Conotoxia

PKO BP pierwszym użytkownikiem LiveBank (Ailleron). Rozwiązanie testują również banki azjatyckie

Ailleron jest to polski podmiot działający w branży technologicznej, który swoje produkty adresuje między innymi do branży finansowej. Ich zasięg sprzedaży obejmuje nie tylko Polskę i Europe, ale również Stany Zjednoczone i państwa azjatyckie. Spółka koncentruje się obecnie na swoim produkcie LiveBank, z którego w formule early access korzysta kilka azjatyckich banków. Ailleron jest to spółka z branży technologicznej. Dostarcza ona technologie informatyczne, w tym najnowszy produkt – LiveBank. Pierwszym klientem został PKO BP, a kilka azjatyckich banków korzysta z early access. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=4CA-XQprioc Platforma LiveBank - Jesteśmy jedną ze spółek technologicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy firmą dostarczającą technologie informatyczne, zarówno do branży finansowej, gdzie dostarczamy gotowe produkty i usługi. Dla branży...

Ailleron podpisał umowę z PKO Bank Polski S.A na wdrożenie systemu LiveBank

Ailleron S.A. podpisał umowę z PKO Bank Polski S.A na wdrożenie systemu LiveBank w modelu Cloud. Zakres umowy z PKO BP pozwoli w przyszłości na wdrożenie w Banku rozwiązania chmurowego LiveBank zintegrowanego ze środowiskiem bankowości elektronicznej pozwalającego na wykorzystanie kanału chat, na wspieranych przez Bank platformach mobilnych i stronach WWW. Wszystkie procesy będą odbywały się z zapewnieniem standardów klasy bankowej, m.in. polityki przechowywania i przetwarzania danych klientów w nowoczesnej bezpiecznej architekturze Cloud. Ailleron podpisał umowę z PKO Bank Polski S.A na wdrożenie systemu LiveBank w modelu Cloud - Ailleron S.A. od wielu miesięcy opracowywał całkowicie nowy model funkcjonowania LiveBank. Idąc za globalnym kierunkiem transformacji i potrzebami instytucji finansowych, znacząco spotęgowanymi pandemią Covid-19, Spółka podjęła decyzję o transformacji LiveBank do modelu Cloud....

Ailleron ma umowę z PKO BP. dot. wdrożenia systemu LiveBank w modelu cloud

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Ailleron podpisał umowę z PKO Bank Polski, umożliwiającą wdrożenie systemu LiveBank w modelu Cloud, podała spółka. Umowa zakłada model rozwojowy i pozwala bankowi na możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dodatkową liczbę licencji w modelu cloud. "Zakres umowy z PKO BP pozwoli w przyszłości na wdrożenie w banku rozwiązania chmurowego LiveBank zintegrowanego ze środowiskiem bankowości elektronicznej pozwalającego na wykorzystanie kanału chat, na wspieranych przez bank platformach mobilnych i stronach WWW, z zapewnieniem standardów klasy bankowej, m.in. polityki przechowywania i przetwarzania danych klientów w nowoczesnej bezpiecznej architekturze cloud" - czytamy w komunikacie. Ailleron podkreśla, że "od wielu miesięcy" opracowywał całkowicie nowy model funkcjonowania LiveBank. "Idąc za globalnym kierunkiem transformacji i potrzebami instytucji finansowych, znacząco spotęgowanymi pandemią COVID-19, spółka podjęła decyzję o...

Ailleron spodziewa się wyraźnego przekroczenia 200 mln zł przychodów w 2021 r.

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews/ISBtech) - Ailleron spodziewa się wyraźnego przekroczenia 200 mln zł przychodów w całym bieżącym roku, poinformował ISBtech członek zarządu i dyrektor finansowy Ailleron Tomasz Król. W I-III kw. 2020 r. spółka odnotowała 145,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 102,14 mln zł rok wcześniej. "Cały rok 2021 jest rekordowym wynikiem pod względem skali działalności i wyników. W perspektywie całego roku planujemy utrzymać trend jaki jest zauważalny już w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku. Jak widać, w latach poprzednich w głównej mierze na wyniki i przychody przełożenie miał ostatni kwartał roku, bo stanowił średniorocznie ok 36% w strukturze przychodów. Teraz powinien być to poziom zbliżony, przy czym wzrost organiczny, jak i akwizycje mają na to istotny...

Ailleron stawia na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i akwizycje w 2022 r.

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews/ISBtech) - Ailleron stawia w przyszłym roku na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i kolejne akwizycje, poinformował ISBtech członek zarządu spółki Tomasz Król. "Rok 2022 to dalszy rozwój sprzedaży exportowej i kolejne akwizycje - jak już informowaliśmy, Software Mind podpisał przedwstępną umowę na zakup udziałów w spółkach Code Factory, które w I kwartale 2022 roku powinny już finalnie dołączyć do naszej grupy, tym samym bezpośrednio wpływając na osiągane wyniki" – powiedział Król w rozmowie z ISBtech. Podkreślił, że są to podmioty realizujące przychody roczne na poziomie ok 11 mln EUR i bardzo dobrych poziomach marżowości na wyniku EBITDA. "Nadal jesteśmy w innych procesach M&A (jak wskazywaliśmy na konferencji) i mamy nadzieję, że uda się je finalizować z początkiem przyszłego roku. Nie...

Spółka Ailleronu ma umowę przedws. na nabycie Code Factory w Rumunii i Mołdawii

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Software Mind - spółka zależna Ailleron - zawarła umowę przedwstępną na nabycie 100% udziałów w spółkach Code Factory Consulting Group SRL z siedzibą w Bukareszcie oraz Code Factory SRL z siedzibą w Kiszyniowie, poinformował Ailleron. Warunkiem transakcji jest uzyskanie zgody rumuńskiego urzędu antymonopolowego oraz spełnienie innych warunków w związku z due diligence. "Akwizycja w Code Factory ROM i Code Factory MLD otwiera Software Mind wejście na rynek wysokiej klasy specjalistów IT z obszaru Bałkanów i tym samym stwarza możliwość budowania zespołów programistów poza Polską" - czytamy w komunikacie. Inwestycja w Code Factory ROM i Code Factory MLD to konsekwencja realizacji przyjętej przez Grupę Ailleron strategii dalszego, dynamicznego rozwoju spółki Software Mind na strategicznych rynkach, zarówno przez wzrost...

Ailleron znacząco zwiększa przychody za 3 kwartał 2021 roku

Ailleron osiągnął w trzech kwartałach 2021 roku 145,402 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 8,065 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 42% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły one prawie 102,136 mln zł. Po III zakończonych kwartałach 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 21,446 mln zł, tj. o ponad 51% wyższym do roku poprzedniego, kiedy to wyniosła ona 14,173 mln zł. Zysk netto z kolei urósł o ponad 120% z 3,629 mln zł osiągniętych po III kwartałach 2020 roku do 8,065 mln zł w analogicznym okresie 2021. Ailleron zakończył 3 kwartał 2021 roku rekordowymi wynikami - Trzeci kwartał 2021 roku zamykamy ze znacznym zyskiem dla naszej spółki....

Ailleron miał 1,02 mln zł zysku netto, 6,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Ailleron odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,51 mln zł wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 7,87 mln zł wobec 5,65 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,2 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 35,1 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,4 mln zł w porównaniu z 102,14 mln zł rok wcześniej. W analizowanym okresie...

Software Mind z nowym kontraktem zagranicznym w obszarze technology intelligence

Spółka Software Mind wchodząca w skład Grupy Ailleron podpisała umowę ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii. Ailleron podaje w raporcie, że Spółka zależna otrzymała pierwsze zamówienie realizacyjne w ramach umowy ramowej o współpracy. Spółka Software Mind podpisała umowę ze spółką Snow Software Ltd. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Software Mind wyspecjalizowanych usług informatycznych i consultingowych w zakresie wytwarzania oprogramowania. Software Mind będzie uczestniczył w tworzeniu zespołów zaangażowanych w rozwój rozwiązań informatycznych Snow Software w obszarze platformy technology intelligence. Na chwilę obecną wartość umowy w oparciu o złożone zamówienie nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatniego opublikowanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 1H2021r.). Kontrakt, w ocenie Zarządu Spółki, jest rozwojowy i zakłada sukcesywne zwiększanie zaangażowania zespołu...

Ailleron znacząco poprawia przychody i zysk w I półroczu 2021

Ailleron osiągnął w pierwszym półroczu 2021 roku 85,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 4,07 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 26,5% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły one prawie 67,04mln zł. Ailleron zakończył I półrocze 2021 doskonałymi wynikami W I półroczu 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 13,4 mln zł, tj. o ponad 58% wyższym do roku poprzedniego, kiedy to wyniosła ona ok 8,5 mln zł. Dało to przyrost wartościowy o blisko 5 mln zł.Zysk netto z kolei urósł o 41,4% w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2020 roku, kiedy Spółka zarobiła ponad 2,88 mln zł. - Rok 2021 zaczął się dla naszej spółki bardzo dobrze, co...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Ailleron miało 1,88 mln zł zysku netto, 13,4 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Ailleron odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej. W I półroczu 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 13,4 mln zł, tj. o ponad 58% wyższym r/rł, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,2 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 67,04 mln zł rok wcześniej. "Wzrosły praktycznie wszystkie nasze parametry finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Rośnie zarówno Enterprise Services (obejmujący segment Telco i Software Services), jak i FinTech oraz HotelTech. Dominującym segmentem działalności jest nadal Enterprise Services, który w...

Ailleron w górę o 12%. Nowa wycena przy 25,20 zł

Analitycy Noble Securities, w raporcie z 2 września, oszacowali wartość akcji spółki Ailleron na 25,2 zł za papier. Raport wydano przy kursie 13,65 zł. "Cały rok 2021 może okazać się historycznie rekordowy dla spółki pod względem wyników na wszystkich poziomach. Pozytywnie oceniamy zaangażowanie kapitałowe Enterprise Investors w Software Mind i plany rozwoju dominującego segmentu Enterprise Services, jak również dalsze prace nad LiveBank, flagowym produktem w segmencie FinTech. W konsekwencji, rozpoczynając analizowanie spółki, wyceniamy spółkę w horyzoncie 24- miesięcznym na 25,2 zł/akcję, co daje 85-proc. potencjał wzrostowy" - czytamy w raporcie. Zdaniem Noble Securities Ailleron wypracuje w 2021 r. 11 mln zł zysku netto j.d., 26 mln zł EBITDA oraz 184 mln zł przychodów. Rok później zysk netto j.d. ma wzrosnąć do...

Ailleron z rekordowym kontraktem w historii na aplikację iLumio

Ailleron S.A. zawarła umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu iLumio CMS przeznaczonego dla obsługi hotelowej. To rekordowy kontrakt w obszarze HotelTech w historii Ailleron S.A., a jego wartość przekracza 10% rocznych przychodów hotelarskiej części Spółki. Ailleron zawarł umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej - Branża hotelarska ewoluuje pod wpływem ograniczeń pandemicznych i otwiera się na innowacje. Rozwiązania zdalne, minimalizujące potrzebę bezpośrednich kontaktów w coraz większym stopniu zwracają uwagę kadr zarządzających wielkimi sieciami hotelowymi. iLumio to rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w ten trend, o czym świadczy rekordowa pod względem wartości dla segmentu...

Ailleron ma umowę na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Ailleron zawarł umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu iLumio CMS przeznaczonego dla obsługi hotelowej, podała spółka. Wartość kontraktu przekracza 10% rocznych przychodów hotelarskiej części spółki. "Branża hotelarska ewoluuje pod wpływem ograniczeń pandemicznych i otwiera się na innowacje. Rozwiązania zdalne, minimalizujące potrzebę bezpośrednich kontaktów w coraz większym stopniu zwracają uwagę kadr zarządzających wielkimi sieciami hotelowymi. iLumio to rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w ten trend, o czym świadczy rekordowa pod względem wartości dla segmentu HotelTech umowa. Widzimy ożywienie na rynku hotelarskim i otwartość w rozmowach handlowych, co bardzo dobrze rokuje na...
Money, pieniądze, Comparic

Akcjonariusze Ailleron zdecydowali o wypłacie 0,32 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ailleron zdecydowali podczas walnego zgromadzenia dokonać wypłaty dywidendy ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym, pochodzących ze zakumulowanych w spółce zysków z lat poprzednich, w zakresie kwot, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, podała spółka. Dywidenda wyniesie 0,32 zł na akcję. "Dywidendą objęte zostaną akcje spółki w liczbie 12 355 504 szt.; na każdą akcję w kapitale zakładowym spółki zostanie wypłacona kwota 0,32 zł; łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy zostanie przeznaczona kwota 3 953 761,28 zł" - czytamy w uchwale. Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca, a termin dywidendy - do 30 lipca 2021 roku. Ailleron odnotował 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje