykresie. Od tamtej pory nastąpił znaczny wzrost, po którym na wykresie pojawiła się konsolidacja pomiędzy niebieskimi liniami. Teraz mamy wybicie górą. Amplituda wahań wewnątrz konsolidacji wynosiła około 90 gr. Po dodaniu tej wartości do poziomu na którym nastąpiło przełamanie górnej linii (6,75 zł) otrzymujemy poziom docelowy 7,65 zł, który oznaczono bordową linią. Stop loss powinien znaleźć się poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji, które znajduje się na poziomie 6,09 zł. Wypróbuj ofertę BossaFX. Atrem Atrem zajmuje się automatyką przemysłową. Kurs Spółki od dawna znajduje się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Linia biegnie przez cztery punkty zwrotne, więc jej przełamanie byłoby sygnałem o podwyższonej wiarygodności. Obecnie...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ