Conotoxia

Airway Medix planuje emisje do 11,6 mln akcji serii E i do 8,7 mln akcji serii F

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Zarząd Airway Medix zainicjował proces podwyższenia kapitału zakładowego spółki - intencją jest emisja do 11,6 mln akcji serii E z całkowitym lub częściowym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Jednocześnie zarząd postanowił o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 8,7 mln akcji serii F. Kapitał zakładowy spółki dzielił się (wg stanu na 30 czerwca br.) ma 58 418 444 akcje. "Intencją zarządu spółki jest wprowadzenie do statutu spółki możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3 944 000 zł poprzez emisję do 11 600 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, oznaczonych jako seria E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3...

Airway Medix ma list intencyjny z BICI Solutions ws. współpracy m.in. kapitałowej

Warszawa, 20.06.2022 (ISBnews) - Airway Medix zawarł z BICI Solutions z siedzibą w Izraelu niewiążący list intencyjny , na podstawie którego strony rozpoczęły prace nad dokumentacją prawną na potrzeby uzgodnienia długofalowej umowy partnerskiej, podała spółka. Umowa partnerska formalizować będzie wyrażoną w LoI intencję, aby BICI Solutions przejęło codzienne zarządzanie operacyjne działaniami Airway Medix, wnosząc niezbędne międzynarodowe kompetencje, zmiany kadrowe (w tym na poziomie menedżerskim i zarządu), globalny ekosystem i kapitał do grupy. "Docelowo intencją sygnatariuszy LoI oraz wstępnej umowy serwisowej jest również objęcie przez BICI znaczącej pozycji kapitałowej w spółce. W rezultacie powyższych zmian Airway Medix przekształci się w firmę zdolną do obsługi globalnej sprzedaży i marketingu, co znacząco podniesie jej wartość, również w kontekście możliwych transakcji strategicznych" - czytamy...

Airway Medix miał 0,89 mln zł straty netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Airway Medix odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata ze sprzedaży wyniosła 0,26 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej. W III kw. nie odnotowano przychodów wobec 0,06 mln zł rok przychodów wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 13,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,49 mln zł straty rok wcześniej, przy braku przychodów w tym roku w porównaniu z 0,06 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 13,02 mln zł wobec 2,69 mln zł straty rok wcześniej. Airway Medix z...

Airway Medix miał 12,23 mln zł straty netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Airway Medix odnotował 12,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata ze sprzedaży wyniosła 0,36 mln zł wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej. Grupa nie zaraportowała przychodów ze sprzedaży w II kw. br. ani w I półroczu. W I poł. 2021 r. spółka miała 12,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,15 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 12,3 mln zł wobec 1,96 mln zł straty rok wcześniej. Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Airway Medix miał 0,06 mln zł straty netto w I kw. 2021 r.

Airway Medix odnotował 0,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix przedstawia swoje wyniki finansowe Strata ze sprzedaży wyniosła 0,17 mln zł wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,04 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2021 r. spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, osiągając w przekonaniu Zarządu kluczowe kamienie milowe, które znacznie przybliżyły spółkę do komercjalizacji posiadanego portfolio. Kluczowym osiągniętym w okresie raportowym kamieniem milowym było zakończenie prac nad technologią LMA i osiągnięcie etapu tzw. design freeze w lutym 2021 r. Powyższe oznacza, że możliwe jest przeniesienie...

Airway Medix miał 2,37 mln zł straty netto w 2020 r.

Airway Medix odnotował 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix przedstawia swoje wyniki finansowe Strata ze sprzedaży wyniosła 1,95 mln zł wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,26 mln zł w 2020 r. wobec 0,29 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2,06 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej. "Na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawiciele spółki pozostają w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi w USA oraz Europie, a główne cele, które zarząd stawia przed sobą w kolejnych miesiącach, to wdrożenie produktów na rynek amerykański, zatwierdzenie technologii LMA na rynku...
airway

Airway Medix miał 1,34 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

Airway Medix odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55 tys. zł w III kw. 2020 r. wobec 37 tys. zł rok wcześniej. W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku spółka Airway Medix nabyła wartości niematerialne o wartości 557 tys. zł W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 55 tys. zł w porównaniu z 146 tys. zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 2,69 mln zł wobec 0,1...
airway

Airway Medix miało 2,65 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Airway Medix odnotowało 2,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix odnotowało 2,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata przed opodatkowaniem wyniosła 3,12 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły -37 tys. zł w II kw. 2020 r. wobec 36 tys. zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 2,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach równych 0 w porównaniu z 109 tys. zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r....
airway

Członkowie Zarządu Airway Medix sprzedali akcje

Czwartkowa sesja przynosi spore spadki na walorach Airway Medix. Akcje spółki tanieją po południu o blisko 20%, a kurs spadł w okolice 2 zł. Widać też wzmożoną aktywność inwestorów. Od rana wartość obrotów akcjami tej spółki przekroczyła 24 mln zł. Podczas wczorajszej sesji wartość ta wyniosła ponad 50 mln zł. Na rynek podczas dzisiejszej sesji trafiły raporty bieżące, z których wynika, że członkowie zarządu spółki sprzedali część posiadanych przez nich akcji. Insiderzy Airway Medix sprzedają znaczne pakiety akcji spółki. To nie pierwszy przypadek sprzedaży walorów na szczycie przez osoby blisko związane ze spółką w ostatnim czasie. Podczas czwartkowej sesji akcje Airway Medix tanieją o blisko 20%. Zobacz również: Polman z kolejną umową. Akcje zyskują 15% i są na historycznym szczycie Insiderzy...
airway

Airway Medix miał 0,5 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Airway Medix odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,04 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,07 mln zł rok wcześniej. "Od początku powstania grupa skupia swoje aktywności na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ekonomicznych pod względem kosztów, nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. W okresie, którego dotyczy raport grupa kontynuowała rozwój produktów z portfolio Airway Medix. Efektem prac było m.in. zwiększenie wartości skapitalizowanych...
Gorące spółki dnia

Airway Medix [AWM], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Ponadto cały portfel zamówień spółki wynosi obecnie około 359 mln zł co oznacza wzrost rok do roku o ponad 52%. Na wykresie mieliśmy słabsze otwarcie, jednak później, po domknięciu wcześniejszej luki, cena nieco odbiła. Wygląda więc na to, że szykuje się korekta, jednak warto pamiętać, że nawet obniżone prognozy, jeżeli się sprawdzą, będą naprawdę dobrymi wynikami na tle ostatnich lat.
airway

Airway Medix miał 1,36 mln zł straty netto w 2019 r.

Airway Medix odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix odnotował 1,36 mln zł straty netto w 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,29 mln zł w 2019 r. wobec 0,92 mln zł rok wcześniej. "W minionym okresie spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, które, jak szacujemy w perspektywie kolejnych miesięcy, umożliwią przeprowadzenie transakcji sprzedaży jednej lub więcej technologii" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy. W ocenie spółki, pandemia Covid-19 doprowadziła do niespotykanej dotąd presji na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii (OIOM), a w szczególności u wentylowanych pacjentów. Zaistniało duże zapotrzebowanie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań związanych ze wspomaganiem oddychania u chorych...
airway

Airway Medix traci 5% po publikacji wyników za III kwartał

Airway Medix odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
airway

Airway Medix notuje 0,92 mln zł straty w II kw. oraz 0,71 mln zł straty od początku roku

Airway Medix odnotowało 0,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata ze sprzedaży wyniosła 0,83 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36 tys. zł w II kw. 2019 r. wobec 140 tys. zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 0,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,78 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,11 mln zł w porównaniu z 0,24 mln zł rok wcześniej. "Zarząd jednostki dominującej zwraca uwagę na fakt, że koszty R&D, które dotyczą prac rozwojowych przeprowadzanych w Airway Medix...
wykres Forex

Zapiski giełdowego spekulanta: Airway Medix zyskał 30% w zeszłym tygodniu

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste – szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna strona giełdy. Notowania spółki Airway Medix (GPW: AWM) zyskiwały w minionym tygodniu ponad 30%, w ostatni dzień handlu tracąc natomiast ponad 6%. Cena znalazła się na najwyższych poziomach od października 2017 roku, pokonując psychologiczny pułap jednego złotego. Sytuacja techniczna spółki w ujęciu długoterminowym prezentuje się następująco: Strefa 1,00-0,94 pełni istotną rolę wsparcia i oporu od początku notowań spółki na GPW. Zeszłotygodniowe wybicie jest najdynamiczniejszym ruchem na wykresie W1 na szerokości całej historii wybijając tegoroczne maksima oraz 23,6% zniesienia Fibonacciego....
gorące spółki dnia

Airway Medix [AWM], Atlanta Poland [ATP] – Gorące spółki dnia 24.08.2018

W dzisiejszym zestawieniu gorących spółek dnia znalazła się firma Airway Medix koncentrująca się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Tylko w ciągu czwartkowej sesji akcje spółki wzrosły o 24,72%. Spoglądając na notowania stricte technicznie zauważymy, że w skutek tej aprecjacji kurs pokonał dość istotny poziom oporu w okolicy 0,95, co mogłoby być sygnałem do dalszych wzrostów. Z technicznego punktu widzenia mogłyby one dotrzeć nawet w okolice 1,25. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna strona giełdy. Drugi pod względem wielkości wzrost w dniu wczorajszym odnotowała natomiast Atlanta Poland (ATP), której akcje wzrosły o...
gorące spółki dnia

Projprzem [PJP], Airway Medix [AWM] – Gorące spółki dnia 12.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Działalność Projprzem realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Środowa sesja przebiegała w bardzo wakacyjnym tempie i takie też były obroty. Na tym tle całkiem pozytywnie wyróżnił się Projprzem. Akcje spółki drożały o ponad 8% przy mocno podwyższonych obrotach. Spoglądając na wykres dzienny, widać że może dochodzić do zakończenia korekty trwającej niemal od początku roku. Szerszy trend wzrostowy to zasługa prowadzonej restrukturyzacji firmy. Proces ten już przynosi efekty, co było widoczne w raporcie za pierwszy kwartał. Przychody podskoczyły o 75% oraz odnotowano zysk netto wobec straty rok...
airway

Airway Medix [AWM] – to tylko kolejna korekta? – analiza na zamówienie

Od początku powstania firma Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Spółka notuje dość słabe wyniki finansowe, co jest główną przyczyną słabych notowań. Pozytywnie w tym roku, zaskoczył pierwszy kwartał, gdzie pojawił się zysk netto. Pod koniec kwietnia spółka poinformowała o kolejnym produkcie jakim jest innowacyjna maska krtaniowa. Niedawno pojawiły się informacje o tym, że spółka tworzy strategię dystrybucji nadwyżek finansowych do akcjonariuszy. Te pozytywne informacje pozwoliły na mocne odbicie, które od dołka z końca maja wyniosło niemal 70%. To dużo, biorąc pod uwagę negatywny układ dołków i szczytów. W panującym trendzie, cena zazwyczaj nie wychodzi ponad poziomy wcześniejszych szczytów. Dopóki więc do tego...
Gorące spółki dnia

Gino Rossi [GRI], Airway [AWM] – Gorące spółki dnia 7.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje czołową pozycję w segmencie obuwia i akcesoriów z wyższej półki. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o niemal 13% przy podwyższonych obrotach. Był to efekt danych o sprzedaży za maj, które zostały opublikowane po zamknięciu sesji z wtorku. Przychody ze sprzedaży w mają wyniosły 17,3 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 3,4%. Inną informacją, która miała wpływ na notowania, była zgoda wydana prze UOKiK dotycząca sprzedaży Simple – spółki należącej Gino Rossi, na rzecz...
wolumen

Sygnał kupna na Airway Medix [AWM]

Airway Medix D1 Airway Medix zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi respiratorów. Kurs Spółki od roku znajdował się w trendzie spadkowym. Ostatnia faza tego trendu trwająca od stycznia przebiegała pod niebieską linią, która dzisiaj została przełamana. Linia wygląda na wiarygodną, ale przełamanie nie zostało potwierdzone zwiększeniem obrotów. Na podstawie rozpiętości wahań pod przełamaną linią można określić zasięg wzrostu na około 0,90 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy Pobierz darmowy ebook: Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych Bezpłatne analizy spółek z GPW na zamówienie - wpisz interesującą...
Gorące spółki dnia

Airway Medix [AWM], Pepees [PPS] – Gorące spółki dnia 10.08.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Od początku powstania firma Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Spółka drożała podczas środowej sesji o blisko 10% przy bardzo wysokich obrotach. Generalnie wolumen rośnie od końca lipca, kiedy cena przestała spadać. Wydaje się więc, że w tym rejonie powstaje dołek, a na najbliższy czas szykuje się odbicie w górę. Wyjście ponad wczorajsze maksimum powinno oznaczać także wybicie pewnego oporu. Cena będzie miała wtedy otwartą przestrzeń do okolic 1,70 zł. Sądząc po dynamice i obrotach, zdaje...
wolumen

Przed zamknięciem. Airway Medix [AWM] sygnał kupna, CDRL [CDL] przed wybiciem

Airway Medix H1 Airway zajmuje się opracowywaniem nowatorskich jednorazowych urządzeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Kilka dni temu kurs Spółki przełamał wielokrotnie potwierdzoną niebieską krótkoterminową linię trendu spadkowego. Dzisiaj nastąpiło przełamanie czerwonej linii szyi odwróconej formacji RGR. Na podstawie wielkości tej formacji można oczekiwać wzrostu w okolice 2,20 zł. Przełamana linia znajduje się na poziomie 1,97 i jest najbliższym wsparciem. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. CDRL D1 CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej. Od połowy lutego kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu ostatnio powstała konsolidacja z bardzo wyraźnym górnym ograniczeniem oznaczonym czerwoną linią na poziomie 31,45 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby kontynuację trendu wzrostowego wyższego rzędu. Następny opór znajduje się na poziomie 32,50 zł...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ