Conotoxia
Archicom logo

Archicom ma umowę na grunt we Wrocławiu za 11,7 mln zł pod ok. 80 mieszkań

Archicom Nieruchomości 7 - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, o powierzchni ok. 0,22 ha za cenę netto 11 700 000 zł, podał Archicom. "Na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, na której zostanie wybudowanych około 80 mieszkań" - czytamy w komunikacie. Zakup nieruchomości sfinansowany został ze środków własnych Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Archicom sprzedał 366 lokali, przekazał 564 w IV kw. 2020 r.

Archicom sprzedał 366 lokali w IV kwartale 2020 r. wobec 295 rok wcześniej, jednocześnie przenosząc własność 564 jednostek (205 lokali wydano w IV kw. 2019 r.), podała spółka. "Łącznie w 2020 roku sprzedaż wyniosła 1 219 lokali w porównaniu do 1 462 lokali sprzedanych w 2019 roku. W całym roku 2020 zawartych zostało 1 549 aktów notarialnych przenoszących własność lokali w porównaniu do 1 382 aktów zawartych w całym 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Spółka Archicomu przejęła za ok. 7 mln zł spółkę BDH Development od mBanku

Archicom Polska - spółka zależna Archicomu - zawarł z mBankiem umowę sprzedaży 2 292 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym w BDH Development, podał Archicom. Każdy udział jest o wartości nominalnej 1 000 zł. Szacowana cena sprzedaży wyniesie 7 mln zł. "Cena sprzedaży udziałów stanowi wartość aktywów netto określoną w bilansie BDH Development, który zostanie sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości według stanu na dzień, w którym zawarta została umowa sprzedaży udziałów (bilans zamknięcia). Strony przyjęły, że w dniu zamknięcia wartość aktywów netto spółki wynosi 7 000 000 zł (szacowana cena sprzedaży) Jeżeli zgodnie z bilansem zamknięcia wartość aktywów netto spółki będzie niższa niż szacowana cena sprzedaży, kwota różnicy zostanie zapłacona Archicom Polska przez mBank tytułem zwrotu nadwyżki ceny. Analogicznie, w przypadku...
Archicom logo

Archicom miał 21,89 mln zł zysku netto, 27,87 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

Archicom odnotował 21,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Archicom odnotował 21,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 27,87 mln zł wobec 32,33 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,24 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 127,49 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 92,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 80,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 396,61 mln zł w porównaniu z 423,02 mln zł rok wcześniej. "W III kwartałach 2020 roku zawarto 985 umów...
Archicom logo

Archicom warunkowo zdecydował o 2,53 zł na akcję dywidendy zaliczkowej za 2020

Archicom podjął uchwałę w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w łącznej kwocie 64,95 mln zł, na którą składa się: 16,74 mln zł, stanowiące 49,4% zysku osiągniętego w I półroczu 2020 r. oraz 48,21 mln zł zgromadzone na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek. Kwota zaliczki na akcję wynosi 2,53 zł, podała spółka. Archicom planuje wypłacić dywidendę zaliczkową "Warunkiem wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest uzyskanie zgody rady nadzorczej, w terminie do dnia wypłaty zaliczki" - czytamy w komunikacie. Zaliczką zostaną objęte 25 670 343 akcje. Zaliczka zostanie wypłacona 27 listopada 2020 r. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje 20 listopada 2020 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty...
Archicom logo

Archicom sprzedał 341 lokali, przekazał 295 w III kw. 2020 r.

Archicom sprzedał 341 lokali w III kw. 2020 r. w stosunku do 412 lokali rok wcześniej, podała spółka. Archichom sprzedał mniej lokali niż w roku ubiegłym W tym czasie zawarła 295 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali, w porównaniu do 290 lokali wydanych w analogicznym okresie 2019 r., podano w komunikacie. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.
Symbol GPW na tle wykresu

Ipopema Securities: Rekomendacja wobec pięciu spółek deweloperskich. “Kupuj” na czterech z nich

Dziś Ipopema Securities wydała wydała raport zbiorczy, który wskazuje, że pięć spółek deweloperskich zostało wzięte pod lupę. W raporcie instytucja wzięła pod uwagę Dom Development, który otrzymał rekomendację "trzymaj" oraz Lokum Deweloper, Develię, Archicom oraz Atal z rekomdendacją "kupuj". Raport wydany 22 wrzenia jest analizą dużej części sektora. Podczas środowej sesji Ipopema Securities wydaje rekomendację wobec 5 spółek Cztery z nich otrzymują rekomendację "kupuj" zaś jedna "trzymaj" Spółki te to Lokum Deweloper, Develię, Archicom, Atal oraz Lokum Deweloper Pięć spółek w raporcie, tylko jedna z nich z "trzymaj" Dzisiejsza analiza obejmuje raport z pięcioma spółkami deweloperskimi, z czego rekomendacja "kupuj" obejmuje cztery z nich, a są to: Lokum Deweloper, Develię, Archicom oraz Atal. Tylko spółka Lokum Deweloper otrzymała rekomendacje "trzymaj". Wobec Archicom...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Archicom [ARH] – Gorące spółki dnia

"Kontynuujemy działania mające na celu pozyskanie strategicznego partnera, a naszą atrakcyjność i mocną pozycję potwierdza znaczący odzew rynku. Miniony kwartał to dla nas również transakcja sprzedaży biurowca City One oraz z sukcesem uplasowane kolejne serie obligacji o łącznej wartości 27 mln zł - oba zdarzenia są dobrymi prognostykami na drugą połowę roku" – dodał prezes spółki cytowany w komunikacie. Na wykresie trwa korekta, a głównym celem powinien nadal być szczyt sprzed wybuchu pandemii.
Archicom logo

Archicom sprzedał 220 lokali, przekazał 188 w II kw. 2020 r.

Archicom sprzedał 220 lokali w II kw. wobec 349 rok wcześniej, a przekazał w tym czasie 188 (wobec 730 w II kw. 2019 r.), podała spółka. Łącznie w I półroczu 2020r. spółka sprzedała 513 lokali, przenosząc własność 690 lokali aktami notarialnymi (rok wcześniej odpowiednio: 755 i 887). Archicom sprzedał 220 lokali w II kw. "Wyniki sprzedaży w II kwartale - biorąc pod uwagę wymagającą sytuację rynkową spowodowaną pandemią - są satysfakcjonujące. Decyzje naszych klientów utwierdzają nas w przekonaniu, że niezmiennie warto dbać o produkt. Kupujący entuzjastycznie zareagowali na przygotowaną przez nas tarczę ochronną, zapewniającą bezpieczeństwo transakcji i dofinansowanie w niepewnym okresie rynkowym. Nadal zbyt wcześnie, żeby mówić o pełnej odbudowie popytu, patrząc jednak na wyniki branży, spowolnienie dotknęło nas w mniejszym...
Archicom logo

Archicom wyemitował 3 serie obligacji na łączną kwotę 26,55 mln zł

Archicom wyemitował odsetkowe obligacje na okaziciela w seriach A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020 o wartości nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1000 zł każda w łącznej liczbie 26 552 sztuk na łączną kwotę 26 552 000 zł, podała spółka. Podstawą emisji obligacji jest umowa o organizację emisji obligacji zawarta z SGB-Bankiem. Archicom emituje obligacje Celem emisji obligacji jest udzielenie pożyczek o łącznej wartości do 26 552 000 zł spółkom zależnym Archicomu pod uzupełnienie wkładów własnych w realizowanych przez nie inwestycjach, podano. Ostateczny termin wykupu obligacji ustalono na 30 września 2022 r. w przypadku obligacji serii A1/2020 i A3/2020 oraz na 31 grudnia 2022 r. w przypadku obligacji serii A2/2020 i A4/2020. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację