Conotoxia
atm

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. ATM zdecyduje 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW "Walne zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do: 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) i wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w uchwale. Na początku lipca br. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po...
atm

Tomasz Galas zrezygnował z funkcji członka zarządu ATM od 31 sierpnia

Tomasz Galas złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ATM z dniem 31 sierpnia 2020 roku, podała spółka w komunikacie. Zmiany w zarządzie ATM Galas został wiceprezesem ATM w 2016 roku. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia. ATM ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za 2019 r. w wysokości 6 013 657 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 6 013 657 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

ATM miał 4,64 mln zł zysku netto, 16,3 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

ATM odnotował 4,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 10,37 mln zł wobec 5,14 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł w I kw. 16,3 mln zł (+24% r/r) - tym samym poprawione zostało rekordowe osiągnięcie z czwartego kwartału 2019 roku (+1% kw/kw)" - czytamy w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,33 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 35,68 mln zł rok wcześniej. "Emitent nie może wykluczyć negatywnego wpływu skutków COVID-19 na swoją działalność w przyszłości, w tym w szczególności w zakresie realizacji planów inwestycyjnych, sytuacji płynnościowej oraz wyników finansowych. Emitent zwraca jednak uwagę na fakt, że ok. 98%...
atm

ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

ATM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. w wysokości 6,013 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. ATM monitoruje sytuację finansową "Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową spółki" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto

ATM zleca budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r. Podpisana umowa na budowę budynku serwerowni "Zarząd ATM informuje, że podpisana została umowa pomiędzy spółką a konsorcjum firm Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie i AdBuild sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy budynku serwerowni F6 na terenie ATM w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a/Jubilerskiej 8" - czytamy w komunikacie. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana została w terminie do dnia 24 września 2021 roku, przy czym zgodnie z bazowym harmonogramem robót emitent przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r., podano także. "Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację...
atm

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 25,56 mln zł wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,02 mln zł w 2019 r. wobec 136,62 mln zł rok wcześniej. ATM podsumowuje wyniki za 2019 r. "W 2019 roku spółka wypracowała znakomite wyniki finansowe. Była to zasługa przede wszystkim dynamicznie rosnących przychodów ze sprzedaży (+10% w ujęciu r/r), co zostało osiągnięte dzięki szeregowi konsekwentnie wdrażanych w ATM inicjatyw w następujących obszarach: generowanie tzw. "leadów" (w tym marketing automation), zarządzanie lejkiem sprzedażowym, segmentacja klientów oraz wprowadzanie nowych kanałów sprzedażowych, obsługa oraz retencja klientów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. ATM osiągnął najwyższy w...
atm

ATM ze stratą za II kwartał. Reakcja podaży w rejonie 10 zł

ATM odnotowało 1,45 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,81 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,79 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 33,88 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 0,65 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 71,47 mln zł w porównaniu z 67,35 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2019 roku spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Analizując wyniki tego okresu należy wspomnieć o: - wzroście przychodów całkowitych o 7% r/r, do czego przyczynił się wciąż...
wolumen

Przed zamknięciem. ATM [ATM] i Soho Development [SHD]

ATM ATM S. A. to spółka teleinformatyczna posiadająca między innymi centra danych. Kilka dni temu cena przełamała niebieską linię trendu spadkowego. Dzisiaj przyszło potwierdzenie tego sygnału w postaci przełamania oporu na poziomie 10,50 zł oznaczonego czerwoną linią. Na podstawie amplitudy wahań pod przełamaną barierą można oczekiwać wzrostu do około 11,60 zł, gdzie znajduje się opór oznaczony zieloną linią. Soho Development Kurs Soho Development znajduje się w trendzie wzrostowym nad trzykrotnie potwierdzoną linią. Linia obecnie znajduje się na poziomie 1,47 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby spadek porównywalny z amplitudą wahań nad linią. Daje to poziom docelowy w okolicach 1,27. Poziom ten mniej więcej pokrywa się ze strefą wsparcia ustanowioną przez dołki oznaczone strzałkami.  Wsparcie oznaczono zieloną linią.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację