Conotoxia

Asseco BS miało 18,75 mln zł zysku netto, 23,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Asseco Business Solutions odnotowało 18,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 15,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,09 mln zł wobec 19,35 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody operacyjne sięgnęły 74,73 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 63,92 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 51,71 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 46,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 217,53 mln zł w porównaniu z 195,19 mln zł rok wcześniej. "W okresie trzech kwartałów 2021 roku przychody operacyjne wynosiły 217 531 tys. zł i były o 11,4% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego...

Asseco BS ma backlog na bieżący rok o wartości 237,9 mln zł

Asseco Business Solutions (Asseco BS) ma backlog na bieżący rok o wartości 237,9 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. "Backlog Asseco BS na 2021 rok po I półroczu tego roku wynosi 84,3% sprzedaży za 2020 rok, czyli 237,9 mln zł" - powiedział Lizon podczas spotkania z dziennikarzami. Backlog spółki w tym samym okresie ubiegłego roku na 2020 r. wynosił 75,8% sprzedaży na 2019 rok, czyli 282,1 mln zł. Według dyrektora, spółka dokonała pewnych zmian w modelu dotyczącym backlogu, aby pokazywał najpewniejszą sprzedaż. Zdaniem Lizona z perspektywy rocznej "nic się złego nie dzieje na rynku", ale dla spółki to IV kwartał będzie decydujący pod względem wyników za cały 2021 r. "Ten ostatni kwartał stanowi dużą część przychodów za cały rok dla...

Asseco BS miało 16,61 mln zł zysku netto, 19,86 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 16,61 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 15,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,86 mln zł wobec 19,17 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,27 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 64,37 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 32,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 142,8 mln zł w porównaniu z 131,27 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku przychody operacyjne wyniosły 142 804 tys. zł i były o 8,8 % wyższe niż w okresie...
byk patrzący w wykresy

Rusza sezon wyników za II kwartał. Faworyci z GPW zdaniem DM BOŚ

Eksperci DM BOŚ szacują, że najszybsze tempo wzrostu wyników odnotują spółki, których baza z drugiego kwartału 2020 roku była najniższa. Prognoza zakłada, że w ujęciu procentowym, najwyższe odbicie odnotują spółki z sektora paliwowego, wydobywczego i chemicznego, a także firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego.
siedziba asseco

Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu - zgodnie z rekomendacją zarządu - 66,84 mln zł z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy, tj. 2 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions postanowiło: zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości 76 405 707,58 zł podzielić w następujący sposób: 1)część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 66 836 386,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2 zł na jedną akcję; 2)pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia. Dzień dywidendy ustalono na 18 czerwca 2021 roku...
siedziba asseco

Asseco BS miało 16,35 mln zł zysku netto, 26,73 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Asseco Business Solutions odnotowało 16,35 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 15,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asseco BS przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 20,35 mln zł wobec 19,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 26,73 mln zł wobec wobec 26,32 mln zł rok wcześniej. Przychody operacyjne sięgnęły 72,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 66,89 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów wynika z poprawy sprzedaży produktów własnych Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym" - czytamy w raporcie. Marża zysku EBITDA po I kwartale wynosiła 36,9% i spadła w stosunku do okresu porównywalnego. Marża zysku netto po I kwartale 2021 roku wynosiła 22,5% i spadła...

Akcje Asseco BS wycenione na 44,20 zł przez DM BOŚ

W ocenie analityków, z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, jednoczesne utrzymanie niskich wydatków inwestycyjnych w połączeniu z mocną konwersją gotówki oraz niezakłóconą zdolnością do wypłacania dywidendy spółka powinna być wyceniana przy umiarkowanie wyższych niż obecnie mnożnikach (zbliżonych do tych z okresu II poł 2016 – I poł. 2017).
siedziba asseco

Asseco BS ma backlog na bieżący rok o wartości 168,2 mln zł

Asseco Business Solutions (Asseco BS) ma backlog na bieżący rok o wartości 168,2 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. Asseco BS posiada backlog na bieżący rok o wartości 168,2 mln zł "Backlog Asseco BS na 2021 rok po IV kwartałach ubiegłego roku, wynosi 59,6% sprzedaży na 2020 rok, czyli 168,2 mln zł" - powiedział Lizon podczas spotkania z dziennikarzami. Backlog spółki w tym samym okresie ubiegłego roku na 2020 r. wynosił 55,9% sprzedaży na 2019 rok, czyli 153 mln zł. Według Lizona, backlog wykazuje całkiem dobry wzrost r/r co jest kolejną podstawą, aby patrzeć z nieco większym optymizmem na 2021 r. "Oceniamy dobrze rok 2020 i patrzymy z lekkim optymizmem na kolejny rok" - dodał. Jego zdaniem, sytuacja na rynku...

Asseco BS rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Rada nadzorcza Asseco Business Solutions zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka. Asseco BS może wypłacić dywidendę za 2020 rok "Część zysku netto za rok obrotowy 2020 przeznaczona na dywidendę wynosi 66 836 386 zł. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. W kwietniu 2020 r. akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o przeznaczeniu 60,15 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,8 zł na akcję. W ramach grupy kapitałowej Asseco Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

Asseco Poland w górę w piątek, cały WIG20 jednak w dół

Czwartkowe odbicie na warszawskim parkiecie okazało się niestety jedyną wzrostową sesją w minionym tygodniu, a w piątek WIG20 ponownie spadał tracąc ponad 0,9%. Z jednej strony nie zmienia to krótkoterminowego obrazu naszego parkietu, który konsoliduje się od początku miesiąca w wąskim przedziale ok. 1 900 – 2 000 pkt. Z drugiej strony blue chipy potwierdzają relatywną słabość względem indeksów zagranicznych, które po krótkiej przerwie pod koniec stycznia, w lutym kontynuują hossę. WIG20 nadal w tyle do rynków bazowych Wśród komponentów indeksu czwartkowe odbicie, choć w mniejszej skali, kontynuowały akcje Allegro. Jednak jedynie walory Asseco Poland rosły mocniej niż 1,0%. Z drugiej strony obserwowaliśmy realizację zysków na spółkach surowcowych (JSW, KGHM) i CCC, a także kontynuację spadków CD Projekt (wszystkie spółki traciły...
siedziba asseco

Michał Nitka został powołany na stanowisko członka zarządu Asseco SEE

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Michała Nitkę, ze skutkiem od 1 maja 2021 roku, do składu zarządu spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję członka zarządu, podała spółka. "Michał Nitka rozpoczął swoją karierę w Grupie Asseco South Eastern Europe w sierpniu 2010 roku, obejmując stanowisko Head of Group Controlling, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy działu kontrolingu spółki dominującej. Od stycznia 2015 roku pracuje na stanowisku Group Controlling Director i odpowiada za dział kontrolingu we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi Zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim koordynację pracy zespołów kontrolingu, rozwój oraz wdrożenie nowych procesów i...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu notowań wg BM BNP Paribas

„Wyniki z a 3Q ’20 oceniamy jako solidne. Obrót na instrumentach pochodnych CFD w lotach znalazł się na podobnym poziomie c o w poprzednich dwóch kwartałach, lecz przy niższej osiągniętej rentowności na lota. Niemniej jednak analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne to dynamiczne budowanie
siedziba asseco

Asseco BS miało 15,75 mln zł zysku netto, 19,35 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

Asseco Business Solutions odnotowało 15,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 15,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asseco Business Solutions odnotowało 15,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 19,35 mln zł wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody operacyjne sięgnęły 63,92 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 65,35 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 46,98 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 195,19 mln zł w porównaniu z 190,92 mln zł rok wcześniej. "W okresie trzech kwartałów 2020 roku przychody operacyjne wynosiły 195 187 tys. zł i były o 2,2%...
siedziba asseco

Asseco Poland stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych

Asseco Poland stworzyło wspólną platformę informatyczną (WPI) dla sektora bankowości spółdzielczej, podała spółka. WPI jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków. "Ogromną szansą na rozwój całego sektora bankowości spółdzielczej i odpowiedzią na rosnące koszty infrastruktury IT jest standaryzacja działań i uwspólnianie usług. Wspólna platforma informatyczna pozwoliła wprowadzić narzędzia, z których może korzystać wiele banków. Ustandaryzowanie ich pracy ułatwi procesy obsługi klienta, bez utraty indywidualnych cech niezbędnych do konkurowania na lokalnych rynkach. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako 'bank w gniazdku', gdyż zawiera wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa do bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju" - powiedział dyrektor pionu banków spółdzielczych w Asseco Poland Andrzej Nowakowski, cytowany w komunikacie. Rozwiązanie...

Spółki GPW, które od co najmniej 10 lat wypłacają rosnące dywidendy. Jest ich aż 9!

Amerykańska firma Dover wypłaca dywidendy nieprzerwanie od ponad 60 lat. Co prawda polski rynek kapitałowy jest dwukrotnie młodszy, jednak na nim również znajdziemy podmioty mogące pochwalić się długą serią nieprzerwanie wypłacanych i cały czas rosnących udziałów w wypracowanych zyskach. Jeżeli szukasz spółki dywidendowej, to jedna z 9 wymienionych w tym artykule powinna przykuć Twoją uwagę. Śnieżka wypłaca dywidendę od 17 lat będąc jednym z rekordzistów na polskim rynku kapitałowym. Stopa dywidendy plasuje się na poziomie 2,9% Dom Development wypłaca dywidendę zaledwie 3 lata krócej, a jej stopa sięga aż 9,3% W zestawieniu znalazły się również Neuca, Wawel, Unibep, Asseco Business Solutions, Asseco South Easter Eruope, Grupa Kętry oraz Ambra. Pandemia wstrzymała wypłatę dywidend. Nie dotyczy to jednak tych spółek Na GPW...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje