Cinkciarz.pl

Agora spodziewa się niższych r/r przychodów i straty EBIT w całym 2020 r.

Grupa Agora spodziewa się, że wskutek obecnie trwającej pandemii w całym 2020 r. jej przychody mogą istotnie się zmniejszyć, a Grupa odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT, podała spółka. Przychody Grupy Agora mogą istotnie się zmniejszyć "Dalszy rozwój pandemii COVID-19 i kolejne działania, które mogą zostać wprowadzone przez polski rząd w celu walki z pandemią, nie są spółce znane. Ich czas trwania oraz skala mogą w istotny sposób wpłynąć na przygotowane przez spółkę analizy i szacunki, w szczególności w zakresie wartości rynku reklamy, liczby sprzedanych biletów do kin oraz sprzedaży barowej, a także przychodów ze sprzedaży wydawnictw" - czytamy w raporcie finansowym spółki. Według spółki, opisane czynniki niepewności mogą mieć także istotny wpływ na zwiększenie luki płynnościowej oraz możliwość pozyskania wymaganego w związku...

Agora nadal oczekuje spadku rynku reklamy o ok. 8-12% r/r w 2020 r.

Agora podtrzymuje prognozę zakładającą spadek wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 8-12% r/r, ale zaznacza, że ze względu na pandemię powyższe założenia mogą być obarczone błędem, a ich trafność dużo mniejsza niż w okresach większej przewidywalności, podała spółka. Agora przewiduje ograniczenie wydatków przez reklamodawców "Ze względu na brak możliwości oszacowania wpływu na rynek reklamy wprowadzenia kolejnych obostrzeń, spółka postanowiła nie weryfikować swoich szacunków dotyczących zmiany wartości wydatków reklamowych w Polsce przedstawionych w komentarzu zarządu do sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. Według opublikowanych szacunków spółki, opartych na prognozie wartości PKB w Polsce oraz danych na temat rynku reklamy, w 2020 r. reklamodawcy ograniczą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 8% - 12% w porównaniu...
agora

Agora miała 7,06 mln zł straty netto, 33,2 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Agora odnotowała 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,35 mln zł wobec 8,26 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 33,2 mln zł wobec 47,4 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,98 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 293,26 mln zł rok wcześniej. Spadek całkowitych przychodów Grupy Agora w porównaniu do III kwartału 2019 r. "W III kwartale 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 193 mln zł i były niższe o nieco ponad 34% w porównaniu z III kwartałem 2019 r. W największym stopniu wpłynęło na to ograniczenie wpływów z działalności kinowej związane...
agora

UOKiK ma zastrzeżenia dot. przejęcia kontroli nad Eurozet przez Agorę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił do Agory zastrzeżenia w związku z prowadzonym na wniosek Agory postępowaniem w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet, podała Agora. "W przedmiotowym piśmie, prezes UOKiK przedstawił wątpliwości dotyczące niektórych rynków, na których działalność prowadzi zarówno spółka, jak i Eurozet Sp. z o.o., wskazując, że planowana koncentracja, ze względu na potencjalną zmianę struktury rynku, może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji" - czytamy w komunikacie. W razie pojawienia się wątpliwości Agora przekaże Urzędowi odpowiednie dane i argumenty Agora podkreśla, że zgłoszone zastrzeżenia nie przesądzają o ostatecznej decyzji prezesa UOKiK. W przypadku pojawienia się wątpliwości prezes UOKiK zgodnie z procedurą umożliwia przedsiębiorcy odniesienie się do nich w toku trwającego postępowania. "Zgodnie z art. 96a...
agora

G. Kania zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory ze skutkiem natychmiastowym

Grzegorz Kania złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki Agora ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. "Zarząd spółki Agora w nawiązaniu do raportu numer 21/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zamiarze złożenia rezygnacji przez pana Grzegorza Kanię z pełnionej przez niego funkcji członka zarządu spółki, informuje, że w dniu 28 września 2020 r. spółka otrzymała od pana Grzegorza Kani rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i udziału w zarządzie Agory ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie. W kwietniu spółka podała, że Grzegorz Kania poinformował ją o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem nie później niż na dzień 31 października 2020 r. Obowiązki dyrektora finansowego w ramach zarządu Agory przejęła pani Anna Kryńska...
agora

Walory Agory najniżej od 52 tygodni. Gdzie zatrzymają się spadki?

Środowa sesja przyniosła blisko 5-procentowe spadki na walorach Agory, a kurs akcji spadł tym samym do najniższych poziomów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na słabszą postawę kurs spory wpływ miały czynniki zapobiegawcze, związane z pandemią COVID-19. Przez cały 2. kwartał zamknięte były kina Helios, co przełożyło się również na spadki z tytułu reklam kinowych. Najmniejszy spadek miał miejsce w segmencie reklam internetowych. Działalność Agory mocno ucierpiała w związku z pandemią koronawirusa. Sieć kin Helios, należąca do spółki, pozostawała zamknięta w ostatnich miesiącach. W środę, akcje spadły do najniższego poziomu od roku. Tracą 5%, a kurs oscyluje w okolicach 6 zł. Zobacz również: Duzi inwestorzy obserwują poczynania giełdowe tych mniejszych, w celu optymalizacji swojej strategii Słabsze wyniki finansowe za poprzedni okres sprawozdawczy Na...
agora

Agora miała wstępnie 41,1 mln zł straty netto w II kw. br.

Agora odnotowała 41,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. przy przychodach w wysokości 129,5 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W I połowie roku - według szacunków - spółka odnotowała skonsolidowaną stratę netto wysokości 88,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 419,1 mln zł. Agora wstępnie podsumowuje wypracowane wyniki "Zarząd Agory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki operacyjne grupy kapitałowej Agora za: II kwartał 2020 r.: 1. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 129,5 mln zł 2. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 53,4 mln zł 3. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 48,5 mln zł 4. Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA: 4,4 mln zł 5. Wstępna skonsolidowana strata netto:41,1 mln zł 6. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna...
byk patrzący w wykresy

GPW z potencjałem wzrostowym? 84% rekomendacji w lipcu to “kupuj”

WIG powoli odrabia straty po załamaniu na rynku, rosnąc od 12 marca o 38,5%. Do wyniku z początku roku brakuje jednak jeszcze około 7,5 tysiąca punktów. Według analityków, dobrym sygnałem są najnowsze rekomendacje, które napawają optymizmem. 84% lipcowych rekomendacji dla spółek na polskiej giełdzie jest pozytywna. Według analityków, EBITDA Agory spadnie w 2020 roku o 80%. Eksperci widzą miejsce na wzrosty wśród spółek sektora energetycznego.  Pozytywne prognozy dla spółek GPW Parkiet podaje, że 84% wszystkich rekomendacji z lipca zaleca zakup, akumulowanie, przeważanie lub trzymanie akcji. Raporty z obecnego miesiąca obejmują już w całości drugi kwartał, podczas którego mieliśmy do czynienia z największymi ograniczeniami. W raporcie „CEE Utilities” Ipopema Securities wydała rekomendację „kupuj” dla siedmiu spółek z sektora energetycznego: PGE, Tauron, Enea, Energa,...
agora

Akcjonariusze Agory zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Agory zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Agora ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 0,50 zł na jedną akcję. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i...
agora

AMS z Grupy Agora sfinalizował przejęcie Piano Group

AMS - spółka z Grupy Agora - zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) porozumienie przyspieszające nabycie 32% udziałów w Piano Group, podała Agora. Całkowita cena za nabycie 92% udziałów Piano Group wyniosła 15,6 mln zł, w co wlicza się już zaliczkę uiszczoną 15 lipca 2019 r. w wysokości 6,5 mln zł. AMS przejmuje Piano Group "Termin nabycia tych udziałów w umowie z 15 lipca 2019 r. przypadał po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Piano Group Sp. z o.o. za 2021 r. Jednocześnie wszystkie pozostałe udziały Piano Group sp. z o.o. zostały objęte opcją kupna (opcja call) oraz jednocześnie opcją sprzedaży (opcja put) na rzecz AMS po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Piano Group Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023" - czytamy...
agora

Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna

Domiporta - spółka zależna Agory - została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora. Agora sprzedaje Domiporta.pl "Zarząd spółki Agora informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Domiporta, w szczególności polegającej na prowadzeniu m. in. internetowego serwisu ogłoszeniowego pod nazwą Domiporta.pl, umożliwiającego zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępnego w domenie internetowej www.domiporta.pl, na rzecz spółki Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie" - czytamy w komunikacie. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora, podano...

WIG-INFO vs WIG-MEDIA. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-INFO oraz WIG-MEDIA, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono szóstego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 4 z 5 Spółek wchodzących w skład indeksu WIG-INFO, w okresie 04.03-08.06 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Datawalk (73,6%). W przypadku indeksu WIG-MEDIA, tym razem wszystkie Spółki w badanym okresie przyniosły spadki. Najmocniej spadł IMS (27,2%). Zobacz...
agora

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

Helios - spółka zależna Agory - zakończył negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Foodio Concepts na rzecz spółki 5m Square, będącej inwestorem zewnętrznym zainteresowanym kontynuacją działalności gastronomicznej Foodio, podała Agora. Helios rozwiązuje umowę inwestycyjną "Jednocześnie Helios S.A. rozwiązała w dniu dzisiejszym umowę inwestycyjną, zawartą 6 marca 2018 r. z Piotrem Grajewskim oraz Piotrem Komórem w przedmiocie wspólnej inwestycji w Foodio Concepts, o zawarciu której spółka informowała 6 marca 2018 r. Cena sprzedaży udziałów nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora. Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za sześć miesięcy 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia 2020 r. zarząd Foodio Concepts - spółki pośrednio zależnej od Agory - podjął uchwałę o...
agora

Akcjonariusze Agory zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Agory zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 20,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Agora zdecyduje 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez członków rady nadzorczej, podano także. "W opinii zarządu Agora S.A., wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory, jak i...
agora

Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji

Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji ani innej formy pozyskania dodatkowych środków na rynku kapitałowym, wynika ze słów członka zarządu Grzegorza Kani. Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji "Na chwilę obecną nie jest rozważane finansowanie z rynku kapitałowego czy to w formie emisji akcji czy w innej. Skupiamy się teraz na zapewnieniu bezpieczeństwa płynności finansowej Agory" - powiedział Kania podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka rozważa ewentualne dalsze skorzystanie z pomocy publicznej. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację