XTB

Wzrasta popyt na nowe liczniki – uważa DM Noble Securities i ocenia szanse spółek Apator, Sonel i Aplisens

W dzisiejszym raporcie DM Noble Securities dotyczącym spółek z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, analitycy wskazują na rosnącą presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Z drugiej strony, zapowiadane duże nakłady inwestycyjne spółek energetycznych, mają w części trafić do sektora, z powodu wymiany liczników energii, co powinno sprzyjać spółkom takim jak choćby Aplisens czy Sonel i Apator. Poniżej ważniejsze cytaty z opracowania. "Sygnały dochodzące ze spółek z segmentu AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) wskazują na rosnąca presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Oprócz kłopotów z dostępnością i cenami komponentów do produkcji (rok 2021) dochodzą rosnące ceny energii elektrycznej oraz ponownie wyższe oczekiwania płacowe (rok 2022). Zważywszy, że koszty materiałów (wraz z kosztami energii) stanowią w firmach AKPiA ok. 50%...

Aplisens planuje zdecydowanie większe inwestycje w 2022, m.in. w źródło energii

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się zdecydowanie wyższych rok do roku nakładów inwestycyjnych w 2022 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Zostaną skierowane m.in. na projekt fotowoltaiczny. "Myślimy o wydatkach na 2022 rok i one będą zdecydowanie bardziej solidne. Obecna niepewność nie sprzyja inwestycjom, ponadto niedawno były zakończone inwestycje w moce produkcyjne i poziom wyposażenia był wystarczający" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że przyszłoroczne inwestycje będą odpowiadały na dzisiejsze "bolączki" grupy, wynikające z drogiej energii i wysokich kosztów pracy. "Boli nas droga energia i drogi gaz, będą więc nakłady by ograniczyć zużycie energii kupowanej. Planujemy sporą inwestycję w fotowoltaikę. Druga bolączka to presja na płace, więc zainwestujemy, by zwiększyć automatyzację, wydajność pracy" - wskazał prezes. Dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek przypomniała, że...

Aplisens rozważy wyższą dywidendę i dalszy skup akcji własnych

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - W związku z wysokim poziomem gotówki, Aplisens będzie rozważał wyższą dywidendę lub kontynuowanie skupu akcji własnych, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Żurawskiego. "Całość gotówki, którą dysponujemy nie zostanie wydana na inwestycje. Prawdopodobnie na najbliższym walnym będzie decyzja o dywidendzie, może większej niż zwykle. Nie wiem czy będzie decyzja o kolejnym skupie, tego jeszcze nie dyskutowaliśmy. Jeszcze teoretycznie ten skup, który realizowaliśmy w październiku nie wyczerpał całej kwoty, może będzie kontynuacja tego skupu na początku przyszłego roku. Jest kilka opcji, które rozważamy, ale na dziś nie mamy jednoznacznej koncepcji" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej. Prezes wcześniej podkreślał, że spółka ma bardzo komfortową sytuację finansową, środki pieniężne na koniec września wynosiły rekordowe 24,1 mln zł (wzrost o +91,4%...

Aplisens spodziewa się kontynuacji rekordowej sprzedaży w IV kw.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się kontynuacji rekordowej sprzedaży w IV kwartale br. i bardzo dobrych wyników finansowych, choć już odzwierciedlających wzrost kosztów, poinformował prezes Adam Żurawski. "Jeśli chodzi o sprzedaż, to zamówienia wpływają i wydaje się, że IV kwartał będzie dobry i pewnie będą wyniki sprzedaży rekordowe. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to w IV kwartale będziemy widzieli wpływ wzrostu kosztów, ale wydaje się, że pomimo tego wyniki finansowe też będą bardzo dobre" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej. Prezes skomentował też stan realizacji strategii spółki na bieżący rok pod względem przychodów, według stanu na koniec III kw. 2021 r. "Na trzech rynkach realizacja jest na poziomie 75-78% i tutaj strategia będzie zrealizowana pewnie z drobną górką. Natomiast jeśli...

Akcje Aplisens w górę o 2,16%. Blisko 5 mln zł zysku w III kwartale!

Podczas środowych notowań Aplisens notuje ponad 2% wzrost swojej wyceny, co jest efektem dobrych wyników finansowych za III kwartał zaprezentowanych dziś przez spółkę. Zysk netto wyniósł blisko 5 mln zł, a w trakcie wszystkich trzech kwartałów 2021 roku wartość ta rośnie do 14,05 mln zł. Aplisens w górę o 2,16% w trakcie sesji. Zysk netto w III kwartale wyniósł 4,93 mln zł (4,34 mln zł w 2020). Od 2020 spółka regularnie wypłaca dywidendę. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Aplisens zyskuje ponad 2% W trakcie dzisiejszej sesji Aplisens notuje wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 2,16%, co oznacza wzrost o 0,30 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 13,90 zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za...

Aplisens miał 4,93 mln zł zysku netto, 7,92 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Aplisens odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,09 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,92 mln zł wobec 7,42 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,16 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 30,04 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 14,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 89,61 mln zł w porównaniu z 81,53 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 22,98...

Aplisens zaprosił do sprzedaży do 817 288 akcji własnych po 14,4 zł/szt.

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Aplisens ogłosił zaproszenie do sprzedaży do 817 288 akcji własnych spółki o wartości nominalnej 0,2 zł każda, w cenie 14,4 zł za sztukę, podała spółka. Oferty przyjmowane będą od 20 września do 1 października br., a przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 8 października. "Zaproszenie zostanie skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki i dotyczy nabywania przez spółkę akcji w łącznej liczbie nie większej niż 817 288, z czego maksymalnie 265 032 akcje zostaną przeznaczone na realizację obowiązującego w spółce programu motywacyjnego na lata 2020-2022 , a pozostałe nabyte akcje zostaną umorzone" - czytamy w komunikacie. Cena zakupu akcji przez spółkę wynosi 14,4 zł za jedną akcję. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest Noble Securities,...

Aplisens z wyceną 17,80 zł od DM Noble Securities. Akcje spółki rosną o ponad 3%

W rekomendacji opracowanej przez Dom Maklerski Noble Securities (na zlecenie GPW) Aplisens wyceniony został na 17,80 zł, co przy kursie z dnia wydania (tj.13,10 zł) daje 36% potencjał do wzrostów. Jak podkreślają analitycy, spółka prowadzi swój biznes w sposób konserwatywny, generując dużą ilość gotówki, którą regularnie dzielą się z akcjonariuszami. Aplisens wyceniony na 17,80 zł przez Dom Maklerski Noble Securities. Akcje spółki rosną o ponad 3% w trakcie wtorkowej sesji. Spółka od wielu lat wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendę. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Konserwatywna strategia działania W najnowszym raporcie opracowanym przez Dom Maklerski Noble Securities, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, spółka Aplisens wyceniona została na 17,80 zł, co przy kursie z dnia...

Aplisens spodziewa się lekkich wzrostów sprzedaży w II poł. 2021 r.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się lekkich wzrostów sprzedaży r/r w II poł. 2021 r. w związku z wyższą niż w I półr. br. bazą porównawczą, poinformował prezes Adam Żurawski. "Jeśli chodzi o II półrocze, zakładamy, że będzie przyrost sprzedaży, natomiast nie tak duży, jak w I półroczu, ponieważ baza jest zupełnie inna. Zakładamy lekkie wzrosty w II półroczu" - powiedział Żurawski podczas telekonferencji. Dodał, że na rynkach UE sprzedaż rosła o 39,2% w I półroczu, natomiast w II połowie roku spółka spodziewa się wzrostów "bliżej 10%", także w związku z efektem bazy. Spółka uzyskała certyfikaty umożliwiające sprzedaż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jednak nie spodziewa się znaczącej sprzedaży na tych rynkach w najbliższych miesiącach. "Chcielibyśmy jak najszybciej, natomiast sytuacja pandemiczna...

Aplisens: Tegoroczny capex wyniesie ok. 6-7 mln zł, w 2022 r. powyżej 10 mln zł

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że w 2021 r. zrealizuje ok. 6-7 mln zł nakładów inwestycyjnych, a w 2022 r. nakłady powinny przekroczyć 10 mln zł, poinformował prezes Adam Żurawski. "Inwestycje realizowane w 2021 r. są związane z odtworzeniem, zwiększeniem wydajności czy poprawieniem jakości produktów, natomiast dopiero w tej chwili zaczynamy przymierzać się do inwestycji, które zwiększą potencjał. Jednak te inwestycje pewnie przesuną się na 2022 r." - powiedział Żurawski podczas telekonferencji. W 2021 r. spółka zakładała 10 mln zł nakładów inwestycyjnych, jednak ta kwota na pewno nie zostanie zrealizowana. M.in. przesuwa się "spora inwestycja związana z fotowoltaiką". "Przypuszczam, że inwestycje w tym roku będą na poziomie 6 mln zł, może 7 mln zł, w wariancie optymistycznym nieco więcej. W przyszłym...

Aplisens miał 9,12 mln zł zysku netto, 11,39 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Aplisens odnotował 9,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,39 mln zł wobec 7,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,45 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 51,49 mln zł rok wcześniej. "Rekordowe wyniki wypracowane w I półroczu bieżącego roku to bez wątpienia powód do zadowolenia. Warto je jednak rozpatrywać w szerszym kontekście niż zestawiając z analogicznym okresem ubiegłego roku, zdeterminowanym przez wybuch pandemii COVID-19, a w konsekwencji przestojami gospodarczymi, które miały miejsce w II kwartale 2020 r. Tegoroczne wyniki wpisują się w realizację strategii 2020-22 i stanowią kontynuację rekordowych rezultatów...

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,45 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,34 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 0,45 zł na akcję, podała spółka. "ZWZ postanowiło, iż zysk netto spółki za 2020 rok w kwocie 13 731 867,30 zł zostanie podzielony w następujący sposób: a) w kwocie 8 390 739,45 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 5 341 127,85 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,45 zł na jedną akcję)" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 29 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2021 r. Aplisens odnotował 14,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej....

Akcjonariusze Aplisensu zdecydują 29 VI o skupie akcji za maks. 13 mln zł

Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisensu, zwołane na 29 czerwca 2021 roku, zdecyduje o upoważnienie zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego, za maksymalnie 13 mln zł, wynika z projektów. "Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki. Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych. Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1 000 złotych do 13 000 000 złotych" - czytamy w projektach. "Założenia inwestycyjne obowiązującej na lata 2020-2022 strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej" -...

Aplisens oferuje stabilną dywidendę, zyski i niskie zadłużenie. Analiza fundamentalna Konrada Książka

Aplisens to polska firma oferująca rozwiązania w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Charakteryzuje się ona wysoką stabilności kursu akcji oraz zysków netto, które to od wielu lat mają stabilny poziom. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, spółka praktycznie nie jest również zadłużona, choć to niekoniecznie jest zaletą. Aplisens planuje wypłacić za rok 2020 rekordową dywidendę w wysokości 40 groszy na akcję. Spółka charakteryzuje się stabilnym poziomem zysków netto, które w ostatnich latach wynosiły ponad 14 mln zł. Posiada ona również niskie zadłużenie, jednak nie jest to jednoznaczny plus. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=w7cwpCrojMk Stabilna wartość spółki - W Aplisens po prostu nic mocno się nie zmieniło. Jak sobie popatrzymy na wykres wieloletni, to zauważmy, że...

Introl i Aplisens – analiza fundamentalna spółek z GPW

Zmiana polskiej energetyki na coraz bardziej zieloną to nie tylko przejście na OZE i wzrosty w tej dziedzinie. Zmiana dotyczy całej branży, czyli elektrociepłowni, rynku gazu, liczników, aparatury pomiarowej itd. Skorzystają na tym spółki, które są powiązane z wymienionymi gałęziami, a wśród nich znajdują się między innymi Introl oraz Aplisens. Konrad Książak na kanale Comparic24.tv przygląda im się od strony fundamentalnej. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=w7cwpCrojMk Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: Forint kurs | index dow jones | jak działa wskaźnik rsi | cfd broker | Dolar nowozelandzki | płatności blik | wartość złotego |
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje