Conotoxia

Jak działa formacja flagi?

Formacja flaga jest jedną z najbardziej popularnych patternów analizy klasycznej. Uważa się, że jest formacją kontynuacji i występuje najczęściej po długich ruchach w trendzie. Oznacza ona krótką przerwę w silnych ruchach rynku, a co za tym idzie - niezdecydowanie jego uczestników.     formacja flagi jest formacją kontynuacji zarówno trendu spadkowego jak i wzrostowego występują po nagłych ruchach ceny swoją budową przypominają równoległobok Budowa formacji flaga Flaga składa się z dwóch równoległych linii, pomiędzy którymi zawarte są ceny. Swym wyglądem przypomina prostokąt lub równoległobok, który nachylony jest w kierunku przeciwnym do poprzedzającego ją ruchu. Jako, że jest to formacja kontynuacji i to w dodatku jedna z najbardziej wiarygodnych, wybicie powinno nastąpić w kierunku trendu. W trakcie formowania się flagi wolumen powinien spadać, natomiast przed...

Formacja trójkąt zniżkujący

Formacja trójkąt zniżkujący - definicja Formacja trójkąta jest na ogół formacją kontynuacji trendu, ale może występować również jako formacja odwrócenia trendu. Oznacza to, że kluczowym elementem, który określi trend po wybiciu jest kierunek wybicia z trójkąta. Formacja trójkąta zniżkującego jeżeli pojawi się w trendzie spadkowym to najprawdopodobniej skuteczne wyłamanie z tej formacji będzie w dół. Żeby jednak uzyskać pewność należy poczekać na wyłamanie. Dla trójkąta zniżkującego, który pojawi się w trendzie wzrostowym sytuacja jest przeciwna czyli nastawiając się na możliwe wybicie górnego ograniczenia trójkąta należy poczekać, aż faktycznie będzie to miało miejsce. Trójkąt zniżkujący jest to odbicie trójkąta zwyżkującego. Obydwa, są w rzeczywistości znanymi z matematyki trójkątami prostokątnymi. Formacja ta tworzona jest poprzez połączenie jedną linią szczytów, a drugą linią dołków. Górna...

Trendy

Trend - definicja Test to koncepcja podstawowa jeśli chodzi o analizę techniczną. Co właściwie znaczy to słowo? Otóż w analizie technicznej trend to nic innego jak ogólny kierunek cen w danym horyzoncie czasowym. Zamiennie do słowa trend używa się także często określenia tendencja lub po prostu kierunek. Istnieje również twierdzenie mówiące o tym, że trend wykazuje silniejszą tendencję do ruchu w dotychczasowymi kierunku aniżeli do odwrócenia. Trend wzrostowy, trend spadkowy, trend boczny Definicja trendu została nakreślona w teorii Dowa. Charles Dow definiował trend jako układ dołków i szczytów, a więc w trendzie wzrostowym szczyty oraz dołki formują się na coraz wyższych poziomach, natomiast w trendzie spadkowym sytuacja jest odwrotna i szczyty oraz dołki tworzą się na poziomach coraz niższych. Zdarza się również sytuacja,...

Formacja kanał zwyżkujący

Formacja kanał zwyżkujący - definicja Kanał zwyżkujący podobnie jak kanał horyzontalny i zniżkujący jest to niezwykle często pojawiająca się formacja na rynku. Początkowo wyznacza się ją poprzez określenie wzrostowej linii trendu. Następnie, gdy ruch ceny trwa już dość długo wyznacza się linię równoległą do linii trendu. W celu wyznaczenia linii równoległej należy zaczepić dowolny punkt nowej linii o najwyższy punkt wykresu (ekstremum). Pod uwagę należy przy tym wziąć wyłącznie ruch podczas którego respektowana była linia trendu. Ruch w kanałach trwa przez określony czas, czasami jest to ruch trwający kilkanaście minutowych świec. Czasem może się jednak utrzymywać się przez długie lata. Dolne ograniczenie kanału zwyżkującego informuje tradera o utrzymywaniu się trendu wzrostowego. Jakiekolwiek jego wyłamanie w dół jest ostrzeżeniem dla tradera, że...

Formacja spodek

Formacja spodek - definicja Spodek jest to jedna z formacji odwrócenia trendu. Może się ona tworzyć na wykresie przez bardzo długi czas. Formowanie się tej formacji może trwać od kilku przez kilkanaście miesięcy, nawet do kilku lat. Jest to formacja dosyć rzadko spotykana na rynku, ale może występować zarówno na rynku akcji jak i walutowym. Formacje można rozpoznać po tym, że przez długi okres czasu ruch waloru jest bardzo niewielki, a w długim okresie czasu formuje się na wykresie kształt spodka (łuku). W momencie, gdy formacja została uformowana następuje ruch wzrostowy. Ruch, jaki później można zaobserwować jest niezwykle dynamiczny i droga, jaką potrafi w krótkim czasie przebyć cena stanowi wielokrotność wcześniejszego dziennego zakresu ruchu. Formacja ta często pojawia się w wyniku gwałtownych...

Słownik makro – Nowy dział Comparic poświęcony danym fundamentalnym!

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do śledzenia całkowicie nowego cyklu w serwisie Comparic, a mianowicie Słownika Makro. Powstał z myślą zarówno o początkujących jak i zaawansowanych traderach – jego celem jest pomoc w jeszcze lepszym zrozumieniu danych makroekonomicznych, tak niezbędnych w analizie fundamentalnej walut, spółek oraz indeksów. Czym jest słownik makro? NFP, beige book, JOLTS albo minutes. Co tydzień w kalendarzu makro pojawiają się dziesiątki anglojęzycznych określeń lub skrótów, które nawet dla doświadczonych inwestorów mogą być czarną magią. Często ich tłumaczenie na polski również niewiele rozjaśnia. Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć słownik makro. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego claimant change wpływa na cenę GBP, a quits rate sprawia, że rynki mówią o konieczności podwyżek stóp w Ameryce, to słownik makro jest właśnie dla Ciebie! Co znajdę...

Formacja kanał zniżkujący

Formacja kanał zniżkujący - definicja Kanał zniżkujący podobnie jak kanał zwyżkujący i horyzontalny jest formacją bardzo często występującą na rynku. Pojawia się zarówno na wykresach minutowych, jak i na wykresach miesięcznych. Ruch we wnętrzu kanału potrafi trwać wiele lat i być niezwykle zyskowny dla cierpliwych inwestorów. Wyznaczanie kanału zniżkującego rozpoczyna się od zakreślenia linii trendu spadkowego. Gdy ruch spadkowy trwa już dłuższy czas i respektowana jest linia trendu wyznaczyć można linię równoległą do niej. Nowo utworzona linia powinna być zawieszona na najwyższym punkcie trwającego ruchu (ekstremum). Całość stworzy kanał, który pomoże w tradingu. Trading w kanale zniżkującym Trading w kanale zniżkującym opiera się o zawieranie pozycji krótkich (na spadek), gdy cena dochodzi do górnego ograniczenia wyznaczonego kanału. Zazwyczaj przy mocnym trendzie spadkowym jakiekolwiek...

Formacja klin zwyżkujący

Klin zwyżkujący - definicja Formacja klina przypomina kształtem oraz długością czasu powstawania formacje trójkąta. Formacje te podobnie jak w przypadku formacji trójkąta można rozpoznać po dwóch zbiegających się liniach, które go tworzą. Linie, są skierowane w swoją stronę i ostatecznie się przecinają na wierzchołku formacji. Charakterystyczne dla formacji klina jest zauważalne skośne położenie. Formacja klina układa się skosem w górę lub w dół. W przypadku klina zwyżkującego skos skierowany jest w górę. Często zdarza się, że klin zwyżkujący skierowany jest przeciwnie do kierunku wcześniejszego trendu. Dla takiego ułożenia wykresu wybicie najczęściej następuje zgodnie z wcześniejszym trendem. Klin zwyżkujący należy do formacji klina, która jest jedną z najsilniejszych formacji i zapowiada kontynuację wcześniejszego trendu. W praktyce jednak niezwykle ważny jest moment wybicia...

Retail sales – Słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Retail sales (sprzedaż detaliczna) Jest to zagregowana miara sprzedaży towarów detalicznych w danym okresie czasu, zwykle oparta na próbkach danych, które następnie odnosi się do całego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych raport sprzedaży detalicznej jest comiesięcznym wskaźnikiem gospodarczym opracowywanym i wydawanym przez Census Bureu działające w Departamencie Handlu. Raport obejmuje poprzedni miesiąc i jest publikowany około dwa tygodnie po zakończeniu miesiąca. Porównań dokonuje się w stosunku do danych historycznych – w ujęciu rokrocznym (r/r) odgrywają najważniejszą rolę gdyż pokazują dobrze sezonowość sprzedaży...

Gross Domestic Product – słownik makro

Gross Domestic Product (GDP) to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w dzisiejszych czasach. Poza tym, że jest on niezwykle cennym wskaźnikiem dla analityków, jest również niezwykle szeroki. Co przedstawia wskaźnik GDP? PKB to jeden z najważniejszych odczytów gospodarczych, Szybki wzrost PKB przekłada się również na zwiększoną inflacyjną,  W Stanach Zjednoczonych publikacja Produktu Krajowego Brutto jest podzielona na 3 części. Produkt Krajowy Brutto Gross Domestic Product (GDP) to nic innego jak polski Produkt Krajowy Brutto (PKB). Wskaźnik ten mierzy wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Dla analityków i inwestorów największą wartość mają wyliczenia kwartalne, pozwalające szybko rozpoznać rodzące...

Producer Price Index PPI – słownik makro

Słownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum. Producer Price Index (PPI, indeks cen dób produkcyjnych) jest wskaźnikiem obrazującym zmiany poziomu cen, ustalanych przez producentów w różnych etapach procesu wytwarzania. Stosuje się go powszechnie na świcie, jako jedną z miar poziomu inflacji (zaraz obok CPI). Po raz pierwszy wprowadzony został w Stanach Zjednoczonych (w 1890 roku) i obecnie jest najstarszym tego typu indeksem. W naszym kraju przyjmuje on postać wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu i obliczany jest, a następnie publikowany przez GUS. W słowniku makro skupimy się na wersji PPI obliczanej...

Formacja luka kończąca

Formacja luka kończąca - definicja Luka kończąca nazywana również luką wyczerpania jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która występuje jako ostatnia w sekwencji luk po: startowej i ucieczkowej. W przypadku trendu wzrostowego luka kończąca wskazuje na wyczerpanie się możliwości popytu do dalszego ruchu wzrostowego. W celu prawidłowego wskazania luki kończącej na wykresie należy zwrócić szczególną uwagę na wolumen. Przy lukach zarówno startowej jak i ucieczkowej wolumen jest bardzo duży i wyraźnie wyróżnia się w stosunku do średniej wartości wolumenu na danym walorze. Natomiast przy luce kończącej wolumen będzie przeciętny. Nie oznacza to, że musi on być bardzo niski, natomiast nie będzie się znacznie wyróżniał od wolumenu jaki pojawiał się podczas wcześniejszych sesji. Warunek ten jest niezwykle...
Plik banknotów o nominale 100 złotych (PLN) zwniięty gumką

Czy polski dług publiczny spełnia swoją funkcję?

Dług publiczny kojarzy się raczej negatywnie. Kto chciałby mieć wysokie zadłużenie? Z punktu widzenia państwa wygląda to nieco inaczej. Dług publiczny jest narzędziem, z którego można skorzystać w dobrym lub w złym celu. Tak samo, jak pieniądze można wydać źle, na przykład kupując sobie narkotyki lub dobrze - na dobra, które zwiększą nasz standard życia lub pomogą w rozwoju. W artykule dokonam analizy uwarunkowań polskiego długu publicznego z punktu widzenia jego funkcji antycyklicznej, moim zdaniem najważniejszej, mając na uwadze rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa. Zobacz także: Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję? Na początek należy zdefiniować sobie, w jakich ograniczeniach prawnych się poruszamy, mając na uwadze dług publiczny. W polskiej Konstytucji jest wpisany próg 3/5 długu publicznego względem PKB....

Formacja kanał horyzontalny

Formacja kanał horyzontalny - definicja Kanał horyzontalny jest to bardzo często pojawiająca się formacja na rynku. W zasadzie jeżeli się dobrze przyjrzeć różnym interwałom czasowym to trudno znaleźć jakikolwiek wykres, na którym nie pojawił się jeden z kanałów cenowych: zwyżkujący, zniżkujący i horyzontalny. Cena może poruszać się w kanale horyzontalnym zarówno przez bardzo krótki czas (liczony w minutach na wykresie M1, M5), jak i przez wiele lat (na wykresie miesięcznym). Kanał horyzontalny na wykresie tworzy swego rodzaju konsolidację (ruch boczny). Wewnątrz niego obie strony rynku osiągają swoistą równowagę (strona popytowa równoważy się ze stroną podażową). Trading w kanale horyzontalnym Istnieją dwie podstawowe możliwości tradowania, gdy na wykresie cena porusza się wewnątrz kanału horyzontalnego. Pierwszą z nich jest zawieranie transakcji w momencie, gdy cena...

Housing Starts – słownik makroekonomiczny

Housing Starts Rozpoczęte budowy domów (ang. housing starts) - raport New Residential Construction publikowany przez U.S. Commerce Department, który wskazuje całkowitą liczbę rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych na terenie Stanów Zjednoczonych w danym miesiącu. Raport, którego publikacja następuje w okolicach 17 dnia każdego miesiąca, zawiera w sobie również informacje dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz oddanych mieszkań do użytku. Historyczne wartości wskaźnika Na poniższym wykresie przedstawione są odczyty housing starts z ostatnich 5 lat. Pomimo okresów znacznych spadków widoczny jest trend wzrostowy rozpoczynających się budów, co należy interpretować pozytywnie. Ostatnia półprosta skierowana w dół (okres od połowy bieżącego roku) wskazuje na ich coraz mniejszą liczbę, co związane jest z sezonowością w branży budowlanej. source: tradingeconomics.com Powiązanie z innymi wskaźnikami Wskaźnik housing starts jest zaledwie częścią...

BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO

REDAKCJA POLECA

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

WARTO PRZECZYTAĆ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację