Conotoxia

Atende liczy na dobry IV kw., finalizacja transakcji z Sevenetem w II kw. 2022

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Atende liczy na dobry IV kw. 2021 r. i oczekuje, że w II kwartale 2022 r. dojdzie do zakończenia transakcji połączenia z firmą Sevenet, poinformował prezes Marcin Petrykowski. "Podpisaliśmy list intencyjny z Sevenet i na razie jesteśmy w trakcie analiz, jak tę transakcję zrealizować. Widzimy duży potencjał na komplementarność naszych działalności. Dążymy do stworzenie lidera na rynku integracji" - powiedział Petrykowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że łączne przychody po połączeniu szacowane są na poziomie 250 mln zł rocznie. "Dla Cisco w Polsce stajemy się wtedy 3 największym partnerem. Chcemy mieć kontrolę nad tym nowym podmiotem, choć niekoniecznie posiadać 100% udziałów. Jednocześnie chcielibyśmy dalej integrować rynek ten rynek" - dodał prezes. Zdaniem przedstawicieli spółki, w Polsce jest dużo podmiotów...

Atende miało 1,77 mln zł straty netto, 1,25 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,28 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,25 mln zł wobec 6,03 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,64 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 54,19 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 128,68 mln zł w porównaniu z 148,27 mln zł rok wcześniej. "Zarówno w III kw.,...

Atende ma list intencyjny ws. połączenia wydzielonej części ze spółką Sevenet

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Atende podpisało list intencyjny ze spółką Sevenet, dotyczący rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną (ZCP), podała spółka. Umowa inwestycyjna określająca warunki połączenia ma zostać zawarta do 30 czerwca 2022 r. W tym celu strony dokonają analizy wzajemnych pozycji rynkowych i potencjałów Sevenet i ZCP, ich wartości oraz możliwych do osiągnięcia efektów synergii. Wyniki tej analizy będą stanowić podstawę do ustalenia warunków połączenia, poinformowano. "Przystąpienie przez strony do powyższych działań wynika z: - uzupełniających się kompetencji adresowanych przez strony gałęzi produktowych oraz sektorów klientowskich, - obecnej sytuacji na rynku integracji teleinformatycznej, charakteryzującej się bardzo dużą konkurencją, która wynika z obecności na rynku wielu spółek integracyjnych o zbliżonych do siebie...

Atende ma umowę na dostawy urządzeń sieciowych za 60 mln zł netto

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Atende podpisało umowę ramową z "jedną z wiodących grup energetycznych" w Polsce m.in. na dostawy urządzeń sieciowych, podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie dla spółki ustalono na 60 mln zł netto. Umowa, zawarta na okres 60 miesięcy, obejmuje sukcesywne dostawy urządzeń sieciowych, wraz z usługami gwarancyjnymi, serwisowymi, wdrożeniowymi i szkoleniowymi. "Maksymalne wynagrodzenie spółki z tytułu wykonania umowy ustalono na kwotę 60 mln zł netto. Zamawiający dopuszcza zwiększenie umowy o nie więcej niż 25%" - czytamy w komunikacie. Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: analiza | develia akcje prognozy | oncoarendi kurs | kurs korony czeskiej prognozy na najbliższe dni | dji index | giełda pge | btc...

Atende miało 0,05 mln zł zysku netto, 3,64 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Atende odnotowało 0,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,14 mln zł wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,64 mln zł wobec 6,78 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 52,05 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 88,04 mln zł w porównaniu z 94,08 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021...

Atende dokona podziału spółki celem wzmocnienia działalności integracyjnych

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Zarząd Atende podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnych z obszaru integracji do nowych spółek zależnych. Celem procesu jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju działalności integracyjnych, podała spółka. Zakończenie podziału spółki planowane jest na II kw. 2022 r Podział spółki nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na spółki zależne. "W Atende pozostanie cześć obecnej działalności operacyjnej, związana z usługami, oraz składniki materialne i niematerialne związane z funkcjami zarządczymi dla grupy kapitałowej Atende wraz z udziałami w spółkach zależnych" - czytamy w komunikacie. Nadrzędnym celem tych działań jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju działalności integracyjnych, podkreślono. Zakończenie procedury podziału spółki planowane jest na II kw. 2022 r. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia podziału podejmą właściwe organy spółki oraz spółek zależnych, podsumowano...

Mariusz Stusiński został powołany na funkcję wiceprezesa zarządu Atende

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Atende powołała z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego na członka zarządu spółki w funkcji wiceprezesa zarządu, podało Atende. Obecnie Mariusz Stusiński pełni funkcję doradcy zarządu spółki. Jednocześnie Jacek Forysiak, Szymon Stępczak i Jacek Szczepański złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu spółki oraz członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 15 września 2021 r. "Powodem rezygnacji w każdym przypadku jest uzgodniona z zarządem spółki zmiana ich funkcji i odpowiedzialności w spółce. Rezygnujące osoby będą realizować zadania związane z ich dotychczasowymi obszarami działalności oraz wykorzystujące ich kompetencje, a informacje o ich nowych, kluczowych w ramach organizacji emitenta rolach przedstawione zostaną w odrębnej komunikacji" - czytamy w komunikacie. Powyższe zmiany związane są z transformacją zarządzania spółką...

Marcin Petrykowski został powołany na prezesa Atende

Rada nadzorcza Atende powołała Marcina Petrykowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Marcin Petrykowski jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierował i zarządzał strategicznym rozwojem oraz działalnością operacyjną globalnych instytucji rynku kapitałowego oraz finansowego, podkreślono. Od maja 2021 w niewykonawczej roli regionalnego starszego doradcy doradza europejskiemu funduszowi inwestycyjnemu z obszaru infrastruktury Vauban Infrastructure Partners, w zakresie Europy Środowej i Wschodniej. W latach 2014-2021 był zatrudniony w S&P Global Ratings Europe Oddział w Polsce, gdzie jako dyrektor zarządzający oraz dyrektor oddziału odpowiadał za działalność komercyjną firmy w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Polsce. Równolegle, w latach 2016-2019, pełnił funkcję członka rady nadzorczej oraz przewodniczącego komitetu...

Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa Atende

Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa Atende w wyniku przygotowanego przez niego planu sukcesji zarządzania firmą, podała spółka. Roman Szwed zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie nie później niż do końca czerwca 2021 r. "Decyzja prezesa zarządu Atende Romana Szweda, będącego jednocześnie kluczowym udziałowcem spółki, związana jest z przygotowanym przez niego dojrzałym planem sukcesji. Po 30 latach zarządzania działalnością teleinformatyczną, począwszy od spółki ATM s.c., potem ATM Sp. z o.o. przekształconej w ATM S.A., a potem, po wydzieleniu części integracji systemowej i spółek portfelowych do ATM Systemy Informatyczne S.A., zarządzania tą nowo utworzoną spółką giełdową, która w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende S.A., podjął on decyzję o dalszym kontynuowaniu wsparcia Spółki z poziomu nadzorczego" - czytamy w...
Trading room

Atende weryfikuje przewidywane wyniki za II kw. ze względu na opóźnienia dostaw

Atende rewiduje przewidywania co do wyniku spółki w II kw. 2021 r. po weryfikacji informacji uzyskanej od kluczowego dostawcy spółki o zakłóceniach w jego łańcuchu dostaw związanych z brakami materiałowymi w przemyśle półprzewodnikowym, opóźniających harmonogram dostaw produktów, podała spółka. "Wspomniane ograniczenia oraz problemy z terminowością dostaw w konsekwencji spowodują przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na II połowę bieżącego roku, co negatywnie wpłynie na wyniki Atende w II kwartale 2021 r. Spółka szacuje, że opóźnienia realizacji projektów, których dotyczą nieterminowe dostawy, mogą spowodować przesunięcie na kolejny kwartał do 10 mln zł przychodów ze sprzedaży, w efekcie czego w II kwartale 2021 r. spółka może wypracować niższe wyniki niż osiągnięte w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Atende podejmuje wysiłki, by przesunięcia w realizacji projektów...

Atende liczy na dobrą współpracę z Apatorem w segmencie energetycznym

Atende liczy na dobrą współpracę z Apatorem w segmencie energetycznym i nadal nie wyklucza akwizycji, poinformowali przedstawiciele spółki. Przedstawiciele Atende zwrócili uwagę, że zmiany regulacyjne dotyczące opomiarowania związane m.in. ze wdrożeniem inteligentnych liczników znajduje się już na finiszu prac legislacyjnych. "Ustawa mówi, że po pierwsze wdrażamy inteligentne opomiarowanie. Do 2028 r. 80% odbiorców energii elektrycznej w Polsce ma mieć inteligentne liczniki zdalnego odczytu. Natomiast już w 2023 r. to ma być 15% wszystkich odbiorców, potem dwa lata później 35% itd." - powiedział prezes Roman Szweda podczas wideokonferencji. Według niego, nie można jeszcze tego odczuć w I kw., ale w momencie wdrożenia tej ustawy i innych planów to będzie znaczące przyspieszenie i spółka liczy na dobrą współpracę z firmą Apator w tym segmencie. "Pierwszy...

Atende miało 1,88 mln zł straty netto, 0,74 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Atende odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 0,74 mln zł wobec 2,48 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 42,02 mln zł rok wcześniej. "Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2021 r. słabsze wyniki, niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszym kwartale roku. Kluczowy wpływ na uzyskane wyniki i zaprezentowane porównanie do roku ubiegłego miały głównie sprzedaże udziałów w dwóch...
Gorące spółki dnia

Atende [ATD], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

W ubiegłym roku spółka miała 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 137,36 mln zł w porównaniu z 98,13 mln zł rok wcześniej. Na uwagę zasługuje także bardzo solidny portfel zamówień, którego wartość na 2021 rok sięga 171,2 mln zł. Na wykresie mamy za sobą niemal 17% korektę i próbę odbicia.

Atende miało 38,23 mln zł zysku netto, 66,23 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Atende odnotowało 38,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 53,25 mln zł wobec 20,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 66,23 mln zł wobec 34,39 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r. wobec 295,29 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku, pomimo niższych o 12% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 260 mln zł, wypracowaliśmy wyższy niż rok wcześniej zysk brutto na sprzedaży (wzrost o 8% do 84,1 mln zł). W ujęciu sektorowym wyższe w 2020 roku przychody uzyskano tylko z kluczowego dla nas sektora telekomunikacji i mediów....
Gorące spółki dnia

Atende [ATD], Boruta-Zachem [BRU] – Gorące spółki dnia

Założeniem badawczym projektu jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Planowany produkt zostanie wdrożony w działalności gospodarczej InventionBio oraz skierowany do szerokiego rynku odbiorców - producentów pasz i hodowców zwierząt gospodarskich. Na wykresie mamy konsolidację przy wsparciu okolic 0,60 zł i wydaje, że pod względem technicznym jest to najlepsze miejsce na kolejne podbicie kursu.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje