XTB

4Fun Media miało 0,5 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2021 r.

4Fun Media odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,13 mln zł wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,96 mln zł wobec 31 tys. zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 5,63 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5,54 mln zł rok wcześniej. "W I kw. 2021 r. grupa kapitałowa 4fun Media osiągnęła przychody na poziomie 5 632 tys. zł, co porównując z wynikami działalności kontynuowanej w analogicznym okresie 2020 r., oznacza nieznaczny wzrost sprzedaży (o 3%). Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom przychodów emitenta w raportowanym okresie była...

4Fun Media miały 2,71 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w 2020 r.

4Fun Media odnotowały 2,71 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4Fun Media przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowana strata netto łącznie wyniosła 4,3 mln zł w 2020 r. wobec 15,28 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej (po uwzględnieniu odpisów wartości firmy) wyniósł 1,58 mln zł wobec 8,16 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 26,26 mln zł w 2020 r. wobec 34,24 mln zł rok wcześniej. Zarząd spółki we wrześniu 2020 roku podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych i wyniku analiz postanowił w pierwszej kolejności o konieczności pilnego wygaszenia działalności operacyjnej w segmencie e-commerce. Decyzja ta podyktowana była brakiem...

4Fun Media miało 0,47 mln zł zysku netto, 1,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

4Fun Media odnotowało 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,2 mln zł wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej. Skutki pandemii COVID-19 głównym czynnikiem słabszych wyników spółki 4Fun Media Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 12,93 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,4 mln zł w porównaniu z 39,73 mln zł rok wcześniej. "W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa 4fun Media...
Logo 4fun Media

4Fun Media miało 0,9 mln zł straty netto, 1,76 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

4Fun Media odnotowało 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4Fun Media podsumowuje wyniki mijającego kwartału Strata operacyjna wyniosła 1,76 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 31 tys. zł wobec 752 tys. zł zysku EBITDA rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,33 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 12,89 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 roku grupa kapitałowa 4fun Media osiągnęła przychody na poziomie 11 330 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego o 12%. Był on spowodowany głównie niższą sprzedażą w segmencie reklamy telewizyjnej i znaczącym spadkiem przychodów pochodzących z...
Logo 4fun Media

Spółka zależna 4fun Media otrzymała 2,4 mln zł subwencji z tarczy PFR

Screen Network, spółka zależna od 4fun Media otrzymała subwencję finansową w wysokości 2 410 735 zł w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm", podała spółka. Screen Network z rządową pomocą "Regulamin programu dotyczący warunków udzielania subwencji przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% otrzymanej kwoty, w zależności od spełnienia przez spółkę określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlegać będzie zwrotowi, będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji" - czytamy w komunikacie. Według spółki, w związku z wprowadzonymi restrykcjami administracyjnymi wynikającymi z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, a dotyczącymi m.in. zakazu swobodnego przemieszczania się i podróżowania oraz zamknięcia galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych, spółka działająca w branży cyfrowej...

4FunMedia miało 13,11 mln zł straty netto w 2019 r.

4FunMedia odnotowało 13,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4FunMedia ze stratą w 2019 roku Strata operacyjna bez odpisów wartości firmy wyniosła 2,52 mln zł wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, zaś w uwzględnieniem odpisów strata wyniosła 14,88 mln zł wobec 9,29 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,84 mln zł w I- IV kw. 2019 r. wobec 60,93 mln zł rok wcześniej. Plany na 2019 rok zakładały dynamiczny wzrost przychodów i wskaźników rentowności grupy kapitałowej 4fun Media S.A. Opierały się one na założeniu utrzymania sprzedaży reklam telewizyjnych i usług marketingowych na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym wzroście przychodów pochodzących ze sprzedaży cyfrowej reklamy zewnętrznej, a...
gorące spółki dnia

4Fun Media [4FM], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia 10.04.2019

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. Notowania spółki od kilku sesji wyraźnie pną się do góry. Wczoraj pojawiły się pozytywne wieści dotyczące raportu rocznego. Ze wstępnych danych wynika, że spółka wypracowała w ubiegłym roku 57 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza niemal 115% zwyżkę w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto wyniósł 7,9 mln zł, co oznacza wzrost o 107% rok do roku. O podobną wielkość rośnie także wynik w ujęciu EBITDA. Ostateczne dane poznamy 25 kwietnia, szacunki wskazują jednak na sporą poprawę. Spoglądając na wykres, widać że kurs przełamał już linię bardzo rozbudowanej korekty, która zatrzymała się przy długoterminowej linii trendu. Obecnie popyt walczy o...
Logo 4fun Media

4Fun Media – 107% większy zysk netto w 2018 roku, szansa na zakończenie korekty

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Spółka wypracowała 57 mln zł przychodów, 12 mln zł EBITDA i 7,9 mln zł zysku netto ze sprzedaży w 2018 r., według szacunkowych danych. "Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2018 rok, w pozycjach: przychody ze sprzedaży, EBITDA oraz zysk netto. - przychody ze sprzedaży: 57 mln zł (114,8% przychodów w stosunku do 2017 roku) - EBITDA: 12 mln zł (104,5% wskaźnika EBITDA w stosunku do 2017 roku) - zysk netto ze sprzedaży: 7,9 mln zł (107% zysku w stosunku...
Logo 4fun Media

4Fun Media z zyskiem 0,73 mln zł netto w III kw. 2018 r.

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem polskiej marki medialnej - 4Fun Media, grupa odnotowała 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. Jak czytamy w raporcie, zysk operacyjny spółki wyniósł 1,53 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,86 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 9,88 mln zł rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku grupa miała 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,3 mln zł w porównaniu z 32,53 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1,8 mln...
Logo 4fun Media

Vestor DM wydaje rekomendację dla 4fun Media – cena docelowa 20,5 zł

Zgodnie z raportem datowanym na 29 października, Vestor Dom Maklerski rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla grupy 4fun Media. Spółka dostaje cenę docelową na poziomie 20,5 zł za akcję.  Dom Maklerski Vestor rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 4fun Media z szacunkiem domyślnym cen akcji na poziomie 20,5 zł za akcję. Analitycy Domu Maklerskiego wskazują, że kluczowymi czynnikami odpowiadającymi za wyniki spółki będą wzrost segmentu reklamy zewnętrznej, utrzymanie "wysokiego" poziomu wyników generowanych przez agencję reklamową oraz włączenie do grupy nowych biznesów - reklamy internetowej i e-commerce. Jak czytamy w raporcie: "Segmentem negatywnie oddziałującym na dynamikę wyników 4fun będzie w naszej opinii działalność telewizyjna, która według naszych szacunków w 2018p może utracić 11 proc. przychodów". Analitycy dodają również, że na przestrzeni ostatnich lat spółka 4fun Media zmieniła swój profil biznesowy z...
gorące spółki dnia

Grupa Azoty [ATT], 4Fun Media [4FM] – Gorące spółki dnia 26.09.2018

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, Spółka poinformowała podczas wczorajszej sesji, że niedawne przejęcie firmy Compo Expert zwiększy skalę rocznych przychodów Grupy Azoty o nawet 1,5 mld zł już w kolejnym roku/ EBITDA może zwiększyć się o około 130 do 200 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów o około 15% w stosunku do obrotów z 2017 roku. Spółka spodziewa się, że przejęcie powinno stabilizować poziom marży grupy i jej wyników finansowych, zmniejszając uzależnienie wyników od wahań koniunkturalnych na rynku nawozów masowych i wahań cen gazu ziemnego. Spółka zaliczyła wczoraj kolejną dość słabą sesję, na wykresie niewiele się działo. Sądząc po wzroście obrotów, w rejonie 30 zł ukształtował się lokalny dołek. Jeżeli odbicie będzie...
wykres Forex

Techniczne inspiracje na sierpień – CCC, Playway, Mabion

Lipiec został miesiącem, w którym nastąpiło długo oczekiwane odbicie na polskiej giełdzie. WIG zawrócił idealnie w okolicach 55-56 tys. punktów. W czerwcu portfel zyskał 8,46%. Niewielkie straty pojawiły się na spółkach Mabion oraz Ambra. Bardzo mocno natomiast odreagował Playway zyskując aż 29,36% razem z wypłaconą dywidendą! WIG zachowywał się podobnie jak nasz portfel, ponieważ zanotował wzrost aż o 8,06%. Od początku publikacji cyklu artykułów portfel przyniósł zysk na poziomie 14,08%. Bez stosowania stop losów i metodą zakupu (lub pozostawienia w portfelu) 3 spółki/miesiąc. W tym samym czasie indeks WIG stracił -8,66%. W tym miesiącu w portfelu dokonamy jednej zmiany. Ze względu na dość długą konsolidację sprzedajemy spółkę Ambra, a zastępujemy ją spółką CCC. Mabion oraz Playway pozostają w portfelu na kolejny...
Logo 4fun Media

4fun Media – będzie dywidenda i skup akcji

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie kwoty 2,44 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję, na dywidendę oraz skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln zł, podała spółka w odrębnych komunikatach. Zgodnie z uchwałą zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 948 728,20 zł został podzielony w sposób następujący: kwota 2 441 970,60 zł została przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 60 groszy; kwotę 1 506 757,60 zł postanowiono przelać na kapitał zapasowy Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku, natomiast dzień wypłaty ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. "Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostają wyłączone 49 423 akcje nabyte do dnia...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], 4Fun Media [4FM] – Gorące spółki dnia 4.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Akcje spółki drożały podczas ostatniej sesji minionego tygodnia o ponad 6% przy bardzo mocnych obrotach. Była to kolejna udana sesja, która pozwoliła zakończyć cały tydzień zwyżkę rzędu 12%. Bezpośrednim powodem wzrostów były opublikowane rano wyniki za pierwszy kwartał. Zgodnie z oczekiwaniami, spółka wypracowała 2,19 mln zł zysku netto wobec sporej straty rok wcześniej. Zysk udało się osiągnąć przy porównywalnie wysokich przychodach jak rok temu. Marża brutto wzrosła bowiem o 17%. Patrząc na wykres, mamy podręcznikowy układ dołków i szczytów wskazujący na trend wzrostowy. Zgodnie...
Logo 4fun Media

4Fun Media – zysk netto 63% w górę w 1Q

4Fun Media odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,73 mln zł wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,39 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. "Omawiając wyniki pierwszych trzech miesięcy 2018 roku należy zwrócić uwagę na systematyczną poprawę rentowności, której efektem jest wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego z poziomu 1 029 tys. zł w 2017 roku do 1 729 tys. zł w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 68%. W raportowanym okresie rentowność operacyjna wzrosła do 15 % tj. o 4 pkt proc. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 2 396 tysiące złotych...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje