XTB

Jak działa formacja flagi?

Formacja flaga jest jedną z najbardziej popularnych patternów analizy klasycznej. Uważa się, że jest formacją kontynuacji i występuje najczęściej po długich ruchach w trendzie. Oznacza ona krótką przerwę w silnych ruchach rynku, a co za tym idzie - niezdecydowanie jego uczestników.   formacja flagi jest formacją kontynuacji zarówno trendu spadkowego jak i wzrostowego występują po nagłych ruchach ceny swoją budową przypominają równoległobok Co to jest formacji flaga? Flaga składa się z dwóch równoległych linii, pomiędzy którymi zawarte są ceny. Swym wyglądem przypomina prostokąt lub równoległobok, który nachylony jest w kierunku przeciwnym do poprzedzającego ją ruchu. Jako, że jest to formacja kontynuacji i to w dodatku jedna z najbardziej wiarygodnych, wybicie powinno nastąpić w kierunku trendu. W trakcie formowania się flagi wolumen powinien spadać,...

Formacja głowa z ramionami – RGR

Formacja głowa z ramionami to jedna z najbardziej znanych formacji analizy technicznej. Pojawienie się na wykresie specyficznego układu lokalnych szczytów i dołków często zwiastuje zbliżający się koniec trendu (lub też impulsu) wzrostowego. Formacja głowy i ramion (lub krócej RGR od ramię, głowa, ramię) z całą pewnością znajdzie swoje miejsce w każdej książce poświęconej analizie technicznej. Nie jest to jednak formacja czysto teoretyczna, gdyż równie często pojawia się ona na wykresach. RGR może zwiastować odwrócenie trendu, budowa formacji głowa z ramionami umożliwia wyznaczenie zasięgu nowego ruchu, formacja RGR składa się z trzech szczytów i tzw. lini szyi. Czym jest RGR? Jak każda klasyczna formacja, głowa z ramionami opisana została na podstawie obserwacji wykresów spółek giełdowych i towarzyszącym im zmianom w poziomie wolumenu....

Gross Domestic Product – słownik makro

Gross Domestic Product (GDP) to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w dzisiejszych czasach. Poza tym, że jest on niezwykle cennym wskaźnikiem dla analityków, jest również niezwykle szeroki. Co przedstawia wskaźnik GDP? PKB to jeden z najważniejszych odczytów gospodarczych, Szybki wzrost PKB przekłada się również na zwiększoną inflacyjną,  W Stanach Zjednoczonych publikacja Produktu Krajowego Brutto jest podzielona na 3 części. Gross Domestic Product Gross Domestic Product (GDP) to nic innego jak polski Produkt Krajowy Brutto (PKB). Wskaźnik ten mierzy wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Dla analityków i inwestorów największą wartość mają wyliczenia kwartalne, pozwalające szybko rozpoznać rodzące się...

Słowniczek podstawowych pojęć na rynku Forex

Poniżej przedstawiamy słownik podstawowych pojęć dotyczących rynku Forex. Bardzo prosimy o uwagi w komentarzach i propozycje kolejnych haseł - będziemy aktualizować słowniczek na bieżąco, a także opracujemy słownik zaawansowanych pojęć. Słownik jest poukładany alfabetycznie. Jeśli szukasz jakiegoś konkretnego terminu, sugerujemy abyś użył wyszukiwarki słów wbudowanej w przeglądarkę. Podstawowe pojęcia forex A - Z A book / B book - terminy budzące wiele kontrowersji w środowisku detalistów będące jednak w powszechnym użytku w świecie profesjonalistów. Książka A u brokera to pula zleceń przeznaczonych do zabezpieczenia na rynku. Broker aktywnie hedge'uje ekspozycję z puli A tak, by nie narażać się na ryzyko strat z tytułu zysków klientów przyporządkowanych do tej grupy. Książka B to pula zleceń przeznaczonych do rozliczenia wewnątrz - w przypadku...
Plik banknotów o nominale 100 złotych (PLN) zwniięty gumką

Czy polski dług publiczny spełnia swoją funkcję?

Dług publiczny kojarzy się raczej negatywnie. Kto chciałby mieć wysokie zadłużenie? Z punktu widzenia państwa wygląda to nieco inaczej. Dług publiczny jest narzędziem, z którego można skorzystać w dobrym lub w złym celu. Tak samo, jak pieniądze można wydać źle, na przykład kupując sobie narkotyki lub dobrze - na dobra, które zwiększą nasz standard życia lub pomogą w rozwoju. W artykule dokonam analizy uwarunkowań polskiego długu publicznego z punktu widzenia jego funkcji antycyklicznej, moim zdaniem najważniejszej, mając na uwadze rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa. Zobacz także: Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję? Na początek należy zdefiniować sobie, w jakich ograniczeniach prawnych się poruszamy, mając na uwadze dług publiczny. W polskiej Konstytucji jest wpisany próg 3/5 długu publicznego względem PKB....

Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję?

Czym jest dług publiczny? Dług publiczny to łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami tego sektora. Zadłużenie obejmuje różne formy, ale głównie są to zobowiązania z tytułu obligacji, trzeba jednak pamiętać, że mogą to być również kredyty i pożyczki czy inne formy zobowiązań. Jeśli chodzi o pojęcie sektora finansów publicznych, to należy zaznaczyć, że skarb państwa nie jest jedynym podmiotem, który prowadzi swoją gospodarkę finansową posiłkując się długiem. Na przykład poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty czy województwa) również mogą emitować obligacje municypalne. Innym przykładem podmiotów sektora finansów publicznych są fundusze celowe takie jak FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS. Jednak rozpatrując kwestie długu publicznego, warto mieć na uwadze, że 92%...
raport button

COT – wprowadzenie do raportu Commitments of Traders. Jak wykorzystać go w handlu? – Tradeciety

Commodity Futures Trading Commission publikuje raport COT (Commitments of Traders) w każdy piątek o 14:30 czasu wschodniego (EST) i zawiera on istotne informacje dotyczących pozycji inwestorów detalicznych, funduszy hedgingowych i innych spekulantów instytucjonalnych, w tym banków i instytucji finansowych. Commitments of Traders - co to jest? Kontrakty futures na waluty mogą odgrywać istotną rolę w określaniu, w którą stronę wieje wiatr, a jeśli chcesz handlować w kierunku trendu, zgodnego z dużymi transakcjami instytucji, to raport Commitments of Traders (COT) z Commodities Futures Trading Commission (CFTC) może Ci w tym pomóc. Dlaczego musisz mieć oko na rynek futures, by handlować na rynku Forex Jednym z istotnych punktów handlu walutami na rynku międzybankowym wartym wiele bilionów dolarów jest sama natura tego rynku. Kiedy myślimy o...

Polityka monetarna – Gołębia lub jastrzębia – znaczenie zwrotu

"Bank centralny prowadzi gołębią politykę monetarną". Z takim zwrotem często można się spotkać czytając finansowe publikacje. Co tak właściwie oznacza ten zwrot? Gołębia polityka monetarna Gołębiami określa się członków instytucji finansowych, którzy preferują utrzymywanie niskich stóp procentowych nie przywiązując nadmiernej uwagi do rosnącej inflacji. W 2015 roku gołębią politykę monetarną miała większość banków centralnych świata utrzymując stopy procentowe na bardzo niskich poziomach. W przypadku niektórych banków jak EBC stopy procentowe utrzymywane były przez dłuższy czas nawet na poziomie poniżej zera. Po okresie niskich stóp procentowych przychodzi czas na normalizację polityki pieniężnej kiedy to banki zaczynają podnosić stopy procentowe. Na poniższym wykresie stóp procentowych w USA, które są regulowane przed FED wyraźnie zauważyć można gołębią politykę amerykańskiego banku centralnego w latach 2009 -...

Formacja dzień odwrotu

Formacja dzień odwrotu to formacja odwrócenia trendu, która trwa bardzo krótko. Zazwyczaj trwa ona od 1 do 2 dni (1-2 świece na wykresie D1). Charakteryzuje się bardzo wysokim wolumen obrotów przy dużym skoku cen. To sprawia, że nie jest to łatwa formacja dla traderów, ponieważ wskazuje nam okazję inwestycyjną niezgodną z wcześniejszym mocnym trendem. Formacja dzień odwrotu - definicja Ze względu na fakt, że formacja ta głównie opiera się na śledzeniu wolumenu dotyczy ona głównie rynku akcji. Dla formacji, która wystąpi w trendzie wzrostowym otwarcie pozycji może nastąpić jeżeli zaobserwujemy na wykresie bardzo wysoki wolumen przy wyznaczeniu nowego maksimum kursu. W tym momencie zostaje wygenerowany sygnał sprzedaży. Wcześniejszy trend wzrostowy powinien być bardzo wyraźny. W praktyce jeżeli wskazana świeca z dużym wolumenem...

Formacja luka startowa

Formacja luka startowa jest częścią całej dużej grupy luk cenowych. Luki cenowe jako takie występują dosyć często na rynku. Na wykresach spółek luki możemy obserwować każdego dnia. Z kolei na rynku walutowym często można je obserwować na otwarciu poniedziałkowych notowań po weekendowej przerwie w handlu. Luka cenowa oznacza, że początek notowań znajduje się wyraźnie wyżej lub niżej w stosunku do zamknięcia poprzedniej sesji. Luki cenowe występują również w trakcie regularnych notowań na mało płynnych rynkach na przykład, gdy pojawiają się istotne dla waloru dane. Co to jest formacja luka startowa? Luka startowa jest specyficzną luką cenową ponieważ, gdy się pojawia przełamywany jest od razu istotny dla technicznego układu wykresu poziom. Poziomem tym może być linia trendu, istotne wsparcie albo opór, albo...

Formacja luka ucieczkowa

Formacja luka ucieczkowa nazywana również luką kontynuacji jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która pojawia się zazwyczaj po luce startowej. Pojawia się w trakcie trwania dynamicznego trendu. Luka ta podparta jest zwiększonym wolumenem i jest bardziej znacząca jeżeli nie została zamknięta choćby cieniem kolejnej świecy. Często po luce ucieczkowej pojawia się luka kończąca, która kończy cały ruch wzrostowy. Co to jest Formacja luka ucieczkowa (luka kontynuacji)? Ważnym elementem, dzięki któremu możemy potwierdzić, że mamy do czynienia z luką ucieczkową jest wysoki wolumen. Nie musi być on taki sam jak w przypadku luki startowej. Może być zarówno mniejszy jak i większy od wolumenu luki startowej, ale powinien być wyraźnie większy od poprzedzających go świec. Inaczej niż w...

Formacja luka kończąca

Luka kończąca nazywana również luką wyczerpania jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która występuje jako ostatnia w sekwencji luk po: startowej i ucieczkowej. W przypadku trendu wzrostowego luka kończąca wskazuje na wyczerpanie się możliwości popytu do dalszego ruchu wzrostowego. Co to jest formacja luka kończąca? W celu prawidłowego wskazania luki kończącej na wykresie należy zwrócić szczególną uwagę na wolumen. Przy lukach zarówno startowej jak i ucieczkowej wolumen jest bardzo duży i wyraźnie wyróżnia się w stosunku do średniej wartości wolumenu na danym walorze. Natomiast przy luce kończącej wolumen będzie przeciętny. Nie oznacza to, że musi on być bardzo niski, natomiast nie będzie się znacznie wyróżniał od wolumenu jaki pojawiał się podczas wcześniejszych sesji. Warunek ten jest niezwykle...

Formacja spodek

Spodek jest to jedna z formacji odwrócenia trendu. Może się ona tworzyć na wykresie przez bardzo długi czas. Formowanie się tej formacji może trwać od kilku przez kilkanaście miesięcy, nawet do kilku lat. Jest to formacja dosyć rzadko spotykana na rynku, ale może występować zarówno na rynku akcji jak i walutowym. Co to jest formacja spodek? Formacje można rozpoznać po tym, że przez długi okres czasu ruch waloru jest bardzo niewielki, a w długim okresie czasu formuje się na wykresie kształt spodka (łuku). W momencie, gdy formacja została uformowana następuje ruch wzrostowy. Ruch, jaki później można zaobserwować jest niezwykle dynamiczny i droga, jaką potrafi w krótkim czasie przebyć cena stanowi wielokrotność wcześniejszego dziennego zakresu ruchu. Formacja ta często pojawia się w wyniku...
byk patrzący w wykresy

Formacja spodek odwrócony

Spodek odwrócony jest to kolejna formacja odwrócenia trendu. Formacja ta jest odwrotnością formacji spodka. Odwrócony spodek identycznie jak formacja spodka tworzy się bardzo długo od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jest to formacja bardzo rzadko spotykana na rynku. Pojawia się ona jeszcze rzadziej niż również rzadko widywany spodek. Co to ejst formacja spodek odwrócony? Spodek odwrócony może występować zarówno na rynku akcji jak i na rynku walutowym. Niemal zawsze aktywacja tej formacji czyli gwałtowny ruch spadkowy występuje w wyniku publikacji istotnych danych makroekonomicznych. Kiedy formacja jest ukształtowana i rozpoczyna się ruch spadkowy to mamy do czynienia z zapowiedzią nowego trendu spadkowego. Jak rozpoznać formację spodek odwrócony? Formację można rozpoznać po tym, że przez długi okres czasu ruch waloru jest bardzo niewielki, a...

Formacja kanał zwyżkujący

Kanał zwyżkujący podobnie jak kanał horyzontalny i zniżkujący jest to niezwykle często pojawiająca się formacja na rynku. Początkowo wyznacza się ją poprzez określenie wzrostowej linii trendu. Następnie, gdy ruch ceny trwa już dość długo wyznacza się linię równoległą do linii trendu. W celu wyznaczenia linii równoległej należy zaczepić dowolny punkt nowej linii o najwyższy punkt wykresu (ekstremum). Pod uwagę należy przy tym wziąć wyłącznie ruch podczas którego respektowana była linia trendu. Co to jest formacja kanał zwyżkujący? Ruch w kanałach trwa przez określony czas, czasami jest to ruch trwający kilkanaście minutowych świec. Czasem może się jednak utrzymywać się przez długie lata. Dolne ograniczenie kanału zwyżkującego informuje tradera o utrzymywaniu się trendu wzrostowego. Jakiekolwiek jego wyłamanie w dół jest ostrzeżeniem dla tradera,...
BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO
REDAKCJA POLECA
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
WARTO PRZECZYTAĆ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje