Conotoxia

CPI – Consumer Price Index – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. CPI - Consumer Price Index Mierzy zmianę poziomu cenowego określonego rynkowego koszyka dóbr konsumenckich oraz usług nabywanych przez gospodarstwa domowe. CPI to statystyczna projekcja stworzona przy użyciu cen pochodzących z grupy próbek reprezentacyjnych, zbieranych periodycznie. Sub-indeksy tworzone są dla różnych kategorii produktów oraz usług, następnie łączy się w je w całość, aby podać ogólną wartość całego indeksu. Procentowa zmiana CPI z okresu na okres wykorzystywana jest jako miara inflacji. Jednocześnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych może służyć do indeksowania realnej wartości zarobków,...

Producer Price Index PPI – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Producer Price Index (PPI, indeks cen dób produkcyjnych) jest wskaźnikiem obrazującym zmiany poziomu cen, ustalanych przez producentów w różnych etapach procesu wytwarzania. Stosuje się go powszechnie na świcie, jako jedną z miar poziomu inflacji (zaraz obok CPI). Po raz pierwszy wprowadzony został w Stanach Zjednoczonych (w 1890 roku) i obecnie jest najstarszym tego typu indeksem. W naszym kraju przyjmuje on postać wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu i obliczany jest, a następnie publikowany przez GUS. W słowniku makro skupimy się na wersji PPI obliczanej...

PMI Purchasing Managers Index – słownik makroekonomiczny

PMI Purchasing Managers Index Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. W przypadku IMS dzielą się natomiast na PMI sektora przemysłowego oraz PMI sektora pozaprzemysłowego. PMI jest wskaźnikiem składającym się z pomniejszych indeksów tworzonych na podstawie ankiet wypełnianych przez menedżerów – dobieranych na podstawie różnić branżowych oraz geograficznych. Pomniejsze indeksy posiadają przypisaną wagę w następującej kolejności: Nowe zamówienia...

Building Permits – słownik makroekonomiczny

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Building permits (pozwolenia na budowę) rodzaj autoryzacji, który musi zostać przyznany przez rząd lub inny organ regulacyjny przed rozpoczęciem w pełni legalnej budowy nowego budynku lub modernizacji już istniejącej nieruchomości. Amerykańskie biuro ds. spisu powszechnego (U.S. Census Bureu) raportuje ogólną liczbę miesięcznych pozwoleń na budowę każdego 18 dnia miesiąca nastgępnego. Oznacza to, że building permits za wrzesień publikowane są w październiku itd. Miesięczny raport dotyczący pozwoleń na budowę jest dokładnie obserwowany przez ekonomistów oraz inwestorów indywidualnych. Jako, że wszystkie czynniki bezpośrednio powiązane z...

Słownik makro – Nowy dział Comparic poświęcony danym fundamentalnym!

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do śledzenia całkowicie nowego cyklu w serwisie Comparic, a mianowicie Słownika Makro. Powstał z myślą zarówno o początkujących jak i zaawansowanych traderach – jego celem jest pomoc w jeszcze lepszym zrozumieniu danych makroekonomicznych, tak niezbędnych w analizie fundamentalnej walut, spółek oraz indeksów. Czym jest słownik makro? NFP, beige book, JOLTS albo minutes. Co tydzień w kalendarzu makro pojawiają się dziesiątki anglojęzycznych określeń lub skrótów, które nawet dla doświadczonych inwestorów mogą być czarną magią. Często ich tłumaczenie na polski również niewiele rozjaśnia. Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć słownik makro. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego claimant change wpływa na cenę GBP, a quits rate sprawia, że rynki mówią o konieczności podwyżek stóp w Ameryce, to słownik makro jest właśnie dla Ciebie! Co znajdę...
CDSy na tle obligacji

CDS jako wskaźnik zagrożenia bankructwem

CDS - Credit Default Swap Aby wyjaśnić znaczenie CDSów (Credit Default Swap) należy zacząć od wyjaśnienia czym jest swap. Swap jest instrumentem pochodnym, w którym strony transakcji umawiają się co do przyszłych przepływów pieniężnych (cash flow). Jest to instrument niestandaryzowany, głównie zawierany na rynku OTC (over the counter). Swapy mają największy udział pod względem wolumenu w handlu instrumentami finansowymi ogółem co może dziwić inwestorów indywidualnych ze względu na słabą znajomość tego instrumentu. Oczywiście wynika to z faktu, iż handel swapami jest domeną dużych instytucji. Brak prostej do przedstawienia definicji, wynika z faktu iż istnieje ogrom rodzajów swapów, o tak odmiennych specyfikacjach, że zamknięcie tego w syntetycznym zdaniu nie jest możliwe. W związku z tym przedstawię przykład najprostszego swapu stopy procentowej, co powinno...

BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO

REDAKCJA POLECA

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

WARTO PRZECZYTAĆ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację