XTB
Gorące spółki dnia

Grupa VRG [VRG], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia

Analitycy DM BDM wznowili wydawanie rekomendacji dla ATM Grupa od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 4,58 zł. Jest to wycena znacznie powyżej aktualnego kursu. Na wykresie wczoraj kurs odbijał po mocnym cofnięciu po wybiciu linii trendu spadkowego. Potencjalnie więc możemy mieć do czynienia z tzw. re-testem, po którym cena wrócić do zwyżek. Powodem do podniesienia wyceny są dobre wyniki firmy. "Po dobrych odczytach za pierwsze półrocze 2022 r. przygotowujemy się, iż w drugim półroczu 2022 r. będzie widoczna ujemna dynamika EBITDA dla podstawowej działalności biznesowej ATM Grupa, czyli dla sumy dwóch segmentów związanych z produkcją tv i filmową oraz zarządzaniem aktywami trwałymi. W pierwszym półroczu br. EBITDA z tych obszarów wyniosła 19,9 mln zł vs 19,6 mln zł w pierwszym półroczu 2021 r. Na drugie półrocze br. założyliśmy ok. 29,5 mln zł EBITDA vs 32,9 mln zł jakie oba segmenty wykazały w drugim półroczu 2021 r." - podano w uzasadnieniu.
atm

ATM Grupa poprawia wyniki, jednak kurs testuje roczne minima – zapiski giełdowego spekulanta

"Wraz ze spadkiem przychodów segment produkcji telewizyjnej i filmowej osiągnął spadek zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. W porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zmniejszył się on odpowiednio o 1 595 tys. zł (tj. o 23,6%) oraz o 1 249 tys. zł (tj. o 23,2%). Zysk EBITDA w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zmniejszył się o 2 087 tys. zł, tj. o 23%" - czytamy również. Notowania, mimo dobrych wyników, testują obecnie tegoroczne minima.

ATM Grupa utworzyła odpis aktualizujący w łącznej kwocie 6,3 mln zł

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - ATM Grupa podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 6,3 mln zł w odniesieniu do pożyczek udzielonych na rzecz FM Aldentro, który zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, podała spółka. "Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w toku prac nad...
atm

MCI Capital ma umowę przedwstępną sprzedaży akcji ATM i udziałów AAW III

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowę przedwstępną z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Terve Bidco (kupujący), na podstawie której, o ile zostaną spełnione warunki zastrzeżone w umowie, kupujący zobowiązał się do zawarcia umów przyrzeczonych zakupu 596 278 udziałów w AAW III oraz 606 438 akcji zwykłych...

GPW zdecydowała o wycofaniu akcji ATM z obrotu od 19 października

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wycofaniu akcji ATM z obrotu na głównym rynku od 19 października, podała giełda. GPW zecydowała o wycofaniu akcji ATM z obrotu na głównym rynku od 19 października "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce ATM S.A. zezwolenia na wycofanie...
LOGO ATM

ATM wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW od 19 października

ATM wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 36 343 344 akcji z dniem 19 października br., podała spółka. ATM planuje wycofanie z GPW "W dniu dzisiejszym skierowana została do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośba o podjęcie działań niezbędnych do...
atm

ATM Grupa miała 2,64 mln zł zysku netto, 3,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

ATM Grupa odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 6,84...
atm

KNF zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dniem 19 października 2020 r., podała Komisja. KNF zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na rynku regulowanym GPW Akcjonariusze ATM 10 sierpnia br. zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki...
atm

ATM miał 3,53 mln zł zysku netto, 9,64 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

ATM odnotował 3,53 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 1,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM odnotował 3,53 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,64 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły...
atm

Adam Ponichtera został powołany na członka zarządu ATM

Rada nadzorcza ATM powołał Adama Ponichtera na członka zarządu, poinformowała spółka. Ponichtera swoje obowiązki obejmie 1 września br. Zmiany w zarządzie ATM "Adam Ponichtera od blisko 17 lat skutecznie buduje efektywne działy sprzedażowe i zarządza dużymi zespołami. Doświadczony manager i praktyk z ponad 20-letnim stażem w branży telekomunikacyjnej. Swoją karierę rozpoczął...
atm

ATM miał wstępnie 34,3 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2020 r.

ATM miał 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3% wzrostu r/r) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (22,1% wzrostu r/r) w I połowie 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. ATM wstępnie podsumowuje wypracowane wyniki "Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 'Leasing' na wyniki spółki, tj. dla...
atm

ATM złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

ATM złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, poinformowała spółka. ATM planuje wycofać akcje z obrotu na GPW 10 sierpnia br. akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w...
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie  w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy spółki - tj. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty , AAW III ...
atm

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. ATM zdecyduje 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW "Walne zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do: 1) złożenia, w trybie art. 91...
atm

Tomasz Galas zrezygnował z funkcji członka zarządu ATM od 31 sierpnia

Tomasz Galas złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ATM z dniem 31 sierpnia 2020 roku, podała spółka w komunikacie. Zmiany w zarządzie ATM Galas został wiceprezesem ATM w 2016 roku. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r....
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia. ATM ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za 2019 r. w wysokości 6 013 657 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 6...
atm

ATM miał 4,64 mln zł zysku netto, 16,3 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

ATM odnotował 4,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 10,37 mln zł wobec 5,14 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł w I kw. 16,3 mln zł (+24% r/r)...
atm

ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

ATM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. w wysokości 6,013 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. ATM monitoruje sytuację finansową "Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową spółki" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go...
atm

ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto

ATM zleca budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r. Podpisana umowa na budowę budynku serwerowni "Zarząd ATM informuje, że podpisana została umowa pomiędzy spółką a konsorcjum firm Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie...
atm

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 25,56 mln zł wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,02 mln zł w 2019 r. wobec 136,62 mln...
atm

ATM ze stratą za II kwartał. Reakcja podaży w rejonie 10 zł

ATM odnotowało 1,45 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,81 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,79 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 33,88...
wolumen

Przed zamknięciem. ATM [ATM] i Soho Development [SHD]

ATM ATM S. A. to spółka teleinformatyczna posiadająca między innymi centra danych. Kilka dni temu cena przełamała niebieską linię trendu spadkowego. Dzisiaj przyszło potwierdzenie tego sygnału w postaci przełamania oporu na poziomie 10,50 zł oznaczonego czerwoną linią. Na podstawie amplitudy wahań pod przełamaną barierą można oczekiwać wzrostu do około 11,60...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ