XTB
arctic

Arctic Paper: Wykorzystanie mocy produkc. w grupie sięgnie 75-80% w II półr.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów z Grupy Arctic Paper powinno wzrosnąć do 75-80% w III i IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do 69% w II kwartale, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Arctic Paper prognozuje wykorzystanie mocy produkcyjnej "W drugim półroczu 2020 nie będzie to poziom wykorzystania mocy z I kwartału, ale powinien być istotnie lepszy w porównaniu do II kwartału" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. W I kwartale br. wykorzystanie mocy produkcyjnych w grupie było na rekordowym poziomie 97%, a w II kwartale spadło do 69%. "Normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych to dla nas 90-92%, ale pamiętajmy, że po rozbudowie zdolności produkcyjne w Kostrzynie wzrosły z 280 do 315 tys. ton" - podkreślił prezes. Szef Arctic Paper ocenił, że w III i IV kwartale roku...

Arctic Paper przewiduje capex na poziomie 60-70 mln zł w 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 60-70 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To wzrost w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 50 mln zł przedstawianych po I kwartale obecnego roku. Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 60-70 mln zł w 2020 roku "Spodziewam się, że nakłady inwestycyjne w całym 2020 roku wyniosą 60-70 mln zł, część projektów poprawiających efektywność już zrealizowaliśmy, trwa jeszcze budowa elektrowni wodnej w szwedzkim Munkedals, która powinna się zakończyć w listopadzie, a od początku 2021 roku zakład powinien już funkcjonować" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Szef Arctic Paper zastrzegł, że nie został wstrzymany także projekt farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu w Kostrzyniu. "Okazało się jednak, że byłem zbytnim optymistą, jeśli chodzi o czas trwania uzyskiwania...
arctic

Arctic Paper miał 10,44 mln zł zysku netto, 48,02 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Arctic Paper odnotował 10,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 31,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arctic Paper podsumowuje kwartalne wyniki Zysk operacyjny wyniósł 24,23 mln zł wobec 69,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,02 mln zł wobec 90,53 mln zł rok wcześniej. Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25%, poradził sobie stosunkowo lepiej niż europejski rynek papieru graficznego, który odnotował ponad 30% spadek popytu, podkreślono w komunikacie. "Dzięki wdrożonym działaniom ograniczyliśmy negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy; mimo to nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadków. Choć nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Ronson Development [RON] – Gorące spółki dnia

Przedstawiciel branży nieruchomości Ronson Development notował ostatnio silne wzrosty. Powodem były oczekiwana na mocy raport. Wczoraj spółka go opublikowała i w pierwszym kwartale wyniki są bardzo mocne. Ronson odnotował 29,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej. To wynik o 69% wyższy niż w całym 2019 roku. W pierwszym kwartale spółka przekaza

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą ok. 50 mln zł w 2020 roku

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Część projektów o wartości ok. 10 mln zł została przesunięta na 2021 rok. Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50 mln zł w 2020 roku "Capex w całym 2020 roku nie powinien przekroczyć 50 mln zł. Podjęliśmy decyzję o pewnych przesunięciach projektów inwestycyjnych, na II półrocze 2020 roku lub nawet na rok 2021" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Wcześniej spółka szacowała, że łączny capex w 2020 roku wyniesie ok. 60 mln zł. W I kwartale 2020 nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosły 37,7 mln zł, w tym 23,8 mln zł w segmencie papieru. "Są projekty, które chcemy dokończyć w tym roku bez względu na pandemię koronawirusa. Wśród...
arctic

Arctic Paper miał 54,96 mln zł zysku netto, 111,83 mln zł EBITA w I kw. 2020 r.

Arctic Paper odnotował 54,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arctic Paper z podsumowaniem mijającego kwartału bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 79,67 mln zł wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 111,83 mln zł, wobec 81,08 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 813,95 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 820,57 mln zł rok wcześniej. Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego. Przed nami wymagający czas. Spodziewamy się, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie miał wpływ zarówno...
arctic

Arctic Paper – spółka jednak nie wypłaci dywidendy za 2019 rok

W komunikacie z 30 kwietnia podano, że Zarząd Arctic Paper zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z nowymi zaleceniami Zarządu spółka jednak nie wypłaci dywidendy za 2019 rok. Zarząd Arctic Paper jeszcze 27 lutego rekomendował wypłatę części zysku w postaci dywidendy Arctic Paper miał wypłacić dywidendę po rocznej przerwie Spółka jest na GPW od 23 października 2009 roku Arctic Paper jednak nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok W komunikacie z 27 lutego Zarząd Arctic Paper poinformował, że zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom w postaci dywidendy około 13,9 mln złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję dawała 0,2 zł dywidendy. W dniu 30 kwietnia zakomunikowano, że Zarząd Arctic Paper ze względu na spadek popytu na wyroby...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Sonka [SOK] – Gorące spółki dnia

Arctic Paper poinformował podczas sesji z ubiegłego piątku, że jej firma zależna ze Szwecji - Rottneros AB, odnotowała 237 mln zł przychodów, 32 mln zł EBITDA i 13 mln zł wyniku netto za I kwartał 2020 roku. Zdaniem spółki, wyniki te będą miały istoty wpły
Gorące spółki dnia

Arctic [ATC], 11 Bit Studios [11B] – Gorące spółki dnia

Spółka pokazała podczas wczorajszej sesji raport całoroczny za 2019 rok. Zysk netto spadł z 37,55 mln zł w 2018 roku do 21,71 mln zł rok temu. Spółka wypracowała 71,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 30,3 mln zł wyniku EBITDA, blisko 23,9 mln zł zysku operacyjnego
arctic

Zapiski giełdowego spekulanta: Arctic – kolejny wygrany na koronawirusie?

Arctic Paper – spółka wyróżnia się dużą siłą na tle szerokiego rynku, gdyż po zaledwie kilku dniach odbicia po wirusowej korekcie, osiągnęła nowe tegoroczne maksimum, w całości odrabiając straty z ostatnich spadków. Jeżeli tylko sytuacja na globalnych rynkach będzie spokojna, wydaje się,
arctic

Zapiski giełdowego spekulanta: Arctic Paper – opiera się giełdowej panice

Arctic Paper – spółka wygląda naprawdę nieźle na tle tego co od początku tygodnia dzieje się na warszawskim parkiecie. Jak dotąd w najgorszym momencie spółka traciła niemal 15%, jednak odbicie sprawiło, że całość spadków nie wygląda groźnie dla szerszego trendu wzrostowego. Pozytywne zachowanie cieszy, tym bardziej, że tu byłoby z czego realizować zyski
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Arctic Paper [ATC] – Gorące spółki dnia

Wczoraj spółka poinformowała, że jej szwedzka spółka zależna Rottneros AB odnotowała w sumie za cztery ostatnie kwartały 2019 roku około 965 mln zł przychodów, 152 mln zł zysku EBITDA i 79 mln zł zysku netto. Zdaniem spółki, takie wyniki będą miały znaczący wpływ na wyniki skonsolidowane Arctic Paper za cały 2019 rok. Wcześniej spółka pokazała całkiem dob
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka mocno traciła podczas środowej sesji. Spoglądając na wykres, widać jednak, że ostatnie miesiące były korzystne i przyniosły niemal 40% wzrost notowań. Sądząc po strukturze tego trendu, obecnie czeka nas raczej fala spadkowa. Wczoraj firma informowała, że uzyskała od kredytodawców przedłużenie dostępność kredytu odnawialnego do dnia 31 października 2020 roku. Kredyt odnawialny został udzielony spółce na łączną wartość 19,8 mln euro i 20 mln zł. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Zobacz również: AB S.A. zaczyna skupować akcje. Kurs w górę o ponad 7% w kierunku 21,50...
arctic

Zapiski giełdowego spekulanta: Arctic Paper z dodatkową dywidendą

Arctic Paper - spółka notuje od początku czerwca znaczące ożywienie, w którym kurs rośnie o ponad 30%. Niestety, szerszy trend od kilku lat jest spadkowy i cały czas zwyżka może okazać się tylko kolejną korekta. Zejście poniżej linii hossy czyli także dolnej krawędzi kanału wzrostowego, może doprowadzić do szybkiego testu wcześniejszego dołka. Pozytywne jest jednak to, że wrześniowe spadki nie mają dużej dynamiki, a obroty są w tym okresie dość niskie. Cała zwyżka to efekt m.in. lepszych wyników w drugim kwartale. Zysk netto wzrósł z 4,1 ml zł przed rokiem do aż 31,6 mln zł. Przychody wyniosły w drugim kwartale 762,5 ml zł, a więc mniej o około 20 mln zł niż rok temu. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 69,9...
Gorące spółki dnia

TIM S.A. [TIM], Arctic Paper [ATC] – Gorące spółki dnia 4.09.2019

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka w ostatnich dniach notuje wyraźne ożywienie notowań. Powodem zdają się być opublikowane przedwczoraj wyniki sprzedażowe za sierpień. Wprawdzie wynik spadł o około 1,3% do poziomu 63,53 mln zł to jednak licząc od początku roku, przychody wynoszą już 515,72 mln zł co oznacza wzrost o 5,7%. W podobnym tempie rosną także przychody ze sprzedaży internetowej. Spółka zresztą od dłuższego czasu raportuje mocne wyniki, często bijąc rekordy w swojej historii. Na wykresie mamy mocne odbicie od okolic 7,50 zł. Możliwe, że po sporej korekcie, kurs powróci do wzrostów, gdyż nadal na tle historycznym akcje spółki są dość tanie. Zobacz również: Ultimate Games S.A. rusza z wyprzedażą gier i wydaje 4 nowe tytuły Arctic Paper to...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację