TMS

Atende [ATD] – w kierunku 4 zł? – analiza na zamówienie

Atende jest jednym z największych integratorów IT w Polsce. Spółka mimo długoterminowego trendu wzrostowego, od 4 miesięcy pozostaje w płaskiej korekcie. Na wykresie dziennym można...

Atende [ATD] – czy linia trendu zatrzyma spadki w kierunku 4 zł? – analiza...

Podstawową dziedziną działalności są usługi integracji systemowej o najwyższych standardach zaawansowania technologicznego i najwyższym stopniu komplikacji. Wykres tygodniowy obejmujący całą historię notowań jednoznacznie wskazuje na...

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Eurocash [EUR] i Atende [ATD]

Eurocash W1 Eurocash jest dystrybutorem szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej i używek. Kurs Spółki od lat tkwi w konsolidacji, której dolne ograniczenie znajduje się...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ