Conotoxia

Asseco South Eastern Europe przed szansą zakończenia korekty – zapiski giełdowego spekulanta

Zysk netto wzrósł do 37,7 mln zł, co pozytywnie zaskoczyło analityków. Przychody grupy wyniosły w trzecim kwartale 264,3 mln zł i były o 16% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Po korekcie, pojawia się szansa na kolejny wyżej położony dołek w trendzie wzrostowym.

Spółka zależna Asseco SEE ma umowę nabycia 60% BSTS z Bośni i Hercegowiny

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Asseco SEE d.o.o. - spółka zależna Asseco South Eastern Europe - zawarła umowę określającą warunki nabycia 60% udziałów BS Telecom Solutions (BSTS) ze spółką BS TS z Czech, za łączną kwotę nieprzekraczającą 14,25 mln euro, podało Asseco SEE. Ostateczna cena będzie uzależniona od osiągnięcia celów finansowych przez BSTS, powiększoną o nadwyżkę gotówkową netto wyliczoną zgodnie z umową i nieprzekraczającą kwoty 1,25 mln euro. "Celem akwizycji jest kontynuacja budowy mocnej grupy regionalnej ASEE działającej w rejonie południowo-wschodniej Europy" - czytamy w komunikacie. BSTS prowadzi działalność w Bośni i Hercegowinie oraz posiada oddziały w Chorwacji, Serbii i Czarnogórze. Głównym obszarem działalności jest produkcja, dostawa i integracja systemów do monitorowania i zarządzania ruchem na autostradach oraz w tunelach. Spółka wspiera...

Asseco SEE liczy na zrealizowanie jednej z akwizycji jeszcze w tym roku

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) pracuje nad wieloma akwizycjami w różnych krajach i spodziewa się, że jedna z nich możesz zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Jeleński. "Akwizycje są realizowane w większości z inspiracji spółek na rynkach, na których istniejemy. Ostatnią akwizycją takiej średniej wielkości była spółka z Chorwacji, która specjalizuje się m.in. w zarządzaniu dokumentami, procesami biznesowymi i ma klientów w całym regionie. Pracujemy już z tą spółką nad integracją portfela, oferty i integracją procesów biznesowych. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka pracuje nad wieloma innymi akwizycjami w różnych krajach, z których część się przesuwa w czasie, a z części projektów firma...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Asseco SEE miało 37,73 mln zł zysku netto, 66,6 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe odnotowało 37,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 47,09 mln zł wobec 36,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 264,32 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 227,48 mln zł rok wcześniej. "Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w trzecim kwartale 2021 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody operacyjne wyrażone w PLN wzrosły o ponad 16%, natomiast wynik operacyjny oraz EBITDA wzrosły o odpowiednio 27% i 17%. Przychody operacyjne za trzeci kwartał 2021 roku wyrażone w PLN wyniosły...

Asseco SEE zamierza zrealizować akwizycje w Rumunii i w Chorwacji w III kw.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) planuje przeprowadzenie kolejnych akwizycji w Rumunii i w Chorwacji w III kwartale i jeszcze w tym roku - być może w Bośni, poinformował prezes Piotr Jeleński. "Z naszych zaawansowanych rozmów wynika, że w III kw. dojdzie do finalizacji w Rumunii, a w Chorwacji jakichś dwóch mniejszych akwizycji dokonamy. Później, prawdopodobnie w IV kw., zrealizujemy coś ciekawego w Bośni" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji. Dodał, że rozmowy są prowadzone przez specjalne zespoły dedykowane akwizycjom w różnych krajach. "Na przykład nasz zespół w Turcji znalazł bardzo ciekawą spółkę z ciekawymi produktami. Jesteśmy po pierwszych rozmowach i zapewne będziemy z nimi dalej rozmawiać. Jest to jednak już dalsza przyszłość" - dodał Jeleński. Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową,...

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 214,7 mln euro, tj. o 7% więcej r/r

Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 7% r/r i wynosi 214,7 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 156,8 mln euro, podała spółka. "Nasz backlog na poziomie przychodów i marży1 jest bardzo dobry na III kw. jak i na cały rok. To wygląda optymistycznie. W rozbiciu na "banking and dedicated solutions" tutaj dynamiki są na historycznych poziomach. Za to widzimy polepszenie w Paytenie i spodziewamy się, że do końca roku będzie to jeszcze lepiej wyglądało, wiec tutaj też nie ma nic, co by nas niepokoiło" - powiedział prezes Piotr Jeleński podczas wideokonferencji. Na poziomie przychodów łączny backlog na III kwartał br. jest wyższy o 2% r/r...

Asseco SEE miało 33,41 mln zł zysku netto, 61 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Asseco SEE odnotowało 33,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 26,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 42,24 mln zł wobec 35,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61,14 mln zł wobec 55,21 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272,98 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 233,36 mln zł rok wcześniej. "Wyniki finansowe Grupy ASEE wyrażone w euro osiągnięte w drugim kwartale 2021 roku były istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Udało się zwiększyć sprzedaż grupy przy jednoczesnej poprawie efektywności. Przychody ze sprzedaży wyrażone w euro wyniosły 60,3 mln, co oznacza wzrost o 8,3 mln (16%) w...

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 51,89 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 58 336 993,21 zł zł w sposób następujący: a) 4 666 959,46 zł przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego, b) 51 894 251 zł przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 1 zł na jedną akcję spółki. c) pozostałą część zysku z roku 2020 w kwocie 1 775 782,75 zł przeznaczyło na kapitał rezerwowy utworzony" - czytamy w komunikacie. Zwyczajne walne zgromadzenie określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na 24 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty...
siedziba asseco

Asseco SEE wycenione na 43,50 zł przez BM PKO BP

"W segmencie usług bankowych spodziewamy się średnio-jednocyfrowego wzrostu, jednak wyjątkowo wysoka marża operacyjna na poziomie 25,5 proc. może być trudna do utrzymania, dlatego też zakładamy jej spadek do 20 proc." - dodano w raporcie.

Asseco SEE oczekuje wzrostów wszystkich linii biznesowych, celuje w przejęcia

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) jest optymistycznie nastawiony do perspektyw wzrostu organicznego. Spodziewa się wzrostów we wszystkich segmentach biznesowych, poinformował prezes Piotr Jeleński. Wzrost i zdobywanie udziałów rynkowych grupa chce wzmacniać akwizycjami. "Nasz aktualny backlog wykazuje bardzo ładną dynamikę i na tej podstawie jesteśmy optymistami w kwestii bieżącego roku. Outlook na 2021 jest więc optymistyczny. Obecne konsensusy analityczne to dobre odzwierciedlenie tego, co widzimy. Skupiamy się na długofalowym wzroście, aby utrzymać dynamikę spółki wzrostowej i pozytywnie zaskakiwać. Chcemy wzmocnić wzrost organiczny akwizycjami, które mają wygenerować synergie i cross selling" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji. Portfel zamówień Grupy Asseco South Eastern Europe na 2021 rok ma wartość 165 mln euro. Według słów prezesa Asseco SEE, potencjalne ryzyka biznesowe wynikają głównie z...

Asseco SEE rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "24 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2020) wynosi 51 894 251 zł, podano także. "Polityka dywidendowa spółki mówi o wypłacie dywidendy w wysokości 30-50% skonsolidowanego zysku i zamiarem zarządu jest przeznaczanie odpowiedniej części zysku na wypłatę dywidendy w przyszłości. Jednakże spółka nie może zagwarantować, że plany te zostaną zrealizowane w każdym roku, ani...

Asseco SEE: Backlog na br. to 165 mln euro, cel: wzrost znaczenia prod. własnych

Portfel zamówień Grupy Asseco South Eastern Europe na 2021 rok ma wartość 165 mln euro, podała spółka. Grupa planuje wciąż skupiać się na rozbudowie i zwiększaniu znaczenia portfela własnych produktów i usług, a rozwój oferty będzie następowało zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje, podano także. "W procesie dalszego rozwoju ASEE, zarząd planuje wciąż skupiać się na rozbudowie i zwiększaniu znaczenia portfela własnych produktów i usług. Oznacza to m.in. konieczność większej koncentracji na kluczowych dla grupy kompetencjach, co może z kolei pociągnąć za sobą potrzebę rezygnacji z oferowania wybranych rozwiązań, których znaczenie nie jest dla ASEE strategiczne" - czytamy w raporcie rocznym. W dłuższym okresie grupa planuje oferować w skali globalnej kilka kluczowych rozwiązań, w obszarach, w których jej kompetencje pozwalają...

Asseco SEE miało 116,53 mln zł zysku netto, 222,93 mln zł EBITDA w 2020 r.

Asseco SEE odnotowało 116,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 145,65 mln zł wobec 109,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 222,93 mln zł wobec 175,89 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026,49 mln zł w 2020 r. wobec 881,34 mln zł rok wcześniej. "Miniony rok był najlepszym w historii działalności Spółki rokiem dla Grupy ASEE pomimo wyzwań związanych z globalną pandemią COVID-19. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12% osiągając przeszło 229 mln euro, a zysk z działalności operacyjnej był większy o 28% i wyniósł 32,6 mln euro. EBITDA natomiast wzrosła o...

Asseco Poland w górę w piątek, cały WIG20 jednak w dół

Czwartkowe odbicie na warszawskim parkiecie okazało się niestety jedyną wzrostową sesją w minionym tygodniu, a w piątek WIG20 ponownie spadał tracąc ponad 0,9%. Z jednej strony nie zmienia to krótkoterminowego obrazu naszego parkietu, który konsoliduje się od początku miesiąca w wąskim przedziale ok. 1 900 – 2 000 pkt. Z drugiej strony blue chipy potwierdzają relatywną słabość względem indeksów zagranicznych, które po krótkiej przerwie pod koniec stycznia, w lutym kontynuują hossę. WIG20 nadal w tyle do rynków bazowych Wśród komponentów indeksu czwartkowe odbicie, choć w mniejszej skali, kontynuowały akcje Allegro. Jednak jedynie walory Asseco Poland rosły mocniej niż 1,0%. Z drugiej strony obserwowaliśmy realizację zysków na spółkach surowcowych (JSW, KGHM) i CCC, a także kontynuację spadków CD Projekt (wszystkie spółki traciły...
logo asseco see

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco SEE

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), podała spółka."Zarząd Asseco South Eastern Europe informuje, iż 11 stycznia 2021 roku pan Marcin Rulnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki, ze skutkiem na 30 kwietnia 2021 r. Jako przyczynę rezygnacji wskazał względy osobiste" - czytamy w komunikacie. Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje