XTB

APS Energia otrzyma 29 mln zł dofinansowania od NCBiR

Giełdowa spółka w ramach dofinansowania opracuje unikalne systemy magazynowania energii wraz Politechniką Warszawską. Jednocześnie zarząd APS Energia podjął decyzję o budowie drugiego zakładu, w którym będą produkowane nie tylko magazyny energii, ale także systemy szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. APS Energia otrzyma dofinansowanie Projekt APS Energia pn. APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej będzie realizowany w ramach programu Nowe technologie w zakresie energii. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski. APS znalazł się w elitarnym gronie sześciu zakwalifikowanych przez NCBiR. Współautorami pozostałych beneficjentów są m.in. PGNiG, Lotos czy Polenergia. - Mamy rozstrzygnięty konkurs, w którym projekt APS Energia jako lider konsorcjum został rekomendowany do dofinansowania w kwocie 28,98 mln zł. W najbliższym...

APS Energia rekomenduje wypłatę 0,03 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Zarząd APS Energia zarekomendował przeznaczenie 845,6 tys. zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd APS Energia S.A. wnosi o przeznaczenie zysku za 2021 r. w kwocie 7 293 335,81 zł zgodnie z poniższym: 1) na kapitał zapasowy kwotę 6 447 770,99 zł, 2) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki kwotę 845 564,82 zł, co stanowi 3 grosze na jedną akcję emitenta" - czytamy w komunikacie. Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza i prognozy związane z dalszym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej z powodu trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego i związanego z tym nałożenia sankcji gospodarczych na Federację Rosyjską. Powyższe stanowi przyczynę przeznaczenia 88,41% zysku...

APS Energia miała 9,31 mln zł zysku netto, 14,18 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 25.04.2022 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 9,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 5,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,97 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 14,18 mln zł wobec 0,73 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,26 mln zł w 2021 r. wobec 85,4 mln zł rok wcześniej. "Rozwijamy się nadal organicznie, a podjęte w minionym roku działania pozwoliły grupie na wypracowanie przychodów na poziomie 113,3 mln zł (wzrost r/r o 32,6%). Na pewno duże znaczenie w 2021 roku miało odblokowanie wielu inwestycji i wstrzymanych wcześniej odbiorów urządzeń, które z powodu trudności związanych z panującą epidemią...

APS Energia intensywnie pracuje nad dywersyfikacją geograficzną i produktową – wywiad

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - APS Energia intensywnie pracuje nad dywersyfikacją geograficzną i produktową sprzedaży. Ta druga uwzględnia m.in. wzrost obecności w obszarze autobusów elektrycznych i napędów wodorowych. Jednocześnie analizuje kształt planowanego zakładu produkcyjnego, ale zmienność otoczenia biznesowego sprawia, że wyniki tej analizy będą najwcześniej w II półroczu, poinformował ISBnews wiceprezes Hubert Stępniewicz. "Mocno weryfikujemy naszą politykę sprzedaży i dywersyfikujemy sprzedaż poza Polską, na innych rynkach geograficznych, zarówno Unii Europejskiej oraz odleglejszych rynków Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu. Rozwijamy aktywność na rynkach Azji Centralnej i Wschodniej. Koncentrujemy się na krajach, które realizują znaczące programy rozwoju w obszarze energetyki, transportu, jak i elektromobilności" - powiedział Stępniewicz w rozmowie z ISBnews. Na razie wojna na Ukrainie nie dotknęła spółki bezpośrednio, ale na pewno nie pomoże...
Zetly

APS Energia miała wstępnie 9,3 mln zł zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 roku według szacunkowych danych wobec 5,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. "Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za 2021 rok kształtują się następująco: przychody ze sprzedaży: 113,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej: 11 mln zł, wynik EBITDA: 14,2 mln zł, zysk netto: 9,3 mln zł. Wyniki za 2020 roku były następujące: przychody ze sprzedaży: 85,4 mln zł, strata z działalności operacyjnej: -2,6 mln zł, wynik EBITDA: 0,7 mln zł, strata netto: -5,4 mln zł," - czytamy w komunikacie. "Czwarty kwartał 2021r. był najlepszy w naszej historii. To dowód, że zmiana strategii już dziś przynosi wymierne efekty. Nasze skonsolidowane wyniki byłby jeszcze lepsze, gdyby...

APS Energia motywuje pracowników i chce skokowo zwiększać wyniki

NWZA spółki przyjęło pięcioletni Program Motywacyjny, który zakłada ambitne cele do zrealizowania. Już w tym roku APS Energia będzie chciała osiągnąć 19 mln zł na poziomie EBITDA, a w 2026 roku poprawić ten wynik o ponad 240 proc. Zarząd nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla magazynów energii oraz OZE. APS Energia przedstawia swoje plany na najbliższe lata Program Motywacyjny ma zapewnić optymalne warunki do osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości APS Energia, poprzez efektywne zarządzenie oraz trwałe związanie ze spółką osób o kluczowym znaczeniu. Będą im przysługiwały warranty subskrypcyjne serii B (maksymalnie 1,5 mln sztuk), uprawniające do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii G. Program będzie uruchamiany w transzach rocznych, w maksymalnej puli 300...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze APS Energia upoważnili zarząd do emisji do 5 mln akcji

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o zmianie statutu, w ramach której upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 5 mln akcji serii F w terminie do 31 grudnia 2024 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zarząd spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5 637 098,80 zł do kwoty nie wyższej niż 6 637 098,8 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,2 zł każda"...

APS Energia miała 1,69 mln zł zysku netto, 2,82 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - APS Energia odnotowało 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,82 mln zł wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,71 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 28,15 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,39 mln zł w porównaniu z 58,25 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku wyniosły...

APS Energia miała 4,95 mln zł straty netto, 5,36 mln zł straty EBIT w I poł.

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 4,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 7,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,36 mln zł wobec 7,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,69 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 30,1 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I połowie 2021 roku wyniosły 29,7 mln zł i były o 0,4 mln zł niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku. Najistotniejszy spadek dotyczył przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (o 15,5%). Skonsolidowane koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w I połowie 2021 r. wyniosły 23,4 mln zł i były...
Zetly

APS Energia miało 2,78 mln zł straty netto, 2,82 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

APS Energia odnotowało 2,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,82 mln zł wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,34 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 14,94 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,73 mln zł wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej. APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody...

APS Energia może zaprezentować nową strategię za kilka miesięcy

APS Energia może zaprezentować nową strategię za kilka miesięcy, poinformował prezes Piotr Szewczyk. Wśród planowanych kierunków jest m.in. magazynowanie energii - rekuperacja, elektromobilność, trakcja i energetyka jądrowa. "W ramach nowej strategii będziemy chcieli opracowywać systemy rekuperacji, które de facto są systemami magazynowania energii. Dotyczy to zarówno rekuperacji dynamicznej - np. rekuperatory w pojazdach, które odzyskują energię hamowania - jak i rekuperatorów zapewniających bezpieczeństwo" - powiedział Szewczyk podczas podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. "Jeśli chodzi o e-mobility, to szacujemy, że w połowie przyszłego roku powinniśmy mieć pełną rodzinę ładowarek zarówno na rynek polski, jak i inne rynki, w dwóch standardach przyłączy - europejskim i japońskim" - dodał prezes. Wskazał też, że kluczowe dla spółki mogą mieć projekty realizowane wspólnie z zewnętrznymi partnerami -...

APS Energia miała 5,38 mln zł straty netto, 2,61 mln zł straty EBIT w 2020 r.

APS Energia odnotowała 5,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. APS Energia przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 2,61 mln zł wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,4 mln zł w 2020 r. wobec 134,76 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 85,4 mln zł i były o 49,4 mln zł niższe od przychodów osiągniętych w 2019 roku. Największy spadek nastąpił w segmencie systemów zasilania (39%). Najistotniejszy udział w segmencie systemów zasilania posiada APS Energia S.A., a w działalności usługowej odpowiednio ENAP S.A. poprzez wykonywane prace w branży AKPiA, spadek przychodów w tym segmencie...

APS Energia miała wstępnie 5,4 mln zł straty netto w 2020 r.

APS Energia odnotowała 5,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 roku według szacunkowych  danych wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. APS Energia przedstawia swoje wyniki finansowe "Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za 2020 rok kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży: 85,4 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -2,6 mln zł - wynik EBITDA: 0,7 mln zł - strata netto: -5,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wyniki za 2019 roku były następujące: - przychody ze sprzedaży: 134,8 mln zł - zysk z działalności operacyjnej: 13 mln zł - wynik EBITDA: 16,1 mln zł - zysk netto: 10,6 mln zł, podano także. "Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy" -...

APS Energia ma list intencyjny z Neo Energy Group ws. wymiany aktywów na akcje

APS Energia podpisała list intencyjny z Neo Energy Group w sprawie uzgodnienia podstawowych założeń wniesienia przez Neo do APS Energia oznaczonych aktywów w zamian za akcje nowej emisji, w wyniku czego Neo lub wskazany podmiot ma stać się istotnym akcjonariuszem mniejszościowym APS Energia, podała spółka. Wyłączność negocjacyjna dla APS Energia obowiązuje do 30 czerwca. "Podpisanie listu intencyjnego wynika z zainteresowania obu stron współpracą strategiczną w zakresie wspólnego rozwijania projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe zasady określenia wysokości łącznej ceny emisyjnej objęcia akcji nowej emisji APS Energia przez Neo zostaną określone w umowie inwestycyjnej. Zawarcie transakcji będzie uzależnione w szczególności od wyniku procesu badania due diligence wnoszonych przez Neo aktywów, wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej...

APS Energia pracuje nad modyfikacją strategii

APS Energia pracuje nad modyfikacją strategii, m.in. w związku z planowanym wspólnym przedsięwzięciem z WB Electronics, poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk. APS Energia modyfikuje swoją strategię "Toczą się prace nad modyfikacją strategii" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews. Spółka liczy m.in. na przyśpieszony rozwój w obszarze magazynów energii, dzięki planowanemu wspólnemu projektowi z WB Electronics, realizowanemu za pośrednictwem spółki ENAP. Firmy podpisały list intencyjny w tej sprawie. "Zdecydowanie pozytywnym wydarzeniem jest dla spółki przyjęcie przez rząd 'Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.', zarówno ze względu na plany budowy elektrowni jądrowej, jak i rozwój odnawialnych źródeł i magazynów energii. Atom to najwyższa półka, jeśli chodzi o technologię zapewniającą pewność działania urządzeń. Udało nam się to osiągnąć i w tej chwili realizujemy kilka projektów...
Wiatrak prądotwórczy

APS Energia: Produkcja magazynów energii z WB Electronics możliwa w II poł. roku

Podpisanie umów w sprawie wspólnego przedsięwzięcia z WB Electronics możliwe jest na przełomie I/ II kw. br., a rozpoczęcie produkcji magazynów energii w ramach tego projektu - w II połowie roku, poinformował ISBnews prezes APS Energia Piotr Szewczyk. APS Energia wkrótce podpisze umowy inwestycyjne "Jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń, to uwzględniając czas na proces due diligence spółki ENAP oraz negocjacje cenowe, sądzę, że podpisanie umów inwestycyjnych może nastąpić na przełomie I i II kw. tego roku" - powiedział Piotr Szewczyk w rozmowie z ISBnews. Prezes APS Energii wyjaśnił, że projekt w sensie prawnym jest akwizycją, natomiast realnie łączy on dwa organizmy i ich kompetencje. WB Electronics ma technologię pakietowania ogniw litowo-jonowych, zbliżoną do technologii Tesli. Natomiast APS Energia posiada technologię przetwarzania energii...

APS Energia miała 7,37 mln zł straty netto, 2,9 mln zł straty EBITDA w I-III kw.

APS Energia odnotowała 7,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,33 mln zł wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej. "Skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za III kwartały 2020 r. wyniósł -2,9 mln zł i był niższy o 5,2 mln zł (r/r)" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,25 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 84,65 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniosły 58,2 mln zł i były o 26,4 mln zł niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku. Najistotniejszy...

Portfel zamówień APS Energia to ponad 62,5 mln zł na koniec września

Portfel zamówień APS Energia wynosił ponad 62,5 mln zł na koniec września 2020 r., w tym 24,4 mln zł do realizacji w tym roku, podała spółka. "Na koniec września 2020 roku grupa posiadała portfel zamówień o wartości przekraczającej 62,5 mln zł, z czego 24,4 mln zł do realizacji w 2020 roku. W kontraktach przeważają projekty realizowane na rynku krajowym. Grupa kontynuuje realizację portfela zleceń na bieżący rok, jak również zabezpiecza portfel zamówień na kolejne lata, zarówno na rynku krajowym, jak i także na zagranicznych rynkach" - czytamy w raporcie za I-III kw. 2020 r. APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

APS Energia miała 7,85 mln zł straty netto,7,14 mln zł straty EBIT w I poł. 2020

APS Energia odnotowała 7,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 3,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. APS Energia odnotowała 7,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 7,14 mln zł wobec 3,66 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA wyniosła -5,5 mln zł i była niższa o 3,4 mln zł (r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,1 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 48,82 mln zł rok wcześniej. "Pierwsze dwa kwartały pod względem wyników tradycyjnie należą do najsłabszych w roku. Spadek przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejne okresy przy jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje