Conotoxia
Gorące spółki dnia

Grupa Kęty [KTY], Ailleron [ALL] – Gorące spółki dnia

Ailleron Outsourcing Services - spółka zależna Ailleron - podpisała z ING Bankiem Śląskiem umowę na wdrożenie systemu LiveBank w oparciu o technologię chmury publicznej w modelu SaaS, podała wczoraj spółka. Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej, której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa. Informacja ta nie spotkała się z większą aktywnością kupujących, choć kurs w ostatnim czasie i tak dynamicznie wzrastał. Obecnie kurs wchodzi w strefę oporu jaką są zeszłoroczne maksima. Wybicie powyżej 17 zł otwierałoby drogę na historyczne maksima.

Ailleron wyceniony na 17,5 zł za akcję. Analitycy Noble Securities z pozytywną rekomendacją dla spółki

Spółka utrzymuje bardzo wysokie dynamiki wzrostu wyników na poziomie skonsolidowanym, a Zarząd nie widzi w przewidywalnej przyszłości ryzyka spadku przychodów. Plany dalszego rozwoju dominującego segmentu Technology Services, jak również zapowiadane działania dotyczące dwóch pozostałych segmentów oceniamy pozytywnie. Widząc szybki rozwój podnosimy prognozy przychodów na najbliższe lata oraz korygujemy parametry...

Ailleron liczy na podwojenie przychodów eksportowych w całym roku

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Ailleron liczy na osiągnięcie 100% dynamiki przychodów eksportowych w całym roku, poinformował prezes Rafał Styczeń. Spółka szykuje się do renegocjacji umowy dotyczącej wdrożenia systemu spółki z Bankiem Pekao. W 2023 mocno postawi na sprzedaż produktu Livebank w wersji SaaS. "Osiągnęliśmy ponad 100% dynamiki na rynkach zagranicznych...

Ailleron miał 2,3 mln zł zysku netto, 16,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Ailleron odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem sięgnął 12,49 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł...

Ailleron i Związek Polskiego Leasingu podpisali umowę o współpracy partnerskiej

Cyfryzacja rynku leasingowego to jeden z priorytetów na liście kierunków rozwoju spółki Ailleron. Firmy leasingowe oczekują rozwiązań, które umożliwiają im prowadzenie biznesu w sposób elastyczny, kompatybilny, a także wspierający zarówno przedstawicieli, jak i klientów. Zdaniem obu podmiotów umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Ailleronem a Związkiem Polskiego Leasingu (ZPL) jest...

Ailleron i TIMIFY z nowym oprogramowaniem mającym pomóc w zarządzaniu spotkaniami

Obecnie klienci wymagają wysoce spersonalizowanych usług od banków i innych dostawców usług finansowych. W połączeniu z postępującą cyfrową transformacją tej branży, sytuacja zachęca duże organizacje – banki, brokerów ubezpieczeniowych, firmy zarządzające majątkiem i firmy leasingowe – do wprowadzania rozwiązań informatycznych, które automatyzują i poprawiają efektywność zarządzania zasobami i spotkaniami....

Ailleron i ArangoDB chcą grafowo przyspieszyć rozwój branży finansowej

Ailleron, polski software house i dostawca usług IT, oraz ArangoDB, producent skalowalnej, grafowej bazy danych typu open-source, połączyli siły, aby zrewolucjonizować rynek rozwiązań IT dla sektora finansowego. Współpraca Ailleron i ArangoDB Ta współpraca pozwoli na integrację grafowej bazy danych ArangoDB z rozwiązaniami tworzonymi dla banków i sektora finansowego przez Ailleron. Dodatkowo,...
Symbol GPW na tle wykresu

Akcjonariusze Ailleronu zdecydowali o 0,32 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 22.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Ailleronu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,95 mln zł z zysku netto za 2021 rok, liczącego 24,31 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,32 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021...

Ailleron oczekuje utrzymania blisko 100% wzrostu przychodów w całym roku

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ailleron oczekuje utrzymania blisko 100-proc. dynamiki wzrostu przychodów w całym roku, poinformował prezes Rafał Styczen. "Pierwszy kwartał zamknęliśmy przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 77 mln zł, to jest wzrost r/r o blisko 100% i w takim tempie planujemy rozwijać się przez cały rok. Skonsolidowana EBITDA...

Ailleron kończy I kwartał z kolejnym rekordem wyników

W pierwszym kwartale 2022 roku Ailleron S.A. zanotowała na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 76,7 mln zł, co jest poziomem niemal 2-krotnie wyższym (wzrost o 97%) do analogicznego okresu w roku 2021. Ponadto Spółka wykazała EBITDA na poziomie 12,2 mln zł, czyli o ok. 96% wyższym...

Ailleron miał 0,67 mln zł straty netto przypis., 3,97 mln zł zysku netto ogółem w I kw.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ailleron odnotował 0,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 3,97 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny...

Ailleron S.A. rekomenduje wypłatę 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Zarząd Ailleron S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia części zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 28/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy...

Ailleron zwiększył skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r. o blisko 39 proc.

Ailleron uzyskał w 2021 roku 216,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży poprawiając ubiegłoroczne wyniki o blisko 39%. Z kolei zysk netto wzrósł o ponad 81%, osiągając poziom 17,1 mln zł.W strukturze sprzedaży Grupy coraz większą część stanowi sprzedaż eksportowa, która w 2021 roku wzrosła do ponad 126 mln...

Ailleron wchodzi z iLumio do Skandynawii

Zarząd Ailleron S.A. informuje o podpisaniu umowy z grupą Wild Arctic Resorts Oy z Finlandii („Grupa”) na wdrożenie aplikacji mobilnej iLumio w 2 hotelach.Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio, dostępnej na platformach iOS i Android oraz systemu iLumio CMS, przeznaczonego dla obsługi hotelowej. Zarząd Ailleron S.A. informuje o podpisaniu umowy...
Gorące spółki dnia

Ailleron [ALL], Amica [AMC] – Gorące spółki dnia

Amica powołała też specjalny zespół, którego celem jest opracowywanie scenariuszy działań dla różnych wariantów dalszego rozwoju sytuacji w Ukrainie. Zarząd nie podjął dotychczas żadnych decyzji dotyczących istotnego ograniczenia bądź czasowego zamknięcia działalności w Ukrainie, pomimo utrudnień w działalności stacjonarnych placówek handlowych na terytorium Ukrainy z powodu prowadzonych działań wojennych.

Ailleron: Software Mind rozpoczął kolejną rundę rozmów akwizycyjnych

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Software Mind - spółka zależna od Ailleron - rozpoczął kolejną rundę rozmów akwizycyjnych, poinformował członek zarządu Ailleron Grzegorz Młynarczyk. Dysponuje na ten cel kwotą 80 mln zł. "Planujemy kontynuować akwizycje i zaczynamy kolejną rundę rozmów ze spółkami, które przeanalizowaliśmy. Software Mind dysponuje na ten cel kwotą...

Ailleron chce w br. przekroczyć zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej z 2020

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Ailleron celuje w tym roku w przekroczenie zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego ponad poziom z 2020 roku (9,4 mln zł), poinformował członek zarządu Tomasz Król. "Celem na 2022 rok jest przekroczenie zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego z 2020, czyli kwoty 9,4 mln zł" -...

Ailleron z rekordowymi przychodami za 2021 rok w każdym segmencie działalności

Ailleron S.A. uzyskała w 2021 roku 216,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała 17,1 mln zł zysku netto, znacznie poprawiając ubiegłoroczne wyniki w każdym segmencie działalności. Grupa wykazała EBIDTA na poziomie 35,8 mln zł – czyli o blisko 50% więcej niż w roku ubiegłym. Ailleron przedstawia swoje wyniki...

Software Mind z grupy Ailleron przejmuje podmioty w USA i Argentynie

23 lutego br. wpłynęła do Ailleron S.A. umowa nabycia przez Software Mind udziałów w spółkach Grupy Virtual Mind (Virtual Software LLC z siedzibą w USA oraz Virtual Mind SRL z siedzibą w Argentynie). Nowo przejmowane spółki zatrudniają obecnie około 150 wysokiej klasy specjalistów i generują łącznie przychody roczne na...

Software Mind z Grupy Ailleron rozszerza kompetencje Cloud, AI i IoT – przejmuje Chmurowisko

Software Mind Sp. z o.o., spółka z Grupy Ailleron S.A. zawarła umowę z Chmurowisko Sp. z o.o. na sprzedaż na rzecz Software Mind 59,01% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do 59,01% głosów na zgromadzeniu wspólników przejmowanego podmiotu. Chmurowisko Sp. z o.o. to uznany dostawca kompleksowych usług Cloud, z cennymi...

Ailleron: Software Mind ma umowę przejęcia 59% udziałów spółki Chmurowisko

Warszawa, 21.02.2022 (ISBnews) - Software Mind - spółka zależna od Ailleron - zawarła umowę zakupu 59,01% udziałów spółki Chmurowisko od jej obecnych wspólników, podał Ailleron. "18 lutego 2022 roku została zawarta pomiędzy Software Mind a obecnymi wspólnikami Chmurowisko, umowa sprzedaży na rzecz Software Mind 59,01% udziałów w kapitale zakładowym Chmurowisko,...

PKO BP pierwszym użytkownikiem LiveBank (Ailleron). Rozwiązanie testują również banki azjatyckie

Ailleron jest to polski podmiot działający w branży technologicznej, który swoje produkty adresuje między innymi do branży finansowej. Ich zasięg sprzedaży obejmuje nie tylko Polskę i Europe, ale również Stany Zjednoczone i państwa azjatyckie. Spółka koncentruje się obecnie na swoim produkcie LiveBank, z którego w formule early access korzysta...

Ailleron podpisał umowę z PKO Bank Polski S.A na wdrożenie systemu LiveBank

Ailleron S.A. podpisał umowę z PKO Bank Polski S.A na wdrożenie systemu LiveBank w modelu Cloud. Zakres umowy z PKO BP pozwoli w przyszłości na wdrożenie w Banku rozwiązania chmurowego LiveBank zintegrowanego ze środowiskiem bankowości elektronicznej pozwalającego na wykorzystanie kanału chat, na wspieranych przez Bank platformach mobilnych i stronach...

Ailleron ma umowę z PKO BP. dot. wdrożenia systemu LiveBank w modelu cloud

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Ailleron podpisał umowę z PKO Bank Polski, umożliwiającą wdrożenie systemu LiveBank w modelu Cloud, podała spółka. Umowa zakłada model rozwojowy i pozwala bankowi na możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dodatkową liczbę licencji w modelu cloud. "Zakres umowy z PKO BP pozwoli w przyszłości na wdrożenie w banku...

Ailleron spodziewa się wyraźnego przekroczenia 200 mln zł przychodów w 2021 r.

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews/ISBtech) - Ailleron spodziewa się wyraźnego przekroczenia 200 mln zł przychodów w całym bieżącym roku, poinformował ISBtech członek zarządu i dyrektor finansowy Ailleron Tomasz Król. W I-III kw. 2020 r. spółka odnotowała 145,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 102,14 mln zł rok wcześniej. "Cały...

Ailleron stawia na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i akwizycje w 2022 r.

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews/ISBtech) - Ailleron stawia w przyszłym roku na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i kolejne akwizycje, poinformował ISBtech członek zarządu spółki Tomasz Król. "Rok 2022 to dalszy rozwój sprzedaży exportowej i kolejne akwizycje - jak już informowaliśmy, Software Mind podpisał przedwstępną umowę na zakup udziałów w spółkach Code Factory,...

Spółka Ailleronu ma umowę przedws. na nabycie Code Factory w Rumunii i Mołdawii

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Software Mind - spółka zależna Ailleron - zawarła umowę przedwstępną na nabycie 100% udziałów w spółkach Code Factory Consulting Group SRL z siedzibą w Bukareszcie oraz Code Factory SRL z siedzibą w Kiszyniowie, poinformował Ailleron. Warunkiem transakcji jest uzyskanie zgody rumuńskiego urzędu antymonopolowego oraz spełnienie...

Ailleron znacząco zwiększa przychody za 3 kwartał 2021 roku

Ailleron osiągnął w trzech kwartałach 2021 roku 145,402 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 8,065 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 42% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły one prawie 102,136 mln zł. Po III zakończonych...

Ailleron miał 1,02 mln zł zysku netto, 6,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Ailleron odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,51 mln zł wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 7,87...

Software Mind z nowym kontraktem zagranicznym w obszarze technology intelligence

Spółka Software Mind wchodząca w skład Grupy Ailleron podpisała umowę ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii. Ailleron podaje w raporcie, że Spółka zależna otrzymała pierwsze zamówienie realizacyjne w ramach umowy ramowej o współpracy. Spółka Software Mind podpisała umowę ze spółką Snow Software Ltd. Przedmiotem zamówienia...

Ailleron znacząco poprawia przychody i zysk w I półroczu 2021

Ailleron osiągnął w pierwszym półroczu 2021 roku 85,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 4,07 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 26,5% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły one prawie 67,04mln zł. Ailleron zakończył I półrocze 2021...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Ailleron miało 1,88 mln zł zysku netto, 13,4 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Ailleron odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej. W I półroczu 2021 Grupa...

Ailleron w górę o 12%. Nowa wycena przy 25,20 zł

Analitycy Noble Securities, w raporcie z 2 września, oszacowali wartość akcji spółki Ailleron na 25,2 zł za papier. Raport wydano przy kursie 13,65 zł. "Cały rok 2021 może okazać się historycznie rekordowy dla spółki pod względem wyników na wszystkich poziomach. Pozytywnie oceniamy zaangażowanie kapitałowe Enterprise Investors w Software Mind i...

Ailleron z rekordowym kontraktem w historii na aplikację iLumio

Ailleron S.A. zawarła umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu iLumio CMS przeznaczonego dla obsługi hotelowej. To rekordowy kontrakt w obszarze HotelTech w historii...

Ailleron ma umowę na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Ailleron zawarł umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu iLumio CMS przeznaczonego dla obsługi hotelowej, podała spółka. Wartość kontraktu przekracza...
Money, pieniądze, Comparic

Akcjonariusze Ailleron zdecydowali o wypłacie 0,32 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ailleron zdecydowali podczas walnego zgromadzenia dokonać wypłaty dywidendy ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym, pochodzących ze zakumulowanych w spółce zysków z lat poprzednich, w zakresie kwot, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, podała spółka. Dywidenda wyniesie 0,32 zł na akcję. "Dywidendą objęte zostaną akcje spółki w liczbie...

Ailleron liczy na finalizację 1-2 akwizycji do końca 2021 r.

Ailleron szacuje, że do końca roku będzie mogła dokonać do dwóch kolejnych akwizycji, poinformował prezes Rafał Styczeń. "Niedawno dokonaliśmy dwóch akwizycji spółek, których wyniki będziemy konsolidować. Do końca roku będziemy w stanie dokonać kolejnych 1 do 2 akwizycji" - powiedział prezes Styczeń podczas wideokonferencji. Prezes przypomniał, że jej spółka zależna Software...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Ailleron miał 1,78 mln zł zysku netto, 4,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Ailleron odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,15 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,97 mln zł w I kw....

Ailleron miał 9,43 mln zł zysku netto, 15,52 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Ailleron odnotował 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ailleron przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,43 mln zł w 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 15,52...
Gorące spółki dnia

Ailleron [ALL], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia

Sumując wyniki za cztery ostatnie kwartały, mamy około 118,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 104,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1536,44 mln zł w porównaniu z 1437,42 mln zł rok wcześniej. Mamy więc roczny

Ailleron zakłada znaczący wzrost budżetu na 2021 r. i pierwsze akwizycje

Ailleron zakłada znaczący wzrost budżetu na 2021 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem i nie wyklucza, że niebawem poinformuje o pierwszych akwizycjach związanych z projektem Software Mind realizowanym wspólnie z Enterprise Investors (EI), wynika ze słów prezesa Rafała Stycznia. Ailleron pozytywnie nastawiony do budżetu na bieżący rok "Budżet na ten rok...

Ailleron będzie rekomendował wypłatę dywindendy za 2020 rok

Zarząd Ailleron będzie rekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za ubiegły rok, zapowiedział prezes Rafał Styczeń. Ailleron może wypłacić dywidendę za 2020 rok "Będziemy rekomendować wypłatę dywidendy za ubiegły rok i będzie to przedmiotem spotkania rady nadzorczej, która wstępnie wyraziła już zgodę. Ostatecznie, oczywiście o wypłacie dywidendy zdecyduje walne zgromadzenie...

Ailleron miał 5,8 mln zł zysku netto, 7,34 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 r.

Ailleron odnotował 5,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ailleron przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 7,34 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,07...

Ailleron korzysta na pandemii, ale wycofuje się z drobnej branży hotelarskiej – Rozmowa z Grzegorzem Młynarczykiem.

Ailleron jako polska firma technologiczna jest jednym z beneficjentów sytuacji związanej z pandemią i jej następstwami gospodarczymi. Natychmiastowe przejście do pracy zdalnej sprawiło, że wiele projektów (wśród klientów firmy) dostało zielone światło. Co więcej, zmieniło się również podejście do tego typu usług, co pozytywnie wpływa na wyniki spółki. Firma...

Ailleron spodziewa się dobrego wyniku za cały 2020 rok

Ailleron spodziewa się dobrego całościowego wyniku 2020 r., poinformował członek zarządu Tomasz Król. Ailleron nastawiony pozytywnie "Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni jeśli chodzi o całościowy wynik mijającego roku. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszymi usługami, gdyż oferujemy rozwiązania dobrze wpisujące się w transformację cyfrową. Nasi kontrahenci, którzy wcześniej rozważali zwiększenie inwestycji w tym obszarze,...

Ailleron miał 0,75 mln zł zysku netto, 3,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Ailleron odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,73 mln zł wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej. W analizowanym okresie 2020 roku Ailleron wykazał EBITDA na poziomie...

Ailleron miał 0,66 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

Ailleron odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ailleron odnotował 0,66 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku...

Zarząd Ailleronu z prezesem Rafałem Styczniem powołany na nową kadencję

Uprawniony akcjonariusz oraz rada nadzorcza Ailleronu powołali dotychczasowy zarząd z prezesem Rafałem Styczniem na nową kadencję, podała spółka. Dotychczasowy zarząd pozostaje na nową kadencję "Uprawniony akcjonariusz IIF SA z siedzibą w Krakowie oraz rada nadzorcza spółki powołali jednomyślnie dotychczasowe osoby zarządzające na nową kadencję: - pana Rafała Stycznia na funkcję prezesa...
Gorące spółki dnia

Stalexport [STX], Ailleron [ALL] – Gorące spółki dnia 6.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Akcje spółki drożały w miniony...
gorące spółki dnia

Ailleron [ALL], Vistula [VST] – Gorące spółki dnia 2.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka Ailleron (wcześniej Wind Mobile) jest wiodącym dostawcą rozwiązań mobilnych (związanych z telefonią komórkową) w Polsce. Podczas czwartkowej, bardzo słabej sesji na warszawskim...
gorące spółki dnia

Famur [FMF], Ailleron [ALL] – Gorące spółki dnia 30.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o 2,3% przy średniej wielkości obrotach....
wolumen

Sygnały kupna na Ailleronie [ALL] i Vigo Systems [VGO]

Ailleron D1 Ailleron zajmuje się dostarczaniem rozwiązań mobilnych. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od lipca w ramach tego trendu mieliśmy korekcyjny trend spadkowy przebiegający pod niebieską linią. Przełamanie tej linii zapowiada kontynuację trendu wzrostowego. Najbliższym oporem jest dotychczasowy rekord na poziomie 20,77 zł oznaczony czerwoną linią. Certyfikaty ING...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Ailleron [ALL] i Atal [1AT]

Ailleron H1 Ailleron jest dostawcą rozwiązań mobilnych. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. Od końca czerwca w ramach tego trendu mieliśmy korekcyjny trend spadkowy przebiegający pod niebieską linią. Dzisiejszy wzrost spowodował jej przełamanie. Sygnał wygląda na wiarygodny ponieważ linia była wielokrotnie testowana. Poza tym opisana korekta zniwelowała mniej niż 38%...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Polnordzie [PND] i Ailleronie [ALL]

Polnord D1 Polnord jest deweloperem. Kurs Polnordu przełamał niebieską linię szyi i wybił się górą z odwróconej formacji głowy z ramionami. Jest to pozytywny sygnał. Na jego podstawie można spodziewać się wzrostu porównywalnego z odległością pomiędzy wspomnianą linią a dołkiem głowy. Daje to poziom docelowy w okolicach 12,80 zł oznaczony...
wolumen

Przed zamknięciem. Ailleron [ALL] i Handlowy [BHW]

Ailleron H1 Ailleron zajmuje się dostarczaniem rozwiązań mobilnych związanych z telefonią komórkową. Kurs Spółki przez kilka tygodni konsolidował się w formacji trójkąta. Dzisiaj nastąpiło przełamanie zielonej linii stanowiącej górne ramię tej formacji. Jest to pozytywny sygnał i zapowiedź wzrostu porównywalnego z rozpiętością trójkąta. Daje to poziom docelowy w okolicach 16...
wolumen

Przed zamknięciem. Ailleron [ALL] i Bioton [BIO]

Ailleron Ailleron jest dostawcą mobilnych rozwiązań informatycznych. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu od początku października mamy korekcyjny trend spadkowy przebiegający pod niebieską linią. Obecnie linia znajduje się na poziomie 10,17 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby powrót do trendu wzrostowego wyższego rzędu. Bioton Bioton to spółka biotechnologiczna zajmująca...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ