Conotoxia
Gorące spółki dnia

Atende [ATD], Boruta-Zachem [BRU] – Gorące spółki dnia

Założeniem badawczym projektu jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Planowany produkt zostanie wdrożony w działalności gospodarczej InventionBio oraz skierowany do szerokiego rynku odbiorców - producentów pasz i hodowców zwierząt gospodarskich. Na wykresie mamy konsolidację przy wsparciu okolic 0,60 zł i wydaje, że pod względem technicznym jest to najlepsze miejsce na kolejne podbicie kursu.

Atende przeniosło własność udziałów Atende Software na Custodia Capital Flix

W związku z uiszczeniem przez Custodia Capital Flix ceny sprzedaży udziałów Atende Software, prawo własności udziałów przeszło na kupującego, podało Atende. "Jednocześnie emitent wykonał ciążące na nim obowiązki wskazane w SPA , tj. powiadomił kupującego o uznaniu rachunku bankowego ceną sprzedaży, (ii) podpisał z kupującym protokół potwierdzający przejście własności udziałów oraz (iii) dokonał wraz z kupującym zawiadomienia Atende Software o przejściu prawa własności udziałów na kupującego" - czytamy w komunikacie. Atende podało dziś rano, że zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 mln zł. jak wówczas informowano, prawo własności udziałów przejdzie na kupującego wraz z zapłatą ceny sprzedaży, co ma nastąpić w dniu zawarcia umowy lub dnia następującego po dniu jej zawarcia. Kupujący zobowiązał...

Atende sprzedaje Atende Software za 52,5 mln zł na rzecz Custodia Capital Flix

Atende zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 mln zł, podało Atende. Atende nie będą prowadzić  działalności konkurencyjnej wobec Atende Software "Emitent zbył na rzecz kupującego 100% udziałów w Atende Software, tj. 10 000 udziałów w Atende Software, każdy udział o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500 000 zł za łączną kwotę w wysokości 52 500 000 zł" - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży została ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez kupującego wycenę Atende Software, przeprowadzoną przy założeniu posiadania przez Atende Software na dzień zawarcia umowy sprzedaży gotówki na poziomie co najmniej 3 250 000 zł, podano także. Prawo własności udziałów przejdzie na kupującego wraz z zapłatą ceny sprzedaży, co ma nastąpić...
Gorące spółki dnia

11bit Studios [11B], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

W sumie, od początku roku spółka miała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,27 mln zł w porównaniu z 205,59 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 15,28 mln zł wobec 12,96 mln zł rok wcześniej. Spółka oceniła wyniki jako bardzo dobre, mimo że w tym czasie osiągała niższe przychody. Na wykresie tygodniowym mamy pewną poprawę sytuacji technicznej i obecnie kurs może kierować się do linii trendu, która już raz została naruszona, czyli okolic 3,40 zł.

Atende miało 1,81 mln zł zysku netto, 6,03 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Atende odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,78 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,03 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,19 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 58,48 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,27 mln zł w porównaniu z...

Atende miało 3,1 mln zł zysku netto, 6,78 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Atende odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende podsumowuje wyniki uzyskane w drugim kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,78 mln zł wobec 3,24 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,05 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 73,01 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,08 mln zł w porównaniu z 147,12 mln zł rok...

Akcjonariusze Atende zdecydowali o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Atende ostatecznie planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Atende postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącą z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,22 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale. Akcjonariusze ustalili 24 lipca 2020 r. jako dzień dywidendy oraz 10 sierpnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy. Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla...

Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Atende odnotowało 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atende odnotowało 1,82 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,69 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,48 mln zł wobec 5,72 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,02 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 74,11 mln zł rok wcześniej. "Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2020 r. słabsze wyniki niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszym kwartale roku. Wpływ na uzyskane wyniki i zaprezentowane porównanie do roku...

Atende rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Atende zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 8 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Rekomendacja wypłaty dywidendy "Zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 0,22 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd zarekomendował ponadto ustalenie daty 24 lipca 2020 r. jako dnia dywidendy oraz 10 sierpnia 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy, podano również. Ostateczną decyzję w...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

Wyniki całoroczne pokazała wczoraj także spółka Atende. Firma odnotowała 12,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,04 mln zł wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody
gorące spółki dnia

ECC Games [ECC], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

Przed końcem ubiegłego roku spółka poinformowała o zawarciu umowy z STGE w sprawie sprzedaży 60% udziałów w Sputnik Software za 16,2 mln zł. Oznacza to, że spółka zanotuje na tej transakcji około 9,7 mln zł zysku netto. STGE zapłaci cenę sprzedaży w dwóch częściach: kwotę 8 mln zł w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a kwotę 8,2 mln zł do 31 stycznia 2020 roku. Na wykresie koniec roku wyglądał obiecująco. Na świecach tygodniowych mamy odbicie od poziomu poprzedniego dołka czyli wsparcia przy 3 zł. Wydaje się więc, że krótkim okresie kurs powinien wzrastać.
Gorące spółki dnia

Gino Rossi [GRI], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia 5.06.2019

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka opublikowała podczas wtorkowej sesji raport z wynikami uzyskanymi w maju. Wynika z niego, że przychody ze sprzedaży w tym miesiącu wyniosły 9,2 mln zł. Oznacza to spory spadek względem ubiegłego roku, który sięga aż 47%. Sumując wyniki na poziomie przychodów od stycznia, sprzedaż sięgała 45,7 mln zł, co oznacza spadek względem analogicznego okresu poprzedniego roku o 32,3%. Co ciekawe, nawet sprzedaż w kanale internetowym spadła w maju o niemal 10%. Patrząc na słabe wyniki nie ma co się dziwić temu jak wyglądają notowania. W ostatnim czasie, po fali wyprzedaży, mamy ciasną konsolidację. Zobacz również: Zapiski giełdowego spekulanta: 11 BIT Studios – zyski poniżej oczekiwań ale perspektywy obiecujące Atende dostarcza rozwiązania...

Atende [ATD] – powtórka z 2014 roku? – analiza na zamówienie

Podstawową działalnością Atende są usługi integracji systemów teleinformatycznych. Spółka traci na wartości od maja ubiegłego roku i jej wykres przypomina notowania całego sektora informatycznego. Tym bardziej trudno doszukiwać się przyczyn spadków w samej spółce. Mimo, że raport za pierwszy kwartał wykazał straty, nie był zły na tle ubiegłego roku. Warto także przypomnieć, że zazwyczaj pierwsze kwartały są słabe w wykonaniu spółki. Stąd też mocniejszych danych można spodziewać się dopiero w trzecim, a zwłaszcza ostatnim kwartale. Patrząc szerzej, spółka posiada zdolność generowania dobrych przychodów i zysku netto na przestrzeni lat. Dodatkowo, co roku wypłaca przyzwoite dywidendy co czyni ją dobrą inwestycją na długi okres czasu. Obecne spadki sięgają już niemal 40%, poprzednia duża korekta z 2014 roku wyniosła 45%. Powoli więc...

Atende ze startą netto w II kwartale, kurs nadal w trendzie spadkowym

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Spółka opublikowała właśnie wyniki uzyskane w pierwszym półroczu. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka odnotowała 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kwartale bieżącego roku wobec 1,81 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,54 mln zł w II kwartale 2018 roku wobec 50,6 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 3,68 mln zł wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej. Od początku roku spółka miała 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto...

Atende [ATD] – w kierunku 4 zł? – analiza na zamówienie

Atende jest jednym z największych integratorów IT w Polsce. Spółka mimo długoterminowego trendu wzrostowego, od 4 miesięcy pozostaje w płaskiej korekcie. Na wykresie dziennym można wyznaczyć dwie kluczowe strefy wsparcia. Pierwsza jest obecnie testowana, mowa o okolicy 4,50-4,60 zł. Niedawno pojawiły się wyższe obroty, cena jednak specjalnie nie reaguje. Wydaje się, że warto przygotować się do zejścia na niższe poziomy. Jeżeli tak się stanie, spadki nadal nie będą zagrażały długoterminowemu trendowi. Kolejny poziom to okolice 4 zł. Jest to nie tylko poziom ubiegłorocznych maksimów ale także poprzedniego szczytu z 2014 roku. Do zakończenia korekty brakuje jakiegoś impulsu fundamentalnego, mocnej wiadomości, po której ponownie wzrosłoby zainteresowanie tą spółką. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację