XTB
Gorące spółki dnia

ATM Grupa [ATG], Monnari [MON] – Gorące spółki dnia

Wydaje się, że Monnari ma jeszcze przestrzeń do poprawy w handlu internetowym. Mimo wzrostu przychodów z tego kanału o 32% w pierwszym półroczu, nadal stanowi to zaledwie około 20% całości przychodów firmy. Na wykresie od maja cały czas trwa korekta, w której mieliśmy już dwie próby wybicia na nowe maksima. Nadal jednak opór przy 3,35 zł pozostaje nienaruszony.
LOGO ATM

ATM Grupa miała 4,83 mln zł zysku netto, 5,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 4,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,78 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,45 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 35,11 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 9,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 111,39 mln zł w porównaniu z 85,8 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w I półroczu wyniósł 20,61 mln zł wobec 21,38 mln zł rok wcześniej. "Przychody...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia

Ruch w stronę produkcji premium postrzegamy pozytywnie i oczekujemy, że ta linia będzie głównym czynnikiem wzrostu wyników w kluczowych segmentach spółki. Nie będzie to jednak odzwierciedlone na poziomie skonsolidowanym z uwagi na nasze założenia spadających wyników w działalności deweloperskiej w kolejnych latach: wyłączając działalność deweloperską prognozujemy wzrost skorygowanej EBITDA o 36 proc./14 proc. rdr w 2021/2022" - czytamy w raporcie.

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,64 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. "Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 12 645 000 zł tj. 0,15 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B. Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2021 r. Dniem wypłaty dywidendy będzie 15 czerwca 2021 r." - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie dywidendy z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status...

ATM Grupa miała 5,03 mln zł zysku netto, 5,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

ATM Grupa odnotowała 5,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,14 mln zł wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 9,7 mln zł wobec 13,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,94 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 50,69 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa za I kw. 2021 r. wyniosły 52 939 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi wzrost o 4,4%, tj. o 2 253 tys. zł. Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

ATM Grupa miała 18,44 mln zł zysku netto, 46,64 mln zł EBITDA w 2020 r.

ATM Grupa odnotowała 18,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 18,06 mln zł wobec 34,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 46,64 mln zł wobec 55,74 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,51 mln zł w 2020 r. wobec 249,04 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku grupa kapitałowa ATM Grupa osiągnęła przychody na poziomie: 193,5 mln zł, wypracowała EBITDA 46,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 18,8 mln zł. Warto też podkreślić, że wypłaciliśmy w minionym roku 6,74 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2019 rok, utrzymując tym...

ATM Grupa zakończy dziś nadawanie kanału ATM Rozrywka TV

ATM Grupa zakończy nadawanie kanału ATM Rozrywka TV z końcem dnia 24 lutego 2021 r. i tym samym przestanie uzyskiwać przychody w segmencie nadawania, podała spółka. "W związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV, która kończy się z dniem 24 lutego 2021 r., jak również z brakiem rozstrzygnięcia przez KRRiT konkursu na udzielenie nowej koncesji na nadawanie, w miejsce kanału ATM Rozrywka TV, emitent z końcem dnia 24 lutego 2021 r. zakończy jego nadawanie" - czytamy w komunikacie. W efekcie od 25 lutego 2021 r. ATM Grupa nie będzie już uzyskiwać przychodów w segmencie nadawania. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w...

Emil Dłużewski zastąpi Grażynę Gołębiowską w zarządzie ATM Grupa

Rada nadzorcza ATM Grupa powołała Emila Dłużewskiego na członka zarządu, poinformowała spółka. Dłużewski swoje obowiązki obejmie 1 stycznia 2021 r. Zmiana w zarządzie ATM Grupa Wcześniej dzisiaj spółka poinformowała, że Grażyna Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r. "Emil Dłużewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Ponadto odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Emil Dłużewski ukończył program naukowy "Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa" organizowany przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Emil Dłużewski posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr certyfikatu 26713/2008)" - czytamy w komunikacie. Emil Dłużewski m.in. w latach 2013 - 2015 w ATM Grupa w...

ATM Grupa miała 5,18 mln zł zysku netto, 6,11 mln zł zysku EBIT w III kw.

ATM Grupa odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,11 mln zł wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 131 920 tys. zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 72,54 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,92 mln zł w porównaniu z 189,09 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży...
LOGO ATM

ATM Grupa otrzymała zwrot zobowiązania podatkowego za 2014 r.

ATM Grupa otrzymała należność z tytułu zapłaconej 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014 r., w łącznej wysokości 7 775 280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650 993 zł, podała spółka. ATM Grupa zwrot podatkowy "ATM Grupa informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. na rachunek bankowy emitenta wpłynęła należność z tytułu zapłaconej w dniu 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014, określonej w decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r., a następnie uchylonej decyzją Naczelnika DUCS z dnia 28 października 2020 r. w łącznej wysokości 7 775 280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650 993 zł" - czytamy w...
atm

ATM Grupa: Naczelnik DUCS umorzył postępowanie ws. podatku CIT za 2014 r.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania ATM Grupa postanowił uchylić w całości decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) za 2014 r. w kwocie 5 822 668 zł i umorzyć postępowanie w tej sprawie, podała spółka. ATM Grupa: Naczelnik DUCS umorzył postępowanie ws. podatku CIT za 2014 r. "Zarząd ATM Grupa S.A. otrzymał decyzję od naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Naczelnik DUCS poinformował w niej, że rozpatrzył odwołanie emitenta z dnia 16 października 2019 r. od decyzji naczelnika DUCS z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r. w kwocie 5 822 668 zł oraz że postanowił uchylić w całości ww. decyzję...
atm

Zarząd ATM Grupa z prezesem Andrzejem Muszyńskim powołany na nową kadencję

Akcjonariusze ATM Grupa powołali Andrzeja Muszyńskiego na stanowisko prezesa nowej kadencji  zarządu, podała spółka. Nowa kadencja zarządu ATM Grupa "W tym samym dniu rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu powołała: - Przemysława Kmiotka na funkcję wiceprezesa, - Grażynę Gołębiowską na funkcję członka zarządu, - Pawła Tobiasza na funkcję członka zarządu" - czytamy w komunikacie. Zarząd powołany został na nową kadencję w dotychczasowym składzie, jedynie Przemysław Kmiotek w nowej kadencji będzie pełnił funkcję wiceprezesa, podczas gdy w poprzedniej był członkiem zarządu, zaznaczono. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję, podała spółka. ATM wypłaci dywidendę z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję "Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie 17 sierpnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. zarząd rekomendował akcjonariuszom, aby zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 w wysokości w wysokości 21 941 tys. zł został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 19 389...
atm

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydują 3 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 3 sierpnia br., przeznaczeniu zysku za 2019 rok, w wysokości i 21,94 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. ATM Grupa zdecyduje 3 sierpnia br. o przeznaczeniu zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy "Walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 w wysokości w wysokości 21 941 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia " - czytamy w projekcie uchwały. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia. ATM ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za 2019 r. w wysokości 6 013 657 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 6 013 657 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje