XTB

UOKiK nakłada na Idea Bank kary w wysokości ponad 17 mln zł i nakazuje wypłatę rekompensat

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wydał 4 decyzje wobec Idea Bank. Trzy z nich dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych: certyfikatów inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk). W czwartej decyzji Prezes UOKiK stwierdził stosowanie przez spółkę postanowień niedozwolonych w umowach bankowych w zakresie klauzul modyfikacyjnych. UOKiK nakłada na Idea Bank kary w wysokości ponad 17 mln zł  Pierwsza decyzja dotyczy oferowania przez Idea Bank certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon). To produkt wysokiego ryzyka, tymczasem Idea Bank proponował go osobom, którym zależało na bezpieczeństwie swoich oszczędności lub co najwyżej były gotowe zaakceptować tylko niewielkie straty. Idea Bank wprowadzał ich w błąd co do ryzyka inwestycji. Rozpowszechniał bowiem nieprawdziwe...

Brokerzy CFD zarabiają na opłatach za brak aktywności rachunków, wynika z przeglądu CySEC

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) przeprowadziła przegląd okoliczności, które brane są pod uwagę przez Cypryjskie Firmy Inwestycyjne (CIF) przy stosowaniu opłat za brak aktywności klientów. Raport ujawnił pewne niepokojące praktyki. Przegląd obejmował próbkę 35 CIF-ów, przy czym badane firmy były głównie dostawcami kontraktów CFD. Cypryjski regulator skupił się na okresie od lipca do listopada 2019 roku. Brokerzy nie podają jasno, co oznacza "brak aktywności" konta lub klienta Niektóre firmy z opłat za brak aktywności uczyniły sobie ważne źródło dochodu Opłata za brak w aktywności była czasem wyższa niż 100 euro / msc  Nieprecyzyjne zapisy odnośnie "braku aktywności" Niektóre firmy inwestycyjne (CIF) nie zapewniły odpowiednich informacji o okolicznościach, w których klient i / lub konto handlowe klienta są uważane za nieaktywne. W...

Akcje CMC Markets rosną o ponad 20 proc. Są najdroższe w historii

Obecne warunki rynkowe powiązane bezpośrednio z koronawirusem wpływają na zwiększą aktywność wśród klientów detalicznych, co w naturalny sposób znajduje swoje odzwierciedlenie również w wynikach finansowych brokerów oraz domów i biur maklerskich. Broker CMC Markets przedstawił dziś najnowszą aktualizację wyników za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. ("pierwszy kwartał 2021 r." lub "okres"). CMC Markets prognozuje zysk operacyjny powyżej 245 milionów funtów CMC Markets poinformowało, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy aktywność handlowa klientów pozostawała na poziomie około dwukrotnie wyższym niż w tym samym okresie w roku poprzednim. W rezultacie dochód operacyjny netto za 1 kwartał 2021 r. jest wyższy od zgłoszonego w całym pierwszym półroczu 2020 r. - Nasze inwestycje w technologie nadal przyciągają i utrzymują klientów, a...

CMC publikuje fenomenalne dane finansowe! Akcje spółki rosną o ponad 32%

Kryzys gospodarczy spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa doprowadził do powstania panicznej wyprzedaży na rynku akcji, co z kolei przyczyniło się do niemal skokowego zainteresowania rynkiem kapitałowym i nie tylko. Fakt ten sprawił, że domy i biura maklerskie, ale również brokerzy CFD odnotowali ponadprzeciętny wzrost liczny nowych rachunków. CMC Markets publikuje rewelacyjne wyniki finansowe Akcje CMC podrożały w ciągu 2 dni o ponad 32% Zysk netto CMC wzrósł o 93 proc. Broker CMC Markets będący międzynarodową firmą inwestycyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX) odnotował w roku finansowym zakończonym 31 marca 2020 r. wzrost zysku operacyjnego netto aż o 93 proc. do 252 milionów funtów oraz zysk przed opodatkowaniem o 1,459% do 98.7 milionów funtów. Spółka wskazała, że ilość aktywnych klientów wzrosła o...

Akcje Plus500 pikują o 17%! Wszystkiemu winne ponadprzeciętne zyski inwestorów

Kryzys gospodarczy spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa doprowadził do powstania panicznej wyprzedaży na rynku akcji, co z kolei przyczyniło się do niemal skokowego zainteresowania rynkiem kapitałowym. Późniejsza fala wzrostów sprawiła, że znaczna część osób, które dopiero niedawno otworzyły swoje pierwsze rachunku maklerskie, błyskawicznie osiągnęła bardzo imponujące stopy zwrotu. Tendencja ta z pewnością nie podoba się brokerom działającym w modelu Markt Maker, którzy dla swoich klientów są drugą stroną transakcji. Zyski jednych są stratą drugich Inwestorzy wykorzystali hossę  Zyski inwestorów uderzają w brokerów Broker Market Maker to broker, który jest dla swoich klientów drugą stroną transakcji. Najprościej mówiąc to on przejmuje na siebie ryzyko wynikające z transakcji, które zawierają jego klienci. Oznacza to, że zyski klientów są stratami brokera. Do tej pory nie...

Prawie 25 proc. traderów zarabiało w okresie ostatnich zawirowań rynkowych

Odkąd wprowadzono regulacje MIFiD II, brokerzy świadczący usługi dla klientów z Europy są zobowiązani do ich przestrzegania. Jeden z wymogów regulacyjnych wymaga od brokerów publikowania informacji o tym, jaki odsetek ich klientów zyskuje, a jaki traci. Jak zatem klienci brokerów polskich oraz regulowanych przez FCA radzili sobie w okresie ostatnich zawirowań rynkowych? Rynek doświadczył wyjątkowej zmienności w pierwszych miesiącach 2020 roku Średnio 25 proc. traderów handlujących u brokerów regulowanych przez FCA zyskiwało od lutego do maja br. Dane z Polski wskazują na średnio 33 proc. zyskownych traderów w I kw. br. Tylko 1/4 traderów "na plusie" Ostatnie kilka lat przyniosło spore zmiany w regulacjach rynku kapitałowego. Pojawiły się  liczne wymogi operacyjnymi i infrastrukturalne mające wprowadzić dużą przejrzystość. Do ich spełnienia potrzeba...

XTB zarobiło 176 mln zł w I kw. br., pozyskując 22 tys. nowych klientów

Notowany na GPW polski dom maklerski X-Trade Brokers (XTB) osiągnął w pierwszym kwartale 2020 roku zysk netto na poziomie 176 milionów, podała spółka w raporcie prezentującym wstępne wyniki za pierwsze trzy miesiące b.r. Oznacza to wzrost o niemal 23 tys. proc. w porównaniu do rezultatu 0,76 mln zł raportowanych rok wcześniej. Spółka jednocześnie zwiększyła bazę swoich klientów o 220% w ujęciu rok do roku (rdr) o niemal 22 tysiące inwestorów. Średnia liczba aktywnych klientów XTB rosła o 105,3% rdr do poziomu 45,66 tys. EBIT raportowany za I kw. br. wynosił 234,1 mln zł Wyraźnie wzrastały jednocześnie przychody operacyjne (+650% rdr), obrót w lotach (+99% rdr) oraz rentowność na lota (+276% rdr) Za wynik zdaniem XTB odpowiada ponadprzeciętna zmienność wywołana...

Polacy zwęszyli okazje na tanie akcje? Ogromny przyrost rachunków maklerskich

Polska giełda w ostatnich latach nie cieszyła się jakimś szczególnie wielkim zainteresowaniem. Niektórzy uważają, że była wręcz nudna. Jednakże ostatnie wydarzenia przypomniały Polakom o GPW. Świadczy o tym ogromny wzrost liczby rachunków maklerskich jaki odnotowano w marcu. Marzec był dla polskiej giełdy najbardziej dramatycznym miesiącem od czasu kryzysu z 2008 roku Liczba rachunków maklerskich wzrosła o 28,8 tys Najwięcej klientów zdobył dom maklerski mBanku ING Bank Śląski miał największą dynamikę pozyskiwania klientów Giełda spada, inwestorzy przybywają Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) od tegorocznego szczytu do obecnego dna wyprzedaży stracił niemal 40%. Marzec okazał się najbardziej dramatycznym miesiącem dla polskiej giełdy od czasu globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Powyższe nie powstrzymuje jednak Polaków przed inwestowaniem. Wręcz przeciwnie, domy maklerskie doświadczyły w marcu "oblężenia". Jak podaje Krajowy Depozyt...

Forex vs koronawirus: Obroty na rynku walut wzrosły w marcu o 27%

W związku z załamaniem rynków finansowych wywołanych chińskim koronawirusem, branża Forex (walutowa) zanotowała bardzo silny skok wolumenów handlowych na przestrzeni marca, w którym do tej pory średni dzienny obrót jest o 27% wyższy niż w lutym, poinformował we wtorek CLS. Forex wpadł w panikę przez koronawirusa. Duża zmienność = duże obroty CLS, będący głównym podmiotem rozliczającym transakcje na rynku Forex, stwierdził w oświadczeniu, że wysokie średnie dzienne wolumeny obserwowane pod koniec lutego utrzymały się w marcu, przy czym wolumeny spot wzrosły o ponad 50%. Do tej pory w bieżącym miesiącu średni dzienny obrót osiągnął poziom 2,3 bln dolarów, dla porównania w lutym było to 1,8 bln dolarów, a w marcu 2019 1,86 bln dolarów. Zmienność na rynku Forex znalazła się na wieloletnich...
Kurs funta (GBP) był numerem jeden, kurs dolara (USD) spadał 4. sesję z rzędu w poniedziałek

92% Polaków chce edukacji finansowej – o finansach nadal wiemy za mało

Jak wynika z badania przeprowadzonego w lutym br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW jedynie 12% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Zdecydowanie najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się osoby młode w wieku 18-24 lata (83%) oraz mieszkańcy wsi (71%). W skrócie: Ponad połowa Polaków (52%) uważa, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Aż 92% badanych jest zdania, że zajęcia edukacyjne z tego obszaru powinny mieć charakter obowiązkowy. Najsłabiej oceniają się osoby młode (83%), wśród których co druga deklaruje, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych To główne wnioski z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, zaprezentowanego podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej...

X-Trade Brokers (XTB) z 58 mln zł zysku netto w 2019 r., silny przyrost bazy klientów

Notowany na polskiej giełdzie dom maklerski X-Trade Brokers (XTB) osiągnął 239,3 mln zł zysku operacyjnego, który przełożył się na 57,7 mln zł zysku netto w 2019 roku, poinformowała spółka w skonsolidowanym raporcie rocznym opublikowanym 10 marca. W porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza to spadek zysku o niemal 44 miliony złotych. XTB z mniejszym zyskiem jednak z większą ilością nowych i średnią liczbą aktywnych klientów Analizując wybrane skonsolidowane dane finansowe XTB za 2019 rok można zauważyć, że struktura kosztowa była mocno zbliżona do tej osiągniętej w 2018 roku, a za skromniejszy zysk odpowiadają przede wszystkim mniejsze o 49 milionów złotych przychody (239,3 mln zł w porównaniu z 288,3 mln zł rok wcześniej). Ostateczny zysk netto plasował się więc na poziomie 57,7 mln...
Siedziba główna GPW

GPW: Wolumen na polskim parkiecie rośnie o 13% w lutym 2020 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,5 mld zł w lutym 2020 r., czyli o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w lutym 2020 r. o 13,1% rdr do poziomu 17,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lutym 2020 r. 864,9 mln zł, o 13,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego 2020 r. wyniosła 49 276,54 pkt i była o 17,7% niższa niż przed rokiem. W skrócie: Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 13,1% rdr do 17,3 mld zł w lutym 2020 r. Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 212,2%...

Akcje CMC Markets zyskują 12%. Broker poprawi wyniki dzięki koronawirusowi?

Obecne warunki rynkowe powiązane bezpośrednio z koronawirusem wpływają na zwiększą aktywność wśród klientów detalicznych, komentował w opublikowanej we wtorek nocie broker CMC Markets. Notowany na londyńskiej giełdzie podmiot zyskuje 12% w związku z wyższymi oczekiwaniami przychodowymi na początku 2020 roku. CMC Markets prognozuje zysk operacyjny powyżej 254 milionów dolarów Jak poinformował we wtorek CMC, prognozowany zysk operacyjny dla roku fiskalnego kończącego się 31 marca powinien pokonać dotychczasowe prognozy analityczne wynoszące 199 milionów funtów (254 miliony dolarów) i sięgnąć 202 milionów funtów. Petter Crudas, prezes CMC Markets komentował: „Jestem zachwycony, że strategia CMC skupiająca się na klientach z portfelami o większej wartości oraz na dywersyfikacji przychodów, przy jednoczesnym zachowywaniu większości zysków inwestorów, przynosi pozytywne efekty w drugiej połowie roku fiskalnego” Akcje CMC Markets we...

Conotoxia (usługa Forex Cinkciarz.pl) ze wzrostem obrotów o 377% w 2019 roku

Firmy z grupy Conotoxia Holding, do której należą marki Cinkciarz.pl i Conotoxia, odnotowały w 2019 roku wzrosty swoich głównych produktów. W 2019 roku obrót na transakcjach wymiany walut wzrósł o ok. 18% w porównaniu do 2018 roku, osiągając wartość 18,7 miliarda PLN i zwiększając przychody spółki o ok. 20%. Transakcje na rynku Forex notowały natomiast wzrost obrotów o 377%, generując przychód większy o 353%. Ponad 21 miliardów obrotu, trzy- i czterocyfrowe wzrosty Chociaż wymiana walut nadal pozostaje istotnym elementem oferty Cinkciarz.pl, największe wzrosty zanotowano na dwóch innych produktach, które z miesiąca na miesiąc zyskują nowych zwolenników. Wolumen przekazów pieniężnych przekroczył w ubiegłym roku 2,4 miliarda PLN, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu do 2018 roku. Rosły również przychody – dla tej...

Plus500 z licencją na Seszelach. Brokerzy Forex ruszą na rynek dźwigni 1000:1?

Jeden z czterech największych brokerów detalicznych Forex i CFD pod względem wolumenów, Plus500, opublikował w środę wstępne wyniki za drugie półrocze 2019 roku, które pokazały wyraźne odbicie od gorszych rezultatów z pierwszej jego części. Zysk netto wzrósł o 94$ do poziomu 100 milionów dolarów, a firma inwestycyjna poinformowała jednocześnie o uzyskaniu licencji na Seszelach. W odróżnieniu od Europy zarejestrowani tam brokerzy mogą oferować swoim klientom dźwignie sięgające nawet 1000:1. Czyżby Plus500 miał zapoczątkować nowy trend wśród dużych brokerów? Plus500 kończy 2019 rok z pozytywnym akcentem. Akcje spółki najmocniejsze od roku Jak wynika ze wstępnego raportu za drugie półrocze ubiegłego roku, Plus500 zwiększał swoje przychody o 40% do 206,5 miliona dolarów, a zysk netto do 100 milionów dolarów (+94%). Po słabszym pierwszym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację