Conotoxia

Aplisens rozważy ‘za jakiś czas’ modyfikację strategii na lata 2020-2022

Aplisens rozważy modyfikację strategii na lata 2020-2022 "za jakiś czas", poinformował prezes Adam Żurawski. Dodał, że spółka nie zrealizuje celu przychodowego strategii na 2020 r. Aplisens rozważy modyfikację strategii na lata 2020-2022 "W strategii zakładaliśmy, że wzrosty w 2020 r. będą raczej małe, na poziomie 1%, większe miały być w 2021, 2022 roku. Co do samej strategii i jej ewentualnej modyfikacji - odniesiemy się za jakiś czas, zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja z pandemią. Natomiast trzeba założyć, że strategii na 2020 rok, jeśli chodzi o sprzedaż, nie wykonamy. Już jest za mało czasu" - powiedział Żurawski podczas wideokonferencji. Z prezentacji wynika, że po trzech kwartałach br. Aplisens zrealizował cel przychodowy na 2020 r. w ok. 68%, osiągając 81,5 mln zł sprzedaży. Zarząd...

Aplisens: Będziemy usatysfakcjonowani osiągając w IV kw. płaską sprzedaż r/r

Zarząd Aplisensu będzie usatysfakcjonowany, jeśli spółce uda się osiągnąć w IV kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym r/r, poinformował prezes Adam Żurawski. Sytuacja rynkowa skłoniła Aplisens do zrewidowania planów inwestycyjnych "Bardzo ostrożnie podchodzimy do jakichkolwiek projekcji dotyczących najbliższych miesięcy. Mijający rok upływa pod znakiem ogromnej zmienności. Na wszystkich rynkach, na których działa grupa, problemem jest przesuwanie inwestycji. Będziemy usatysfakcjonowani, jeśli w czwartym kwartale zdołamy osiągnąć płaską sprzedaż w ujęciu rok do roku. Sytuacja rynkowa skłoniła nas do zrewidowania planów inwestycyjnych - z powodu pandemii uzyskanie certyfikatów dopuszczających nasze najważniejsze wyroby na rynki USA i Kanady może się przesunąć na I kw. 2021. W kolejnych latach te obszary będą miały wpływ na naszą sprzedaż" - powiedział Żurawski, cytowany w...

Aplisens miał 4,34 mln zł zysku netto, 7,42 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Aplisens odnotował 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aplisens ma za sobą trzy udane kwartały Zysk operacyjny wyniósł 5,52 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 7,42 mln zł wobec 7,12 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 31,96 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 81,53 mln zł w porównaniu z 87,68 mln zł rok wcześniej. "Bieżący rok...

Aplisens: Akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży łącznie 1,36 mln akcji spółki

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na łącznie 1 356 822 akcji spółki, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 249 tys. akcji własnych po 11,9 zł za sztukę, podała spółka. Akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży łącznie 1,36 mln akcji spółki "Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 8 października 2020 r." - czytamy w komunikacie. Akcje spółki nabywane są w celu umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r....
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Aplisens zaprosił do sprzedaży max. 249 tys. akcji własnych po 11,9 zł/sztuka

Aplisens zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 249 tys. akcji własnych Aplisens po 11,9 zł za sztukę, podała spółka. Aplisens zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 249 tys. akcji własnych "Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 249 000 akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 2,1% kapitału zakładowego spółki. Maksymalna wartość akcji objętych ofertą nie przekroczy 3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 21 września, termin zakończenia - na 2 października. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji ustalono na 8 października. "Akcje spółki nabywane są w celu umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego" - wskazano również. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej...

Aplisens miał 6,3 mln zł zysku netto, 7,68 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Aplisens odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aplises podsumowuje swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 7,68 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,49 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 55,72 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa Aplisens odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 51,5 mln zł, co oznacza spadek o 4,2 mln zł (tj. spadek o 7,6%) w porównaniu do I połowy 2019 roku. Spadki sprzedaży dotyczą wszystkich rynków operacyjnych GK Aplisens i są efektem zastoju gospodarczego, który miał miejsce w II kwartale tego roku na...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,98 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,25 zł na akcję, podała spółka. Aplisens zadecydował o przeznaczeniu 2,98 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło, iż zysk netto spółki za 2019 rok w kwocie 13 016 920,67 zł zostanie podzielony w następujący sposób: a) w kwocie 10 040 537,92 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 2 976 382,75 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,25 zł na jedną akcję). Dywidendą objętych jest 11 905 531 akcji spółki" - czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2020 r., a termin...

Akcjonariusze Aplisensu zdecydują 25 VI o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Aplisensu zdecydują o przeznaczeniu 2,98 mln zł zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. Aplisens planuje wypłacić dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu, postanawia zysk netto za 2019 rok w kwocie 13 016 920,67 zł przeznaczyć: a) w kwocie 10 040 537,92 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 2 976 382,75 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,25 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy zaproponowano na 23 lipca a termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2020 roku. W ub.r. akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,41 mln zł z zysku netto...

Aplisens nie zamierza modyfikować strategii w związku z pandemią

Aplisens nie zamierza modyfikować ogłoszonej w marcu strategii w związku z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens nie widzi zagrożenia i nie będzie modyfikować strategii Na tę chwilę nie widzimy zagrożenia dla założonych przychodów w planowanej wysokości i EBITDA-y. Pewnie nie będziemy jej modyfikować - powiedział Żurawski o strategii podczas konferencji prasowej. Wskazał, że wykonanie celów przychodowych na 2020 r. jest na dobrym poziomie i sięga od 18% do 23% w zależności od rynku po I kw. 2020 r. Zawsze I kw. jest najsłabszy, więc te procenty nie wyglądają źle. Gdyby to był normalny rok, to byśmy byli pewni, że te założenia wykonamy - wskazał prezes. Poinformował także, że nakłady inwestycyjne planowane były w br. na 7,2 mln zł i spółka "pewnie mniej więcej tyle...

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Aplisens odnotował 3,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aplisens odnotował 3,06 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Dość ostrożnie podchodzimy do oceny minionego kwartału. Choć skutki pandemii COVID-19 nie uderzyły w nas w sposób bezpośredni, poza spółką zależną CZAH-POMIAR, która już na początku roku odczuła przestoje w chińskich fabrykach i spółkami w krajach WNP, które ucierpiały na dużych spadkach ceny ropy i lokalnych walut, to możemy zaobserwować spadek wartości zamówień. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie...

Aplisens zarekomendował wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. Aplisens rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok "Zarząd Apliksens podjął uchwałę o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2019 rok w kwocie 13 016 920,67 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, zgodnie z następującym podziałem: a) w kwocie 10 040 537,92 zł (77,13% zysku netto za rok 2019) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 2 976 382,75 zł (22,87% zysku netto za rok 2019) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,25 zł na jedną akcję" - czytamy w...

Adam Żurawski powołany na stanowisko prezesa Aplisens na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Aplisens podjęła uchwałę o powołaniu Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na piątą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż zarząd piątej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym, podała spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens sprawozdania finansowego spółki za rok 2019. Adam Żurawski nieprzerwanie na czele Aplisens "Pan Adam Żurawski pełni funkcję prezesa zarządu spółki od dnia 1 lutego 1997 r. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji prezesa zarządu spółki pan Adam Żurawski pełni funkcję prokurenta w spółce Aplisens GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do grupy kapitałowej Aplisens" - czytamy w komunikacie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru,...
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalny sygnał kupna na AviaAm Leasing [AAL], sygnał sprzedaży na Aplisens [APN]

AviaAm Leasing D1 AviaAm Leasing zajmuje się pozyskiwaniem samolotów, ich leasingiem i sprzedażą. Od stycznia kurs Spółki konsoliduje się pod niebieską linią znajdującą się na poziomie 6,21 zł. Kształt konsolidacji przypomina formację odwróconej głowy z ramionami, ale formacja tego typu powinna wystąpić jako zakończenie trendu spadkowego, a nie jako formacja kontynuacji trendu wzrostowego. Ten niezgadzający się kontekst nie obniży wiarygodności przełamania niebieskiej linii, która z dużą dokładnością przechodzi przez trzy punkty zwrotne. Nie wiadomo jednak czy prognoza zasięgu wzrostu po ewentualnym wybiciu (do poziomu 9 zł) jest wiarygodna. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX Aplisens D1 Grupa Aplisens jest dostawcą systemów automatyki przemysłowej i systemów kontrolno-pomiarowych. Kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Ostatnio w ramach tego...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Rubiconie [RBC], trójkąt na Aplisens [APN]

Rubicon Partners D1 Rubicon Partners świadczy usługi bankowości inwestycyjnej. Od września 2016 kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Początkowo ten trend był bardzo dynamiczny, ale w grudniu tempo spadku znacznie się zmniejszyło. Przez kilka miesięcy cena spadała pod niebieska linią. Kilka dni temu nastąpiło jej przełamanie, po czym uformowała się krótkoterminowa konsolidacja poniżej czerwonej linii znajdującej się na poziomie 1,27 zł. Dzisiaj mamy próbę przełamania tej bariery. Jeśli to się uda, to powstanie sygnał kupna. Następny opór znajduje się na poziomie 1,43 zł i został oznaczony zieloną linią. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX Aplisens D1 Grupa Aplisens jest dostawcą systemów automatyki przemysłowej i systemów kontrolno-pomiarowych. Od lutego kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Ostatnio...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację