Conotoxia

AmRest uzyskał zwolnienie z obowiązku utrzymania kowenantów na cztery kwartały

AmRest uzyskał od swoich banków finansujących oraz posiadaczy instrumentu dłużnego Schuldschein zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników takich jak dźwignia finansowa i wskaźnik pokrycia odsetek za IV kwartał 2020 oraz I, II i III kwartał 2021, podała spółka. "W wymienionych okresach kowenanty te zastępuje się zobowiązaniem do utrzymania minimalnego poziomu płynności" - czytamy w komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.
amrest

AmRest wybija z kanału spadkowego. Kolejne cel przy 30 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Notowania zdają się wyceniać powoli poprawiającą się przyszłość, gdyż chyba wszystko co złe mamy już w cenach i trudno o kolejne negatywne niespodzianki. Kurs zaczyna wybijać góra kanał spadkowy, co może otworzyć drogę nawet do okolic 30 zł.
amrest

AmRest miał 2,1 mln euro zysku netto, 90,2 mln euro EBITDA w III kw. 2020 r.

AmRest odnotował 2,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 16,8 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,5 mln euro wobec 37,8 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 90,2 mln euro wobec 100,6 mln euro rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły w porównaniu do roku 2019 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 441,4 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 504,8 mln euro rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 158,6 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,2 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 125,4 mln euro w porównaniu z 1432,5 mln...
amrest

AmRest pod presją pandemii i podaży – zapiski giełdowego spekulanta

Wykres miesięczny wskazuje na przełamanie wsparcia przy 15 zł. Nie widać na razie powodów do zatrzymania trendu, a takim mogłaby być powoli spadająca liczba nowych zakażeń w całej Europie.
amrest

Przychody AmRestu spadły wstępnie o 12,6% r/r do 441,4 mln euro w III kw. 2020r.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 441,4 mln euro w III kw. 2020 r., co oznacza spadek o 12,6% w skali roku, podała spółka, prezentując wstępne dane. AmRest wstępnie podsumowuje wyniki kwartalne W III kwartale 2020 r. rosnący udział ponownie otwartych restauracji, jak również pozytywne trendy w zakresie ożywienia sprzedaży utrzymywały się przez wszystkie trzy miesiące, podkreśliła spółka. "Na koniec trzeciego kwartału funkcjonowało 98% wszystkich restauracji AmRest. Zanotowano znaczący wzrost udziału klientów stołujących się na miejscu w lokalach, w stosunku do udziału tego kanału sprzedaży w poprzednim kwartale" - czytamy w komunikacie. "W rezultacie wstępna sprzedaż grupy w tym okresie wyniosła 441,4 mln euro, co oznacza spadek o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z poziomem z drugiego kwartału 2020 r....
amrest

AmRest: Sprzedaż udziałów w Glovo nie będzie miała wpływu finans. na spółkę

Sprzedaż udziałów w Glovo nie będzie miała wpływu finansowego na AmRest, ponieważ wartość księgowa inwestycji w Glovo wynosi 76,2 mln euro, podała spółka. AmRest poinformował, że sprzedaż udziałów w Glovo nie będzie miała wpływu finansowego na spółkę AmRest poinformował wcześniej, że zawarł porozumienie z Delivery Hero dotyczące przeniesienia swojego 7,5% udziału (na poziomie nierozwodnionym) w spółce Glovoapp 23 za łączną kwotę 76,15 mln euro. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.
amrest

AmRest ma umowę dot. przeniesienia udziałów w Glovo za 76,15 mln euro

AmRest zawarł porozumienie z Delivery Hero dotyczące przeniesienia swojego 7,5% udziału (na poziomie nierozwodnionym) w spółce Glovoapp 23 za łączną kwotę 76,15 mln euro, podała spółka. AmRest zawarł porozumienie z Delivery Hero "Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, zwyczajowo występujących w tego typu transakcjach oraz pewnych wymogów biznesowych wynikających z regulacji wewnętrznych Glovo" - czytamy w komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.
amrest

Amrest uzyskał od banków zwolnienie z obowiązku utrzymania kowenantów na 30 IX

Banki finansujące Amrest zwolniły spółkę z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników określonych w umowie kredytowej na dzień 30 września br., podała spółka. AmRest dogadał się z bankami "Spółka uzyskała od swoich banków finansujących zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników określonych w umowie kredytowej na dzień 30 września 2020 r. W związku z powyższym, zadłużenie długoterminowe na koniec trzeciego kwartału zostało przeklasyfikowane na zobowiązania długoterminowe (non-current liabilities)" - czytamy w komunikacie. We wrześniu, zgodnie z finansowymi zobowiązaniami płatniczymi i harmonogramem zapadalności, Amrest dokonał częściowej spłaty kredytu konsorcjalnego, poprzez spłatę kwoty 56,8 mln euro. AmRest podał również, że liczba restauracji, które wznowiły działalność po tymczasowym zamknięciu spowodowanym przez pandemię Covid-19 stopniowo wrosła, osiągając ponad 98% całkowitej liczby restauracji prowadzonych przez Grupę. AmRest Holdings SE jest...
amrest

AmRest kontynuuje przecenę – zapiski giełdowego spekulanta

Bardzo perspektywicznie oceniany jest rynek chiński, gdzie szybciej opanowano pandemię i wyniki są już lepsze niż przed rokiem. Przychody grupy w Europie Środkowej i Wschodniej w I półroczu 2020 r. wyniosły 315,4 mln euro, co oznacza spadek o 18,9%. W Rosji spadek sięga 25,5%, a w Europie Zachodniej 33%. Notowania nadal jednak wyglądają słabo, a wszystko przez obawy o drugą falę pandemii. Kurs spada obecnie poniżej marcowego dołka.
amrest

Grupa AmRest miała wstępnie 272 mln euro przychodów w II kw., -43,6% r/r

AmRest Holdings SE miał wstępnie 272 mln euro skonsolidowanych przychodów w II kw. 2020 - były one niższe o 43,6% r/r, podała spółka. Jest to rezultat ograniczenia możliwości efektywnego prowadzenia restauracji na większości rynków działalności AmRest w związku z pandemią COVID-19. AmRest Holdings SE miał wstępnie 272 mln euro skonsolidowanych przychodów w II kw. 2020 Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i ponownym otwieraniem restauracji w drugiej połowie II kwartału 2020 roku wyniki sprzedaży (ogólnej oraz sprzedaży porównywalnej w restauracjach) uległy wyraźnej poprawie, podkreślono. "Na koniec kwietnia otwartych było około 56% restauracji prowadzonych przez AmRest. Działały one głównie poprzez kanał dostawy do domu, drive-thru i na wynos, co spowodowało spadek sprzedaży o 66,9% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W maju...

Po poluzowaniu ograniczeń w ramach Grupy AmRest działa 94% restauracji

Po zniesieniu lub poluzowaniu ograniczeń dotyczących funkcjonowania restauracji spowodowanych pandemią COVID-19, w ramach grupy działa obecnie 2 186 restauracji własnych i franczyzowych, stanowiących 94% całego portfolio AmRest, podała spółka. W ramach grupy działa obecnie 2 186 restauracji własnych i franczyzowych "Na większości z 26 rynków, na których grupa prowadzi działalność wszystkie restauracje zostały ponownie otwarte. Wyjątek stanowi rynek rosyjski, gdzie odsetek funkcjonujących restauracji wynosi nieco poniżej 80%" - czytamy w komunikacie. Grupa AmRest wdrożyła w swoich restauracjach najwyższe środki ostrożności mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa klientów i pracowników, podkreślono. "Jednocześnie AmRest informuje, iż uzyskał od swoich banków finansujących zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników określonych w umowie kredytowej na dzień 31 marca 2020 r., jak przewidziano w śródrocznym sprawozdaniu finansowym za...
amrest

AmRest miał 41,6 mln euro straty netto, 42,6 mln euro EBITDA w I kw. 2020

AmRest odnotował 41,6 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AmRest odnotował 41,6 mln euro straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 23,6 mln euro wobec 17,4 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 42,6 mln euro, co oznacza spadek o 44,5% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 411,9 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 444,9 mln euro rok wcześniej. "Wzrost przychodów za pierwsze dwa miesiące okresu sprawozdawczego wyniósł 13,8% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., lub 16,4% z wyłączeniem Chin. W marcu przychody spadły o 45%" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020...
amrest

AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce

AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce - łącznie dla 4 050 pracowników, podała spółka. Redukcje objęły także Hiszpanię, Francję i Portugalię. Am Rest redukuje godziny pracy "W Polsce otwartych jest 295 restauracji prowadzonych przez AmRest (53% wszystkich punktów w tym kraju)" - czytamy w komunikacie. AmRest złożył również w hiszpańskim urzędzie pracy wniosek dotyczący objęcia spółki AmRest Tag, S.L.U. procedurą tymczasowej redukcji zatrudnienia. "ERTE objęło łącznie 55 pracowników tej spółki (65% ogółu jej pracowników) poprzez czasowe zawieszenie umów (38 osób) i redukcję czasu pracy (17 osób)" - czytamy dalej. Wcześniej programem ERTE objęto także 62 pracowników restauracji Sushi Shop w Hiszpanii (93,55% zatrudnionych). We Francji grupa wprowadziła ogólną redukcję godzin pracy dla łącznie 4 669 pracowników, stanowiących 93% ogółu zatrudnionych...
amrest

AmRest zyskuje w środę blisko 30%, notowania zawieszone!

Podczas dzisiejszej sesji mamy do czynienia z astronomiczną zmiennością nie tylko na światowym rynku akcji, ale także na naszym polskim podwórku. W czwartek doszło do dynamicznego odbicie na spółce AmRest, która może być kojarzona z takimi markami jak chociażby KFC czy PizzaHut. Notowania zostały zawieszone po blisko 30% ruchu w górę.  AmRest dynamicznie odbija od poziomu 18 zł Jak napisał analityk Stooq.pl, Jacek Rzeźniczek: "Handel na walorach AmRestu od godz. 15:30 jest zawieszony z powodu równoważenia rynku na górnych widełkach. To jest obecnie tak powszechne, że nie robi już większego wrażenia. Obecnie TKO jest na poziomie +29,2 proc. Sytuacja restauracji w dającym się przewidzieć horyzoncie nie będzie ciekawa, ale być może rynek wycenił w ostatni czasie spółkę z przesadnym dyskontem. Na ten...
Gorące spółki dnia

JR Holding [JRH], AmRest [EAT] – Gorące spółki dnia

Spółka pokazała wczoraj raport z wynikami za 2019 rok. Zysk netto wyniósł 65,1 mln euro wobec 43 mln euro rok temu. Zysk operacyjny wyniósł 105,6 mln euro wobec 71,6 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro wobec 1 546,9 mln euro rok wcześniej, a więc 27% więcej. W 2019 roku firma otworzyła 264 nowe restauracje i posiada

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację