XTB
Gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], AC SA [ACG] – Gorące spółki dnia

"Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za IV kwartał 2021 r. wyniosły 44 020,3 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. o 5 416,6 tys. zł, tj. o 14%, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 3 111,9 tys. zł, tj. o 8,5%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 2 304,7 tys. zł, tj. o 106,7%" - podano także w komunikacie. Notowania mają za sobą sporą przecenę i obecnie w rejonie 29 zł może pojawić się szansa na korekcyjne odbicie.

AC SA miało wstępnie 206,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r.

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - AC SA miało 206,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. i było to o 11,4% więcej r/r, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 8,3%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 71,4%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za IV kwartał 2021 r. wyniosły 44 020,3 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. o 5 416,6 tys. zł, tj. o 14%, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 3 111,9 tys. zł, tj. o 8,5%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 2 304,7 tys. zł, tj. o 106,7%" - czytamy także w...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

AC SA miało wstępnie 53,68 mln zł przychodów w III kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - AC SA odnotowało 53,68 mln zł przychodów w III kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 3,4% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2021 r. wyniosły 162 335 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2020 r. o 15 717 tys. zł, tj. o 10,7%" - czytamy w komunikacie. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs zloty | dolar kurs | waluta euro | akcje kęty | oncoarendi akcje kupno | nasdaq notowania | kurs euro dolar |

Akcje AC w górę o ponad 4%. Umowa z niemieckim Remeder potrwa do 2027 roku

W trakcie środowych notowań akcje AC pną się w górę o ponad 4% po przedstawieniu przez spółkę informacji u podpisaniu umowy generalnej z niemieckim Remeder. Umowa ta zakłada 6-letni okresy współpracy (do 2027 roku) z możliwością przedłużenia. Warto również wskazać, że spółka wypłaciła za rok 2020 dywidendę, jednocześnie jej wycena odbiega od szczytów z 2019 roku. AC zyskuje 4,09% w trakcie środowej sesji. Spółka podpisała umowę z niemieckim Remeder o 6-letnim okresie ważności. Za rok 2020 akcjonariusze otrzymali 2,20 zł dywidendy. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl AC rośnie o ponad 4% W trakcie dzisiejszej sesji AC notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,09%, co oznacza wzrost o 1,40 zł względem poprzedniego...

AC ma umowę o wartości 5,4 mln euro z algierską NAFTAL

Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - AC zawarło kontrakt z NAFTAL z Algierii na sprzedaż 40 000 szt. zestawów samochodowych instalacji gazowych STAG sekwencyjnego wtrysku gazu do samochodów z silnikami czterocylindrowymi i zestawami części zamiennych za 5,39 mln euro. Dostawy wynikające z umowy mają być zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. "Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju emitenta tj. fakt, że stanowi ona istotny krok ku nawiązaniu szerszej współpracy pomiędzy emitentem a NAFTAL oraz upowszechnieniu wyrobów emitenta na rozwijającym się i perspektywicznym rynku Algierii" - czytamy w komunikacie. NAFTAL jest w 100% spółką zależną Sonatrach, zajmuje się dystrybucja i sprzedażą produktów ropopochodnych, prowadzeniem stacji paliw...

6 faworytów sezonu wyników: AC, Astarta, Cognor, Kernel, Mo-Bruk oraz Forte – ocenia BM mBanku

„Obecnie najbardziej przekonani jesteśmy do: AC (wysoki DYield, rozwój nowego segmentu PV, bezpieczny bilans), Astarta (rekordowe wyniki w 2021 r. z uwagi na wysokie ceny cukru, zbóż, oleju sojowego i mleka, dywidenda i buyback), Kernel (wyraźna poprawa wyników w 20/21 i 21/22, oczekiwany wzrost dywidend w przyszłości) i Mo-BRUK (mocne wyniki w 2Q’21 i 3Q’21, możliwe zmniejszenie kar nałożonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz możliwe nowe kontrakt na „bomby ekologiczne”) – podsumowują eksperci BM mBanku.

AC zniżkuje o blisko 2,5% po wynikach za 1 półrocze

W trakcie środowych notowań AC notuje spory spadek swojej wyceny, która wynosi obecnie 36,70 zł za walor. Dzisiejsze spadki sięgają 2,5% i są związane m.in. z wyniki finansowymi przedstawionymi w raporcie półrocznym. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku spółka wypracowała blisko 4 mln zł zysku mniej niż w analogicznym okresie 2020. AC traci 2,39% w trakcie dzisiejszej sesji. Zysk netto w 1 półroczu 2021 spadł o 4 mln zł względem poprzedniego roku. O 14,8% wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl AC zniżkuje o 2,39% W trakcie dzisiejszej sesji AC notuje mocny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie 2,39%, co oznacza spadek o 0,90 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 37,60...

AC SA miało 14,08 mln zł zysku netto, 17,2 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - AC SA odnotowało 14,08 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 18,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,2 mln zł wobec 21,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 22,9 mln zł i był niższy o 3,9 mln zł w skali roku. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,65 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 94,68 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku wyniosły 108,7 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży za analogiczny okres roku ubiegłego o 14,8%. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 14,1 mln zł i był niższy od zysku netto za I półrocze 2020 roku...
byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie dywidendy z części zysku w kwocie 22,16 mln zł, co daje 2,2 zł na jedną akcję, wynika z uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto za rok 2020 wynoszący 30 897 876,72 zł na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 22 162 102,6 zł, 2. kapitał zapasowy w wysokości 8 735 774,12 zł" - czytamy w uchwale. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,2 zł, podano także. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 1 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2021 r. W ubiegłym roku akcjonariusze AC SA zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 18,44 mln zł z zysku netto za 2019 roku na dywidendę, co oznaczało wypłatę 1,85 zł dywidendy na akcję. Działalność AC SA opiera...

AC SA miało 6,96 mln zł zysku netto, 8,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

AC SA odnotowało 6,96 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 11,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 8,45 mln zł wobec 13,4 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,88 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 62,43 mln zł rok wcześniej. "Pomimo utrzymujących się restrykcji i obostrzeń wywołanych pandemią, popytowi na wyroby autogazowe spółki sprzyjają korzystne na większości rynków sprzedażowych relacje autogazu do benzyny i diesla. Na działalność spółki korzystny wpływ wywiera również akcentowany na świecie ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami alternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG oraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR, przy czym sprzedaż wyrobów spółki...

Akcjonariusze AC SA zdecydują 19 maja o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze AC SA zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 19 maja br., o wypłacie dywidendy z części zysku w kwocie 22,16 mln zł, co daje 2,2 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto za rok 2020 wynoszący 30 897 876,72 zł  na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 22 162 102,6 zł, 2. kapitał zapasowy w wysokości 8 735 774,12 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,2 zł, podano także. Akcjonariusze mają ustalić także dzień dywidendy na 1 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2021 r. W ubiegłym roku akcjonariusze AC SA zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 18,44 mln zł z zysku netto za 2019 roku na...

AC SA spodziewa się kontynuowania wypłat dywidendy także z zysku za 2021 r.

AC SA spodziewa się, że będzie mogło wypłacić dywidendę z zysku za 2021 rok, poinformował prezes Anatol Timoszuk. AC SA planuje wypłacić dywidendę za 2021 r. "W 2020 roku kontynuowaliśmy politykę dzielenia się przez spółkę wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Wypłaciliśmy dywidendę 1,85 zł na akcję (18,44 mln zł). Stopa dywidendy wyniosła 4,2%. Warto podkreślić, że AC S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od debiutu giełdowego w 2011 r. Łącznie jest to kwota 243,4 mln zł. Także za 2020 rok zarząd zarekomendował wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję. Spodziewamy się, że bieżący rok będzie także okresem, za który akcjonariusze otrzymają dywidendę" - napisał Timoszuk w liście dołączonym do raportu rocznego. 11 marca 2021 r. zarząd AC zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto za...
Jak urządzić i wyposażyć stanowisko pracy w domu?

AC SA miało 30,9 mln zł zysku netto, 36,77 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

AC SA odnotowało 30,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 38,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 36,77 mln zł wobec 46,28 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,22 mln zł w 2020 r. wobec 222,68 mln zł rok wcześniej. "Rok 2020 był dla nas bardzo dobrym i ważnym czasem, w którym konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię biznesową. Jej celem jest nie tylko utrzymanie i umacnianie pozycji lidera na rynku instalacji autogaz, ale także rozwój w nowych branżach. W ubiegłym roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 185,2 mln zł przy wysokiej rentowności, mimo dość trudnych warunków na poszczególnych rynkach i rosnących kosztach działalności. EBITDA wyniosła 47,7 mln...

AC SA miało 8,75 mln zł zysku netto, 10,47 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

AC SA odnotowało 8,75 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w III kw. 2020 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA analizuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 10,47 mln zł wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,93 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,16 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 28,8 mln zł zysku netto w porównaniu z 32,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,62 mln zł w porównaniu z 176,16 mln zł rok wcześniej. "Od końca I kwartału 2020 r. ogólnoświatowa pandemia koronawirusa SARS – CoV-2 wywiera negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe spółki. Niskie...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje