XTB

Agora pracuje nad planami strategicznymi, wśród ryzyk presja inflacyjna, płacowa

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora rozpoczęła pracę nad planami strategicznymi, których atualizację przedstawi w przyszłym roku. Według zarządu, coraz poważniejszymi ryzykami dla przyszłych wyników są m.in. presja inflacyjna i płacowa, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Jest to moment, w którym przystępujemy już do prac nad planami strategicznymi i myślę, że przyszły rok to będzie ten rok, w którym te plany zaktualizujemy" - powiedział prezes Bartosz Hojka podczas wideokonferencji. "Jesteśmy w trakcie przeglądu opcji strategicznych i myślę, że (...) w przyszłym wrócimy ze szczegółową informacją" - dodała członkini zarządu Anna Kryńska-Godlewska. Zdaniem Hojki, coraz poważniejsze ryzyka, z którymi spółka musi się liczyć i brać pod uwagę to m.in. rosnąca presja inflacyjna, wzrost cen energii, towarów i usług, a także presja płacowa. Łącznie mogą one wpłynąć...

Agora w górę o 3%. Wyniki za III kw. wspierają notowania spółki

W piątek rano Agora zaprezentowała inwestorom swoje wyniki finansowe za III kw. 2021 roku. W okresie tym odnotowana została strata w wysokości 1,18 mln zł (wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej), jednak mimo to akcje spółki zyskują blisko 3%. Warto dodać, że Agora spodziewa się dalszej odbudowy przychodów w IV kwartale. Agora rośnie o 2,96% w trakcie piątkowej sesji. Za trzy pierwszej kwartały strata netto wyniosła ponad 66 mln zł. Wzrosły natomiast przychody, ze 612 mln zł w 2020 do 614 mln zł w 2021. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Agora rośnie o 2,96% W trakcie dzisiejszej sesji Agora notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 2,96%, co oznacza wzrost o 0,20...

Agora liczy na kontynuację odbudowy przychodów w IV kw. dzięki reklamie i kinom

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora oczekuje, że trend odbudowy przychodów z pierwszych trzech miesięcy tego roku będzie kontynuowany w IV kwartale dzięki widocznej poprawie w działalności kinowej oraz na rynku reklamy, podała spółka. Agora oczekuje powrotu frekwencji w kinach do okresu sprzed pandemii w I poł. 2022 r. "Dzięki istotnej poprawie w dwóch obszarach, czyli w działalności kinowej i na rynku reklamy, tempo odbudowy przychodów Grupy Agora pozwoliło zakończyć okres styczeń - wrzesień 2021 r. z wyższymi wpływami niż te wygenerowane w analogicznym okresie 2020 r. Ostatni kwartał roku powinien przynieść wzmocnienie tego trendu, pod warunkiem jednak, że skala restrykcji związanych z zapobieganiem kolejnej fali pandemii w ostatnich miesiącach 2021 r. nie będzie zbliżona do tej z zeszłego roku, a...
agora

Agora podniosła prognozę wzrostu rynku reklamy do ok. 13-16% r/r w 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora szacuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 13-16% w 2021 r. wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 8-11% wzrostu r/r, podała spółka. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków na reklamę skurczy się w całym 2021 r., nadal będzie prasa tradycyjna. "Dobra koniunktura na rynku reklamy i dynamiczna odbudowa jego wartości sprawiły, że spółka zdecydowała się podnieść swoje oczekiwania co do wzrostu wartości rynku reklamy w całym 2021 r. w stosunku do tej opublikowanej w poprzednim sprawozdaniu. Według najnowszych szacunków spółki, reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 13-16% w porównaniu z 2020 r.'" - czytamy w raporcie kwartalnym. Jak podkreślono, odbudowa wartości rynku reklamy rozpoczęła się już w pierwszym kwartale 2021 r.,...

Agora miała 1,18 mln zł straty netto, 11,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora odnotowała 1,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W trzecim kwartale 2021 r. grupa zanotowała stratę netto w wysokości 1,5 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 70,8 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w trzecim kwartale 2021 r. 1,2 mln zł, a w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 66,7 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że pozytywny wpływ na wynik operacyjny grupy w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. miało wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej wysokości 14,2 mln zł. Natomiast negatywny wpływ na wynik netto grupy w okresie...
agora

Ponad 100 mln zł straty, zamknięte kina Helios i mocna przecena akcji. Analiza fundamentalna Grupy Agora

Rok 2020 był dla Grupy Agora niezwykle słaby. Spółka po raz pierwszy od wielu lat osiągnęła przychody ze sprzedaży poniżej 1 mld zł, notując jednocześnie blisko 130 mln zł straty netto. Za ten stan rzeczy odpowiadają oczywiście wszelkiego rodzaju obostrzenia pandemiczne, które mocno uderzyły w działalność spółki, wskazuje Konrad Książak na antenie Comparic24. Grupa Agora straciła w 2020 roku aż 130 mln zł. Pierwsze półrocze 2021 również upłynęło pod znakiem strat. Zamknięcie kin i spadki na rynku reklamy dotkliwie uderzyły w finanse spółki. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Lq-O5txpSFU&t=359s Korekta wyceny - Agora głównie kojarzy nam się z kinami Helios i z Gazetą Wyborczą, ale nie tylko. To nie jest tak, że grupa Agora zajmuje się tylko...

Agnieszka Sadowska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Agory

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Agnieszka Sadowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki Agora ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. "Zarząd Spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu numer 16/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. o zamiarze złożenia rezygnacji przez panią Agnieszkę Sadowską z pełnionej przez nią funkcji członkini zarządu spółki, informuje, że w dniu 20 października 2021 r. spółka otrzymała od pani Agnieszki Sadowskiej rezygnację z pełnienia funkcji członkini zarządu i udziału w zarządzie Agory S.A. ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz...

Agora porozumiała się z akcjonariuszami Heliosa ws. opcji menadżerskich

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Agora zakończyła negocjacje z kluczowymi menadżerami, będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi spółki zależnej Helios, dotyczące zmiany warunków opcji kupna - sprzedaży posiadanych przez nich akcji w Heliosie oraz podpisała z nimi stosowne aneksy, podała Agora. "Zakres uzgodnionych zmian obejmuje m.in.: a) odłożenie w czasie możliwości wezwania spółki przez menadżerów do nabycia posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja put) w ten sposób, że: (i) do dnia 31 grudnia 2022 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 7,5% akcji menadżerów; (ii) do dnia 30 czerwca 2024 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 20% akcji menadżerów, oraz b) odłożenia w czasie uprawnienia spółki do wezwania menadżerów do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja call) w ten...

Agora rośnie o ponad 4,5% pomimo 70 mln zł strat w 1 półroczu 2021

W trakcie piątkowej sesji Agora doświadcza prawdziwego wystrzału swojej giełdowej wyceny. Akcje spółki zyskują obecnie ponad 4,5%, pomimo tego, że w raporcie za 1 półrocze spółka wykazała stratę rzędu 70 mln zł. Oczekiwania na powrót do normalności sprawiają, że prognozuje ona odbicie swoich przychodów w kolejnych miesiącach. Agora rośnie o 4,57% w trakcie piątkowej sesji. W 1 półroczu 2021 spółka zanotowała stratę w wysokości blisko 70 mln zł. Otwarcie gospodarki ma pomóc firmie odbudować wyniki finansowe. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Agora rośnie o 4,5% W trakcie dzisiejszej sesji Agora notuje bardzo mocny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,57%, co oznacza wzrost o 0,40 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 8,76 zł. Obecnie...

Helios ‘jest pozytywnie nastawiony’ co do frekwencji w kinach w kolejnych mies.

Sieć Helios, należąca do Grupy Agora, jest pozytywnie nastawiona jeżeli chodzi o frekwencję w kinach w kolejnych miesiącach, jak i debiuty nowych filmów, poinformował członek zarząd Agory Tomasz Jagiełło. Firma ma nadzieję, że nie dojdzie do ewentualnych zamknięć kin - jak to miało miejsce wcześniej ze względu na oczekiwaną kolejną falę zachorowań. "Kinematografia amerykańska, europejska jak i polska ma bardzo silną ofertę. Ja nie pamiętam tak mocnej oferty na jesień i zimę. Od wielu lat nie widziałem tak dużej liczby tytułów które oczekują na debiuty. Czy będą jakieś przesunięcia związane np. z Deltą, to tego nie wiemy i cierpliwie poczekamy. Wierzymy, że duże tytuły mają miejsce na dystrybucję wyłącznie w kinach, bo tam mają szansę na zarobienie większych pieniędzy, niż na platformach wideo"...

Agora oczekuje wzrostu rynku reklamy o ok. 8-11% r/r w 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Agora szacuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 8-11% r/r w 2021 r., podała spółka. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków na reklamę skurczy się w całym 2021 r., będzie prasa tradycyjna. "Drugi kwartał 2021 r., oprócz ponownego otwarcia obiektów kultury, przyniósł też wyraźne sygnały odbudowy wartości rynku reklamy w Polsce. Według szacunków spółki w pierwszej połowie 2021 r. reklamodawcy wydali na promocję swoich towarów i usług więcej niż w pierwszym półroczu 2019 r. W kolejnych kwartałach 2021 r. istotnie wyższe niż w 2019 r. będą wydatki na reklamę w internecie. Wartość wydatków na reklamę w radiu i w telewizji będzie w zasadzie na tym samym poziomie co w 2019 r. Natomiast, reklama zewnętrzna oraz...
agora

Agora spodziewa się wzrostu przychodów r/r, odbudowy wyników w 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Agora spodziewa się wzrostu przychodów w ujęciu r/r w 2021 r. i rozpoczęcia stopniowej odbudowy wyników finansowych, podała spółka. "Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora wzrosną w stosunku do 2020 r., a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, będą Kino, Gastronomia, Reklama Zewnętrzna i Radio" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Spółka spodziewa się m.in. dalszego wzrostu wpływów w segmencie Internet - zarówno dzięki istotnej poprawie jakości powierzchni reklamowej portalu Gazeta.pl, jak i dzięki szybko rozwijającej się spółce Yieldbird. W opinii zarządu Agory inicjatywy rozwojowe podjęte przez poszczególne przedsięwzięcia internetowe Grupy...

Agora miała 9,21 mln zł straty netto, 27,58 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Agora odnotowała 9,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 38,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 27,58 mln zł wobec 53,32 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,7 mln zł w II kw. br. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,82 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 129,53 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 65,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 347,77 mln zł w porównaniu z 419,12 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa...

Agnieszka Siuzdak-Zyga została powołana do zarządu Agory

Warszawa, 05.08.2021 (ISBnews) - Agnieszka Siuzdak - Zyga dołączyła do zarządu Agory; będzie nadzorowała pion Gazeta.pl, podała spółka. Agnieszka Siuzdak - Zyga jest związana z Agorą od 2006 r. Przez większość czasu pracowała w segmencie "Internet" spółki, kolejno jako redaktor, wydawca, szefowa newsroomu i dyrektor serwisów informacyjnych. Do 2018 r. jako dyrektor ds. wzrostu biznesu kontentowego współtworzyła kierunki rozwojowe Gazeta.pl, testowała nowe możliwości biznesowe oraz odpowiadała m.in. za marketing, SEO oraz analizy biznesowe. W październiku 2018 r. objęła stanowisko dyrektora pionu Gazeta.pl, odpowiadając za zarządzanie tym obszarem, wynik finansowy oraz biznesowy rozwój portalu, podano. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą...

Agora: W Opolu zostanie otwarte we wtorek 52. kino sieci Helios

W Centrum Handlowym Karolinka w Opolu we wtorek, tj. 2 lipca, zostanie otwarte 52. kino sieci Helios, podała Agora. Jest to drugie kino Helios zlokalizowane w Opolu. "Jesteśmy dumni, że już jutro będziemy mogli zaprosić opolskich kinomanów do tak wyjątkowego miejsca! Najnowsze kino Helios to nie tylko klimatyczne miejsce spotkań czy nowości filmowe na wielkim ekranie, ale także przestrzeń, która dzięki najnowocześniejszej technologii przeniesie naszych gości w nieznany dotąd w Opolu wymiar kina. Zależy nam na tym, aby każda wizyta w naszych obiektach była niepowtarzalnym doświadczeniem. Wierzę, że nasi widzowie docenią także to miejsce" - powiedziała dyrektor zespołu kin Helios w Opolu Joanna Domagała, cytowana w komunikacie. Nowe kino sieci Helios ma sześć klimatyzowanych sal wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt z miejscami...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje