tokeneo
Plik banknotów o nominale 100 złotych (PLN) zwniięty gumką

Czy polski dług publiczny spełnia swoją funkcję?

Dług publiczny kojarzy się raczej negatywnie. Kto chciałby mieć wysokie zadłużenie? Z punktu widzenia państwa wygląda to nieco inaczej. Dług publiczny jest narzędziem, z którego można skorzystać w dobrym lub w złym celu. Tak samo, jak pieniądze można wydać źle, na przykład kupując sobie narkotyki lub dobrze - na dobra, które zwiększą nasz standard życia lub pomogą w rozwoju. W artykule dokonam analizy uwarunkowań polskiego długu publicznego z punktu widzenia jego funkcji antycyklicznej, moim zdaniem najważniejszej, mając na uwadze...

Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję?

Czym jest dług publiczny? Dług publiczny to łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami tego sektora. Zadłużenie obejmuje różne formy, ale głównie są to zobowiązania z tytułu obligacji, trzeba jednak pamiętać, że mogą to być również kredyty i pożyczki czy inne formy zobowiązań. Jeśli chodzi o pojęcie sektora finansów publicznych, to należy zaznaczyć, że skarb państwa nie jest jedynym podmiotem, który prowadzi swoją gospodarkę finansową posiłkując się długiem. Na przykład poszczególne jednostki samorządu...
raport button

COT – wprowadzenie do raportu Commitments of Traders. Jak wykorzystać go w handlu? – Tradeciety

Commodity Futures Trading Commission publikuje raport COT w każdy piątek o 14:30 czasu wschodniego (EST) i zawiera on istotne informacje dotyczących pozycji inwestorów detalicznych, funduszy hedgingowych i innych spekulantów instytucjonalnych, w tym banków i instytucji finansowych. Kontrakty futures na waluty mogą odgrywać istotną rolę w określaniu, w którą stronę wieje wiatr, a jeśli chcesz handlować w kierunku trendu, zgodnego z dużymi transakcjami instytucji, to raport Commitments of Traders (COT) z Commodities Futures Trading Commission (CFTC) może Ci w tym pomóc. Dlaczego...

Polityka monetarna – Gołębia lub jastrzębia – znaczenie zwrotu

"Bank centralny prowadzi gołębią politykę monetarną". Z takim zwrotem często można się spotkać czytając finansowe publikacje. Co tak właściwie oznacza ten zwrot? Gołębia polityka monetarna Gołębiami określa się członków instytucji finansowych, którzy preferują utrzymywanie niskich stóp procentowych nie przywiązując nadmiernej uwagi do rosnącej inflacji. W 2015 roku gołębią politykę monetarną miała większość banków centralnych świata utrzymując stopy procentowe na bardzo niskich poziomach. W przypadku niektórych banków jak EBC stopy procentowe utrzymywane były przez dłuższy czas nawet na poziomie poniżej zera. Po...

Formacja głowa z ramionami

Formacja głowa z ramionami - definicja Formacja głowa z ramionami to jedna z najbardziej znanych formacji analizy technicznej. Pojawienie się na wykresie specyficznego układu lokalnych szczytów i dołków często zwiastuje zbliżający się koniec trendu (lub też impulsu) wzrostowego. Formacja głowy i ramion (lub krócej RGR od ramię, głowa, ramię) z całą pewnością znajdzie swoje miejsce w każdej książce poświęconej analizie technicznej. Nie jest to jednak formacja czysto teoretyczna, gdyż równie często pojawia się ona na wykresach. Jak każda klasyczna formacja,...

Formacja flaga

Formacja flaga - definicja Formacja flaga jest formacją kontynuacji i występuje najczęściej po długich ruchach w trendzie. Oznacza ona krótką przerwę w silnych ruchach rynku, a co za tym idzie - niezdecydowanie jego uczestników. Budowa formacji flaga Flaga składa się z dwóch równoległych linii, pomiędzy którymi zawarte są ceny. Swym wyglądem przypomina prostokąt lub równoległobok, który nachylony jest w kierunku przeciwnym do poprzedzającego ją ruchu. Jako, że jest to formacja kontynuacji i to w dodatku jedna z najbardziej wiarygodnych, wybicie powinno nastąpić w kierunku...

Poziom wsparcia i oporu

Zagadnienie dotyczące poziomów wsparcia i oporu są jednymi z najważniejszych w analizie technicznej. Opór to miejsce, w którym presja ze strony sprzedających jest silniejsza od popytu, co prowadzi do sytuacji, w której ceny się cofają. Z kolei w przypadku wsparcia sytuacja jest odwrotna, presja popytu przewyższa siłę sprzedających, a ceny zwyżkują. Poziom wsparcia i oporu - definicja Zarówno opór jak i wsparcie można wyznaczyć za pomocą dokładnego poziomu, np. 1.4980, tak jak na poniższym wykresie dziennym pary walutowej EURCAD. Jednakże zdecydowanie...

Formacja dzień odwrotu

Formacja dzień odwrotu - definicja Formacja dzień odwrotu to formacja odwrócenia trendu, która trwa bardzo krótko. Zazwyczaj trwa ona od 1 do 2 dni (1-2 świece na wykresie D1). Charakteryzuje się bardzo wysokim wolumen obrotów przy dużym skoku cen. To sprawia, że nie jest to łatwa formacja dla traderów, ponieważ wskazuje nam okazję inwestycyjną niezgodną z wcześniejszym mocnym trendem. Ze względu na fakt, że formacja ta głównie opiera się na śledzeniu wolumenu dotyczy ona głównie rynku akcji. Dla formacji, która wystąpi...

Formacja luka startowa

Formacja luka startowa Formacja luka startowa jest częścią całej dużej grupy luk cenowych. Luki cenowe jako takie występują dosyć często na rynku. Na wykresach spółek luki możemy obserwować każdego dnia. Z kolei na rynku walutowym często można je obserwować na otwarciu poniedziałkowych notowań po weekendowej przerwie w handlu. Luka cenowa oznacza, że początek notowań znajduje się wyraźnie wyżej lub niżej w stosunku do zamknięcia poprzedniej sesji. Luki cenowe występują również w trakcie regularnych notowań na mało płynnych rynkach na przykład,...

Formacja luka ucieczkowa

Formacja luka ucieczkowa (luka kontynuacji) - definicja Formacja luka ucieczkowa nazywana również luką kontynuacji jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która pojawia się zazwyczaj po luce startowej. Pojawia się w trakcie trwania dynamicznego trendu. Luka ta podparta jest zwiększonym wolumenem i jest bardziej znacząca jeżeli nie została zamknięta choćby cieniem kolejnej świecy. Często po luce ucieczkowej pojawia się luka kończąca, która kończy cały ruch wzrostowy. Ważnym elementem, dzięki któremu możemy potwierdzić, że mamy do czynienia z...

Formacja luka kończąca

Formacja luka kończąca - definicja Luka kończąca nazywana również luką wyczerpania jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która występuje jako ostatnia w sekwencji luk po: startowej i ucieczkowej. W przypadku trendu wzrostowego luka kończąca wskazuje na wyczerpanie się możliwości popytu do dalszego ruchu wzrostowego. W celu prawidłowego wskazania luki kończącej na wykresie należy zwrócić szczególną uwagę na wolumen. Przy lukach zarówno startowej jak i ucieczkowej wolumen jest bardzo duży i wyraźnie wyróżnia się w stosunku do...

Formacja spodek

Formacja spodek - definicja Spodek jest to jedna z formacji odwrócenia trendu. Może się ona tworzyć na wykresie przez bardzo długi czas. Formowanie się tej formacji może trwać od kilku przez kilkanaście miesięcy, nawet do kilku lat. Jest to formacja dosyć rzadko spotykana na rynku, ale może występować zarówno na rynku akcji jak i walutowym. Formacje można rozpoznać po tym, że przez długi okres czasu ruch waloru jest bardzo niewielki, a w długim okresie czasu formuje się na wykresie kształt spodka (łuku)....
byk patrzący w wykresy

Formacja spodek odwrócony

Formacja spodek odwrócony - definicja Spodek odwrócony jest to kolejna formacja odwrócenia trendu. Formacja ta jest odwrotnością formacji spodka. Odwrócony spodek identycznie jak formacja spodka tworzy się bardzo długo od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jest to formacja bardzo rzadko spotykana na rynku. Pojawia się ona jeszcze rzadziej niż również rzadko widywany spodek. Spodek odwrócony może występować zarówno na rynku akcji jak i na rynku walutowym. Niemal zawsze aktywacja tej formacji czyli gwałtowny ruch spadkowy występuje w wyniku publikacji istotnych...

Formacja kanał zwyżkujący

Formacja kanał zwyżkujący - definicja Kanał zwyżkujący podobnie jak kanał horyzontalny i zniżkujący jest to niezwykle często pojawiająca się formacja na rynku. Początkowo wyznacza się ją poprzez określenie wzrostowej linii trendu. Następnie, gdy ruch ceny trwa już dość długo wyznacza się linię równoległą do linii trendu. W celu wyznaczenia linii równoległej należy zaczepić dowolny punkt nowej linii o najwyższy punkt wykresu (ekstremum). Pod uwagę należy przy tym wziąć wyłącznie ruch podczas którego respektowana była linia trendu. Ruch w kanałach trwa przez...

Formacja kanał zniżkujący

Formacja kanał zniżkujący - definicja Kanał zniżkujący podobnie jak kanał zwyżkujący i horyzontalny jest formacją bardzo często występującą na rynku. Pojawia się zarówno na wykresach minutowych, jak i na wykresach miesięcznych. Ruch we wnętrzu kanału potrafi trwać wiele lat i być niezwykle zyskowny dla cierpliwych inwestorów. Wyznaczanie kanału zniżkującego rozpoczyna się od zakreślenia linii trendu spadkowego. Gdy ruch spadkowy trwa już dłuższy czas i respektowana jest linia trendu wyznaczyć można linię równoległą do niej. Nowo utworzona linia powinna być zawieszona na...

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

REDAKCJA POLECA

WARTO PRZECZYTAĆ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację