XTB

Agora zakończyła negocjacje z SFS Ventures dot. zmiany umowy wspólników

Warszawa, 19.08.2022 (ISBnews) - Agora zakończyła negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników prowadzone dotychczas z większościowym wspólnikiem Eurozet, czyli SFS Ventures, podała spółka. W wyniku zakończonych negocjacji Agora zawarła z SFS Ventures aneks nr 5 do umowy wspólników. "Aneksem zmieniono w szczególności termin wykonania opcji call. Na mocy aneksu Agora jest uprawniona (lecz nie zobowiązana) do wykonania opcji call w okresie, który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy od dnia 20 lutego 2019 r., tj. dnia zakupu 40% udziałów Eurozet przez Agorę S.A. oraz 60% udziałów Eurozet przez SFS Ventures, i kończącym się z dniem 31 lipca 2025 r." - czytamy w komunikacie. Jednocześnie w umowie wspólników dodano postanowienia dotyczące możliwości skrócenia okresu wykonania opcji call w przypadku istotnego pogorszenia relacji...

Agora S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zakończenia negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży udziałów Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet”) i umowy wspólników Eurozet zawartej w dniu 20 lutego 2019 r. („Umowa Wspólników”). Agora S.A. jest uprawniona do wykonania Opcji Call (nabycia pozostałych udziałów Eurozet Sp. z o.o.) do 31 lipca 2025 r Także raportów bieżących: nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Umowy Wspólników, oraz nr 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., nr 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r., nr 26/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. i nr 29/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w...

Agora liczy na wyższą r/r dywidendę z Eurozet wz. z dobrymi wynikami nadawcy

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Agora podtrzymuje determinację w procesie przejęcia kontroli nad Eurozet, ale wskazuje, że trwają negocjacje umowy opcyjnej. Jednocześnie grupa oczekuje wyższej r/r dywidendy z Eurozet, poinformowała członek zarządu grupy Anna Kryńska-Godlewska. "Apelacja UOKiK jeszcze nie wpłynęła oficjalnie do spółki. Po jej otrzymaniu mamy 2 tygodnie na odpowiedź i czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej. Szacujemy, że cały proces może trwać od roku do 2 lat w zależności, jak sąd do tego podejdzie. Jak w każdym innym postępowaniu, strony mają prawo zawrzeć ugodę pozasądową, albo spółkę nic nie ogranicza żeby podjąć decyzję co do transakcji. Zawsze mówiliśmy, że jest to dla nas istotna transakcja, widzimy znaczącą wartość żeby przejąć kontrolę nad Eurozet i jesteśmy zdeterminowani aby o takie...

Agora podtrzymuje opracowanie nowej strategii rozwoju do końca bieżącego roku

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Agora podtrzymuje plan opracowania nowej strategii rozwoju do końca bieżącego roku, poinformował prezes Bartosz Hojka. "Prace nad strategią Agory są realizowane zgodnie z planem, są intensywne. Chcemy zakończyć je do końca tego roku" - powiedział Hojka podczas wideokonferencji. Na początku roku Agora poinformowała, że rozpoczęła prace nad strategią Grupy na lata 2023-2027. Prezes grupy, odnosząc się do kwestii raportowania stwierdził, że jest to obszar na którym firma nie koncentruje się na aktualnym etapie prac nad strategią "Mamy na uwadze, by w większym stopniu przypisać koszty ogólne do poszczególnych segmentów biznesowych i nie wykluczam, że w ostatnim etapie prac nad strategią, gdzie będziemy myśleli również o sposobie raportowania wyników na przyszłość, to zostanie to w dużej mierze uwzględnione. Na...

Agora oczekuje efektów transformacji biznesowej Yieldbird w przyszłym roku

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Agora spodziewa się efektów transformacji biznesowej swojej spółki Yieldbird w wynikach finansowych w przyszłym roku na poziomie zwiększonej marży ze sprzedaży. Natomiast na poziomie EBITDA rezultaty mają być widoczne w ciągu 2 lat, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. "Yieldbird jest po zmianie struktury klientów i skupieniu się na marżowych partnerach. Spółka przekształca się w firmę stricte produktową. To jest koniecznie, by zapewnić jej dalszy szybki wzrost i dostosować do wymogów rynku w obecnych warunkach. Wydawcy oczekują od firm, jak Yieldbird narzędzi, które pomogą im efektywnie samemu zarządzać powierzchnią reklamową, a w coraz mniejszym stopniu oczekują outsourcingu obsługi monetyzacji, a to był do tej pory główny obszar działalności spółki. Jest to trend globalny" - powiedział Hojka podczas...
agora

Agora: Frekwencja w kinach powróci do poziomów sprzed pandemii w 2023 r.

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Agora przewiduje, że frekwencja w kinach w całym 2022 r. będzie na poziomie coraz bliższym tej odnotowanej w 2019 r. i powróci do poziomów sprzed pandemii już w 2023 r., podała spółka. "Biorąc pod uwagę repertuar na resztę bieżącego roku oraz zakładając brak nowych restrykcji sanitarnych, spółka uważa, że w całym 2022 r. frekwencja będzie na poziomie coraz bliższym tej odnotowanej w 2019 r. i powróci do poziomów sprzed pandemii już w 2023 r. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych może mieć negatywny wpływ na frekwencję w kinach oraz sprzedaż barową w drugim półroczu 2022 r." - czytamy w raporcie. Spółka podała, że z dostępnych informacji wynika, iż liczba sprzedanych biletów w polskich...

Agora podtrzymuje prognozę wzrostu rynku reklamy o ok. 3-6% r/r w 2022 roku

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Wartość rynku reklamy w Polsce zwiększy się o ok. 3-6% r/r w 2022 r. po wzroście o 5,5% r/r do ponad 5,2 mld zł w I połowie br., szacuje Agora, podtrzymując oczekiwania z maja br. Jednocześnie Agora podniosła oczekiwania co do wzrostu wydatków reklamowych w przypadku reklamy zewnętrznej oraz w kinach. "Rynek reklamy w Polsce wzrósł w drugim kwartale 2022 r. o 4,5%, a reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług ponad 2,8 mld zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wartość wydatków na reklamę wzrosła o 5,5% do kwoty ponad 5,2 mld zł. To szybsze niż zakładane na początku 2022 r. tempo wzrostu wartości tego rynku" - czytamy w raporcie. "Pomimo tego, po...

Agora miała 16 mln zł straty netto, 26,1 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Agora odnotowała 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 11,8 mln zł wobec 27,6 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł w II kw. br. 26,1 mln zł wobec 14,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 261,8 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 201,8 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 47,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 514,9 mln zł w porównaniu z 347,8 mln zł rok...

Agora uzgodniła z SFS Ventures wydłużenie opcji call na udziały Eurozet do 19 sierpnia

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Agora podpisała z większościowym wspólnikiem Eurozet, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze aneks nr 4 do umowy wspólników zawartej 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do 19 sierpnia 2022 r. terminu realizacji przez Agorę opcji call, podała Agora. "W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie terminu wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures" - czytamy w komunikacie. Wczoraj Agora podała, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złożył apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Decyzja została przez...

UOKiK złożył apelację od wyroku SOKiK ws. zgody na przejęcie Eurozet

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złożył apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała Agora. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet przez Agorę. W maju, po ogłoszeniu wyroku sądu, UOKiK zapowiedział, że złoży od niego apelację. "Spółka powzięła informację o złożeniu w dniu 26 lipca 2022 r. przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów apelacji od wyroku sądu z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o." -...
agora

Agora obudowuje rynek reklamy – prognoza wyników za 2Q 2022

Przedstawiamy prognozę wyników Grupy Agora za 2Q22. W naszej ocenie był on z jednej strony okresem kontynuacji odbudowy rynku reklamy i rynku kinowego po epidemii, ale jednocześnie pojawieniem się sygnałów nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. W segmencie Film i książka kluczowym parametrem był poziom frekwencji. Wynik kwartalny Agory powinien być już bliski temu sprzed 3 lat W całym 2Q22 kina nie podlegały ograniczeniom administracyjnym i jednocześnie minął pierwszy szok związany z wybuchem wojny w Ukrainie. Zakładamy więc, co opieramy w dużej mierze na wypowiedziach zarządu z połowy maja, że frekwencja w całym kwartale mocno zbliżyła się to odnotowywanej w analogicznym okresie przed epidemią, czyli w 2Q19. Jednocześnie spółka dokonała zmian w zasadach zarządzania cenami (taniej przy wcześniejszych rezerwacjach, ale drożej przy kupnie na ostatnią...

Agora z 35% spadkiem od początku roku – zapiski giełdowego spekulanta

Dzięki temu w I kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała 69,7 mln zł ze sprzedaży biletów do kin i ze sprzedaży barowej, co nie było możliwe w analogicznym okresie 2021 r - czytamy dalej w raporcie. Spoglądając na wykres, mamy czytelny trend spadkowy. Kluczowym momentem byłoby wybicie zarówno linii trendu jak i oporu jakim są wcześniejsze dołki w rejonie 6,35 zł.

Agora skupia się na dalszej odbudowie wyników, zwiększa dyscyplinę kosztową

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Agora skupia się na dalszej odbudowie wyników, zwiększa dyscyplinę kosztową, poinformował prezes Bartosz Hojka. "Skupiamy się na dalszej odbudowie wyników Agory, zwłaszcza w kontekście zakładanego wzrostu na rynku reklamowym i spodziewanych dobrych wyników frekwencji kinowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta dynamika może zostać spowolniona przez uwarunkowania rynkowe, m.in. wysoką inflację, rosnące ceny towarów i usług, presję płacową, czy zmiany strukturalne na rynku mediów i reklamy, a także konsekwencje gospodarcze związane z wojną na Ukrainie. Dlatego w najbliższych miesiącach będziemy zwiększać dyscyplinę kosztową w grupie" - powiedział Hojka podczas wideokonferencji. Dodał, że grupa liczy ponadto, iż pozycję jej mediów wzmocni popyt na jakościowe treści. W jego ocenie, dla perspektyw rozwojowych grupy istotny jest również systematyczny wzrost przychodów z...

Agora liczy, że sąd II instancji utrzyma korzystny dla grupy wyrok ws. przejęcia Eurozet

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Agora spodziewa się, że w apelacji sąd II instancji utrzyma korzystny dla grupy wyrok w sprawie przejęcia Eurozet, poinformował prezes Bartosz Hojka. "W kwestii zgody na nabycie Eurozet, czekamy na ostateczną decyzję UOKiK, czy będzie brnąć w apelacje od wyroku sądu I instancji, który wykazał brak jakichkolwiek podstaw do zakazania Agorze przejęcia Eurozet. Ten wyrok jest dla nas korzystny i bezprecedensowy w historii ochrony konkurencji i konsumenta na polskim rynku. Wierzymy, że sąd II instancji utrzyma go w mocy biorąc pod uwagę siłę argumentów merytorycznych, jakie zostały zaprezentowane w I instancji" - powiedział Hojka podczas wideokonferencji. Członek zarządu Agory Anna Kryńska-Godlewska dodała, że grupa spodziewa się złożenia apelacji, a więc wydłużenia postępowania "o kilka, kilkanaście miesięcy". "Spodziewamy się...

Agora obniżyła prognozę wzrostu rynku reklamy do ok. 3-6% r/r w 2022 roku

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Wartość rynku reklamy w Polsce zwiększy się o ok. 3-6% r/r w 2022 r. po wzroście o 16% r/r w ub.r., szacuje Agora. W marcu Agora spodziewała się wzrostu wartość rynku reklamy o ok. 4,5-6,5% r/r w 2022 r. "W I kwartale 2022 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o 7% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Wartość ta była wyższa również w porównaniu z I kwartałem 2019 r. Dlatego też na podstawie dostępnych danych rynkowych zarząd spółki ocenia, że wartość rynku reklamy w Polsce w 2022 r. zwiększy się w porównaniu z 2021 r. o około 3-6%. Wartość wydatków na reklamę w kinie wzrośnie o 65-75%, a na reklamę zewnętrzna o 15-18%....

Agora podtrzymuje cel wzrostu przychodów r/r, wyników w 2022 r. porównywalnych do ub.r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Agora podtrzymuje, że w całym 2022 r. przychody grupy mogą być wyższe niż w 2021 r., kiedy wyniosły 965,9 mln zł, podała spółka. Jednocześnie grupa nadal oczekuje - jak sygnalizowała w marcu - że może odnotować w tym roku wyniki porównywalne do tych z 2021 r. "Zarząd Agory szacuje, że w całym 2022 r. przychody Grupy Agora mogą być wyższe niż w 2021 r. Rok 2022 rozpoczął się od jednak od niesprzyjających dla rozwoju przedsiębiorstw okoliczności" - czytamy w raporcie kwartalnym. Większość biznesów nadal odczuwa negatywne skutki pandemii i walczy o odpracowanie strat wywołanych jej wybuchem, a dodatkowo przychodzi im się mierzyć z najwyższą od lat inflacją w Polsce, wysokimi podwyżkami cen materiałów, energii oraz usług, a...

Agora miała 31,8 mln zł straty netto, 17,6 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Agora odnotowała 31,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 56,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 22,71 mln zł wobec 49,51 mln zł straty rok wcześniej. Grupa odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 17,6 mln zł wobec straty w analogicznym okresie 2021 r. na poziomie 8,1 mln zł. "Strata grupy na poziomie EBITDA prezentowana w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła 4,3 mln zł, zaś strata grupy na poziomie EBIT w tym ujęciu stanowiła w pierwszym kwartale 2022 r. 28 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 253,09 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 145,95...

Agora uzgodniła z SFS Ventures wydłużenie opcji call na udziały Eurozet do końca czerwca

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Agora podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures, aneks nr 2 do umowy wspólników z 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do końca czerwca 2022 r. terminu realizacji przez Agorę opcji call. "W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie terminu wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures" - czytamy w komunikacie. 12 maja 2022 r. Agora poinformowała o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona...

Wojciech Bartkowiak został powołany na członka zarządu Agory

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Agory powołało Wojciecha Bartkowiaka na członka zarządu i jednocześnie zatwierdziło kooptację Agnieszki Siuzdak-Zygi do zarządu, podała spółka. "Wojciech Bartkowiak. Dziennikarz, redaktor i menedżer związany z 'Gazetą Wyborczą' i Agorą S.A. od 30 lat. W ostatnim czasie jako dyrektor operacyjny i zastępca dyrektora wydawniczego 'Gazety Wyborczej' odpowiadał za procesy biznesowe segmentu Prasa oraz działalność dawnego pionu Druk - w tym za jego restrukturyzację w latach 2018-2019. To współtwórca strategii cyfrowej transformacji 'Gazety Wyborczej' opartej o rozwój subskrypcji treści Wyborcza.pl, a także twórca biznesowej strategii i redakcyjnej koncepcji rozwoju tradycyjnych wydań 'Gazety Wyborczej' - m.in. utworzonych w ostatnich latach magazynów 'Mój Biznes', 'Ekonomia+' i 'Wolna Sobota'" - czytamy w komunikacie. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci...

Agora ma term sheet z Santander BP dot. kredytów o łącznej wartości do 67 mln zł

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Agora uzgodniła z Santander Bank Polska wstępne istotne warunki finansowania (term sheet), podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną z 26 stycznia br., dotyczącą rozpoczęcia procesu negocjacji w sprawie pozyskania finansowania, tj.: kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu refinansującego obecne zadłużenie terminowe Agory w łącznej wysokości do 67 mln zł. "Term sheet określa zasady, na jakich bank udostępni Agorze S.A. finansowanie w postaci kredytu refinansowego w wysokości do 32 mln zł z 3-letnim okresem spłaty oraz kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 35 mln zł z 2-letnim okresem dostępności od dnia zawarcia wiążącej umowy kredytu z bankiem" - czytamy w komunikacie. Termsheet nie wywołuje zobowiązań finansowych dla spółki. Skutkiem uzgodnienia jego warunków będzie negocjacja treści umów kredytowych, a...

Agora oczekuje wzrostu przychodów r/r, wyników w 2022 r. porównywalnych do ub.r.

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Agora szacuje, że w całym 2022 r. przychody grupy mogą być wyższe niż w 2021 r., kiedy wyniosły 965,9 mln zł, podała spółka. Jednocześnie grupa oczekuje, że może odnotować wyniki porównywalne do tych z 2021 r. Agora zapowiedziała także podwojenie w br. nakładów inwestycyjnych wobec 43,7 mln zł wydatkowanych w ub.r. "Zarząd Agory szacuje, że w całym 2022 r. przychody Grupy Agora mogą być wyższe niż w 2021 r. Tuż po wybuchu pandemii Grupa Agora podjęła działania restrukturyzacyjne i oszczędnościowe. W 2021 r. Grupa Agora utrzymała funkcjonowanie w zaostrzonej dyscyplinie kosztowej, szczególnie w tych biznesach, które nie mogły powrócić do pełnej działalności operacyjnej. 2022 r. rozpoczął się od jednak od niesprzyjających dla rozwoju przedsiębiorstw okoliczności. Większość...

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku o niewypłacanie dywidendy za 2021 r., podała spółka. "Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej spółki ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. jest wynikiem dwóch lat zmagań spółki ze skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiły realizację strategii Grupy Agora, zmusiły spółkę do istotnych oszczędności oraz zaniechania inwestycji rozwojowych. Negatywne skutki pandemii wywołane z restrykcjami i ograniczeniami w działalności wielu przedsiębiorstw miały również istotny wpływ na obecną kondycję polskiej gospodarki" - czytamy w komunikacie. Dodatkowym czynnikiem niepewności co do sytuacji ekonomicznej kraju jest trudny do oszacowania wpływ na polską gospodarkę agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Może to istotnie wpłynąć na tempo wzrostu polskiej gospodarki, podkreślono. "W okolicznościach tak...

Agora przygotuje w tym roku strategię na lata 2023-2027

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Agora rozpoczęła prace nad strategią Grupy na lata 2023-2027, która ma zostać ukończona w tym roku, podała spółka. "Zarząd Agory informuje, że w dniu 16 lutego 2022 r. podjął decyzję o rozszerzeniu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora, w tym również procesu integracji dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy Grupy Agora, o wszystkie obszary działalności Grupy Agora w ramach prac nad przygotowaniem strategii rozwoju Grupy Agora na lata 2023 - 2027" - czytamy w komunikacie. Wnioski z przeprowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej zostaną wykorzystane w trakcie prac nad strategią rozwoju Grupy Agora na lata 2023-2027. Spółka planuje zakończyć prace nad nową perspektywą strategiczną w 2022 r., podano...

Agora uzgodniła z SFS Ventures wydłużenie opcji call na udziały Eurozet o 3 miesiące

Warszawa, 16.02.2022 (ISBnews) - Agora podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze aneks do umowy wspólników zawartej 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia o 3 miesiące terminu realizacji przez Agorę opcji call, który tym samym skończy się z upływem 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy wspólników, podała spółka. "W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie warunków wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures (opcja call), o czym spółka informowała raportem bieżącym 1/2022 r. z dnia 1 lutego 2022 r." - czytamy w komunikacie. 1 lutego br. Agora podała, że rozpoczęła negocjacje z SFS Ventures z Czech dotyczące...

Agora negocjuje z SFS Ventures wydłużenie opcji call na pozostałe udziały Eurozet

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Agora rozpoczęła negocjacje z SFS Ventures z Czech dotyczące m.in. kwestii wydłużenia okresu realizacji opcji call przez Agorę na nabycie wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures, podała Agora. "31 stycznia 2022 r. spółka rozpoczęła negocjacje z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) w przedmiocie zmiany postanowień umowy wspólników zawartej w dniu 20 lutego 2019 r., w szczególności w zakresie warunków wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures (opcja call). Rozpoczęte negocjacje obejmują m.in. kwestię wydłużenia okresu realizacji opcji call przez Agorę, który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy, a kończy się...

Agora-Holding zgłosi kandydaturę Wojciecha Bartkowiaka do zarządu Agory

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Agora-Holding zdecydowali o zamiarze zgłoszenia na najbliższym walnym zgromadzeniu Agory kandydatury Wojciecha Bartkowiaka na członka zarządu tej spółki, podała Agora. Wojciech Bartkowiak jest dziennikarzem, redaktorem i menedżerem związanym z "Gazetą Wyborczą" i Agorą od 30 lat, podkreślono. W ostatnim czasie jako dyrektor operacyjny i zastępca dyrektora wydawniczego "Gazety Wyborczej" odpowiadał za procesy biznesowe segmentu Prasa oraz działalność dawnego pionu Druk - w tym za jego restrukturyzację w latach 2018-2019. To współtwórca strategii cyfrowej transformacji "Gazety Wyborczej" opartej o rozwój subskrypcji treści Wyborcza.pl, a także twórca biznesowej strategii i redakcyjnej koncepcji rozwoju tradycyjnych wydań "Gazety Wyborczej" - m.in. utworzonych w ostatnich latach magazynów "Mój Biznes", "Ekonomia+" i "Wolna Sobota", wymieniono. Agora-Holding jest akcjonariuszem spółki posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji...

Agora szacuje obniżenie zobowiązania podatkowego dzięki PGK na 8,5 mln zł w 2022

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Agora otrzymała decyzję Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK) do końca 2022 r. Spółka szacuje, że przedłużenie funkcjonowania PGK może spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 8,5 mln zł w 2022 r., podała Agora. "W umowie o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej" - czytamy w komunikacie. W skład PGK wchodzą: Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Plan D, Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A, wymieniono. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci...

Agora pracuje nad planami strategicznymi, wśród ryzyk presja inflacyjna, płacowa

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora rozpoczęła pracę nad planami strategicznymi, których atualizację przedstawi w przyszłym roku. Według zarządu, coraz poważniejszymi ryzykami dla przyszłych wyników są m.in. presja inflacyjna i płacowa, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Jest to moment, w którym przystępujemy już do prac nad planami strategicznymi i myślę, że przyszły rok to będzie ten rok, w którym te plany zaktualizujemy" - powiedział prezes Bartosz Hojka podczas wideokonferencji. "Jesteśmy w trakcie przeglądu opcji strategicznych i myślę, że (...) w przyszłym wrócimy ze szczegółową informacją" - dodała członkini zarządu Anna Kryńska-Godlewska. Zdaniem Hojki, coraz poważniejsze ryzyka, z którymi spółka musi się liczyć i brać pod uwagę to m.in. rosnąca presja inflacyjna, wzrost cen energii, towarów i usług, a także presja płacowa. Łącznie mogą one wpłynąć...

Agora w górę o 3%. Wyniki za III kw. wspierają notowania spółki

W piątek rano Agora zaprezentowała inwestorom swoje wyniki finansowe za III kw. 2021 roku. W okresie tym odnotowana została strata w wysokości 1,18 mln zł (wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej), jednak mimo to akcje spółki zyskują blisko 3%. Warto dodać, że Agora spodziewa się dalszej odbudowy przychodów w IV kwartale. Agora rośnie o 2,96% w trakcie piątkowej sesji. Za trzy pierwszej kwartały strata netto wyniosła ponad 66 mln zł. Wzrosły natomiast przychody, ze 612 mln zł w 2020 do 614 mln zł w 2021. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Agora rośnie o 2,96% W trakcie dzisiejszej sesji Agora notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 2,96%, co oznacza wzrost o 0,20...

Agora liczy na kontynuację odbudowy przychodów w IV kw. dzięki reklamie i kinom

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora oczekuje, że trend odbudowy przychodów z pierwszych trzech miesięcy tego roku będzie kontynuowany w IV kwartale dzięki widocznej poprawie w działalności kinowej oraz na rynku reklamy, podała spółka. Agora oczekuje powrotu frekwencji w kinach do okresu sprzed pandemii w I poł. 2022 r. "Dzięki istotnej poprawie w dwóch obszarach, czyli w działalności kinowej i na rynku reklamy, tempo odbudowy przychodów Grupy Agora pozwoliło zakończyć okres styczeń - wrzesień 2021 r. z wyższymi wpływami niż te wygenerowane w analogicznym okresie 2020 r. Ostatni kwartał roku powinien przynieść wzmocnienie tego trendu, pod warunkiem jednak, że skala restrykcji związanych z zapobieganiem kolejnej fali pandemii w ostatnich miesiącach 2021 r. nie będzie zbliżona do tej z zeszłego roku, a...
agora

Agora podniosła prognozę wzrostu rynku reklamy do ok. 13-16% r/r w 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora szacuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 13-16% w 2021 r. wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 8-11% wzrostu r/r, podała spółka. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków na reklamę skurczy się w całym 2021 r., nadal będzie prasa tradycyjna. "Dobra koniunktura na rynku reklamy i dynamiczna odbudowa jego wartości sprawiły, że spółka zdecydowała się podnieść swoje oczekiwania co do wzrostu wartości rynku reklamy w całym 2021 r. w stosunku do tej opublikowanej w poprzednim sprawozdaniu. Według najnowszych szacunków spółki, reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 13-16% w porównaniu z 2020 r.'" - czytamy w raporcie kwartalnym. Jak podkreślono, odbudowa wartości rynku reklamy rozpoczęła się już w pierwszym kwartale 2021 r.,...

Agora miała 1,18 mln zł straty netto, 11,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Agora odnotowała 1,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W trzecim kwartale 2021 r. grupa zanotowała stratę netto w wysokości 1,5 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 70,8 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w trzecim kwartale 2021 r. 1,2 mln zł, a w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 66,7 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że pozytywny wpływ na wynik operacyjny grupy w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. miało wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej wysokości 14,2 mln zł. Natomiast negatywny wpływ na wynik netto grupy w okresie...
agora

Ponad 100 mln zł straty, zamknięte kina Helios i mocna przecena akcji. Analiza fundamentalna Grupy Agora

Rok 2020 był dla Grupy Agora niezwykle słaby. Spółka po raz pierwszy od wielu lat osiągnęła przychody ze sprzedaży poniżej 1 mld zł, notując jednocześnie blisko 130 mln zł straty netto. Za ten stan rzeczy odpowiadają oczywiście wszelkiego rodzaju obostrzenia pandemiczne, które mocno uderzyły w działalność spółki, wskazuje Konrad Książak na antenie Comparic24. Grupa Agora straciła w 2020 roku aż 130 mln zł. Pierwsze półrocze 2021 również upłynęło pod znakiem strat. Zamknięcie kin i spadki na rynku reklamy dotkliwie uderzyły w finanse spółki. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Lq-O5txpSFU&t=359s Korekta wyceny - Agora głównie kojarzy nam się z kinami Helios i z Gazetą Wyborczą, ale nie tylko. To nie jest tak, że grupa Agora zajmuje się tylko...

Agnieszka Sadowska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Agory

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Agnieszka Sadowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki Agora ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. "Zarząd Spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu numer 16/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. o zamiarze złożenia rezygnacji przez panią Agnieszkę Sadowską z pełnionej przez nią funkcji członkini zarządu spółki, informuje, że w dniu 20 października 2021 r. spółka otrzymała od pani Agnieszki Sadowskiej rezygnację z pełnienia funkcji członkini zarządu i udziału w zarządzie Agory S.A. ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz...

Agora porozumiała się z akcjonariuszami Heliosa ws. opcji menadżerskich

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Agora zakończyła negocjacje z kluczowymi menadżerami, będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi spółki zależnej Helios, dotyczące zmiany warunków opcji kupna - sprzedaży posiadanych przez nich akcji w Heliosie oraz podpisała z nimi stosowne aneksy, podała Agora. "Zakres uzgodnionych zmian obejmuje m.in.: a) odłożenie w czasie możliwości wezwania spółki przez menadżerów do nabycia posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja put) w ten sposób, że: (i) do dnia 31 grudnia 2022 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 7,5% akcji menadżerów; (ii) do dnia 30 czerwca 2024 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 20% akcji menadżerów, oraz b) odłożenia w czasie uprawnienia spółki do wezwania menadżerów do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja call) w ten...

Agora rośnie o ponad 4,5% pomimo 70 mln zł strat w 1 półroczu 2021

W trakcie piątkowej sesji Agora doświadcza prawdziwego wystrzału swojej giełdowej wyceny. Akcje spółki zyskują obecnie ponad 4,5%, pomimo tego, że w raporcie za 1 półrocze spółka wykazała stratę rzędu 70 mln zł. Oczekiwania na powrót do normalności sprawiają, że prognozuje ona odbicie swoich przychodów w kolejnych miesiącach. Agora rośnie o 4,57% w trakcie piątkowej sesji. W 1 półroczu 2021 spółka zanotowała stratę w wysokości blisko 70 mln zł. Otwarcie gospodarki ma pomóc firmie odbudować wyniki finansowe. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Agora rośnie o 4,5% W trakcie dzisiejszej sesji Agora notuje bardzo mocny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,57%, co oznacza wzrost o 0,40 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 8,76 zł. Obecnie...

Helios ‘jest pozytywnie nastawiony’ co do frekwencji w kinach w kolejnych mies.

Sieć Helios, należąca do Grupy Agora, jest pozytywnie nastawiona jeżeli chodzi o frekwencję w kinach w kolejnych miesiącach, jak i debiuty nowych filmów, poinformował członek zarząd Agory Tomasz Jagiełło. Firma ma nadzieję, że nie dojdzie do ewentualnych zamknięć kin - jak to miało miejsce wcześniej ze względu na oczekiwaną kolejną falę zachorowań. "Kinematografia amerykańska, europejska jak i polska ma bardzo silną ofertę. Ja nie pamiętam tak mocnej oferty na jesień i zimę. Od wielu lat nie widziałem tak dużej liczby tytułów które oczekują na debiuty. Czy będą jakieś przesunięcia związane np. z Deltą, to tego nie wiemy i cierpliwie poczekamy. Wierzymy, że duże tytuły mają miejsce na dystrybucję wyłącznie w kinach, bo tam mają szansę na zarobienie większych pieniędzy, niż na platformach wideo"...

Agora oczekuje wzrostu rynku reklamy o ok. 8-11% r/r w 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Agora szacuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 8-11% r/r w 2021 r., podała spółka. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków na reklamę skurczy się w całym 2021 r., będzie prasa tradycyjna. "Drugi kwartał 2021 r., oprócz ponownego otwarcia obiektów kultury, przyniósł też wyraźne sygnały odbudowy wartości rynku reklamy w Polsce. Według szacunków spółki w pierwszej połowie 2021 r. reklamodawcy wydali na promocję swoich towarów i usług więcej niż w pierwszym półroczu 2019 r. W kolejnych kwartałach 2021 r. istotnie wyższe niż w 2019 r. będą wydatki na reklamę w internecie. Wartość wydatków na reklamę w radiu i w telewizji będzie w zasadzie na tym samym poziomie co w 2019 r. Natomiast, reklama zewnętrzna oraz...
agora

Agora spodziewa się wzrostu przychodów r/r, odbudowy wyników w 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Agora spodziewa się wzrostu przychodów w ujęciu r/r w 2021 r. i rozpoczęcia stopniowej odbudowy wyników finansowych, podała spółka. "Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora wzrosną w stosunku do 2020 r., a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, będą Kino, Gastronomia, Reklama Zewnętrzna i Radio" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Spółka spodziewa się m.in. dalszego wzrostu wpływów w segmencie Internet - zarówno dzięki istotnej poprawie jakości powierzchni reklamowej portalu Gazeta.pl, jak i dzięki szybko rozwijającej się spółce Yieldbird. W opinii zarządu Agory inicjatywy rozwojowe podjęte przez poszczególne przedsięwzięcia internetowe Grupy...

Agora miała 9,21 mln zł straty netto, 27,58 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Agora odnotowała 9,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 38,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 27,58 mln zł wobec 53,32 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,7 mln zł w II kw. br. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,82 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 129,53 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 65,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 347,77 mln zł w porównaniu z 419,12 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa...

Agnieszka Siuzdak-Zyga została powołana do zarządu Agory

Warszawa, 05.08.2021 (ISBnews) - Agnieszka Siuzdak - Zyga dołączyła do zarządu Agory; będzie nadzorowała pion Gazeta.pl, podała spółka. Agnieszka Siuzdak - Zyga jest związana z Agorą od 2006 r. Przez większość czasu pracowała w segmencie "Internet" spółki, kolejno jako redaktor, wydawca, szefowa newsroomu i dyrektor serwisów informacyjnych. Do 2018 r. jako dyrektor ds. wzrostu biznesu kontentowego współtworzyła kierunki rozwojowe Gazeta.pl, testowała nowe możliwości biznesowe oraz odpowiadała m.in. za marketing, SEO oraz analizy biznesowe. W październiku 2018 r. objęła stanowisko dyrektora pionu Gazeta.pl, odpowiadając za zarządzanie tym obszarem, wynik finansowy oraz biznesowy rozwój portalu, podano. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą...

Agora: W Opolu zostanie otwarte we wtorek 52. kino sieci Helios

W Centrum Handlowym Karolinka w Opolu we wtorek, tj. 2 lipca, zostanie otwarte 52. kino sieci Helios, podała Agora. Jest to drugie kino Helios zlokalizowane w Opolu. "Jesteśmy dumni, że już jutro będziemy mogli zaprosić opolskich kinomanów do tak wyjątkowego miejsca! Najnowsze kino Helios to nie tylko klimatyczne miejsce spotkań czy nowości filmowe na wielkim ekranie, ale także przestrzeń, która dzięki najnowocześniejszej technologii przeniesie naszych gości w nieznany dotąd w Opolu wymiar kina. Zależy nam na tym, aby każda wizyta w naszych obiektach była niepowtarzalnym doświadczeniem. Wierzę, że nasi widzowie docenią także to miejsce" - powiedziała dyrektor zespołu kin Helios w Opolu Joanna Domagała, cytowana w komunikacie. Nowe kino sieci Helios ma sześć klimatyzowanych sal wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt z miejscami...

Agora najsłabszym walorem w indeksie sWIG80, Wall Street systematycznie rośnie

Przy niewielkiej zmienności kluczowe indeksy na Wall Street kontynuują powolne i systematyczne zdobywanie nowych historycznych szczytów notowań. Poznaliśmy wczoraj wartość indeksu zaufania amerykańskich konsumentów, która wzrosła w czerwcu do 127,3 pkt. wobec 120 pkt. miesiąc wcześniej i wobec konsensusu 119 pkt., wartość indeksów wróciła do poziomów sprzed pandemii i oznacza, że konsumpcja może być jeszcze większa niż się spodziewano, co przełoży się pozytywnie na wzrost PKB. Agora odnotowała wczoraj znaczny spadek, słaba sesja krajowych spółek Na rynek spłynęły również dane z Chin – indeks PMI w usługach zaskoczył negatywnie – wyniósł 53,5 pkt. wobec 55,2 pkt. w poprzednim miesiącu, a konsensus zakładał wartość indeksu na poziomie 55,3 pkt. Chiński indeks PMI w przemyśle wyniósł 50,9 pkt. i jest zbieżny z...

Agora z wyższą ceną docelową! DM BDM wycenia spółkę na 21,50 zł i utrzymuje „KUPUJ”

W najnowszej wycenie DM BDM Agora otrzymała podwyższoną cenę docelową, która teraz wynosi 21,50 zł, wobec wcześniejszych 14,80 zł. W trakcie czwartkowej sesji akcję spółki warte są ponad 11 zł. Tłem do zmiany jest odmrażanie gospodarki i płynąca z tego poprawa wyników finansowych w głównych segmentach działalności, tj. rynku reklamy i sieci kinowej. Agora z ceną docelową 21,50 zł od Domu Maklerskiego BDM. W trakcie czwartkowych notowań akcji spółki warte są ok. 11,70 zł. Spółka liczy na odbicie w segmencie kin oraz rynku reklamowego. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Agora wyceniona na 21,50 zł Agora jest to polska firma notowana na GPW, która znana z tego, że jest właścicielem m.in. Gazety Wyborczej, czy też sieci kin Helios....

Agora była wczoraj najsilniejszą spółką w indeksie sWIG80

W czwartek indeks Nasdaq zyskał 0,8%, a indeks S&P 500 (+0,5%) poprawił swój historyczny rekord notowań. Wczoraj dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki lekko zaskoczyły – ceny konsumpcyjne (CPI) wzrosły w maju o 0,6% m/m, w ujęciu r/r aż o 5%, przy oczekiwaniach odpowiednio +0,4% i +4,7%. Agora odnotowała wczoraj wzrost o 10 procent, indeks WIG20 odrabia straty z poprzedniej sesji Pomimo rosnącej presji na podwyżkę stóp procentowych obecna narracja Fedu o jedynie przejściowym wzroście cen prawdopodobnie nie ulegnie zmianie. Inwestorów nie zaskoczyła wczorajsza decyzja EBC o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, ani o podtrzymaniu wielkości programu skupu aktywów. Europejski Bank Centralny dostrzega przyśpieszające ożywienie w gospodarce i zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2021 i 2022 rok do +4,6%...

Agora rozpoczyna przegląd opcji strategicznych działalności internetowej

Zarząd Agory podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej grupy, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Agora poinformowała też o połączeniu segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy. "Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki. W ramach przeglądu, spółka zamierza przeanalizować różne scenariusze związane m.in. z reorganizacją grupy w celu uporządkowania jej struktury. Powyższa lista opcji nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów" - czytamy w komunikacie. Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu publikacji w dniu 8 czerwca 2021 r. "Powodem ujawnienia...

Agora: Przedsprzedaż w Heliosie na 1. weekend 10x większa niż po 1. lockdownie

Przedsprzedaż biletów na pierwszy weekend po wznowieniu działalności kin jest w należącej do Grupy Agora sieci Helios 10-krotnie wyższa niż w lipcu ub.r., kiedy kina zostały uruchomione po pierwszym lockdownie, poinformował członek zarząd Agory Tomasz Jagiełło. Poinformował też, że dziś na nocne seanse – rozpoczęte tuż po północy – sieć sprzedała 2 000 biletów. „Mamy 10-krotnie większą przedsprzedaż przed pierwszym weekendem po tej długiej przerwie niż przed pierwszym weekendem naszej pracy po pierwszym lockdownie, czyli 3-5 lipca. Na dzisiaj rano sprzedaliśmy 10 razy więcej biletów" – powiedział Jagiełło podczas wideokonferencji prasowej. „Ostrożnie mówiąc, chciałbym, żebyśmy w trzecim kwartale osiągnęli 40-50% pełnej mocy kin – tej mocy, którą pamiętamy z 2019 r." – dodał. Jagiełło poinformował też, że na pierwsze nocne seanse, które...

Agora podtrzymuje oczekiwania wzrostu rynku reklamy o 4-7% r/r w tym roku

Agora podtrzymała oczekiwania dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 4-7% r/r, przy czym jedynym segmentem, który w skali całego roku odnotuje spadek będzie prasa papierowa, podała spółka. Agora podtrzymała oczekiwania dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy "Jednym z głównych czynników, który zdecyduje o poziomie przychodów Grupy, będzie kondycja rynku reklamy w Polsce. Według szacunków spółki w 2021 r., rynek reklamy w Polsce powinien rozpocząć stopniową odbudowę swojej wartości po kryzysie wywołanym wybuchem pandemii koronawirusa i jej skutkami dla polskiej gospodarki" - czytamy w raporcie kwartalnym. Według szacunków spółki, reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 4-7% w porównaniu z 2020 r., podano dalej, podtrzymując oczekiwania przedstawione w marcu br. "Odbudowa wartości rynku reklamy rozpoczęła się...

Agora oczekuje wzrostu przychodów i dodatniej EBITDA w całym 2021 roku

Agora spodziewa się wzrostu przychodów w całym bieżącym roku (po ich spadku o 49,6% r/r w I kw. br.), zmniejszania się straty EBIT oraz uzyskania zysku na poziomie EBITDA, podała spółka. Agora spodziewa się wzrostu przychodów "Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora wzrosną, a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, są Kino, Gastronomia, Internet i Radio" - czytamy w raporcie kwartalnym. Jednocześnie spółka podkreśliła, że zarząd kontynuuje inicjatywy poprawiające wyniki operacyjne grupy oraz prowadzi działania wspierające bezpieczeństwo finansowe i płynnościowe spółki oraz całej Grupy Agora, licząc się z możliwością powrotu pandemii w dalszej części roku. W...

Agora miała 56,28 mln zł straty netto, 49,51 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Agora odnotowała 56,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 42,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Agora przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 49,51 mln zł wobec 19,54 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął -8,1 mln zł wobec 44,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,95 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 289,59 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2021 r. przychody segmentu Film i Książka zmniejszyły się o 86,9% do kwoty 18,3 mln zł. Spadek wpływów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. wynikał głównie z braku przychodów z działalności kinowej w związku z administracyjnym zamknięciem kin od 7 listopada 2020...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ