XTB
Archicom logo

Archicom miał 24,76 mln zł zysku netto, 29,92 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Archicom odnotował 24,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 21,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,92 mln zł wobec 27,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,67 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 124,24 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 32,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 92,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 279,05 mln zł w porównaniu z 396,61 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 66,64 mln zł wobec 35,66...
Archicom logo

Archicom ma przedwstępną umowę zakupu od Echo nieruchomości pod ok. 260 lokali

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Archicom Lofty Platinum 1, spółka zależna Archicomu, podpisała z Echo Investment przedwstępną umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu (oraz prawa własności budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności), położonego w Warszawie w rejonie ulic Domaniewskiej, Wołoskiej i Postępu. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi około 6 950 m2. Cena netto wyniesie łącznie 65,12 mln zł netto. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, na której zostanie wybudowanych około 260 mieszkań, podano. "Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić nie później niż w lutym 2023 r., po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, przy czym strony umowy zamierzają dążyć do spełnienia warunków i zawarcia umowy przyrzeczonej w 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper,...
dywidenda napis i banknoty usd

Dywidenda na GPW. Aż 4 spółki z dniem dywidendy w tym tygodniu!

Sezon dywidendowy na GPW jest już za nami, jednak na warszawskim parkiecie pozostało kilka podmiotów, które wypłatę mają dopiero przed sobą. Wśród nich wymienić można m.in. Banco Santander, Grodno, Ambrę, BoomBit, Archicom, czy też Krynicki Recykling. Warto dodać, że w tym gronie znajduje się dywidendowy arystokrata. Dzień dywidendy wypada w tym tygodniu aż dla 4 spółek. 29 października (piątek) będą to Ambra i BoomBit. Najpóźniej (dopiero w grudniu) dzień ten wypada dla Krynicki Recykling. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl 4 spółki z prawem do dywidendy w tym tygodniu Wiele spółek na warszawskim parkiecie ma już wypłatę dywidendy za sobą. Mimo to na rynku pozostało kilka podmiotów, które podzielą się zyskami nieco później, dzięki czemu dalej możliwe...
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Archicom sprzedał 235 mieszkań, przekazał 267 w III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Archicom sprzedał umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 235 mieszkań w III kw. 2021 r., wobec 284 rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazała 267 lokali w porównaniu do 291 lokali przekazanych w trzecim kwartale 2020 r. Narastająco od początku 2021 r. było 1 048 zawartych umów sprzedaży w porównaniu do 777 umów zawartych w analogicznym okresie 2020 r., a przekazań - odpowiednio: 545 wobec 789 rok wcześniej. "Zarząd spółki informuje, iż raport dot. sprzedanych i przekazanych mieszkań począwszy od danych za I półrocze 2021 prezentowany jest w standardzie, w jakim raportuje podmiot dominujący tj. Echo Investment. Dotychczasowe raporty dot. sprzedaży obejmowały umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne. W nowym, porównywalnym z Echo standardzie, sprzedaż obejmuje wyłącznie notarialne umowy...
Archicom logo

Archicom wypłaci 1,24 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Zarząd Archicomu zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok, w wysokości 31,83 mln zł, co oznacza 1,24 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z podjętą uchwałą, zarząd postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, w łącznej kwocie 31 831 225,32 zł, na którą składa się: 1) kwota 31 663 225,32 zł stanowiąca 49,82% zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 roku; 2) kwota 168 000 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy; tj. w kwocie 1,24 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie. Zaliczką zostanie objętych 25 670 343 akcje spółki. Zaliczka zostanie wypłacona 26 listopada 2021 r. Warunkiem wypłaty...

Archicom. Spoglądając w przyszłość rynku nieruchomości – analiza fundamentalna

Od połowy lipca do niemal końca sierpnia kurs poruszał się w konsolidacji pomiędzy 22 zł a 23 zł. Na koniec tego okresu na wykresie wygenerował się jednak „krzyż śmierci” oznaczający przecięcie się średniej 200-sesyjnej i 50-sesyjnej (MA200 i MA50), który był impulsem sprowadzającym kurs do poziomu 20,50 zł. Kolejne sesje przyniosły następną konsolidację – tym razem na poziomie ok. 20,40 zł, który jednocześnie był mocnym wsparciem wynikającym z profilu wolumenu. Oryginalny artykuł pojawił się na stronie relacjerynku.pl Wykres spółki i sytuacja techniczna Przez krótki czas obserwowaliśmy trend boczny w oczekiwaniu na publikację wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021 r. Okazały się one lepsze od konsensusu jedynie w zakresie drugiego kwartału r/r, jednakże wystarczyło to na pozytywną reakcję rynku i odreagowanie ostatnich...
Archicom logo

Archicom miał 7,88 mln zł zysku netto, 21,66 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Archicom odnotował 7,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 70,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,66 mln zł wobec 106,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,38 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 272,37 mln zł rok wcześniej. "W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Archicom zawarła 363 akty notarialne przenoszące własność lokali, dzięki temu przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom 156,2 mln zł. Przychody te są niższe niż w pierwszym półroczu 2020 roku ze względu na wynikającą z cyklu inwestycyjnego mniejszą liczbę podpisanych aktów notarialnych związanych z przekazaniem lokali użytkownikom (w analogicznym okresie 2020 r....
Archicom logo

Archicom zarabia rekordowe 135 mln i wypłaca gigantyczną dywidendę. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Archicom jest to ogólnopolski deweloper, którego większość działalności realizowana jest we Wrocławiu. Spółka pochwalić może się regularnie rosnącymi wynikami finansowymi. W 2020 zarobili oni ponad 135 mln zł (przy kapitalizacji rzędu 500 mln zł), przy przychodach w wysokości blisko 670 mln zł. Za rok 2020 akcjonariusze otrzymali łącznie 3,71 zł dywidendy na akcję. Biorąc pod uwagę obecną wycenę (tj. 21,40 zł), daje to aż 17,34% stopy dywidendy. Głównym akcjonariuszem spółki został inny deweloper, Echo Investment. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=r51g4zeKvaE Echo Investment nabywa większościowy pakiet akcji - Spółka Archicom głównie działa we Wrocławiu. Około 80% ich całej sprzedaży to jest tylko miasto Wrocław. Rynek, który myślę, jest bardzo perspektywiczny. Też z uwagi na to, że on troszeczkę...
Archicom logo

Archicom sprzedał 408 mieszkań, przekazał 164 w II kw. 2021 r.

Grupa Archicom zawarła 408 umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedaży mieszkań w II kwartale 2021 r. wobec 184 umów rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie liczba umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 164 (rok wcześniej: 181). Narastająco od początku 2021 r. Archicom zawarł 838 umów sprzedaży, w porównaniu do 507 umów zawartych w analogicznym okresie 2020 r. Liczba umów przeniesienia własności wyniosła w okresie styczeń-czerwiec to 278 (498 rok wcześniej), czytamy w komunikacie. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania comarch | cena funta | mercator medical kurs | kurs dolara on line | cd red notowania | dow jones industrial | kęty kurs |
Archicom logo

Akcjonariusze Archicomu zdecydowali o 3,71 zł łącznej dywidendy na akcję za 2020

Akcjonariusze Archicomu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 95,24 mln zł z zysku netto za 2020 rok oraz kapitału rezerwowego na dywidendę, tj. wypłacie łącznie 3,71 zł na akcję, z czego 64,95 mln zł (2,53 zł na akcję) zostało wypłacone 27 listopada 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, podała spółka. Tym samym wypłata wyniesie jeszcze 30,29 mln zł (1,18 zł na akcję). "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Archicom postanawia: 1) dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 47 197 425,95 zł wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020, w następujący sposób a) zysk kwocie 47 029 022,61 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy b) zysk w kwocie kwota 168...

Archicom miał 5,09 mln zł zysku netto, 9,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Archicom odnotował 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 29,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,53 mln zł wobec 47,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 187,4 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 3,18 mln zł wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: forex notowania walut w czasie rzeczywistym | nasdaq wykres | akcje jsw | eurusd | notowania pgnig | dax notowania na żywo | kryptowaluty...

Archicom rekomenduje wypłatę łącznie 3,71 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd Archicomu rekomenduje wypłatę 95,24 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka. Zgodnie z propozycją, dywidenda na jedną akcje wyniesie 3,71 zł, przy czym w 2020 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 2,53 zł, więc pozostała kwota do wypłaty dywidendy wynosi 1,18 zł na jedną akcję. Archicom może wypłacić dywidendę "Zarząd spółki postanawia przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę nadzorczą spółki, wniosek zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 47 197 425,95 zł wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020 w następujący sposób: 1. kwota 16 738 017,87 zł zostanie rozliczona z zaliczką na poczet dywidendy za rok 2020 wypłaconą na mocy uchwały...

Archicom miał 132,85 mln zł zysku netto, 190,71 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Archicom odnotował 132,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 95,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Archicom przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 190,71 mln zł wobec 117,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 669,89 mln zł w 2020 r. wobec 508,19 mln zł rok wcześniej. "Pobiliśmy własny rekord przychodów zwiększając je o prawie 1/3, do poziomu 669,9 mln zł realizując rekordowy zysk netto w wysokości 135,2 mln zł tj. o ponad 38% lepszy niż przed rokiem. Jest to efekt największej w historii grupy ilości przekazań lokali mieszkaniowych aktami notarialnymi (1 549 szt.) oraz z sukcesem przeprowadzonej komercjalizacji i częściowej sprzedaży nowoczesnego kompleksu biurowego City Forum we Wrocławiu....
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Archicom sprzedał 377 lokali, przekazał 114 w I kw. 2021 r.

Archicom sprzedał 377 lokali w I kwartale 2021 r. wobec 246 rok wcześniej, jednocześnie przenosząc własność 114 jednostek (317 lokali wydano w I kw. 2020 r.), podała spółka. Archicom przedstawia dane dotyczące sprzedaży lokali "Zarząd spółki informuje, że przedstawione dane sprzedażowe dla grupy kapitałowej Archicom S.A. za I kwartał rok 2021 oraz dane referencyjne za analogiczny okres roku 2020 uwzględniają planowaną restrukturyzację grupy kapitałowej Archicom S.A. (w tym w szczególności sprzedaż akcji emitenta w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A.), do której ma dojść przed zamknięciem transakcji sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w kapitale zakładowym emitenta" - czytamy w komunikacie. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi....
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Archicom zakłada sprzedaż i przekazanie 1 000-1 200 lokali w 2021 r.

Cele sprzedażowe Archicomu na 2021 r. obejmują sprzedaż 1 000 - 1 200 lokali (rozumianych jako zawarcie umów rezerwacyjnych lub deweloperskich) i przekazania aktami notarialnymi 1 000 - 1 200 lokali, podała spółka. Archicom przedstawił swoje cele sprzedażowe na bieżący rok Spółka podała, że przedstawione cele sprzedażowe dla grupy na rok 2021 uwzględniają planowaną restrukturyzację grupy kapitałowej Archicom w tym w szczególności sprzedaż akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska, podano w komunikacie. W 2019 roku sprzedaż wyniosła 1 219 lokali w porównaniu do 1 462 lokali sprzedanych w 2019 roku. W ub. roku zawartych zostało 1 549 aktów notarialnych przenoszących własność lokali w porównaniu do 1 382 aktów zawartych w 2019 roku. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje