Conotoxia
Budowa budynku wielopoziomowego

Apator ma przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości Powogazu za 63,5 mln zł

Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w centrum Poznania za 63,5 mln zł, podał Apator. Szacowany wpływ transakcji na wynik netto grupy Apator to 27 mln zł."Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 w Poznaniu o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest obecna siedziba Apator Powogaz S.A. Na mocy w/w umowy nastąpiło przeniesienie prawa własności nieruchomości na kupującego za cenę 63,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Oferta Apatora na liczniki warta 45,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja (zadanie nr 2 - liczniki trójfazowe), podała spółka. Wartość oferty wynosi 45,4 mln zł, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln zł. Apator z najkorzystniejszą ofertą Dostawy realizowane będą w latach 2021-2022, podano. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyniku przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, wskazano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Apator Rector ma umowę z Tauron Dystrybucja na system IT wartą ok. 26,3 mln zł

Spółka zależna Apator Rector zawarła umowę z Tauron Dystrybucja o wartości ok. 26,3 mln zł na świadczenie w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego w Tauron Dystrybucja, podał Apator. Apator Rector z nową umową "Umowa dotyczy świadczenia w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) wdrożonego w TD. Zgodnie z postanowieniami umowy, TD ma prawo naliczać kary umowne, w szczególności z tytułu: - opóźnień w realizacji usług serwisowych, usług wsparcia, rozwoju, lub świadczeń gwarancyjnych, - opóźnień dotyczących usuwania awarii lub wad" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln...

Apator ma umowę na 39,1 mln zł kredytu z PKO BP na budowę nowego zakładu

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z PKO Bankiem Polskim umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty 41 mln zł, celem sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Żernikach koło Poznania, podała spółka. "Środki pozyskane z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie nabycia gruntów oraz budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Żernikach k/Poznania, na podstawie zawartej umowy z generalnym wykonawcą" - czytamy w komunikacie. Wysokość kredytu to 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do 41 mln zł, tj. nie więcej niż 80% wydatków związanych z budową zakładu i nabyciem nieruchomości. Kredyt zostanie udzielony w miesięcznych transzach, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym w umowie z generalnym wykonawcą, począwszy od 4 grudnia 2020 r. Okres spłaty kredytu przypada od...
dywidenda napis i banknoty usd

Dywidenda pod choinkę. Asbis, iFirma, Żywiec, TIM, AB, Apator

Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM wrócił do dywidend w 2018 roku i za bieżący rok także podzieli się zyskiem. Spółka słynie z wysokich wypłat, przekraczających nawet 13%. Zaliczka za 2020 rok to 1,20 zł co oznacza około 7,5% stopę dywidendy. Jest to więc zdecydowanie najlepsza okazja przed końcem roku. Firma notuje rekordowe wyniki, co przekłada się na rosnące ceny akcji. Lada moment kurs powinien sięgnąć 17,40 zł.

Apator wypłaci 0,45 zł na akcję zaliczkowej dywidendy za 2020 rok

Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 0,45 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Apator wypłaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uprawnionych jest 32 806 328 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 2 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 24 grudnia 2020 roku, natomiast...

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę w grudniu

Apator wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 r. w grudniu, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. Apator dalej planuje być spółką dywidendową "Zaliczkę na dywidendę będziemy wypłacali, jeszcze nie ma decyzji co do jej wysokości. Wypłacimy zaliczkę w grudniu, decyzja będzie do końca tego miesiąca. Dalej chcemy być spółką dywidendową" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Apator: Aktualizacja strategii będzie po I kw. 2021, bez zmian celów finansowych

Apator zaprezentuje aktualizację strategii na lata 2019-2023 r. po I kwartale 2021 r., przy czym nie zmienią się cele finansowe - 1,4 mld zł przychodów i 220 mln zł EBITDA na koniec okresu, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. Apator przewiduje poprawki w strategii po I kwartale 2021 roku "Zaczęliśmy nad aktualizacją pracować jakiś czas temu, pewne inicjatywy już się wydarzyły. Po I kwartale 2021 r. będą poprawki do strategii" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej. "Cel 1,4 mld zł przychodów w 2023 r. w dalszym ciągu jest celem naczelnym. I EBITDA 220 mln zł. Mimo zakłóceń realizujemy swoje cele, głównie po stronie przychodowej" - dodał. W okresie 9 miesięcy 2020 r. grupa miała 706,1 mln zł przychodów i 99,66 mln zł EBITDA. Grupa...
apator

Apator przewiduje ok. 82 mln zł capeksu w 2020 r., ponad 100 mln zł w 2021 r.

Apator przewiduje, że jego nakłady inwestycyjne zamkną się kwotą ok. 82 mln zł w tym roku, a w 2021 roku wyniosą powyżej 100 mln zł, poinformował prezes Mirosław Klepacki Prezes spółki Apator zakłada wzrost capeksu w przyszłym roku "W tym roku miał być rekordowy capex, nawet przewidywaliśmy, że to będzie więcej niż 100 mln zł. Natomiast mamy końcówkę roku i dziś możemy powiedzieć, że capex wyniesie w 2020 r. ok. 82 mln zł i to podwyższenie jest głównie związane z pierwszymi wydatkami poniesionymi na relokację Powogazu" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej. "W przyszłym roku capex musi być dopasowany do przychodów i cashflow. Oczywiście, dużą część inwestycji będziemy realizowali dzięki kredytom długoterminowym i zakładamy, że on będzie wynosił powyżej 100 mln zł"...
apator

Apator zawarł umowę dot. fabryki wodomierzy i rozszerzył portfel produktów IT

Grupa Apator zawarła umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy pod Poznaniem oraz rozszerzyła portfel produktów IT dla sektora gazu w wyniku finalizacji umowy z Atrem, podała spółka. Apator zawarła umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy Zgodnie z zapowiedziami zarządu, postępuje proces przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w centrum Wielkopolski. Poznańska fabryka Apator Powogaz jest jednym z największych producentów i dostawców wodomierzy w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami zlokalizowanymi poza Polską także w Czechach, Rosji i  Danii, tworzy segment Woda i Ciepło (W&H), który stanowi ok. 1/3 całej sprzedaży Grupy Apator, podano. 6 listopada br. spółka poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy, której przedmiotem jest nabycie gruntów oraz budowa wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego Apator Powogaz w terminie do 28 lutego...

Oferta Apatora za 67 mln zł najkorzystniejszą w przetargu Energa Operator

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator, podała spółka. Apator: oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza "Wartość oferty wynosi 67 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Apator rozpoczyna prace nad przeglądem strategii, gł. w segmencie energii

Apator rozpoczyna prace nad przeglądem strategii na lata 2019-2023, ukierunkowane głównie na jej dostosowanie do transformacji w energetyce i wykorzystanie możliwości rozwoju produktów dla OZE, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator rozpoczyna prace nad przeglądem strategii na lata 2019-2023 "Postanowiliśmy, że jeszcze we wrześniu zaczniemy prace nad przeglądem strategii, szczególnie w segmencie energii elektrycznej i przyjrzymy się OZE" - powiedział Klepacki w trakcie wideokonferencji. W zakresie perspektyw grupy w prezentacji spółki zwrócono uwagę m.in. na wzrost znaczenia oferowanych przez nią rozwiązań inteligentnych, zapowiadając większą wagę i przyspieszenie rozwoju rozwiązań dla automatyzacji pracy sieci, rozszerzenie oferty dla energetyki odnawialnej i zawodowej oraz przemysłu. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r....
apator

Planowany capex Apatora to 50-70 mln zł w 2020 r.

Apator planuje 50-70 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r., wobec wcześniej zakładanych 60-80 mln zł, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator planuje 50-70 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r. "To będzie najprawdopodobniej zbliżone do 60 mln zł. Główne wydatki to automatyzacja procesów i rozwój produktów - kontynuacja tego co robiliśmy przed pandemią, czyli inteligentne wyroby" - powiedział Klepacki w trakcie wideokonferencji. Capex w I półroczu wyniósł 23,47 mln zł wobec 23,38 mln zł rok wcześniej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.
apator

Apator miał 14,35 mln zł zysku netto, 33 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

Apator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 20,03 mln zł wobec 19,94 mln zł zysku rok wcześniej. "EBITDA w 2Q 2020 r. utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym (33 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,41 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 210,78 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 31,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 461,94 mln zł w porównaniu z 423,26 mln zł rok wcześniej. "Grupa...
apator

Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka szacuje, że wpływ transakcji na wynik netto grupy wyniesie 27 mln zł. Apator Powogaz zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto "Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA" - czytamy w komunikacie. Zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 roku. Z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność kupujący odda spółce w najem nieruchomość...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację