Conotoxia
Spadki na rynku

Atlas Estates miało 0,54 mln euro straty netto w III kw. 2020 r.

Atlas Estates odnotowało 0,54 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,16 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atlas Estates odnotowało 0,54 mln euro skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,27 mln euro wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,47 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 7,46 mln euro rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,1 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,36 mln euro w porównaniu z 30,94 mln euro rok wcześniej. "Za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września...
Spadki na rynku

Atlas Estates miało 1,75 mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw.

Atlas Estates odnotowało 1,75 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,92 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atlas Estates odnotowało 1,75 mln euro straty netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,36 mln euro wobec 0,79 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,8 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 8,1 mln euro rok wcześniej. "Po pierwszym kwartale zakończonym 31 marca 2020 r. strata netto wyniosła 1,7 mln euro, wobec straty netto w wysokości 0,9 mln euro odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmiana na tej pozycji nastąpiła głównie w wyniku zwiększenia straty na instrumencie pochodnym na stopę procentową, związanym z kredytem bankowym hotelu...

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

Atlas Estates odnotowało 32,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,81 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Podsumowanie ostatniego roku Zysk operacyjny wyniósł 43,49 mln euro wobec 14,69 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,45 mln euro w 2019 r. wobec 45,04 mln euro rok wcześniej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. podstawowa wartość aktywów netto Grupy wynosiła 142,5 mln euro. "Wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 50,7 mln euro w stosunku do poziomu 91,8 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 32,7 mln euro, a także wzrostu innych całkowitych dochodów o 8,5 mln euro i...
wolumen

Przed zamknięciem. Getin Noble Bank [GNB] i Atlas Estates Limited [ATL]

Getin Noble H1 22 marca kurs GetiNoble przełamał niebieską linię szyi formacji głowy z ramionami. Później nastąpiło odbicie, ale przełamana linia stanowiła skuteczny opór. Dzisiaj nastąpiło przełamanie czerwonej linii obejmującej to odbicie. Jest to negatywny sygnał. Najbliższym wsparciem jest teraz zielona linia na poziomie 1,89. Jej przełamanie zapowiadałoby spadek. Na podstawie formacji RGR można oszacować jego zasięg na około 1,71. Wyżej, bo na poziomie 1,74 znajduje się wsparcie ustanowione przez dolne ograniczenie dziennej luki hossy oznaczonej elipsą. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Atlas Estates Limited D1 Atlas jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje