Conotoxia

Apator ponad pół roku w układzie bocznym – zapiski giełdowego spekulanta

Projekt dotyczy wymiany liczników instalowanych od 2015 roku w ramach projektu Smart City Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska wdrożono nowoczesną infrastrukturę pomiarową i zainstalowano ponad 400 tys. inteligentnych liczników, z czego ok. 40% stanowią urządzenia Apatora, przypomniano. Na wykresie niewiele się dzieje i kurs porusza się w tendencji bocznej, nie wykonując większych ruchów.

Strategia Apatora uwzględnia nowe rozwiązania w zakresie m.in. elektromobilności i OZE

Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - Strategia Grupy Apator w perspektywie do 2025 r. przewiduje utrzymanie silnej pozycji europejskiego dostawcy inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz rozwiązań do zarządzania sieciami dystrybucji, podała spółka. Jednocześnie Apator planuje rozwój nowego portfolio rozwiązań dla obszaru energetyki rozproszonej, elektromobilności i OZE, jak również w segmencie gazu oraz...

Strategia Apatora zakłada 1,4 mld zł przychodów, ok. 200 mln zł zysku EBITDA w 2025 r.

Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - W ramach zaktualizowanej strategii Grupa Apator planuje osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,4 mld zł oraz skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie ok. 200 mln zł w 2025 r., podała spółka. Capex zostanie utrzymany w dotychczasowej relacji do poziomu rocznych przychodów (tj. 5-7%), a...
apator

Apator dokonał odpisu na ok. 11 mln zł zw. z działalnością spółki zależnej w UK

Warszawa, 11.10.2022 (ISBnews) - Apator podjął decyzję o dokonaniu 1,98 mln GBP (ok. 11 mln zł) odpisu aktualizującego wartość skapitalizowanych prac rozwojowych wykazanych w skonsolidowanym bilansie grupy, dotyczących jednostki pośrednio zależnej George Wilson Industries z siedzibą w Wielkiej Brytanii, podała spółka. "Odpis związany jest z aktualizacją sporządzanych dla spółki GWi...

Apator przedstawi zrewidowaną strategię za kilka tygodni

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Apator przedstawi zrewidowaną strategię, będącą odpowiedzią na wyzwania rynku energetycznego - za kilka tygodni, poinformował prezes Arkadiusz Chmielewski. "Za kilka tygodni przedstawimy rynkowi zrewidowaną strategię Grupy Apator, która będzie odpowiedzią na nowe uwarunkowania makroekonomiczne i wyzwania związane z kryzysem energetycznym. W obszarze naszego zainteresowania jest oczywiście...

Apator miał 4,99 mln zł zysku netto, 12,95 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Apator odnotował 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,95 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,14...

Zarząd Apatora z prezesem A. Chmielewskim został powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Apatora powołała z dniem 29 czerwca 2022 roku zarząd spółki z prezesem Arkadiuszem Chmielewskim na nową, wspólną 3-letnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2025 roku, podała spółka. "Zarząd Apator będzie działać w następującym dwuosobowym składzie: 1. Arkadiusz Chmielewski - prezes...

Analiza fundamentalna Apator. Słaby początek 2022 roku

Apator to spółka, która produkuje liczniki energii elektrycznej. W ubiegłym roku sejm uchwalił ustawę, która nakazuje wymianę większości liczników w kraju (na te inteligentne), na czym skorzystać może właśnie Apator, wskazuje Konrad Książak na antenie Comparic24. Wielka wymiana liczników to okazja dla firmy Apator. Rok 2022 zaczął się jednak...
Dariusz Wawrzynów i Adam Zalewski z Griffin Group Energy

Griffin Group Energy i Apator mają kontrakt z Tauron Dystrybucja na kwotę 190 milionów złotych!

Konsorcjum - Griffin Group Energy i Apator podpisały kontrakt z Tauron Dystrybucja na dostawę i instalację inteligentnych liczników w technologii OSGP. Umowa opiewa na 190 milionów złotych. Liczniki zostaną zainstalowane w 346 500punktach poboru energii elektrycznej w ramach projektu Smart City Wrocław. Griffin Group Energy i Apator mają umowę z Tauron...

Apator rekomenduje łącznie 0,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r. z uwzględnieniem zaliczki

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Apatora zarekomendował akcjonariuszom wypłatę łącznie 16,4 mln zł dywidendy z zysku za 2021 r., tj. 0,5 zł na akcję, podała spółka. Kwota ta uwzględnia wypłaconą zaliczkę w wysokości 0,3 zł na akcję. "Łączna wartość dywidendy wyniesie 16,4 mln zł, co stanowi 89% zysku netto Apator...
apator

Apator ma umowę na dostawę liczników do Taurona Dystrybucji za 18 mln zł netto

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Apator zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją o wartości 18 mln zł netto na dostawy statycznych komunalnych liczników 3-fazowych Norax 3 w zakresie zadania nr 3 w ramach wygranego przetargu, podała spółka. "Wartość umowy wynosi 18 mln zł netto i może zostać zwiększona w przypadku skorzystania przez...

Apator zakłada, że wypłaci finalną dywidendę za 2021 r. oprócz zaliczki

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Apator przewiduje, że wypłaci dodatkową kwotę oprócz wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r., poinformował prezes Arkadiusz Chmielewski. "W dalszym ciągu planujemy wypłatę, ale nie znamy jeszcze jej wartości. Najprawdopodobniej będzie nas stać na dopłatę do zaliczki, ale nie podajemy jeszcze kwoty" - powiedział Chmielewski...
apator

Apator planuje zredukować capex do 50-70 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Apator zakłada realizowanie w tym roku tylko tych inwestycji, które są niezbędne do rozwoju, poinformował prezes Arkadiusz Chmielewski. Nakłady inwestycyjne wyniosą 50-70 mln zł wobec planowanych wcześniej 80-90 mln zł. "Z uwagi na wzrost kapitału obrotowego mamy dość ścisłe podejście do capeksu. Capex jest zatwierdzony, ale...

Załamanie notowań Apatora. Kurs blisko pandemicznego minimum – zapiski giełdowego spekulanta

Pozytywne tendencje widać w sprzedaży - skonsolidowane przychody grupy w I kwartale bieżącego roku wzrosły o 12,6 mln zł, do poziomu 237,1 mln zł, z czego aż 52,3% sprzedaży zrealizowano na rynkach eksportowych, wśród których największy udział miały Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Belgia, Hiszpania i Francja" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Apator sprzedał pakiet akcji rosyjskiej AO Teplovodomer

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - dokonała zbycia całego pakietu akcji spółki AO Teplovodomer z siedzibą w Rosji (stanowiących 50% kapitału zakładowego) za cenę 5 mln RUB, tj. ok. 75 tys. euro (czyli ok. 348 tys. zł), podał Apator. "Na dzień 30 kwietnia 2022 r....
apator

Apator miał 3,99 mln zł straty netto, 16,38 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Apator odnotował 3,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 40,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,24 mln zł wobec 56,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,38 mln...

Apator miał 62,2 mln zł zysku netto, 150,57 mln zł zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Apator odnotował 62,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 60,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 94,8 mln zł wobec 78,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 150,57 mln zł wobec...

Apator miał szacunkowo ok. 4 mln zł straty netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Apator odnotował ok. 4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2022 r. według szacunkowych danych, podała spółka. "Według szacunków podstawowe dane finansowe za I kwartał 2021 r. ukształtują się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży - ok. 237 mln zł, - skonsolidowana EBITDA - ok. 16...
apator

Oferta konsorcjum z Apatorem warta 189,8 mln zł wybrana przez Tauron Dystrybucja

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Griffin Group S.A. Energy Sp.k. i Apatora, o wartości 189,8 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawę statycznych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Smart City...

Apator Metrix ma umowę na dostawę ok. 1 mln gazomierzy za 65 mln euro w latach 2023-2031

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarła umowę z Landis+Gyr na dostawę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii, podała spółka. Apator Metrix dostarczy w latach 2023-2031 ok. 1 mln inteligentnych gazomierzy iSMART2 o wartości ok. 65 mln euro. "Przetarg ogłoszony przez...

Apator: Problemy z dostępnością komponentów mogą narastać

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Apator spodziewa się, że problem z dostępnością komponentów do liczników będzie narastać i będą wzrastać ich ceny, poinformował prezes Arkadiusz Chmielewski. " kupujemy po normalnych cenach, ale te ceny rosną. Dostawcy mówią: 'kupujcie, bo nie będzie'" - powiedział Chmielewski podczas telekonferencji. Spółka obawia się, że ze względu...

Apator chce nadal realizować dotychczasową politykę dywidendową

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Apator podtrzymuje politykę dywidendową i planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r., poinformował prezes Arkadiusz Chmielewski. "Dywidenda jest istotną częścią naszej działalności i zakładamy, że chcemy w dalszym ciągu wykonywać politykę dywidendową" - powiedział Chmielewski podczas telekonferencji. Przypomniał, że spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy...
apator

Apator planuje capex wysokości 80-90 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Apator planuje nakłady inwestycyjne w granicach 80-90 mln zł w 2022 r., poinformowała dyrektor finansowa Małgorzata Mazurek. "Na budowę nowej fabryki w Powogazie przeznaczymy jeszcze niespełna 30 mln zł w 2022 r. Myślę, że capex w 2022 r. zamknie się w granicach 80-90 mln zł" -...

Apator zakłada niższe przychody z rynków wschodnich, nie wyklucza odpisu w I kw. br.

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Apator aktualnie nie wysyła towarów do Rosji i spodziewa się niższych obrotów z rynków wschodnich w 2022 r., jednak chciałby je uzupełnić przychodami z innych rynków, poinformował prezes Arkadiusz Chmielewski. Spóła nie wyklucza dokonania odpisu w wynikach I kw. br. "Być może działalność na Ukrainie będzie...
apator

Spółka Apatora podpisała umowę nabycia nieruchomości za 52,3 mln zł netto

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarł umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości wraz z nowo wybudowanym zakładem produkcyjnym w miejscowości Jaryszki (gmina Kórnik, powiat poznański), do którego nastąpi relokacja działalności spółki, podał Apator. Ostateczna łączna wartość umowy wynosi 52,3 mln zł netto W skład ceny nieruchomości...

Apator miał 1,64 mln zł straty netto, 4,9 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 28.02.2022 (ISBnews) - Apator odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mln zł wobec 18,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 238,26...
apator

Apator: Sytuacja na Ukrainie nie ma istotnego wpływu na działalność grupy

Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę nie ma obecnie istotnego wpływu na działalność Apatora, poinformowała ISBnews rzeczniczka prasowa Monika Pietkiewicz. "Obecnie na bieżąco monitorujemy sytuację i pozostajemy w kontakcie z naszymi wschodnimi partnerami. W odniesieniu do przychodów generowanych ze sprzedaży na rynki Ukrainy, Rosji i...
apator

Apator ma umowę na max. 46 mln zł z Enea Operator na liczniki z modułem GSM

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Apator zawarł z Enea Operator umowę na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej wraz z modułem komunikacyjnym GSM, podała spółka. Wartość umowy wraz z opcją może sięgnąć 46 mln zł. "Wartość umowy wynosi 23 mln zł, jednakże postanowienia umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia wartości...

Apator kolejny raz odbija od czytelnego wsparcia – zapiski giełdowego spekulanta

Wskazano jednak, że spółka zakłada, że jest to nadzwyczajna sytuacja, która będzie miała charakter przejściowy, a nowe oferty składane przez grupę w bieżących przetargach uwzględniają mechanizmy inflacyjne. Na wykresie, kurs kolejne raz odbija od czytelnego wsparcia przy 18,40 zł.

Wzrasta popyt na nowe liczniki – uważa DM Noble Securities i ocenia szanse spółek Apator, Sonel i Aplisens

W dzisiejszym raporcie DM Noble Securities dotyczącym spółek z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, analitycy wskazują na rosnącą presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Z drugiej strony, zapowiadane duże nakłady inwestycyjne spółek energetycznych, mają w części trafić do sektora, z powodu wymiany liczników energii, co powinno sprzyjać spółkom...
apator

Oferta Apatora warta do 46 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Oferta Apatora warta do 46 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w jednym z zadań przetargu na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym GSM, ogłoszonym przez Eneę Operator - spółkę zależną Enei, podał Apator. "Wartość oferty podstawowej wynosi 23 mln zł, a warunki przetargu...

Apator miał wstępnie ok. 1,5 mln zł straty netto w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Apator odnotował ok. 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły ok. 238,2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA sięgnęła ok. 19,2 mln zł, podano w komunikacie. W całym 2021 r. spółka...
apator

Spółka Apatora ma ramową umowę o współpracy z AO Teplovodomer za ok. 27,6 mln zł

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną AO Teplovodomer ramową umowę o współpracy na 2022 rok, podała Apator. Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln euro netto, tj. ok. 27,6 mln zł. "Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części...
apator

Analiza fundamentalna Apator. Dywidenda od 2001 roku, solidne zyski i niska wycena.

Pomysły rządzących dla jednych spółek są śmiertelnym zagrożeniem, a dla innych okazją do poprawienia wyników finansowych.  Do tego drugiego grona zaliczyć można m.in. Apator, który to produkuje liczniki energii elektrycznej. Spółka ta już teraz może pochwalić się bogatą historią dywidendy, czy też stabilnym poziomem zysków netto, wskazuje Konrad Książak...

Spółka Apatora dostarczy gazomierze dla PSG za 74,9 mln zł netto

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez PSG, podał Apator. Wartość umów to 74,9 mln zł netto. "Łączna wartość zawartych umów wynosi 74,9...
apator

Oferta Apatora na liczniki warta 74,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PSG

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Oferta Apatora Metrix - spółki zależnej Apatora - została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), podał Apator. Wartość oferty wynosi 74,9 mln zł. "Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy....

Apator rozpoczyna skup do 333 333 akcji kosztem 10 mln zł

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Zarząd Apatora przyjął uchwałę o rozpoczęciu skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 31 maja 2022 r., podała spółka. Skup może objąć do 333 333 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 30 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten...
apator

Apator wypłaci 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 0,3 zł brutto na jedną akcję. "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uprawnionych jest 32 777 228 akcji imiennych serii A i...
apator

Arkadiusz Chmielewski został powołany na stanowisko prezesa Apatora

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Apatora powołała Arkadiusza Chmielewskiego na stanowisko prezesa spółki, w miejsce dotychczasowego prezesa Mirosława Klepackiego, który złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, podała spółka. "Rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r." - czytamy w komunikacie. Od 25 listopada...

Apator: Strategia jest gotowa, jej publikację opóźnia niestabilność rynku

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Apator zakończył zasadnicze prace nad strategią grupy, jednak wstrzymuje się z jej publikacją ze względu na niestabilny rynek, poinformowali członkowie zarządu. "Strategię mamy przygotowaną, ale mamy problem z tym, że jest totalnie niestabilny rynek. Nie chcemy też podawać strategii, która będzie za chwilę poddawana rewizji. Do...
apator

Apator oprócz negocjacji nabycia ZE TWERD, aktywnie poszukuje innych przejęć

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Apator negocjuje warunki umowy nabycia Zakładu Energoelektroniki TWERD i planuje ją zawrzeć do połowy stycznia, a całą transakcję realizować etapami, poinformował członek zarządu Tomasz Łątka. Jednocześnie spółka nadal pozostaje aktywna w obszarze innych potencjalnych przejęć. "Jesteśmy w trakcie negocjacji, przygotowania umowy ostatecznej. Mamy termin - zgodnie...

Apator miał 13,67 mln zł zysku netto, 16,95 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Apator odnotował 13,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,95 mln zł wobec 19,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,14...
apator

Apator ma list intencyjny ws. nabycia 100% udziałów ZE TWERD

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Apator zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD, podała spółka. "Na podstawie listu intencyjnego strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia ww. umów" - czytamy w komunikacie. Celem potencjalnej akwizycji...

Apator S.A. – na wymagającym torze zmian rynkowych. Analiza fundamentalna

Grupa Apator tworzy międzynarodową grupę producentów oraz dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców innowacyjnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W poniższym artykule dokonano analizy technicznej i fundamentalnej spółki. W ujęciu rocznym przychody Grupy Apator kształtują się na stabilnym poziomie w przedziale od 830 mln zł...

Apator miał 9,13 mln zł zysku netto, 16,21 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Apator odnotował 9,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,21 mln zł wobec 20,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,42...

Oferta Apatora za 57 mln zł wybrana w przetargu na liczniki Energi Operator

Warszawa, 25.08.2021 (ISBnews) - Oferta Apatora warta 57 mln zł została wybrana w części 1 przetargu Energi Operator na dostawę liczników energii elektrycznej, podała spółka. "Oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC Prime wraz z modemami komunikacji zastępczej,...
Gorące spółki dnia

Apator [APT], Wirtualna Polska [WPL] – Gorące spółki dnia

Jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl - jednego z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium oraz Mamissima.pl - sklepu internetowego z akcesoriami i zabawkami dla dzieci. Dzięki przejęciu, Wirtualna wejdzie w nowy, szybko rozwijający się segment działalności.
apator

Apator Metrix dostarczy inteligentne liczniki do Belgii za ok. 65 mln euro

Apator Metrix - spółka zależna Apatora - została wybrana na dostawcę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii, podała spółka. Wartość zamówienia to ok. 65 mln euro (tj. ok. 300 mln zł). "Połączenie belgijskich operatorów sieci dystrybucyjnych (Fluvius, ORES, RESA i Sibelga) wybrało ofertę Landis+Gyr (Belgia) jako...

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o łącznie 1,2 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Apatora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 1,2 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia, wynosi 39,34 mln zł z zysku za 2020 rok. "Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 24 grudnia 2020 roku została wypłacona...

Apator spodziewa się stabilnych r/r przychodów w 2021 r.

Przychody Apatora w 2021 r. może cechować stabilizacja, tak jak w I kwartale, gdy nie zmieniły się w ujęciu r/r, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. Spółka podtrzymuje też zamiar ogłoszenia aktualizacji strategii w III kw. br. Apator prognozuje stabilizację swoich przychodów "Jest dość duża niepewność. Śledzimy z dużym wyprzedzeniem dostawy...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Apator [APT] – Gorące spółki dnia

EBITDA sięgnęła 69,98 mln zł wobec 33,17 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,5 mln zł wobec 224,54 mln zł rok wcześniej. Generalnie wyniki Apatora są od lat bardzo stabilne, co przekłada się także na regularne wypłacanie dywidend. Od końca lutego kurs podlega korekcie. W tym czasie nie widać jednak zdecydowanej reakcji podażowej i wydaje się, że bliskość linii trendu i wsparcia przy 23,30 zł, może doprowadzić do próby odbicia.

Apator miał 40,38 mln zł zysku netto, 56,41 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Apator odnotował 40,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 16,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator przedstawia swoje wyniki finansowe "Skonsolidowany wynik netto ukształtował się na poziomie 41,4 mln zł i wpływ na jego poziom miały: ujemny...

Konsorcjum Apatora i Phoenix Systems ma umowę z Energą na dostawę 7 tys. ZKB

Konsorcjum spółek Grupy Apator i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7 000 sztuk zestawów koncentratorowo-bilansujących (ZKB), podały spółki. Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (ang. Smart Grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia. Apator zawarł nową umowę W ramach...

Apator miał 60,23 mln zł zysku netto, 131,1 mln zł EBITDA w 2020 r.

Apator odnotował 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 60,69 mln zł w 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł...

Apator i Griffin GE mają porozumienie dot. liczników w technologii OSGP

Apator oraz Griffin Group Energy (Griffin GE) podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP, podały spółki. Według planów, licznik będzie dostępny w ofercie w 2021 r. i będzie oferowany nie tylko krajowym OSD,...

Apator z rekomendacją na poziomie 28 zł

W ocenie BM PKO BP, segment woda i ciepło powinien skorzystać na potencjalnym końcu pandemii, która obciążyła sprzedaż w 2020 (-7 proc. r/r). Segment gaz może w średnim terminie utrzymać stabilną sprzedaż. Duży udział eksportu (74 proc. w 2020 r.) może pozytywnie wpłynąć na rentowność.

Apator: W segmencie energii elektr. celem jest utrzymanie przychodów w 2021 r.

Apator liczy na wygenerowanie w segmencie liczników energii elektrycznej przychodów, które pozwolą uzupełnić lukę wynikającą z zakończenia kontraktów na potrzeby rynku mocy i utrzymanie przychodów segmentu r/r w 2021 r., poinformował członek zarządu Tomasz Łątka. Apator chce utrzymać poziom przychodów w segmencie energii elektrycznej "W segmencie energii elektrycznej naszym celem na...

Apator chce opublikować zrewidowaną strategię nie później niż w III kw.

Apator zakłada, że opublikuje zrewidowaną strategię nie później niż w III kw. br., poinformował członek zarządu Arkadiusz Chmielewski. Apator planuje opublikować zrewidowaną strategię nie później niż w III kw. "Nie rozważamy nawet takiej możliwości, żeby to było później niż na koniec III kw." - powiedział Chmielewski podczas telekonferencji prasowej. Wskazał, że opóźnienie...

Apator planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do ponad 100 mln zł w 2021 r.

Nakłady inwestycyjne Apatora planowane są na ponad 100 mln zł w br. wobec ok. 80 mln w 2020 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. Inwestycje będą dotyczyły automatyzacji i zwiększenia skalowalności produkcji, a także rozwoju nowych produktów i usług. Apator zwiększy nakłady inwestycyjne "Pandemia wzmogła proces erozji cenowej, dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia...

Apator miał 12,78 mln zł zysku netto, 130,9 mln zł EBITDA w IV kw. 2020 r.

Apator odnotował 12,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator z dobrymi wynikami finansowymi w IV kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 18,14 mln zł wobec 15,82 mln zł zysku rok wcześniej....

Apator rekomenduje łącznie 1,2 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd Apator, działając zgodnie z realizowaną od lat polityką dzielenia się zyskami z akcjonariuszami, rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości łącznie 1,2 zł brutto na jedną akcję (w tym zaliczka), podała spółka. Na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok wypłacona została w dniu 31...
Budowa budynku wielopoziomowego

Apator ma przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości Powogazu za 63,5 mln zł

Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w centrum Poznania za 63,5 mln zł, podał Apator. Szacowany wpływ transakcji na wynik netto grupy Apator to 27 mln zł."Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 w Poznaniu o łącznym obszarze 3,3...

Oferta Apatora na liczniki warta 45,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja (zadanie nr 2 - liczniki trójfazowe), podała spółka. Wartość oferty wynosi 45,4 mln zł, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln zł. Apator z najkorzystniejszą ofertą Dostawy realizowane...

Apator Rector ma umowę z Tauron Dystrybucja na system IT wartą ok. 26,3 mln zł

Spółka zależna Apator Rector zawarła umowę z Tauron Dystrybucja o wartości ok. 26,3 mln zł na świadczenie w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego w Tauron Dystrybucja, podał Apator. Apator Rector z nową umową "Umowa dotyczy świadczenia w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego do...

Apator ma umowę na 39,1 mln zł kredytu z PKO BP na budowę nowego zakładu

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z PKO Bankiem Polskim umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty 41 mln zł, celem sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Żernikach koło Poznania, podała spółka. "Środki pozyskane z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie nabycia gruntów...
dywidenda napis i banknoty usd

Dywidenda pod choinkę. Asbis, iFirma, Żywiec, TIM, AB, Apator

Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM wrócił do dywidend w 2018 roku i za bieżący rok także podzieli się zyskiem. Spółka słynie z wysokich wypłat, przekraczających nawet 13%. Zaliczka za 2020 rok to 1,20 zł co oznacza około 7,5% stopę dywidendy. Jest to więc zdecydowanie najlepsza okazja przed końcem roku. Firma notuje rekordowe wyniki, co przekłada się na rosnące ceny akcji. Lada moment kurs powinien sięgnąć 17,40 zł.

Apator wypłaci 0,45 zł na akcję zaliczkowej dywidendy za 2020 rok

Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 0,45 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Apator wypłaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uprawnionych jest 32 806 328 akcji...

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę w grudniu

Apator wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 r. w grudniu, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. Apator dalej planuje być spółką dywidendową "Zaliczkę na dywidendę będziemy wypłacali, jeszcze nie ma decyzji co do jej wysokości. Wypłacimy zaliczkę w grudniu, decyzja będzie do końca tego miesiąca. Dalej chcemy być spółką dywidendową"...

Apator: Aktualizacja strategii będzie po I kw. 2021, bez zmian celów finansowych

Apator zaprezentuje aktualizację strategii na lata 2019-2023 r. po I kwartale 2021 r., przy czym nie zmienią się cele finansowe - 1,4 mld zł przychodów i 220 mln zł EBITDA na koniec okresu, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. Apator przewiduje poprawki w strategii po I kwartale 2021 roku "Zaczęliśmy nad...
apator

Apator przewiduje ok. 82 mln zł capeksu w 2020 r., ponad 100 mln zł w 2021 r.

Apator przewiduje, że jego nakłady inwestycyjne zamkną się kwotą ok. 82 mln zł w tym roku, a w 2021 roku wyniosą powyżej 100 mln zł, poinformował prezes Mirosław Klepacki Prezes spółki Apator zakłada wzrost capeksu w przyszłym roku "W tym roku miał być rekordowy capex, nawet przewidywaliśmy, że to będzie więcej...
apator

Apator zawarł umowę dot. fabryki wodomierzy i rozszerzył portfel produktów IT

Grupa Apator zawarła umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy pod Poznaniem oraz rozszerzyła portfel produktów IT dla sektora gazu w wyniku finalizacji umowy z Atrem, podała spółka. Apator zawarła umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy Zgodnie z zapowiedziami zarządu, postępuje proces przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w centrum...

Oferta Apatora za 67 mln zł najkorzystniejszą w przetargu Energa Operator

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator, podała spółka. Apator: oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza "Wartość oferty wynosi 67 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od...

Apator rozpoczyna prace nad przeglądem strategii, gł. w segmencie energii

Apator rozpoczyna prace nad przeglądem strategii na lata 2019-2023, ukierunkowane głównie na jej dostosowanie do transformacji w energetyce i wykorzystanie możliwości rozwoju produktów dla OZE, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator rozpoczyna prace nad przeglądem strategii na lata 2019-2023 "Postanowiliśmy, że jeszcze we wrześniu zaczniemy prace nad przeglądem strategii, szczególnie w segmencie...
apator

Planowany capex Apatora to 50-70 mln zł w 2020 r.

Apator planuje 50-70 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r., wobec wcześniej zakładanych 60-80 mln zł, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator planuje 50-70 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r. "To będzie najprawdopodobniej zbliżone do 60 mln zł. Główne wydatki to automatyzacja procesów i rozwój produktów - kontynuacja tego co robiliśmy...
apator

Apator miał 14,35 mln zł zysku netto, 33 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

Apator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 20,03 mln zł wobec 19,94 mln zł zysku rok wcześniej. "EBITDA w 2Q 2020 r. utrzymała...
apator

Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka szacuje, że wpływ transakcji na wynik netto grupy wyniesie 27 mln zł. Apator Powogaz zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w...
apator

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Apatora wyraziło zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu będącej siedzibą spółki zależnej Apator Powogaz za 63,5 mln zł netto, podała spółka. Nabywcą ma być podmiot z branży deweloperskiej. Apator zbywa nieruchomości "Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o...
apator

Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Apatora zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 2 lipca br., o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę 36 086 960,80 zł, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 1,1 zł na akcję (tj. 0,65 zł na akcję płatne w sierpniu br. oprócz zaliczki 0,45 zł na...
apator

Phoenix Systems: Apator Metrix ma umowę z PSG na dostawę gazomierzy miechowych

Apator Metrix podpisał umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę inteligentnych gazomierzy miechowych iSMART. W urządzeniach wykorzystano system operacyjny Phoenix-RTOS, podał Phoenix Systems z Grupy Atende. Nowa umowa Grupy Apator na inteligentne gazomierze Umowa dotyczy inteligentnych gazomierzy z polskim protokołem komunikacyjnym SMART-GAS. Gazomierze komunikują się dwukierunkowo za pomocą sieci GSM...
Gorące spółki dnia

Izostal [IZS], Apator [APT] – Gorące spółki dnia

W drugim kwartale spółka nie dostrzega już większych zagrożeń. "Mimo to, jeśli nie będzie zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, to nie powinno się zdarzyć nic złego i mamy szansę to zrealizować" – podano w komunikacie. Na wykresie mamy próbę wybicia z konsolidacji zgodnie z ruchem wcześniejszego trendu. Wydaje się, że kolejna fala wzrostowa ma szansę sięgnąć oporu w rejonie 22 zł.
apator

Apator: Relokacja produkcji Apator Powogaz opóźni się o kilka miesięcy

Rozmowy z kontrahentem Apator Powgaz - spółki zależnej Apatora - w sprawie zbycia nieruchomości w Poznaniu zostały wznowione, poinformował prezes Apatora Mirosław Klepacki. Tym samym proces relokacji fabryki tej spółki opóźni się najwyżej o kilka miesięcy. Apator z opóźnieniami Rozmowy w sprawie relokacji fabryki ponownie trwają, zatem opóźnienie tego procesu wyniesie...
apator

Apator planuje zrealizować capex na poziomie 60-80 mln zł w 2020 r.

Planowane zakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosą 60-80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator z ambitnymi planami na bieżący rok Wprawdzie w I kwartale roku nakłady inwestycyjne wyniosły jedynie 9,6 mln zł, ale mimo to zakładamy, że zrealizujemy w całym roku capex na poziomie 60-80 mln zł - powiedział...
apator

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

Zarząd Apatora obniżył rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. do 1,1 zł brutto na akcję z 1,3 zł poprzednio, podała spółka. Apator obniży wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. "Nowa rekomendacja podyktowana jest zwiększoną ostrożnością w podejściu zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii,...

Wydatki inwestycyjne Apatora na 2020 r. będą podlegały rewizji w zw. z pandemią

Wydatki inwestycyjne Apatora zaplanowane na 2020 r. będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb, w związku z trwającą pandemią, podała spółka. Apator pod kontrolą "Plan inwestycyjny Grupy Apator na 2020 r. zakładał wydatki na poziomie maksymalnie 90 mln zł w celu kontynuacji automatyzacji kluczowych procesów produkcyjnych w zakresie montażu produktów,...
apator

Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona

Realizacja celów strategicznych Apatora na 2020 r. jest zagrożona, a roczna aktualizacja strategii została zawieszona na czas pandemii, podała spółka. Koronawirus może pokrzyżować realizację celów na 2020 r. "Z uwagi na opóźnienia wdrożenia rynku mocy i zmiany w miksach produktowych, nie wszystkie cele finansowe przyjęte na 2019 r. zostały osiągnięte. Ponadto, w...
apator

Apator miał 53,41 mln zł zysku netto, 126,29 mln zł EBITDA w 2019 r.

Apator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 54,08 mln zł w 2019 r.. Zysk...
apator

Apator miał 53,41 mln zł zysku netto, 126,29 mln zł EBITDA w 2019 r.

Apator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Podsumowanie ostatniego roku We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 54,08 mln zł w 2019 r.. Zysk operacyjny wyniósł 76,42 mln...
apator

Zapiski giełdowego spekulanta: Apator – zapowiada nadejście lepszych czasów

Apator – spółka odrabiał wczoraj straty po ostatnim, praktycznie pionowym zjeździe ceny. Oczywiście odbicie to efekt reakcji na globalnych rykach, ale też spółka dorzuciła własne argumenty za kontynuowaniem odbicia w dłuższym okresie czasu. Spółka p
apator

Apator spada poniżej poziomu 20 zł. Tylko 9,82 mln zł zysku w IV kw, wobec ponad 16 mln przed rokiem

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 54,42 mln zł wobec 67,32 mln zł zysku rok wcześniej.
apator

Zapiski giełdowego spekulanta: Apator z obniżoną rekomendacją

Apator – wczoraj światło dzienne ujrzała najnowsza rekomendacja dla spółki autorstwa DM PKO BP. Analitycy w raporcie obniżyli cenę docelową dla akcji spółki z 25 zł do 22,50 zł, podtrzymując zalecenie „trzymaj”. Zdaniem autorów raportu, spółka odczuwa potrzebę modernizacji i robotyzacji aby skutecznie zwiększać skalę biznesu. Szansą dla spółki może być wprowadzenie wymogów inteligentnych liczników co mogłoby zwiększyć rynek w znacznym stopniu, aczkolwiek przyciągnęłoby także zagraniczną konkurencję. "Rośnie konkurencja i koszty.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ