XTB

Arctic Paper Kostrzyn ograniczy emisyjność CO2 o 20 tys. t rocznie dzięki umowie z NTP

Warszawa, 20.01.2022 (ISBnews) - Arctic Paper Kostrzyn podpisał umowę z polską firmą NTP, która wybuduje swój zakład produkcyjny na terenie Arctic Paper i rozpocznie w nim produkcję w 2025 roku, podała spółka. Po uruchomieniu zakładu NTP ciepło powstające w procesie produkcyjnym będzie odbierane przez Arctic Paper Kostrzyn i wykorzystywane do procesu suszenia papieru, co zmniejszy emisję CO2 w kostrzyńskiej papierni o 20 000 ton rocznie. Arctic Paper Kostrzyn ma wieloletnie doświadczenie w zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwiązań odzyskiwania ciepła we współpracy z innymi firmami. Odzyskując ciepło z procesu produkcyjnego partnera - NTP - Arctic Paper Kostrzyn będzie wykorzystywał rocznie 470 000 GJ energii, co odpowiada 20% całkowitego zapotrzebowania kostrzyńskiej fabryki na energię, podano. "Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron...
Gorące spółki dnia

Answear [ANR], Arctic Paper [ATC] – Gorące spółki dnia

"Nasze prognozy na lata 2021-2023 podwyższyliśmy o 50-60 proc. na poziomie EBITDA względem założeń z listopada 2020 roku. Szczególnie zaskoczył II-III kw. 2021 r., kiedy spółka pokazała mocne wyniki w segmencie papieru mimo rekordowo drogiej celulozy i z sukcesem wprowadziła podwyżki cen papierów, które są kontynuowane w IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r." - dodano.

Arctic Paper zlecił przygotowanie budowy instalacji PV o mocy ok. 17 MW

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Arctic Paper podpisał umowę z polską firmą Mazel, która przygotuje dokumentację oraz uzyska stosowne pozwolenia i zezwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW, podał Arctic. Rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznej w Kostrzynie planowane jest we wrześniu 2022 r. Farma fotowoltaiczna będzie przyłączona do sieci dystrybucyjnej Arctic Paper Kostrzyn, która posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, podano. "Doświadczenia z naszej już działającej, pilotażowej instalacji są pozytywne - teraz jesteśmy gotowi na kolejny krok i realizację dużo większego przedsięwzięcia. Równolegle pracujemy nad projektami farm wiatrowych. Planujemy inwestycje w projekty OZE o łącznej zainstalowanej mocy ok. 100 MW. do roku 2030" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie. Planowana budowa farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie jest kolejnym istotnym krokiem...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Astarta [AST] – Gorące spółki dnia

Fenomenalnie wyglądają za to wyniki zsumowane po trzech kwartałach. W tym okresie zysk netto sięga 102,2 mln euro w porównaniu z 4,72 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 300,94 mln euro w porównaniu z 290,55 mln euro rok wcześniej. Oczywiście, notowania są silnie uzależnione od rynków rolnych, w dużej mierzy cen cukru. Obecnie jednak po silnym wzroście można zaobserwować stabilizację notowań w rejonie 45-55 zł.

Arctic Paper: Wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniesie 98-99% w IV kw. 2021

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Arcic Paper spodziewa się utrzymania wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 98-99% w IV kwartale 2021 roku, w porównaniu do 99% w III kwartale, poinformował prezes Michał Jarczyński. "Czwarty kwartał jest bardzo optymistyczny, mamy wypełniony portfel zamówień do końca roku, a zamówienia przyjmujemy dopiero na styczeń 2022 roku. Myślę, że w tym kwartale osiągniemy zbliżone wykorzystanie mocy produkcyjnych do rekordowego III kwartału, czyli na poziomie 98-99%" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji. Podkreślił, że spółka wprowadziła już w tym roku cztery podwyżki na swoje produkty, a kolejna planowana jest na początku 2022 roku. "Trochę się obawialiśmy, jak klienci będą przyjmować te podwyżki, ale praktycznie wszyscy nasi konkurencji również podnoszą ceny" - dodał. Szef Arctic Paper przyznał również, że prawdopodobnie sprzedaż papieru...

Capex Grupy Arctic Paper wyniesie ok. 100 mln zł w 2021 roku

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Nakłdy inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosą ostatecznie około 100 mln zł w 2021 roku, tj. nieco więcej, niż spółka zakładała, poinformował prezes Michał Jarczyński. "Patrząc na sytuację i ceny w czwartym kwartale, zakładamy, że w całym roku capex wyniesie około 100 mln zł, nieco więcej niż zakładaliśmy, mimo że po trzech kwartałach jesteśmy dokładnie w budżecie, czyli na poziomie nieco ponad 80 mln zł" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji. Po I półroczu 2021 r. szef Arctic Paper szacował capex na 2021 rok na poziomie ok. 90 mln zł. "Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby szacować wielkość nakładów inwestycyjnych na 2022 rok. Przygotowanie budżetu jest w tym roku wyjątkowo trudne, bo większość zmiennych może pójść zarówno w górę, jak i...

Arctic Paper planuje rozbudowę przyszłej fabryki opakowań w Kostrzynie

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Fabryka opakowań Arctic Paper w Kostrzynie, która ma zostać wybudowana wspólnie ze spółką zależną Rottneros do końca 2023 roku, po około roku od uruchomienia zostanie rozbudowana, podwajając swoje zdolności produkcyjne, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. "Już teraz myślę, że po około roku od osiągnięcia pełnej mocy produkcyjnej przez fabrykę opakowań w Kostrzynie, co ma nastąpić pod koniec 2023 roku, czyli na przełomie 2024 i 2025 roku, podejmiemy decyzję o jej rozbudowie, bo jest bardzo silna presja ze strony konsumentów na odchodzenie od plastiku i opakowań nieekologicznych. Kolejnym etapem będzie podwojenie zdolności produkcyjnych zakładu" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji. Pierwszy etap inwestycji przewiduje uruchomienie 4-6 linii do produkcji tacek opakowaniowych z celulozy, kosztem 12-15 mln euro (około 55-70 mln...

Arctic Paper miał 36,84 mln zł zysku netto, 102,1 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował 36,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 44,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 72,77 mln zł wobec 59,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 102,1 mln zł wobec 86,41 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 889,66 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 702,84 mln zł rok wcześniej. "Obserwujemy duży popyt na rynkach celulozy i papieru, a nasze portfele zamówień są zapełnione na kolejne dwa miesiące. Sprzedaż segmentu papierniczego wzrosła do 645 mln zł (491,9 mln zł), podczas gdy EBITDA zmniejszyła się do 46,3 mln zł (69,7 mln zł) z powodu wyższych kosztów...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia

Na naszej prognozie na ’21 ok. 14,1 mln zł zysku netto, spółka jest wyceniona skrajnie tanio na tle sektora 10,6x P/E" - uzasadnili analitycy w raporcie. Trigon DM zakłada, że w 2021 r. spółka wypracuje 14,1 mln zł zysku netto i 17,5 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 42,7 mln zł. Rok później zysk netto ma wzrosnąć do 15,8 mln zł, EBIT do 19,5 mln zł, a obroty do 55,4 mln zł. Notowania cały czas spadają, przełamując czytelne wsparcie. Wydaje się, że szans na popytową reakcję należy upatrywać w rejonie wcześniejszych szczytów przy 11 zł.

Arctic Paper: Rottneros miało 67 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 67 mln zł zysku netto, 133 mln zł EBITDA przy 764 mln zł przychodów w I-III kw. 2021 r., podał Arctic Paper. Liczone w koronach szwedzkich wyniki wyniosły: zysk netto: 190 mln SEK, EBITDA: 297 mln SEK, przychody: 1 705 mln SEK. "Zarząd Arctic Paper wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą stanowiły istotną część skonsolidowanych wyników za trzy kwartały roku 2021 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper" - czytamy w komunikacie. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody...

Arctic Paper i Rottneros mają list intencyjny dot. budowy fabryki opakowań

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Arctic Paper i jego szwedzka spółka zależna Rottneros podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia spółki joint venture, której celem będzie budowa w Kostrzynie nad Odrą fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego, podała spółka. Uruchomienie nowej fabryki planowane jest na koniec 2023 roku. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 12-15 mln euro (około 55-70 mln zł), w tym udział Arctic Paper wyniesie 50%. Sposób finansowania inwestycji jest jeszcze przedmiotem ustaleń. Zdolność produkcyjna nowej fabryki szacowana jest na 60-80 mln tacek rocznie. Według szacunków spółki, inwestycja przyniesie roczny przychód w wysokości 9-11 mln euro (około 40-50 mln zł), podkreślono. Wydajność istniejącego zakładu Rottneros Packaging w Sunne (Szwecja) wynosi obecnie 15-20 mln tacek tego typu. Poza dostarczaniem na rynek opakowań przyjaznych środowisku i...

Arctic Paper z nową, ambitną strategią – zapiski giełdowego spekulanta

W przypadku segmentu papieru i opakowań celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a dla całej grupy cel ten zostanie osiągnięty do 2035 r. Na wykresie kurs zdaje się podnosić po około 18% korekcie. Miejsca na spadki jest jednak jeszcze dość sporo, tak aby nie naruszyć tendencji wzrostowej.

Arctic Paper chce regularnie przeznaczać 20-25% zysku na dywidendę

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Mimo planowanych nakładów inwestycyjnych na poziomie łącznie ok. 1,6 mld zł do 2030 roku, Arctic Paper chce powrócić do regularnej wypłaty dywidendy na poziomie 20-25% zysku netto, poinformował prezes Michał Jarczyński. "Przewidujemy zdolność do regularnej wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania strategii, naszym celem jest rekomendowanie wypłaty co roku 20-25% zysku netto dla akcjonariuszy" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. W tym roku spółka przeznaczyła łącznie 20,79 mln zł z zysku netto za 2020 rok oraz kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Arctic Paper zakłada równomierny podział EBITDA na 4 segmenty w 2030 roku

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Grupa Arctic Paper zakłada w nowej strategii na lata 2022-2030, że wynik EBITDA w 2030 roku będzie prawie równomiernie rozłożony pomiędzy cztery segmenty działalności, poinformował prezes Michał Jarczyński. "Przez lata nasze dwa segmenty biznesowe, papieru i celulozy, które znajdują się względem siebie w przeciwfazie, stanowiły naturalny hedging biznesowy wyniku EBITDA. Kiedy malała EBITDA z segmentu papieru, rosła w segmencie celulozy i na odwrót. Zakładamy jednak, że struktura wyniku EBITDA w 2030 roku będzie bardziej zrównoważona" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Zgodnie z nową strategią, do segmentów papieru i celulozy dojdą nowe segmenty - opakowań i energii. "Zakładamy, że w 2030 roku 29% wyniku EBITDA będzie generował segment celulozy, po 27% segmenty papieru i opakowań, a 17% segment energii"...

Arctic Paper: Farma PV o mocy 17-18 MW powinna ruszyć w Kostrzynie w 2023 roku

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Pierwsza farma fotowoltaiczna w Grupie Arctic Paper, o mocy 17-18 MW, zlokalizowana na terenie fabryki w Kostrzynie, powinna zacząć działać od 2023 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. "Rozpoczynamy prace nad pozyskiwaniem zezwoleń, tak aby od 2023 roku w Kostrzynie mogła działać farma fotowoltaiczna o mocy 17-18 MW" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Obecnie na terenie zakładu w Kostrzynie funkcjonuje pilotażowy projekt fotowoltaiczny o mocy 0,8 MW. "Rozpoczynamy także prace nad pozyskiwaniem projektów wiatrowych, po zmianie ustawy odległościowej, od roku 2024-2025 chcemy zacząć stawiać wiatraki, tak by ich moc wyniosła około 60 MW w 2030 roku" - dodał. Jak podkreślił, ciekawsze perspektywy dla projektów OZE znajdują się w Polsce, ze względu na wyższe niż w Szwecji ceny energii, utrzymujące się...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje