XTB

Apator kolejny raz odbija od czytelnego wsparcia – zapiski giełdowego spekulanta

Wskazano jednak, że spółka zakłada, że jest to nadzwyczajna sytuacja, która będzie miała charakter przejściowy, a nowe oferty składane przez grupę w bieżących przetargach uwzględniają mechanizmy inflacyjne. Na wykresie, kurs kolejne raz odbija od czytelnego wsparcia przy 18,40 zł.

Wzrasta popyt na nowe liczniki – uważa DM Noble Securities i ocenia szanse spółek Apator, Sonel i Aplisens

W dzisiejszym raporcie DM Noble Securities dotyczącym spółek z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, analitycy wskazują na rosnącą presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Z drugiej strony, zapowiadane duże nakłady inwestycyjne spółek energetycznych, mają w części trafić do sektora, z powodu wymiany liczników energii, co powinno sprzyjać spółkom takim jak choćby Aplisens czy Sonel i Apator. Poniżej ważniejsze cytaty z opracowania. "Sygnały dochodzące ze spółek z segmentu AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) wskazują na rosnąca presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Oprócz kłopotów z dostępnością i cenami komponentów do produkcji (rok 2021) dochodzą rosnące ceny energii elektrycznej oraz ponownie wyższe oczekiwania płacowe (rok 2022). Zważywszy, że koszty materiałów (wraz z kosztami energii) stanowią w firmach AKPiA ok. 50%...
apator

Oferta Apatora warta do 46 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Oferta Apatora warta do 46 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w jednym z zadań przetargu na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym GSM, ogłoszonym przez Eneę Operator - spółkę zależną Enei, podał Apator. "Wartość oferty podstawowej wynosi 23 mln zł, a warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia zamówienia. W związku z powyższym całkowita wartość oferty może wynieść 46 mln zł" - czytamy w komunikacie. Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Apator miał wstępnie ok. 1,5 mln zł straty netto w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Apator odnotował ok. 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły ok. 238,2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA sięgnęła ok. 19,2 mln zł, podano w komunikacie. W całym 2021 r. spółka odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości ok. 62,7 mln zł, przy czym skonsolidowany zysk netto uwzględniający wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Poznaniu wyniósł 27,6 mln zł, a skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływy ze sprzedaży nieruchomości sięgnął ok. 35,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r. sięgnęły ok. 940,3 mln zł, a skonsolidowana EBITDA ok. 150,2 mln zł, podano także. "Wpływ na wyniki finansowe miały, nasilające się w 2021 r.,...
apator

Spółka Apatora ma ramową umowę o współpracy z AO Teplovodomer za ok. 27,6 mln zł

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną AO Teplovodomer ramową umowę o współpracy na 2022 rok, podała Apator. Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln euro netto, tj. ok. 27,6 mln zł. "Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs zloty | pkn orlen gpw | aktualny kurs lewa | kurs rubla nbp | gpw xtb | kurs forinta prognozy 2021 | lotos cena akcji |
apator

Analiza fundamentalna Apator. Dywidenda od 2001 roku, solidne zyski i niska wycena.

Pomysły rządzących dla jednych spółek są śmiertelnym zagrożeniem, a dla innych okazją do poprawienia wyników finansowych.  Do tego drugiego grona zaliczyć można m.in. Apator, który to produkuje liczniki energii elektrycznej. Spółka ta już teraz może pochwalić się bogatą historią dywidendy, czy też stabilnym poziomem zysków netto, wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24. Apator regularnie wypłaca dywidendę od 2001 roku. Spółka może pochwalić się również stabilnym zyskiem netto. Od kilku miesięcy walory Apatoru znajdują się w trendzie spadkowym. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=PdEp5s8XdTI Niska wycena 15 kwietnia polski Sejm przyjął nowelizację przepisów prawa energetycznego, zgodnie z którą czeka nas wymiana blisko 80% liczników energii w ciągu najbliższych 8 lat. Nowe urządzenia mają być inteligentne, dzięki czemu zapomnimy...

Spółka Apatora dostarczy gazomierze dla PSG za 74,9 mln zł netto

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez PSG, podał Apator. Wartość umów to 74,9 mln zł netto. "Łączna wartość zawartych umów wynosi 74,9 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia ich zawarcia" - czytamy w komunikacie. Warunki umów przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: theppro...
apator

Oferta Apatora na liczniki warta 74,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PSG

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Oferta Apatora Metrix - spółki zależnej Apatora - została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), podał Apator. Wartość oferty wynosi 74,9 mln zł. "Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%" - czytamy w komunikacie. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, do których mają prawo uczestnicy postępowania przetargowego, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj...

Apator rozpoczyna skup do 333 333 akcji kosztem 10 mln zł

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Zarząd Apatora przyjął uchwałę o rozpoczęciu skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 31 maja 2022 r., podała spółka. Skup może objąć do 333 333 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 30 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten cel 10 mln zł, podano także. Odkup akcji będzie realizowany za pośrednictwem Erste Securities Polska. "W ramach realizowanego programu Apator SA nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Apator SA nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w...
apator

Apator wypłaci 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 0,3 zł brutto na jedną akcję. "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uprawnionych jest 32 777 228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 29 czerwca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 17 stycznia 2022 roku, natomiast wypłata nastąpi 24...
apator

Arkadiusz Chmielewski został powołany na stanowisko prezesa Apatora

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Apatora powołała Arkadiusza Chmielewskiego na stanowisko prezesa spółki, w miejsce dotychczasowego prezesa Mirosława Klepackiego, który złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, podała spółka. "Rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r." - czytamy w komunikacie. Od 25 listopada 2021 r. skład zarządu Apatora będzie następujący: - Arkadiusz Chmielewski - prezes zarządu - Tomasz Łątka - członek zarządu, podano. "Jednocześnie, na wniosek rady nadzorczej Mirosław Klepacki wyraził zgodę na dalszą współpracę z Grupą Apator oraz wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem działań prowadzonych na rzecz rozwoju eksportu na kluczowym dla Grupy Apator rynku niemieckim" - czytamy dalej. Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 2019 r. pełni funkcję członka zarządu Apatora odpowiadając...

Apator: Strategia jest gotowa, jej publikację opóźnia niestabilność rynku

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Apator zakończył zasadnicze prace nad strategią grupy, jednak wstrzymuje się z jej publikacją ze względu na niestabilny rynek, poinformowali członkowie zarządu. "Strategię mamy przygotowaną, ale mamy problem z tym, że jest totalnie niestabilny rynek. Nie chcemy też podawać strategii, która będzie za chwilę poddawana rewizji. Do momentu stabilizacji na rynku nie będziemy podawali strategii" - powiedział członek zarządu Tomasz Łątka, podczas konferencji prasowej. "Czekamy na pewną widzialność, jak chodzi o komponenty i ceny" - dodał członek zarządu Arkadiusz Chmielewski. Przy publikacji wyników za trzy kwartały 2021 spółka podawała, że dynamiczne zmiany w otoczeniu, spowodowane zarówno zmianami regulacyjnymi i technologicznymi związanymi z transformacją energetyki, ale także wyzwaniami gospodarki w obliczu trwającej pandemii i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw, zadecydowały...
apator

Apator oprócz negocjacji nabycia ZE TWERD, aktywnie poszukuje innych przejęć

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Apator negocjuje warunki umowy nabycia Zakładu Energoelektroniki TWERD i planuje ją zawrzeć do połowy stycznia, a całą transakcję realizować etapami, poinformował członek zarządu Tomasz Łątka. Jednocześnie spółka nadal pozostaje aktywna w obszarze innych potencjalnych przejęć. "Jesteśmy w trakcie negocjacji, przygotowania umowy ostatecznej. Mamy termin - zgodnie z listem intencyjnym - umowę powinniśmy zawrzeć do 15 stycznia przyszłego roku. Cała transakcja jest przewidywana do realizacji etapami - tyle mogę powiedzieć" - wskazał Łątka podczas konferencji prasowej. "To jest spółka, która ma nam dołożyć wartość dodaną od strony udziału OZE, chodzi głównie o tematy związane z przekształtnikami dla magazynów energii ogólnie dla fotowoltaiki, ale też z przekształtnikami dla szeroko rozumianego przemysłu" - powiedział członek zarządu o spółce ZE TWERD. Dodał,...

Apator miał 13,67 mln zł zysku netto, 16,95 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Apator odnotował 13,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,95 mln zł wobec 19,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,14 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 244,13 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 63,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 702,05 mln zł w porównaniu z 706,07 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż poszczególnych segmentów ukształtowała się następująco: segment Energia Elektryczna (EE) - spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany...
apator

Apator ma list intencyjny ws. nabycia 100% udziałów ZE TWERD

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Apator zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD, podała spółka. "Na podstawie listu intencyjnego strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia ww. umów" - czytamy w komunikacie. Celem potencjalnej akwizycji jest przygotowanie kompleksowej oferty dla dynamicznie rosnącej branży PV oraz dalszy rozwój rozwiązań wspierających m.in. infrastrukturę dla elektromobilności. "Potencjalna wartość transakcji to kilkanaście milionów złotych" - podano także. ZE TWERD jest producentem urządzeń energoelektronicznych, w szczególności inwerterów przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarek i stacji szybkiego ładowania do samochodów elektrycznych. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje