Conotoxia

Atende miało 3,37 mln zł zysku netto, 4,19 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Atende odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,19 mln zł wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,97...

Atende miało szacunkowo 3,2 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Atende odnotowało 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 50 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,12 mln zł w II kw. br. wobec 1,14 mln zł zysku...

Analiza fundamentalna Atende i CD Projekt. Wiele złych informacji już w kursie producenta gier

Dotychczasowe poprawi do gry, sprawiły, że opinie na Steam są całkiem pozytywne na dzień dzisiejszy. W tym roku środki na kolejne poprawi mają już być mniejsze. Z kolei wiele złych informacji może być już w cenach. Po za kwestią dodatku, pozytywnie na postrzeganie spółki powinna wpłynąć współpraca z Epic Games.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Atende miało 3,26 mln zł straty netto, 0,92 mln zł straty EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Atende odnotowało 3,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,29 mln zł wobec 1,58 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBIDTA wyniosła 0,92 mln...

Atende miało 1,32 mln zł zysku netto, 4,32 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 34,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,87 mln zł wobec 47,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,32 mln...

Atende miało wstępnie 4,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2021 r.

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Atende odnotowało 4,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2021 r. według wstępnych danych, podała spółka. Jednostkowy wynik EBITDA sięgnął 3,5 mln zł, a jednostkowe przychody wyniosły 182,7 mln zł. "Zarząd emitenta uznał informację o wynikach jednostkowych za istotną z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych...

Atende liczy na dobry IV kw., finalizacja transakcji z Sevenetem w II kw. 2022

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Atende liczy na dobry IV kw. 2021 r. i oczekuje, że w II kwartale 2022 r. dojdzie do zakończenia transakcji połączenia z firmą Sevenet, poinformował prezes Marcin Petrykowski. "Podpisaliśmy list intencyjny z Sevenet i na razie jesteśmy w trakcie analiz, jak tę transakcję zrealizować. Widzimy duży...

Atende miało 1,77 mln zł straty netto, 1,25 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,28 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,25 mln...

Atende ma list intencyjny ws. połączenia wydzielonej części ze spółką Sevenet

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Atende podpisało list intencyjny ze spółką Sevenet, dotyczący rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną (ZCP), podała spółka. Umowa inwestycyjna określająca warunki połączenia ma zostać zawarta do 30 czerwca 2022 r. W tym celu strony dokonają...

Atende ma umowę na dostawy urządzeń sieciowych za 60 mln zł netto

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Atende podpisało umowę ramową z "jedną z wiodących grup energetycznych" w Polsce m.in. na dostawy urządzeń sieciowych, podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie dla spółki ustalono na 60 mln zł netto. Umowa, zawarta na okres 60 miesięcy, obejmuje sukcesywne dostawy urządzeń sieciowych, wraz z usługami gwarancyjnymi, serwisowymi, wdrożeniowymi...

Atende miało 0,05 mln zł zysku netto, 3,64 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Atende odnotowało 0,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,14 mln zł wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,64 mln...

Atende dokona podziału spółki celem wzmocnienia działalności integracyjnych

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Zarząd Atende podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnych z obszaru integracji do nowych spółek zależnych. Celem procesu jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju działalności integracyjnych, podała spółka. Zakończenie podziału spółki planowane jest na II kw. 2022 r Podział spółki nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa...

Mariusz Stusiński został powołany na funkcję wiceprezesa zarządu Atende

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Atende powołała z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego na członka zarządu spółki w funkcji wiceprezesa zarządu, podało Atende. Obecnie Mariusz Stusiński pełni funkcję doradcy zarządu spółki. Jednocześnie Jacek Forysiak, Szymon Stępczak i Jacek Szczepański złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu...

Marcin Petrykowski został powołany na prezesa Atende

Rada nadzorcza Atende powołała Marcina Petrykowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Marcin Petrykowski jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierował i zarządzał strategicznym rozwojem oraz działalnością operacyjną globalnych instytucji rynku kapitałowego oraz finansowego, podkreślono. Od maja 2021 w niewykonawczej roli regionalnego...

Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa Atende

Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa Atende w wyniku przygotowanego przez niego planu sukcesji zarządzania firmą, podała spółka. Roman Szwed zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie nie później niż do końca czerwca 2021 r. "Decyzja prezesa zarządu Atende Romana Szweda, będącego jednocześnie kluczowym udziałowcem spółki, związana jest z...
Trading room

Atende weryfikuje przewidywane wyniki za II kw. ze względu na opóźnienia dostaw

Atende rewiduje przewidywania co do wyniku spółki w II kw. 2021 r. po weryfikacji informacji uzyskanej od kluczowego dostawcy spółki o zakłóceniach w jego łańcuchu dostaw związanych z brakami materiałowymi w przemyśle półprzewodnikowym, opóźniających harmonogram dostaw produktów, podała spółka. "Wspomniane ograniczenia oraz problemy z terminowością dostaw w konsekwencji spowodują przesunięcie części...

Atende liczy na dobrą współpracę z Apatorem w segmencie energetycznym

Atende liczy na dobrą współpracę z Apatorem w segmencie energetycznym i nadal nie wyklucza akwizycji, poinformowali przedstawiciele spółki. Przedstawiciele Atende zwrócili uwagę, że zmiany regulacyjne dotyczące opomiarowania związane m.in. ze wdrożeniem inteligentnych liczników znajduje się już na finiszu prac legislacyjnych. "Ustawa mówi, że po pierwsze wdrażamy inteligentne opomiarowanie. Do 2028 r....

Atende miało 1,88 mln zł straty netto, 0,74 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Atende odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 0,74 mln...
Gorące spółki dnia

Atende [ATD], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

W ubiegłym roku spółka miała 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 137,36 mln zł w porównaniu z 98,13 mln zł rok wcześniej. Na uwagę zasługuje także bardzo solidny portfel zamówień, którego wartość na 2021 rok sięga 171,2 mln zł. Na wykresie mamy za sobą niemal 17% korektę i próbę odbicia.

Atende miało 38,23 mln zł zysku netto, 66,23 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Atende odnotowało 38,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 53,25 mln zł wobec 20,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 66,23 mln zł wobec...
Gorące spółki dnia

Atende [ATD], Boruta-Zachem [BRU] – Gorące spółki dnia

Założeniem badawczym projektu jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Planowany produkt zostanie wdrożony w działalności gospodarczej InventionBio oraz skierowany do szerokiego rynku odbiorców - producentów pasz i hodowców zwierząt gospodarskich. Na wykresie mamy konsolidację przy wsparciu okolic 0,60 zł i wydaje, że pod względem technicznym jest to najlepsze miejsce na kolejne podbicie kursu.

Atende przeniosło własność udziałów Atende Software na Custodia Capital Flix

W związku z uiszczeniem przez Custodia Capital Flix ceny sprzedaży udziałów Atende Software, prawo własności udziałów przeszło na kupującego, podało Atende. "Jednocześnie emitent wykonał ciążące na nim obowiązki wskazane w SPA , tj. powiadomił kupującego o uznaniu rachunku bankowego ceną sprzedaży, (ii) podpisał z kupującym protokół potwierdzający przejście własności...

Atende sprzedaje Atende Software za 52,5 mln zł na rzecz Custodia Capital Flix

Atende zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 mln zł, podało Atende. Atende nie będą prowadzić  działalności konkurencyjnej wobec Atende Software "Emitent zbył na rzecz kupującego 100% udziałów w Atende Software, tj. 10 000 udziałów w Atende Software, każdy udział o wartości nominalnej 50...
Gorące spółki dnia

11bit Studios [11B], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

W sumie, od początku roku spółka miała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,27 mln zł w porównaniu z 205,59 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 15,28 mln zł wobec 12,96 mln zł rok wcześniej. Spółka oceniła wyniki jako bardzo dobre, mimo że w tym czasie osiągała niższe przychody. Na wykresie tygodniowym mamy pewną poprawę sytuacji technicznej i obecnie kurs może kierować się do linii trendu, która już raz została naruszona, czyli okolic 3,40 zł.

Atende miało 1,81 mln zł zysku netto, 6,03 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Atende odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,78 mln zł wobec 0,04 mln zł...

Atende miało 3,1 mln zł zysku netto, 6,78 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Atende odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende podsumowuje wyniki uzyskane w drugim kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik...

Akcjonariusze Atende zdecydowali o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Atende ostatecznie planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Atende postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł...

Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Atende odnotowało 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende odnotowało 1,82 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,69 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku...

Atende rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Atende zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 8 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Rekomendacja wypłaty dywidendy "Zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącej z...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

Wyniki całoroczne pokazała wczoraj także spółka Atende. Firma odnotowała 12,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,04 mln zł wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody
gorące spółki dnia

ECC Games [ECC], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

Przed końcem ubiegłego roku spółka poinformowała o zawarciu umowy z STGE w sprawie sprzedaży 60% udziałów w Sputnik Software za 16,2 mln zł. Oznacza to, że spółka zanotuje na tej transakcji około 9,7 mln zł zysku netto. STGE zapłaci cenę sprzedaży w dwóch częściach: kwotę 8 mln zł w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a kwotę 8,2 mln zł do 31 stycznia 2020 roku. Na wykresie koniec roku wyglądał obiecująco. Na świecach tygodniowych mamy odbicie od poziomu poprzedniego dołka czyli wsparcia przy 3 zł. Wydaje się więc, że krótkim okresie kurs powinien wzrastać.
Gorące spółki dnia

Gino Rossi [GRI], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia 5.06.2019

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka opublikowała podczas wtorkowej sesji raport z wynikami uzyskanymi w maju. Wynika z niego, że przychody ze sprzedaży w tym miesiącu wyniosły 9,2 mln zł. Oznacza to spory spadek względem ubiegłego roku, który sięga aż 47%. Sumując wyniki na...

Atende [ATD] – powtórka z 2014 roku? – analiza na zamówienie

Podstawową działalnością Atende są usługi integracji systemów teleinformatycznych. Spółka traci na wartości od maja ubiegłego roku i jej wykres przypomina notowania całego sektora informatycznego. Tym bardziej trudno doszukiwać się przyczyn spadków w samej spółce. Mimo, że raport za pierwszy kwartał wykazał straty, nie był zły na tle ubiegłego roku. Warto...

Atende ze startą netto w II kwartale, kurs nadal w trendzie spadkowym

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Spółka opublikowała właśnie wyniki uzyskane w pierwszym półroczu. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka odnotowała 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w II...

Atende [ATD] – w kierunku 4 zł? – analiza na zamówienie

Atende jest jednym z największych integratorów IT w Polsce. Spółka mimo długoterminowego trendu wzrostowego, od 4 miesięcy pozostaje w płaskiej korekcie. Na wykresie dziennym można wyznaczyć dwie kluczowe strefy wsparcia. Pierwsza jest obecnie testowana, mowa o okolicy 4,50-4,60 zł. Niedawno pojawiły się wyższe obroty, cena jednak specjalnie nie reaguje. Wydaje...

Atende [ATD] – czy linia trendu zatrzyma spadki w kierunku 4 zł? – analiza na zamówienie

Podstawową dziedziną działalności są usługi integracji systemowej o najwyższych standardach zaawansowania technologicznego i najwyższym stopniu komplikacji. Wykres tygodniowy obejmujący całą historię notowań jednoznacznie wskazuje na trend wzrostowy i rozpoczętą niedawno jego korektę. Patrząc na dynamikę spadków, wydaje się, że niebawem cena dotrze do poziomu dołka z połowy maja. Jeżeli popyt...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Eurocash [EUR] i Atende [ATD]

Eurocash W1 Eurocash jest dystrybutorem szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej i używek. Kurs Spółki od lat tkwi w konsolidacji, której dolne ograniczenie znajduje się w okolicach 30 zł (zielona linia), a górne w okolicach 60 zł (czerwona linia). Przez ostatnie półtora roku mieliśmy wahnięcie w dół w ramach tej...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Kurs złotego pod znakiem decyzji RPP

Bitcoin rozpocznie kolejną hossę pod koniec 2022 roku, twierdzi Wojciech Białek

Kurs USD/JPY najwyżej od ponad 3 tygodni