Conotoxia

AC SA miało 8,75 mln zł zysku netto, 10,47 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

AC SA odnotowało 8,75 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w III kw. 2020 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA analizuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 10,47 mln zł wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,93 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,16 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 28,8 mln zł zysku netto w porównaniu z 32,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,62 mln zł w porównaniu z 176,16 mln zł rok wcześniej. "Od końca I kwartału 2020 r. ogólnoświatowa pandemia koronawirusa SARS – CoV-2 wywiera negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe spółki. Niskie...

AC SA miało wstępnie 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r.

AC SA zanotowało 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r., co oznacza spadek o 6,2% r/r, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. AC SA zanotowało 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r. Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2020 r. wyniosły 146 410,5 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2019 r. o 29 750,4 tys. zł, tj. o 16,9%, podano. "Powodem spadku przychodów ze sprzedaży był spadek zamówień na wyroby autogazowe w związku z pandemią COVID -19 występującą na wszystkich rynkach działania emitenta, przy równolegle rosnących przychodach ze sprzedaży zestawów elektroniki i wiązek elektrycznych do haków holowniczych w wyniku upowszechniania...

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd AC SA rekomenduje przeznaczenie części zysku za 2019 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,25 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. AC planuje wypłacać dywidendy "Zarząd spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, potrzebą alokacji środków pieniężnych na planowane na 2020 r. i lata następne projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki, bieżące potrzeby kapitałowe oraz biorąc pod uwagę sytuację trwającej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz jej aktualne skutki, postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 1,25 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. W zależności od przyszłej sytuacji spółki i uwarunkowań rynkowych związanych z epidemią wywołaną przez wirusa...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację