XTB
Gorące spółki dnia

T-Bull [TBL], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia

„Liczymy, iż w 2021 r., m.in. dzięki dalszemu rozwojowi 'Unsolved', będzie co najmniej równie udany jak miniony, a naszym Akcjonariuszom nie zabraknie podstaw dla inwestycyjnej satysfakcji z udziału w naszym projekcie"

Przychody Artifex Mundi wzrosły wstępnie o 54% r/r do 25,7 mln zł w 2020 r.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex Mundi wynosiły w grudniu 2020 r. łącznie 2 497 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka. Od początku 2020 r. przychody Artifex Mundi wzrosły, według wstępnych danych, o 54%, do 25,7 mln zł. To najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii spółki. Artifex Mundi z dobrymi wynikami "Giełdowy producent i wydawca gier zakończył grudzień 2020 r. z 41% wzrostem sprzedaży, do 2,5 mln zł. W całym IV kwartale Artifex Mundi wypracował 6,8 mln zł przychodów, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. Wyniki Artifex Mundi napędzają m.in. wzrost wpływów segmentu free-to-play oraz wyższe przychody gier HOPA w wersjach na konsole, wskazano. "W ocenie zarządu, na wzrost przychodów w...

Artifex Mundi miał 1,99 mln zł zysku netto, 4,13 mln zł znorm. EBITDA w III kw.

Artifex Mundi odnotował 1,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Artifex Mundi raportuje wypracowane przez spółkę wyniki Zysk operacyjny wyniósł 2,42 mln zł wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA sięgnęła 4,13 mln zł wobec 2,47 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,55 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4,07 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18,9 mln zł w porównaniu z 12,18 mln zł rok wcześniej. "O...

Artifex Mundi miał wstępnie 1,98 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

Artifex Mundi odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 843 tys. zł rok wcześniej przy 5,5 mln zł przychodów wobec 4 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Artifex Mundi odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. "Przychody ze sprzedaży produktów w III kwartale 2020 r. wyniosły 5 546 tys. zł, co stanowi wartość o 36% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 1 985 tys. zł, co oznacza wzrost o 135% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019" - czytamy w komunikacie. Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła  4,12 mln zł w III...
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia

"Zgodnie z naszą wcześniejszą rekomendacją, prognozowaliśmy spadek dynamik sprzedaży na przełomie lipca-sierpnia’20 i powrót do wzrostowej ścieżki wynikowej od września. Spodziewamy się, że przyszłe miesiące utrzymają ten trend i spółka w kolejnych okresach będzie pokazywała coraz lepsze odczyty przychodów" – napisano w raporcie. Pod koniec września spółka pokazała wyniki za pierwsze półrocze, w którym wypracowała 4,81 mln zł zysku netto wobec 1,18 mln zł zysku przed rokiem.

Artifex Mundi miało 4,81 mln zł zysku netto, 5,84 mln zł zysku EBIT w I półr.

Artifex Mundi odnotowało 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Artifex Mundi odnotowało 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 5,84 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej. Na wzrost EBIT złożyły się wyższa sprzedaż, wyższa marża na sprzedaży oraz niższe koszty zarządu i sprzedaży, przy wyższych pozostałych kosztach operacyjnych, związanych z zakończeniem projektu "Tiny Dragons", podano w raporcie. "W I półroczu 2020 r. grupa wypracowała 10,6 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych) wobec 5,6 mln zł rok wcześniej. Wzrost znormalizowanej EBITDA jest konsekwencją wyższej sprzedaży, rentowności na sprzedaży i mitygacji kosztów działalności. Wartość inwestycji w...

Artifex Mundi udostępnił aplikację Unsolved na iOS dla gier ‘HOPA’

Artifex Mundi udostępnił użytkownikom urządzeń z systemem iOS aplikacji Unsolved umożliwiającej darmową grę w bestsellery "HOPA" z portfolio spółki, podał Artifex Mundi. Artifex Mundi udostępnia swoją aplikację "Unsolved jest aplikacją scalającą część portfolio gier 'HOPA' spółki, oferując je graczom w modelu komercjalizacji zbliżonym do free-to-play, z częściowo płatną zawartością. Aplikacja rozwijana jest od początku 2020 r. W obecnej wersji w wersjach na android i iOS Unsolved udostępnia graczom 14 gier z gatunku 'HOPA', głównie starszych, dobrze rozpoznawalnych tytułów" - czytamy w komunikacie. Aplikacja, udostępniona na początku roku na wybranych rynkach graczom z urządzeniami Android w wersji z 4 tytułami "HOPA", dziś oferuje dostęp do 14 rozpoznawalnych tytułów spod znaku Artifex Mundi. Pozytywne przyjęcie Unsolved przez graczy oraz atrakcyjne KPI projektu, z LTV...
Gorące spółki dnia

Artifex Mundi [ART], BoomBit [BBT] – Gorące spółki dnia

Być może popyt na akcje zwiększy się za jakiś czas, przy okazji zbliżania się debiutu "Idle Inventor Factory Tycoon". Warto tu dodać, że ostatnia wydana gra „Bike Jump” odnosi spory sukces i już została pobrana ponad 3 mln razy. Podobnie przyjął się „Car Mechanic”, która pobrano już 6 mln razy. Ponadto, kilka miesięcy temu spółka nawiązała współpracę z kilkoma zewnętrznymi developerami gier mobilnych, co powinno przekładać się na liczne, ciekawe pomysły na nowe gry.

Artifex Mundi miał szacunkowo 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw.

Artifex Mundi odnotował 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 680 tys. zł rok wcześniej przy 7,74 mln zł przychodów wobec 4,11 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Artifex Mundi szacuje swoje wyniki za drugi kwartał roku "Publikacja omawianych wybranych danych finansowych uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I półroczu 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - zysk netto grupy osiągnięty w I półroczu wynosi 4.810 tys. zł, co stanowi wartość o 309% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r." - czytamy w komunikacie. Spółka szacuje także, że...

Artifex Mundi miało 1,41 mln zł zysku netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Artifex Mundi odnotowało 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje początek roku Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,62 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 4 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej. "Pandemia COVID-19 oraz służące jej przeciwdziałaniu środki zaradcze wdrażane w różnym stopniu w krajach całego świata w ocenie zarządu spółki mają i będą mieć w dającej się przewidzieć przyszłości wpływ na globalny rynek gier m.in. poprzez wymuszone ograniczenie prowadzenia tradycyjnych działań marketingowych...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia

Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 4,24 mln zł w I kw. wobec 2,73 mln zł rok wcześniej. Od początku kwietnia kurs rośnie o ponad 175%. Na tle historycznym kurs nadal jednak jest na niskich poziomach, gdyż cena akcji nieustannie spadała przez 3 ostatnie lata. Najbliższym celem może być szczyt z 2019 roku w rejonie 7 zł.

Artifex Mundi miał szacunkowo 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

Artifex Mundi odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 184% r/r) w I kw. 2020 r. przy 5,62 mln zł przychodów (wzrost o 40% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Artifex Mundi podsumowuje pierwszy kwartał bieżącego roku "Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I kwartale 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - wynik operacyjny grupy za pierwsze trzy miesiące roku 2020 r. wynosi 1 831 tys. zł, co stanowi wartość o 224% większą niż w...

Artifex Mundi wstrzymał prace w projekcie ‘Tiny Dragons’, odpisze 1,2 mln zł

Artifex Mundi podjął decyzję o wstrzymaniu prac w ramach projektu "Tiny Dragons", podała spółka. Firma rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln zł. Artifex Mundi wstrzymał prace nad "Tiny Dragons" "Zarząd informuje, iż decyzja i wstrzymaniu dalszego rozwoju gry jest związana z niezadowalającymi wskaźnikami ekonomicznymi gry (KPI), nie dającymi podstaw dla akwizycji graczy. Zrealizowane do tej pory modyfikacje gry nie przyniosły zadowalającego efektu w postaci wzrostu wszystkich kluczowych KPI do oczekiwanych poziomów"- czytamy w komunikacie. "W konsekwencji zarząd spółki rozpoznał konieczność dokonania w spółce odpisu aktualizującego wartość aktywowanych kosztów gier komputerowych w kwocie 1,2 mln zł, tj. wartości odpowiadającej kosztom poniesionym przez spółkę na produkcję gry w 2020 r. Przywołany odpis w wysokości 0,8 mln zł zostanie ujawniony...
Gorące spółki dnia

Artifex Mundi [ART], Creepy Jar [CRJ] – Gorące spółki dnia

Równie imponujące wzrosty dokonały się w środę na Creepy Jar. Kurs osiągnął nowe, historyczne maksimum w wielkim stylu i przy wysokich obrotach. Powodem takiej euforii na akcjach była informacja o tym, że gra "Green Hell" w trybie kooperacji w dniu

Artifex Mundi miał szacunkowo 5,6 mln zł przychodów w I kw., wzrost o 29% r/r

Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex wyniosły łącznie 5 621 tys. zł w I kw. br., podała spółka. Wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim "W 2020 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 5,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Główny czynnikiem wpływającym na poprawę przychodów miał obserwowany od początku 2019 systematyczny wzrost sprzedaży gier HOPA wydanych na konsole (wzrost przychodów o 94% w porównaniu do I kw. 2018), co wynika z systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile. Na wzrost przychodów miało również wpływ osłabienie złotego wobec dolara i euro o około 5% względem I kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie. Dodatkowo zarząd spółki podjął decyzję, iż...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację