XTB

ACTION S.A. zakończyła okres sanacji

Od dziś, zgodnie z decyzją Sądu o uprawomocnieniu zatwierdzenia układu, kończy się okres sanacji ACTION S.A., a z nazwy jej firmy zniknie wkrótce dopisek „w restrukturyzacji”. Polski dystrybutor i producent IT po ponad czterech latach postępowania sanacyjnego ponownie staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w sanacji spółka ma dostosowany do obecnych czasów model biznesowy, co czyni ją jeszcze silniejszą i niezależną. ACTION S.A. ponownie staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru 17.12.2020 r. kończy się postępowanie sanacyjne ACTION S.A., które trwało w spółce od 01.08.2016 r., a zostało otwarte w celu ochrony praw i interesów Spółki, jej kontrahentów i akcjonariuszy w obliczu kumulacji niekorzystnych zdarzeń. Pod parasolem ochronnym sanacji Spółka przedstawiła Plan Restrukturyzacyjny, który po zatwierdzeniu przez Sąd systematycznie...

Action z prawomocnym zatwierdzeniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy oddalił zażalenie Skarbu Państwa - naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w restrukturyzacji, podała spółka. Action ponownie staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru "Powyższe rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie oznacza, że układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta został prawomocnie zatwierdzony, a prowadzone wobec niego postępowanie sanacyjne zostało zakończone z dniem 15.12.2020 r. W związku z tym, spółka może przystąpić do wykonywania układu zawartego z wierzycielami" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z decyzją sądu o uprawomocnieniu zatwierdzenia układu, kończy się okres sanacji Action, a z nazwy jej firmy zniknie wkrótce dopisek "w restrukturyzacji". Polski dystrybutor i producent IT po ponad czterech latach postępowania sanacyjnego...

Action: Priorytetem sprzedaż rozwiązań biznes. w kraju, a e-commerce za granicą

Action stawia mocno na rozwój w konsumenckim e-commerce na rynkach Unii Europejskiej oraz sprzedaż zaawansowanych rozwiązań jako VAD (dystrybutor z wartością dodaną) w Polsce, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Harazin. Action kładzie największy nacisk na rozwój w Unii Europejskiej "Action jest istotnym elementem rynku internetowego. Ważne, że stale rośnie nam liczb a klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Daje to bardzo solidne podstawy do dalszego rozwoju. Nasza strategia wypracowana podczas sanacji opiera się na dwóch głównych filarach. Pierwszy, Action Business Center - dystrybucja z wartością dodaną. Drugi to szeroka gama produktów konsumenckich oferowanych sklepom internetowym zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej" - powiedział ISBtech Harazin. Action Business Center koncentruje się na rynku polskim, oferuje klientom: resellerom, integratorom, instalatorom...

Action miał 6,69 mln zł zysku netto, 8,8 mln zł EBITA w III kw. 2020 r.

Action odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rynek internetowy podstawą do dalszego rozwoju Action zdaniem prezesa firmy Zysk operacyjny wyniósł 6,74 mln zł wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 8,8 mln zł wobec -2,09 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 464,81 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 407,17 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 11,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1412,84 mln zł w porównaniu z 1143,02 mln zł...

Action podaje wyniki za III kwartał 2020 r. Przychody w górę o 14%

GK ACTION S.A. w trzecim kwartale 2020 r. wypracowała zysk netto w wysokości 6 692 tys. zł, wzrost przychodów o 14 proc. przy jednoczesnym spadku kosztów o 12 proc. i wysoką marżę na poziomie 6,77 proc. GK ACTION S.A. zamknęła trzeci kwartał tego roku z wynikiem lepszym od oczekiwanego, zwiększyła też liczbę klientów w Polsce i zagranicą. Spółka w sanacji z jednej strony zoptymalizowała koszty, z drugiej opracowała mocną strategię rozwoju opartą o zdywersyfikowaną ofertę handlową i szkoleniową, a także sprawną logistykę. W dobie rozkwitu handlu internetowego, a także poszukiwania nowych nisz rozwoju rynku strategia Action przynosi zamierzony efekt. Spółka dzięki temu jest beneficjentem zmian zachodzących na globalnym rynku e-commerce. Rozwój Action Business Center i segmentu konsumenckiego Strategia Spółki...

Action miał 4,82 mln zł zysku netto, 4,69 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Action w restrukturyzacji odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Action w restrukturyzacji odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł wobec 4,27 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 948,03 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 735,86 mln zł rok wcześniej. "Jak widać po wynikach finansowych, Action dzięki wdrożeniu założeń planu restrukturyzacyjnego konsekwentnie realizuje strategię wzrostu. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że rynki finansowe mimo braku formalnego zakończenia sanacji otwierają się na współpracę ze spółką, czego przykładem jest podpisana w sierpniu umowa faktoringowa. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników....

GK Action S.A. podsumowała I półrocze 2020 r.

W pierwszym półroczu tego roku GK Action S.A. wypracowała dobre wyniki finansowe: zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki wyniósł 4 819 tys. zł wobec straty 4 426 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Grupa wypracowała marżę na wysokim poziomie 6 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszej połowie 2020 roku wyniosły 948 031 tys. zł wobec 735 855 tys. zł w poprzednim półroczu, co oznacza wzrost o 28,8 proc. Spółka ma już postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu, czeka na jego uprawomocnienie. GK Action S.A. w I półroczu wypracowała dobre wyniki finansowe - Jak widać po wynikach finansowych, Action dzięki wdrożeniu założeń planu restrukturyzacyjnego konsekwentnie realizuje strategię wzrostu. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że rynki finansowe mimo braku formalnego zakończenia sanacji otwierają...

Action otrzyma odszkodowanie w wys. 8,58 mln zł

Action w restrukturyzacji ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 8,58 mln zł za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie piaseczyńskim przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, podała spółka. Action w restrukturyzacji ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 8,58 mln zł "Zarząd Action w restrukturyzacji informuje, iż 16.09.2020 r., doręczona została spółce decyzja wojewody mazowieckiego z dnia 1.09.2020 r. ustalająca wysokość należnego emitentowi odszkodowania w kwocie 8 582 026 zł powiększonej o kwotę 429 101,30 zł, stanowiącą 5% kwoty odszkodowania (...) za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola (...) o pow. 1,8891 ha przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na południowej obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca -...

Akcjonariusze Action zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Akcjonariusze Action w restrukturyzacji zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok, wynoszącego 2,21 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Action ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy Zarząd spółki argumentował wcześniej, że zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Podkreślał, że mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, a także aktualną sytuację związaną z COVID - 19, zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Action: Sąd zatwierdził ugodę w postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o zatwierdzeniu ugody zawartej w sądowym postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska oraz zarządcy Action, podał Action. Action: Sąd zatwierdził ugodę w postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska "W związku z zatwierdzeniem przedmiotowej ugody postępowanie w niniejszej sprawie zostało umorzone" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Action miał 1,59 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Action w restrukturyzacji odnotował 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Action podsumowuje pierwszy mijający kwartał roku Zysk operacyjny wyniósł 1,59 mln zł wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467,55 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 352,33 mln zł rok wcześniej. "W I kw. 2020 roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 467 554 tys. zł, co stanowi wzrost o 32,7% w relacji do obrotu zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie grupa osiągnęła zysk na wszystkich poziomach analitycznych. Zysk ze sprzedaży na poziomie 27 871 tys. zł, zysk operacyjny równy zyskowi netto...

Zarząd Action z Piotrem Bielińskim jako prezesem powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Action w restrukturyzacji powołała zarząd na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 20 lipca br., z Piotrem Bielińskim na stanowisku prezesa, podała spółka. Action: Piotr Bieliński na stanowisku prezesa "Rada nadzorcza spółki Action dokonała wyboru zarządu spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2020 roku do 19 lipca 2024 roku. W skład zarządu Action powołani zostali dotychczasowi członkowie zarządu tj.: - Piotr Bieliński na stanowisko prezesa zarządu, - Sławomir Harazin na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw handlu i marketingu" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Action z ponad 1,5 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Partnerzy deklarują współpracę

Grupa Kapitałowa ACTION S.A. opublikowała wyniki za I kw. 2020 r. Są one zgodne z prognozą i pokazują, że firma skutecznie zarządza restrukturyzacją, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje do wzmocnienia biznesu w okresie epidemii COVID-19. Partnerzy spółki deklarują współpracę czekając na oficjalne podpisanie układu Pierwszy kwartał 2020 r. pokazał, że w biznesie liczy się ogromne doświadczenie, które ma Action, bo jest na rynku od prawie 30 lat oraz umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, a także trafna ocena zmian rynkowych i dostosowywanie się do nich. Restrukturyzacja, która trwa w firmie od połowy 2016 r., miała i nadal ma bardzo pozytywną stronę, ponieważ wzmocniła umiejętność dostosowywania się i podążania za przemianami. Docenia to coraz liczniejsze grono partnerów, którzy deklarują współpracę z Action po oficjalnym...
Spadek wartości akcji

Action raportuje 23,71 mln zł straty netto. Akcje spółki tracą 1,16%

Grupa kapitałowa Action, która skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych podzieliła się najnowszymi wynikami finansowymi za rok 2018. Ze sprawozdania wynika, że spółka odnotowania w minionym roku 23,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Warto przypomnieć, że w 2017 roku straty sięgnęły aż 56,39 mln zł. Spółka poinformowała, że strata operacyjna wyniosła w 2018 roku 24,39 mln zł wobec 50,97 mln zł straty rok wcześniej a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 603,9 mln zł wobec 1 699,69 mln zł w 2017 r. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 35,21 mln zł wobec 52,08 mln zł straty rok wcześniej. - W nadchodzącym roku zarząd przewiduje kontynuowanie działań...
Spadki na giełdzie

Action publikuje wyniki kwartale, akcje spółki tracą 2,55% w piątek

Rok 2018 to kolejny, już drugi rok finansowy, który Spółka zaraportowała będąc w sanacji. Jak wynika z właśnie opublikowanych danych finansowych, był to dla Action czas reorganizacji biznesu, aby wypełnić założone prognozy finansowe i wyjść z restrukturyzacji. W omawianym okresie ACTION S.A. wykonała działania założone w Planie Restrukturyzacyjnym, co przełożyło się na osiągnięcie wyniku netto zgodnego z obowiązującą prognozą. Ponadto, Spółka rok do roku podniosła marżę na sprzedaży o 0,6 p.p, z 6,5% do 7,1%. - Idziemy zgodnie z Planem Restrukturyzacyjnym, krok po kroku wypełniając jego założenia i konsekwentnie pracujemy nad efektywnością działań. Dobrym przykładem na to może być zagospodarowanie działalności na rynku niemieckim. Dziś, w związku z likwidacją Action Europe aktywność operacyjną tego podmiotu przejął ACTION S.A., zachowując udziały na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację