Conotoxia
wykres na tle mapy

Formacja chorągiewka

Formacja chorągiewka - definicja Chorągiewki, są to formacje kontynuacji trendu. Zazwyczaj pojawiają się po dłuższym ruchu ceny w jednym kierunku i jeszcze przed wybiciem sugerują, że wcześniejszy trend będzie kontynuowany. Wyglądają jak formacje trójkąta jednak istnieje tu jedna zasadnicza różnica. Trójkąty, są zwykle formacjami średnio i długoterminowym. Natomiast chorągiewki, są to typowe formacje krótkoterminowe. Dla utworzenie oraz zakończenia chorągiewki wystarczą nawet 4 świece. Do utworzenia formacji trójkąta liczba ta musi być znacząco wyższa. Górne oraz dolne ograniczenie trójkąta powinno być przetestowane minimum po 2 razy. W momencie, gdy na wykresie pojawi się chorągiewka podczas wyraźnego trendu trader może określić potencjalny ruch ceny po wybiciu z niej. Ruch po wybiciu zwykle jest równy długości ruchu jaki cena przebyła zanim na wykresie pojawiła się...

Non-Farming Payrolls – słownik makro

Non Farming Payrolls Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Jest to niezwykle ważna statystyka oraz wskaźnik ekonomiczny wypuszczany każdego miesiąca przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych (United States Departament of Labor) jako część ogólnego raportu dotyczącego kondycji rynku pracy. Odczyty NFP dotyczą około 80% wszystkich zatrudnionych wpływających na wzrost amerykańskiego PKB. Statystyki nonfarm payroll są publikowane regularnie, w każdy pierwszy piątek miesiąca. Ekonomiści oraz politycy wykorzystują NFP do określania obecnej kondycji gospodarki oraz przewidywania przyszłych poziomów aktywności rynkowej. Non-Farming Payrolls (NFP, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym) Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy....

Jobless claims – słownik makro

Jobless claims - Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych Wskaźnik podaje liczbę amerykańskich obywateli, którzy ubiegają się lub ubiegali się o benefity z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, raportowane w każdy czwartek przez Departament Pracy USA. Możemy wyróżnić dwie kategorie wniosków o zasiłki – początkowe (initial) oraz kontynuowane (continuing). Pierwsze dotyczą osób ubiegających się o zapomogę po raz pierwszy, drugie natomiast bezrobotnych, którzy kolejny raz korzystają z tej możliwości. Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych to niezwykle istotny wskaźnik obrazujący kondycję gospodarki oraz rynku pracy. Średniotygodniowe wyniki początkowych jobless claims wchodzą w skład dziesięciu czynników tworzących Leading Economic Index. Dla rynków zdecydowanie ważniejsza jest informacja odnośnie początkowych wniosków o zasiłek. Znaczny ich wzrost może oznaczać zwiększające się bezrobocie oraz pogarszającą sytuację ekonomiczną. Jako,...

Housing Starts – słownik makroekonomiczny

Housing Starts Rozpoczęte budowy domów (ang. housing starts) - raport New Residential Construction publikowany przez U.S. Commerce Department, który wskazuje całkowitą liczbę rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych na terenie Stanów Zjednoczonych w danym miesiącu. Raport, którego publikacja następuje w okolicach 17 dnia każdego miesiąca, zawiera w sobie również informacje dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz oddanych mieszkań do użytku. Historyczne wartości wskaźnika Na poniższym wykresie przedstawione są odczyty housing starts z ostatnich 5 lat. Pomimo okresów znacznych spadków widoczny jest trend wzrostowy rozpoczynających się budów, co należy interpretować pozytywnie. Ostatnia półprosta skierowana w dół (okres od połowy bieżącego roku) wskazuje na ich coraz mniejszą liczbę, co związane jest z sezonowością w branży budowlanej. source: tradingeconomics.com Powiązanie z innymi wskaźnikami Wskaźnik housing starts jest zaledwie częścią...

Trade balance – Słownik makro

Trade balance lub balance of trade (bilans handlowy) To różnica ilościowa pomiędzy eksportem oraz importem w danym państwie. Istotny jest fakt, że pod uwagę brane są zarówno dobra jak i usługi. W związku z tym blance of trade (BOT) jest składową bilansu handlowego usług oraz bilansu handlowego dóbr. Jako wskaźnik ekonomiczny uznaje się go za bardzo ważny współczynnik kondycji gospodarczej. W przypadku kiedy eksport przekracza import występuje nadwyżka handlowa. W sytuacji odwrotnej – import jest wyższy od eksportu – mówi się o niedoborach handlowych. Wskaźnik bilansu handlowego publikowany jest we wszystkich krajach – razem z danymi dotyczącymi wartości eksportu i importu w danym okresie. Na potrzeby dzisiejszego wpisu jako przykład posłuży jednak bilans handlowy pochodzący z raportu publikowanego przez amerykańskie...

Employment Cost Index – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Employment Cost Index lub Employee Cost Index (ECI) (indeks kosztów zatrudnienia) jest raportem publikowanym w ostatnim miesiącu każdego kwartału. Wskaźnik bazujący na indeksie przedstawia zmianę poziomu wynagrodzeń, dodatków i bonusów z kwartałów poprzedzających w ujęciu godzinowym. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie branże spoza sektora rolniczego oraz zatrudnionych w urzędach państwowych (urzędnicy stanowią jedynie 2-3% całej siły roboczej w USA). Dane odnośnie ECI dostarcza Biuro Statystyki Pracy (LBS), całość jest podzielona według branż, regionów USA oraz pracowników zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach zawodowych. Dane zbierane są...

Consumer credit report – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Consumer credit report (raport dotyczący kredytów konsumpcyjnych)  raport jest miesięczną publikacją Rezerwy Federalnej dotyczącą prognozowanych zmian w wysokości kredytów udzielanych osobom fizycznym przede wszystkim w celu zakupu wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. Kredyty podparte hipoteką (amerykańskie pożyczki HELOC) nie są uwzględnianie w sondażu. Pod uwagę brane są jednak kredyty odnawialne oraz nieodnawialne. W przypadku tego pierwszego kredyt może być z góry zwiększony przez konsumenta do określonego limitu bez konieczności kontaktowania się z wierzycielem (tak jak w przypadku kart kredytowych). Kredyty nieodnawialne są natomiast stałe...

Pięćdziesiąt twarzy beżu

Zdaniem większości regionalnych oddziałów Banku Rezerwy Federalnej gospodarka Stanów Zjednoczonych w lutym zanotowała kolejny wzrost. Tańsze ceny benzyny wpływają bowiem na zwyżkę sprzedaży detalicznej, wyższe przychody z turystyki oraz częstsze podróże obywateli. W niektórych regionach silny dolar, spadające ceny ropy oraz ostra zima spowolniły aktywność. Zapraszamy na „pięćdziesiąt twarzy beżu” czyli streszczenie wczorajszej publikacji Beżowej Książki FED. Jak poszczególne oddziały Rezerwy Federalnej patrzą na gospodarkę? Beige Book (Beżowa Książka) ­– oficjalna nazwa to “Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District” (określenie potoczne wzięło się z beżowego koloru okładki raportu). Beige Book jest podsumowaniem wydawanym przez Bank Rezerw Federalnych, dotyczącym komentarzy odnośnie aktualnych warunków gospodarczych w USA. W odróżnieniu od wielu standardowych wskaźników nie zajmuje się surowymi danymi....

Consumer Confidence Index – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Consumer Confidence Index (CCI) – indeks zaufania konsumentów Jest to comiesięczna publikacja Conference Board – biznesowej grupy non-profit cieszącej się wysokim poważaniem wśród inwestorów oraz Rezerwy Federalnej. CCI sam w sobie to unikatowy wskaźnik powstający na bazie sondaży zebranych w co najmniej 5 tysiącach gospodarstw domowych. Jego głównym celem jest ocena relatywnej kondycji finansowej, siły nabywczej oraz zaufania gospodarczego przeciętnego konsumenta. Cały indeks zaufania konsumentów składa się z trzech niezależnych elementów – pierwszy mówi jak konsument obecnie ocenia sytuację gospodarczą (indeks sentymentu konsumentów), drugi...

Business outlook survey – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Business outlook survey (Sondaż perspektyw dla biznesu) Wyniki miesięcznego sondażu publikowanego przez FED z Filadelfii podsumowujące aktywność zakupową menedżerów z sektora przemysłowego na terenie stanów Pensylwania, New Jersey oraz Delaware. Ankieta realizowana jest w ramach zbiorczego indeksu PMI – ochotnicy podają swoje prognozy odnośnie zatrudnienia, nowych zamówień, dostaw, zapasów oraz cen w branży. Odpowiedzi rejestrowane są w formie „lepiej”, „gorzej”, „bez zmian”, a następnie całość przedstawiana jest jako indeks punktowy. Wartości powyżej zera traktowane są jako wzrost, poniżej zera natomiast jako spadek...

Beige Book – Słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Beige Book Oficjalna nazwa to “Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District” (określenie potoczne wzięło się z beżowego koloru okładki raportu). Beige Book jest podsumowaniem wydawanym przez Bank Rezerw Federalnych, dotyczącym komentarzy odnośnie aktualnych warunków gospodarczych w USA. W odróżnieniu od wielu standardowych wskaźników nie zajmuje się surowymi danymi. Całość podzielona jest na 13 rozdziałów – 12 z nich to raporty regionalne poszczególnych rejonowych oddziałów FED, które poprzedza podsumowanie ogólnokrajowe (wnioski z raportów stanowych). Beżowa Książka daje możliwość...

Claimant Count Change – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Claimant Count Change Wskaźnik ekonomiczny stosowany przez UK w celu mierzenia bezrobocia od 1970 roku. Najświeższe odczyty dostarcza brytyjskie ONS (Office of National Statistics). Claimant Count Change mierzy liczbę ludzi, którzy ubiegają się o zasiłki dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance – JSA) w trakcie aktywnego poszukiwania pracy (z wykluczeniem części osób upośledzonych oraz studentów poszukujących pracy sezonowej). Zmiana liczby ubiegających się jest publikowana raz w miesiącu, jako procentowy udział składających wnioski o zasiłek w stosunku do części populacji w wieku produktywnym (16-64 lata). Wskaźnik ukazuje się...

Durable goods orders – Słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz wewprowadzeniu i na forum. Durable goods orders Przed omówieniem samego wskaźnika ekonomicznego musimy przybliżyć sobie definicję dóbr trwałego użytku: Dobra trwałego użytku - dobra trwałego użytku stanowią rodzaj dóbr, którchy szybko się nie zużywa i ich użyteczność rozkładana jest w dłuższym okresie czasu. Do grupy popularnych dóbr trwałego użytku zalicza się lodówki, samochody lub też telefony komórkowe – charakteryzują się długimi okresami pomiędzy sukcesywną sprzedażą kolejnych egzemplarzy. Jeżeli chodzi natomiast o durable goods orders to literatura tłumaczy je następująco: Durable goods orders (zamówienia na dobra trwałego użytku) – wskaźnik ekonomiczny...

Retail sales – Słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Retail sales (sprzedaż detaliczna) Jest to zagregowana miara sprzedaży towarów detalicznych w danym okresie czasu, zwykle oparta na próbkach danych, które następnie odnosi się do całego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych raport sprzedaży detalicznej jest comiesięcznym wskaźnikiem gospodarczym opracowywanym i wydawanym przez Census Bureu działające w Departamencie Handlu. Raport obejmuje poprzedni miesiąc i jest publikowany około dwa tygodnie po zakończeniu miesiąca. Porównań dokonuje się w stosunku do danych historycznych – w ujęciu rokrocznym (r/r) odgrywają najważniejszą rolę gdyż pokazują dobrze sezonowość sprzedaży...

Consumer confidence – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Consumer confidence (indeks zaufania konsumentów) wskaźnik ekonomiczny mierzący poziom optymizmu konsumentów w odniesieniu do ogólnego stanu gospodarki oraz ich osobistej sytuacji finansowej. Pokazuje zaufanie co do stabilności wynagrodzenia, która ma ogromny wpływ na podejmowane decyzje zakupowe. W związku z tym consumer confidence jest jednym z istotniejszych prognostyków ogólnej kondycji gospodarki danego kraju. Jeżeli wskaźnik znajduje się na wysokich poziomach, wtedy konsumenci będą więcej wydawali (więcej kupowali). Z drugiej strony, jego niskie poziomy przekładają się zazwyczaj na chęć oszczędzania i dokładniejszego kontrolowania wydatków. Miesięczny (mdm)...

BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO

REDAKCJA POLECA

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

WARTO PRZECZYTAĆ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację