XTB
apator

Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka szacuje, że wpływ transakcji na wynik netto grupy wyniesie 27 mln zł. Apator Powogaz zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto "Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA" - czytamy w komunikacie. Zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 roku. Z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność kupujący odda spółce w najem nieruchomość...
apator

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Apatora wyraziło zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu będącej siedzibą spółki zależnej Apator Powogaz za 63,5 mln zł netto, podała spółka. Nabywcą ma być podmiot z branży deweloperskiej. Apator zbywa nieruchomości "Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA" - czytamy w komunikacie. Strony wynegocjowały następujące warunki umowy przedwstępnej: • cena sprzedaży na poziomie 63,5 mln zł netto, • zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 roku, • z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność kupujący odda spółce w najem nieruchomość na cele prowadzenia dotychczasowej działalności do...
apator

Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Apatora zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 2 lipca br., o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę 36 086 960,80 zł, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 1,1 zł na akcję (tj. 0,65 zł na akcję płatne w sierpniu br. oprócz zaliczki 0,45 zł na akcję wypłaconej w grudniu ub.r.), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Apator zadecyduje 2 lipca o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę "Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r. w wysokości 54 071 665,22 zł w następujący sposób: 1. dywidenda 36 086 960,80 zł, tj. 1,1 zł na akcję (nie uwzględnia się 54 600 akcji własnych nabytych...
apator

Phoenix Systems: Apator Metrix ma umowę z PSG na dostawę gazomierzy miechowych

Apator Metrix podpisał umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę inteligentnych gazomierzy miechowych iSMART. W urządzeniach wykorzystano system operacyjny Phoenix-RTOS, podał Phoenix Systems z Grupy Atende. Nowa umowa Grupy Apator na inteligentne gazomierze Umowa dotyczy inteligentnych gazomierzy z polskim protokołem komunikacyjnym SMART-GAS. Gazomierze komunikują się dwukierunkowo za pomocą sieci GSM i posiadają funkcje zdalnego odczytu pomiarów oraz umożliwiają zdalne odcięcie lub wznowienie dostaw gazu. Produkowany przez Apator Metrix gazomierz iSMART wykorzystuje, jako podstawę dla oprogramowana, Phoenix-RTOS - skalowalny system operacyjny dla Internetu Rzeczy, stworzony i rozwijany przez spółkę Phoenix Systems, podano. Inteligentne urządzenia pomiarowe to oczywisty element energetyki przyszłości. Cieszę się, że nasz system operacyjny Phoenix-RTOS może wspierać ich konstruowanie. Widzimy, że zmienia się podejście do inteligentnego opomiarowania i coraz większą...
Gorące spółki dnia

Izostal [IZS], Apator [APT] – Gorące spółki dnia

W drugim kwartale spółka nie dostrzega już większych zagrożeń. "Mimo to, jeśli nie będzie zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, to nie powinno się zdarzyć nic złego i mamy szansę to zrealizować" – podano w komunikacie. Na wykresie mamy próbę wybicia z konsolidacji zgodnie z ruchem wcześniejszego trendu. Wydaje się, że kolejna fala wzrostowa ma szansę sięgnąć oporu w rejonie 22 zł.
apator

Apator: Relokacja produkcji Apator Powogaz opóźni się o kilka miesięcy

Rozmowy z kontrahentem Apator Powgaz - spółki zależnej Apatora - w sprawie zbycia nieruchomości w Poznaniu zostały wznowione, poinformował prezes Apatora Mirosław Klepacki. Tym samym proces relokacji fabryki tej spółki opóźni się najwyżej o kilka miesięcy. Apator z opóźnieniami Rozmowy w sprawie relokacji fabryki ponownie trwają, zatem opóźnienie tego procesu wyniesie najwyżej kilka miesięcy - powiedział Klepacki w trakcie wideokonferencji. Na początku kwietnia Apator Powogaz informował, że otrzymał od kontrahenta, z którym zawarł list intencyjny, informację o wstrzymaniu się od podpisania umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w Poznaniu na okres kilku miesięcy. Tym samym wstrzymany został także proces relokacji działalności spółki zależnej. W styczniu Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania za wstępnie 61 mln zł. Grupa...
apator

Apator planuje zrealizować capex na poziomie 60-80 mln zł w 2020 r.

Planowane zakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosą 60-80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator z ambitnymi planami na bieżący rok Wprawdzie w I kwartale roku nakłady inwestycyjne wyniosły jedynie 9,6 mln zł, ale mimo to zakładamy, że zrealizujemy w całym roku capex na poziomie 60-80 mln zł - powiedział Klepacki w trakcie wideokonferencji. Pierwotnie spółka zakładała nakłady inwestycyjne na ten rok na poziomie 90 mln zł. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych prezes wymienił projekty badawczo-rozwojowe, np. nowy licznik inteligentny, który podoła rozwijającej się technologii Internetu Rzeczy (IoT). Intensywnie pracujemy także nad wodomierzem ultradźwiękowym. Ten rok będzie bardzo istotny, bo pojawia się dużo zapytań i mamy apetyt na sprzedaż 70 tys. sztuk tego urządzenia - powiedział także. Trwa także rozwój automatyki w zakresie produkcji, w tym...
apator

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

Zarząd Apatora obniżył rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. do 1,1 zł brutto na akcję z 1,3 zł poprzednio, podała spółka. Apator obniży wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. "Nowa rekomendacja podyktowana jest zwiększoną ostrożnością w podejściu zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii, nie w pełni możliwy do oszacowania na bieżącym etapie" - czytamy w komunikacie. Na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. w dniu 12 grudnia 2019 r. wypłacona została zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję. Zarząd rekomenduje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,65 zł brutto na akcję 31 sierpnia 2020 r., podano także. "Jednocześnie zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie...

Wydatki inwestycyjne Apatora na 2020 r. będą podlegały rewizji w zw. z pandemią

Wydatki inwestycyjne Apatora zaplanowane na 2020 r. będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb, w związku z trwającą pandemią, podała spółka. Apator pod kontrolą "Plan inwestycyjny Grupy Apator na 2020 r. zakładał wydatki na poziomie maksymalnie 90 mln zł w celu kontynuacji automatyzacji kluczowych procesów produkcyjnych w zakresie montażu produktów, testów, legalizacji, wpływającej na zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę rentowności produkcji. Jednak w związku z trwającą pandemią COVID-19, wydatki inwestycyjne będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb również pod kątem możliwości finansowych poszczególnych spółek, aby poniesione wydatki nie zagroziły utrzymaniu ich płynności finansowej" - czytamy w raporcie rocznym. W 2019 r. inwestycje Grupy Apator wyniosły blisko 62 mln zł. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także...
apator

Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona

Realizacja celów strategicznych Apatora na 2020 r. jest zagrożona, a roczna aktualizacja strategii została zawieszona na czas pandemii, podała spółka. Koronawirus może pokrzyżować realizację celów na 2020 r. "Z uwagi na opóźnienia wdrożenia rynku mocy i zmiany w miksach produktowych, nie wszystkie cele finansowe przyjęte na 2019 r. zostały osiągnięte. Ponadto, w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19 cele strategiczne na 2020 r. są także zagrożone" - czytamy w raporcie rocznym. Z uwagi na dynamiczne zmiany i wysoką niepewność w stosunku do przyszłości, roczna aktualizacja strategii planowana na koniec I kwartału 2020 r. została przesunięta w czasie (zawieszona na czas pandemii). "Niemniej jednak analizując bieżącą sytuację i oczekiwania klienta, będzie ona oparta o dalszy rozwój urządzeń służących do automatyzacji, zdalnego sterowania siecią, czy...
apator

Apator miał 53,41 mln zł zysku netto, 126,29 mln zł EBITDA w 2019 r.

Apator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 54,08 mln zł w 2019 r.. Zysk operacyjny wyniósł 76,42 mln zł wobec 91,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 126,29 mln zł wobec 134,31 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 877,59 mln zł w 2019 r. wobec 839,34 mln zł rok wcześniej. "Zamykamy rok 2019 przychodami ze sprzedaży na poziomie 878 mln zł tj. o ponad 33 mln zł wyższymi w porównaniu do roku ubiegłego, oferując niemal połowę naszych rozwiązań klientom poza Polską...
apator

Apator miał 53,41 mln zł zysku netto, 126,29 mln zł EBITDA w 2019 r.

Apator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Podsumowanie ostatniego roku We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 54,08 mln zł w 2019 r.. Zysk operacyjny wyniósł 76,42 mln zł wobec 91,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 126,29 mln zł wobec 134,31 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 877,59 mln zł w 2019 r. wobec 839,34 mln zł rok wcześniej. "Zamykamy rok 2019 przychodami ze sprzedaży na poziomie 878 mln zł tj. o ponad 33 mln zł wyższymi w porównaniu do roku ubiegłego, oferując niemal połowę naszych rozwiązań klientom poza Polską (głównie w krajach Unii...
apator

Zapiski giełdowego spekulanta: Apator – zapowiada nadejście lepszych czasów

Apator – spółka odrabiał wczoraj straty po ostatnim, praktycznie pionowym zjeździe ceny. Oczywiście odbicie to efekt reakcji na globalnych rykach, ale też spółka dorzuciła własne argumenty za kontynuowaniem odbicia w dłuższym okresie czasu. Spółka p
apator

Apator spada poniżej poziomu 20 zł. Tylko 9,82 mln zł zysku w IV kw, wobec ponad 16 mln przed rokiem

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 54,42 mln zł wobec 67,32 mln zł zysku rok wcześniej.
apator

Zapiski giełdowego spekulanta: Apator z obniżoną rekomendacją

Apator – wczoraj światło dzienne ujrzała najnowsza rekomendacja dla spółki autorstwa DM PKO BP. Analitycy w raporcie obniżyli cenę docelową dla akcji spółki z 25 zł do 22,50 zł, podtrzymując zalecenie „trzymaj”. Zdaniem autorów raportu, spółka odczuwa potrzebę modernizacji i robotyzacji aby skutecznie zwiększać skalę biznesu. Szansą dla spółki może być wprowadzenie wymogów inteligentnych liczników co mogłoby zwiększyć rynek w znacznym stopniu, aczkolwiek przyciągnęłoby także zagraniczną konkurencję. "Rośnie konkurencja i koszty.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację