XTB
fabryka alumetal

Alumetal planuje wypłatę dywidendy w 2021 roku

Alumetal planuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2021 roku, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Alumetal planuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2021 roku "Podtrzymujemy, że naszym celem jest realizacja polityki dywidendowej, przewidującej przeznaczenie na dywidendę minimum 70% zysku netto" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji. W 2020 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 63,72 mln zł. "W przyszłym roku planujemy wypłatę dywidendy" - dodała prezes. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r....

Alumetal chce osiągnąć ponad 200 tys. ton sprzedaży w 2021 roku

Alumetal planuje osiągnięcie ponad 200 tys. ton sprzedaży w 2021 roku, zapowiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. W perspektywie 2-3 lat grupa chciałaby osiągnąć pełne moce produkcyjne na poziomie 270 tys. ton rocznie. Alumetal planuje osiągnięcie ponad 200 tys. ton sprzedaży w 2021 roku "Aktualne wolumeny sprzedaży wracają na normalne poziomy. W IV kwartale dostępne moce produkcyjne mamy w pełni obłożone zamówieniami, równie dobrze wygląda I kwartał 2021, w którym również planujemy sukcesywnie zwiększać wolumeny. Chcemy osiągnąć sprzedaż ponad 200 tys. ton w 2021 roku" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji. Jej zdaniem, zamówienia na I kwartał dają pozytywny fundament do realizacji tego zamierzenia. W 2019 roku Grupa Alumetal osiągnęła 193,1 tys. ton sprzedaży, a w najlepszym pod tym względem do tej pory roku 2018 poziom...

Alumetal planuje capex w tym roku na ’60 mln zł plus’

Nakłady inwestycyjne Grupy Alumetal wyniosą ostatecznie "60 mln zł plus" w 2020 roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. W 2021 roku capex grupy planowany jest natomiast na poziomie kilkunastu milionów złotych. Alumental na 2021 rok planuje nakłady inwestycyjne na poziomie kilkunastu milionów złotych "Capex w 2020 roku wyniesie '60 mln zł plus', w zależności od tego, jaka część ostatnich prac związanych z modernizacją zakładu w Kętach zostanie przeniesiona na 2021 rok" - powiedział Grzybek podczas wideokonferencji. Wcześniej spółka planowała nakłady inwestycyjne w 2020 roku na poziomie ok. 70 mln zł. "Na 2021 rok planujemy nakłady inwestycyjne na poziomie kilkunastu milionów złotych" - dodał Grzybek. Po trzech kwartałach 2020 r. capex grupy wynosił 48,4 mln zł. Najważniejszym projektem jest finalizowana właśnie modernizacja...
fabryka alumetal

Alumetal miał 15,87 mln zł zysku netto, 25,4 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Alumetal odnotował 15,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,78 mln zł wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk EBITDA w III kwartale 2020 roku ukształtował się na poziomie 25,4 mln zł co oznacza, że był o 12,3% wyższy w stosunku do III kwartału 2019 roku, kiedy to wyniósł 22,6 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,2 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 309,05 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 31,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38,31 mln zł zysku...

NWZ Alumetalu przyjęło program motywacyjny z celem min. 98 mln zł EBITDA w 2021r

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o ustanowieniu Programu Motywacyjnego IV oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Cele programu motywacyjnego przewidują m.in. nie mniej niż 98 mln zł EBITDA i 69,2 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. Alumetal planuje wprowadzić program motywacyjny "Nabycie i wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii G przez osoby uprawnione może nastąpić pod warunkiem: (i) w odniesieniu do 51 598 warrantów serii G - osiągnięcia przez spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 98 000 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. (ii) w odniesieniu do 51 598 warrantów serii G - osiągnięcia przez spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie...
Siedziba spółki Alumetal S.A.

Projekt programu motywacyjnego Alumetalu zakłada cel 98 mln zł EBITDA w 2021 r.

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują o ustanowieniu Programu Motywacyjnego IV oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 12 listopada br. Cele programu motywacyjnego przewidują m.in. 98 mln zł EBITDA i 69,2 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. Alumetal zdecyduje o ustanowieniu Programu Motywacyjnego IV oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru "Nabycie i wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii G przez osoby uprawnione może nastąpić pod warunkiem: (i) w odniesieniu do 51 598 warrantów serii G - osiągnięcia przez spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 98 000 000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. (ii) w odniesieniu do 51 598 warrantów...
fabryka alumetal

Alumetal liczy, że wolumen sprzedaży wróci do poziomu z 2019 roku w IV kw. 2020

Wolumen sprzedaży Alumetalu ma szansę wrócić do poziomu z 2019 roku w IV kwartale 2020 roku, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Wolumen sprzedaży Alumetalu ma szansę wrócić do poziomu z 2019 roku "Drugie półrocze pokazuje odbudowę popytu na rynku motoryzacyjnym, ale ciągle poniżej poziomu z 2019 roku. Przyglądamy się tej odbudowie z rezerwą, chociaż bazując na obecnej sytuacji związanej z zamówieniami i zapytaniami wygląda na to, że IV kwartał ma szansę wrócić do poziomu z analogicznego kwartału 2019 roku" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji. Według niej, już III kwartał br. pokazuje istotne odbicie wolumenowe, ale wciąż poniżej poziomu z 2019 roku. IV kwartał pozwala natomiast zakładać powrót do "normalnych" wolumenów. W IV kwartale 2019 roku wolumen sprzedaży Grupy Alumetal wyniósł 45 tys. ton. "Jeszcze w...
fabryka alumetal

Alumetal miał 3,96 mln zł zysku netto, 10,6 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

Alumetal odnotował 3,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Alumetal podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 3,01 mln zł wobec 17,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,6 mln zł, wobec 25,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,25 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 367,81 mln zł rok wcześniej. "Ilość sprzedaży w II kwartale 2020 roku wyniosła 22,6 tys. ton i była o 55% niższa niż w II kwartale 2019 roku, a głównym powodem spadku był wybuch pandemii koronawirusa i w konsekwencji gwałtowne załamanie popytu na wyroby grupy" - czytamy w...
fabryka alumetal

Akcjonariusze Alumetal zdecydują 28 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Alumetal zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 sierpnia 2020 r., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., w kwocie 63,72 mln zł, wynika z projektów uchwał. Alumetal zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., w kwocie 63,72 mln zł "Postanawia się zysk netto spółki za rok 2019 w łącznej kwocie 63 720 898,73 zł, podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę 43 806 965,19 zł na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości, b) kwotę 38 500 zł na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, c) kwotę 19 875 433,54 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym...
fabryka alumetal

Alumetal zakłada przesunięcie kilku mln zł nakładów inwestycyjnych na 2021 r.

Alumetal zakłada przesunięcie części nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na ten - kilku milionów złotych - na 2021 r., poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Alumetal monitoruje sytuację zewnętrzną Co do planowanych wydatków inwestycyjnych, z uwagi na pewne przesunięcia w harmonogramach - czyli czynniki zewnętrzne, widzimy przesunięcie części wydatków, w kwocie kilku milionów złotych, z tego roku na rok 2021 r. W sumie ciągle wielkość wydatków inwestycyjnych to ok. 70 mln zł - powiedziała Drzyżdżyk podczas telekonferencji. W marcu Alumetal zakładał 73 mln zł wydatków inwestycyjnych w 2020 r. przy zachowaniu pewnej elastyczności co do projektów efektywnościowych. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie...
fabryka alumetal

Alumetal miał 11,75 mln zł zysku netto, 25,08 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Alumetal odnotował 11,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Alumetal z podsumowaniem pierwszego kwartału Znormalizowany zysk netto (tj. skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT) w I kwartale 2020 roku wyniósł 15,1 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2019 roku o 11%. Zysk operacyjny wyniósł 18,07 mln zł wobec 16,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 25,08 mln zł wobec 24,76 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2020 roku marże rynkowe były nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było przyczyną wzrostu zysku EBITDA do poziomu 26,1 mln...
fabryka alumetal

Alumetal ze słabszymi wynikami za 2019 rok, jednak czas na korektę

Alumetal odnotował 50,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 74,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 63,37 mln zł wobec 90,84 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 95,45 mln zł wobec 121,38 mln zł rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł 95,4 mln zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do 2018 roku. Głównymi czynnikami, które negatywnie wpłynęły na wyniki w 2019 roku były mniejsza ilość sprzedaży oraz spadek jednostkowego zysku EBITDA. Na spadek obu parametrów miało wpływ pogorszenie koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r. wobec 1 655,34 mln zł rok wcześniej. "Z powodu pogorszenia...
fabryka alumetal

Akcje Alumetal wzrosną powyżej 46 zł? Ocenia Squaber.com

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Alumetal oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało ostrzeżenia o spadkach! Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Alumetal systematycznie poprawia wyniki - Alumetal to spółka, która dość ładnie poprawia swoje wyniki z działalności, ale znalazła się również na silnym oporze 46 zł. Warto uważać na ten sygnał ostrzegawczy, gdyż potrzeba sporo siły na wybicie tego poziomu, choć ruch wzrostowy po jego przebiciu powinien kontynuowany – oznajmił prowadzący. https://youtu.be/X1ysGA26zF4?t=624 A jeśli interesujesz się finansami i biznesem oraz...
fabryka alumetal

Alumetal z 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r.

Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż spółka Alumetal odnotowała 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 25 mln zł zysku rok wcześniej. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Akcje Alumetal konsolidują we wtorek - Zysk operacyjny wyniósł 17,73 mln zł wobec 32,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 367,82 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 450,38 mln zł rok wcześniej. Ilość sprzedaży w II kwartale 2019 roku wyniosła 49,8 tys. ton i była o 5% niższa niż w II kwartale 2018 roku. W okresie pierwszych 6 miesięcy 2019 roku. Grupa Alumetal...
Siedziba spółki Alumetal S.A.

Zapiski giełdowego spekulanta: Alumetal – zysk niemal dwukrotnie mniejszy niż przed rokiem. Cena przy dolnej bandzie zakresu

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka opublikowała wyniki za II kw. 2019 roku. Alumetal odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 17,73 mln zł wobec 32,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 367,82 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 450,38 mln zł rok wcześniej. Ilość sprzedaży w II kwartale 2019 roku wyniosła 49,8 tys. ton i była o 5% niższa niż...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację