XTB

Jak działa formacja flagi?

Formacja flaga jest jedną z najbardziej popularnych patternów analizy klasycznej. Uważa się, że jest formacją kontynuacji i występuje najczęściej po długich ruchach w trendzie. Oznacza ona krótką przerwę w silnych ruchach rynku, a co za tym idzie - niezdecydowanie jego uczestników.   formacja flagi jest formacją kontynuacji zarówno trendu spadkowego...

Formacja głowa z ramionami – RGR

Formacja głowa z ramionami to jedna z najbardziej znanych formacji analizy technicznej. Pojawienie się na wykresie specyficznego układu lokalnych szczytów i dołków często zwiastuje zbliżający się koniec trendu (lub też impulsu) wzrostowego. Formacja głowy i ramion (lub krócej RGR od ramię, głowa, ramię) z całą pewnością znajdzie swoje miejsce...

Gross Domestic Product – słownik makro

Gross Domestic Product (GDP) to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w dzisiejszych czasach. Poza tym, że jest on niezwykle cennym wskaźnikiem dla analityków, jest również niezwykle szeroki. Co przedstawia wskaźnik GDP? PKB to jeden z najważniejszych odczytów gospodarczych, Szybki wzrost PKB przekłada się również na zwiększoną inflacyjną,  W...

Słowniczek podstawowych pojęć na rynku Forex

Poniżej przedstawiamy słownik podstawowych pojęć dotyczących rynku Forex. Bardzo prosimy o uwagi w komentarzach i propozycje kolejnych haseł - będziemy aktualizować słowniczek na bieżąco, a także opracujemy słownik zaawansowanych pojęć. Słownik jest poukładany alfabetycznie. Jeśli szukasz jakiegoś konkretnego terminu, sugerujemy abyś użył wyszukiwarki słów wbudowanej w przeglądarkę. Podstawowe pojęcia forex...
Plik banknotów o nominale 100 złotych (PLN) zwniięty gumką

Czy polski dług publiczny spełnia swoją funkcję?

Dług publiczny kojarzy się raczej negatywnie. Kto chciałby mieć wysokie zadłużenie? Z punktu widzenia państwa wygląda to nieco inaczej. Dług publiczny jest narzędziem, z którego można skorzystać w dobrym lub w złym celu. Tak samo, jak pieniądze można wydać źle, na przykład kupując sobie narkotyki lub dobrze - na...

Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję?

Czym jest dług publiczny? Dług publiczny to łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami tego sektora. Zadłużenie obejmuje różne formy, ale głównie są to zobowiązania z tytułu obligacji, trzeba jednak pamiętać, że mogą to być również kredyty i pożyczki czy inne formy zobowiązań....
raport button

COT – wprowadzenie do raportu Commitments of Traders. Jak wykorzystać go w handlu? – Tradeciety

Commodity Futures Trading Commission publikuje raport COT (Commitments of Traders) w każdy piątek o 14:30 czasu wschodniego (EST) i zawiera on istotne informacje dotyczących pozycji inwestorów detalicznych, funduszy hedgingowych i innych spekulantów instytucjonalnych, w tym banków i instytucji finansowych. Commitments of Traders - co to jest? Kontrakty futures na waluty mogą...

Polityka monetarna – Gołębia lub jastrzębia – znaczenie zwrotu

"Bank centralny prowadzi gołębią politykę monetarną". Z takim zwrotem często można się spotkać czytając finansowe publikacje. Co tak właściwie oznacza ten zwrot? Gołębia polityka monetarna Gołębiami określa się członków instytucji finansowych, którzy preferują utrzymywanie niskich stóp procentowych nie przywiązując nadmiernej uwagi do rosnącej inflacji. W 2015 roku gołębią politykę monetarną miała...

Formacja dzień odwrotu

Formacja dzień odwrotu to formacja odwrócenia trendu, która trwa bardzo krótko. Zazwyczaj trwa ona od 1 do 2 dni (1-2 świece na wykresie D1). Charakteryzuje się bardzo wysokim wolumen obrotów przy dużym skoku cen. To sprawia, że nie jest to łatwa formacja dla traderów, ponieważ wskazuje nam okazję inwestycyjną...

Formacja luka startowa

Formacja luka startowa jest częścią całej dużej grupy luk cenowych. Luki cenowe jako takie występują dosyć często na rynku. Na wykresach spółek luki możemy obserwować każdego dnia. Z kolei na rynku walutowym często można je obserwować na otwarciu poniedziałkowych notowań po weekendowej przerwie w handlu. Luka cenowa oznacza, że...

Formacja luka ucieczkowa

Formacja luka ucieczkowa nazywana również luką kontynuacji jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która pojawia się zazwyczaj po luce startowej. Pojawia się w trakcie trwania dynamicznego trendu. Luka ta podparta jest zwiększonym wolumenem i jest bardziej znacząca jeżeli nie została zamknięta choćby cieniem kolejnej...

Formacja luka kończąca

Luka kończąca nazywana również luką wyczerpania jest jedną z luk cenowych występujących na rynku. Jest to luka, która występuje jako ostatnia w sekwencji luk po: startowej i ucieczkowej. W przypadku trendu wzrostowego luka kończąca wskazuje na wyczerpanie się możliwości popytu do dalszego ruchu wzrostowego. Co to jest formacja luka kończąca? W...

Formacja spodek

Spodek jest to jedna z formacji odwrócenia trendu. Może się ona tworzyć na wykresie przez bardzo długi czas. Formowanie się tej formacji może trwać od kilku przez kilkanaście miesięcy, nawet do kilku lat. Jest to formacja dosyć rzadko spotykana na rynku, ale może występować zarówno na rynku akcji jak i...
byk patrzący w wykresy

Formacja spodek odwrócony

Spodek odwrócony jest to kolejna formacja odwrócenia trendu. Formacja ta jest odwrotnością formacji spodka. Odwrócony spodek identycznie jak formacja spodka tworzy się bardzo długo od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jest to formacja bardzo rzadko spotykana na rynku. Pojawia się ona jeszcze rzadziej niż również rzadko widywany spodek. Co...

Formacja kanał zwyżkujący

Kanał zwyżkujący podobnie jak kanał horyzontalny i zniżkujący jest to niezwykle często pojawiająca się formacja na rynku. Początkowo wyznacza się ją poprzez określenie wzrostowej linii trendu. Następnie, gdy ruch ceny trwa już dość długo wyznacza się linię równoległą do linii trendu. W celu wyznaczenia linii równoległej należy zaczepić dowolny...

Formacja kanał zniżkujący

Kanał zniżkujący podobnie jak kanał zwyżkujący i horyzontalny jest formacją bardzo często występującą na rynku. Pojawia się zarówno na wykresach minutowych, jak i na wykresach miesięcznych. Ruch we wnętrzu kanału potrafi trwać wiele lat i być niezwykle zyskowny dla cierpliwych inwestorów. Co to jest formacja kanał zniżkujący? Wyznaczanie kanału zniżkującego rozpoczyna...

Formacja kanał horyzontalny

Kanał horyzontalny jest to bardzo często pojawiająca się formacja na rynku. W zasadzie jeżeli się dobrze przyjrzeć różnym interwałom czasowym to trudno znaleźć jakikolwiek wykres, na którym nie pojawił się jeden z kanałów cenowych: zwyżkujący, zniżkujący i horyzontalny. Co to jest formacja kanał horyzontalny? Cena może poruszać się w kanale horyzontalnym...

Formacja trójkąt zniżkujący

Formacja trójkąta jest na ogół formacją kontynuacji trendu, ale może występować również jako formacja odwrócenia trendu. Oznacza to, że kluczowym elementem, który określi trend po wybiciu jest kierunek wybicia z trójkąta. Co to jest formacja trójkąt zniżkujący? Formacja trójkąta zniżkującego jeżeli pojawi się w trendzie spadkowym to najprawdopodobniej skuteczne wyłamanie z...
wolumen

Formacja odwrócona głowa z ramionami

Sama nazwa formacji podpowiada nam, że odwrócona głowa z ramionami ma coś wspólnego z inną klasyczną formacją wykresu, mianowicie głową z ramionami - w skrócie RGR. Podobnie jak podwójny szczyt oraz podwójny dołek, odwrócona głowa z ramionami oraz zwykła głowa z ramionami opisują dokładnie tę samą sytuację zbliżającego się...

Trendy

Test to koncepcja podstawowa jeśli chodzi o analizę techniczną. Co właściwie znaczy to słowo? Otóż w analizie technicznej trend to nic innego jak ogólny kierunek cen w danym horyzoncie czasowym. Zamiennie do słowa trend używa się także często określenia tendencja lub po prostu kierunek. Istnieje również twierdzenie mówiące o...

Formacje spalone

Co to jest formacja spalon? Formacje spalone, są to wszystkie formacje analizy technicznej, które początkowo zachowują się zgodnie z oczekiwaniami, żeby ostatecznie zmienić kierunek ruchu. Formacja spalona zazwyczaj pojawia się niespodziewanie. Po prawidłowym wybiciu z jednej z klasycznych formacji (trójkąty, kliny, kanały, itp.) oraz przebyciu pewnej odległości nagle cena zaczyna...

Wolumen

Wolumen - definicja Obroty potocznie zwane wolumenem od angielskiego słowa volume jest to liczba akcji lub kontraktów, które w danym przedziale czasu były przedmiotem handlu na rynku. Wolumen mierzy się zarówno dla pojedynczych akcji jak również dla całych indeksów giełdowych, które zawierają w sobie sumę różnych walorów. Na wykresach najczęściej...

Formacja trójkąt zwyżkujący

Ze wszystkich formacji zapowiadających zmianę trendu trójkąty są najmniej pewne. Najczęściej zaobserwować je można po długich okresach wzrostu lub spadku. Jeżeli formacja trójkąta pojawi się właśnie w takim momencie prawdopodobieństwo, że jej wybicie będzie zgodne z wcześniejszym trendem jest większe. Często jednak (szczególnie na rynku walutowym) formacje trójkąta pojawiają...

Formacja klin zwyżkujący

Formacja klina przypomina kształtem oraz długością czasu powstawania formacje trójkąta. Formacje te podobnie jak w przypadku formacji trójkąta można rozpoznać po dwóch zbiegających się liniach, które go tworzą. Linie, są skierowane w swoją stronę i ostatecznie się przecinają na wierzchołku formacji. Co to jest formacja klin zwyżkujący? Charakterystyczne dla formacji klina...

Formacja klin zniżkujący

Klin zniżkujący (nazywany czasami opadającym) należy do formacji klina. Formacja ta swoim kształtem oraz długością czasu powstawania przypomina formację trójkąta. Rozpoznajemy ją po dwóch zbiegających się i przecinających na wierzchołku liniach trendu. Zasadnicza różnica pomiędzy formacjami trójkątów, a formacjami klina jest w nachyleniu obu linii tworzących te formacje. W...

Formacja diament

Formacja diamentu kształtem przypomina romb. Formacja ta jest bardzo rozbudowana i powstaje po dużych ruchach cenowych. W trakcie jej formowania zazwyczaj trudno jest z całą pewnością potwierdzić, że to właśnie ona się formuje. Diament może wskazywać zarówno na kontynuację jak i na odwrócenie trendu. Podobnie jak w przypadku formacji...

Formacja wyspa

Wyspa jest formacją, która zwykle zapowiada krótkotrwałe odwrócenie trendu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których formacja wyspy odwraca dotychczasowy trend. W takim wypadku może być też połączona z formacją diamentu. Charakterystyczne dla formacji wyspy, są dwie luki. Jedna luka rozpoczyna formację, natomiast druga luka ją kończy. Obie luki mają...

Formacja ruch powrotny

Ruch powrotny jest niezwykle ważnym oraz często spotykanym zachowaniem ceny, które można łatwo zaobserwować na wykresach. Ruch powrotny jest to cofnięcie się ceny na wykresie po przełamaniu istotnego poziomu. Cofnięcie takie może się pojawić w połączeniu z dowolną formacją znaną z analizy technicznej. Najczęściej spotykanym ruchem powrotnym jest cofnięcie...

Formacja baza

Baza jest to długotrwały ruch ceny w trendzie bocznym z niewielką zmiennością. Kształtowanie się bazy można w łatwy sposób zauważyć na wykresie. Wykres taki sprawia wrażenie, jakby żaden większy kapitał nie interesował się danym walorem. Baza tworzy się przy przeciętnej wartości wolumenu i jest to okres nazywany również akumulacją....

Formacja trójkąt symetryczny

Trójkąt symetryczny jest formacją, która zazwyczaj sygnalizuje kontynuację trendu, tworząc przerwę, po której wcześniejszy trend jest kontynuowany. Tak dzieje się zazwyczaj, gdy mamy do czynienia z wyraźnym trendem na wykresie. Jeżeli jednak brak jest wyraźnego trendu lub trend, który wcześniej trwał nie był zbyt długi to kluczowym elementem będzie...
wykres na tle mapy

Formacja chorągiewka

Chorągiewki, są to formacje kontynuacji trendu. Zazwyczaj pojawiają się po dłuższym ruchu ceny w jednym kierunku i jeszcze przed wybiciem sugerują, że wcześniejszy trend będzie kontynuowany. Wyglądają jak formacje trójkąta jednak istnieje tu jedna zasadnicza różnica. Trójkąty, są zwykle formacjami średnio i długoterminowym. Natomiast chorągiewki, są to typowe formacje...

Non-Farming Payrolls – słownik makro

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Non-Farming Payrolls jest to niezwykle ważna statystyka oraz wskaźnik ekonomiczny wypuszczany każdego miesiąca przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych (United States Departament of Labor) jako część...

Jobless claims – słownik makro

Wskaźnik Jobless claims podaje liczbę amerykańskich obywateli, którzy ubiegają się lub ubiegali się o benefity z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, raportowane w każdy czwartek przez Departament Pracy USA. Możemy wyróżnić dwie kategorie wniosków o zasiłki – początkowe (initial) oraz kontynuowane (continuing). Pierwsze dotyczą osób ubiegających się o zapomogę po...

Housing Starts – słownik makroekonomiczny

Rozpoczęte budowy domów (ang. housing starts) - raport New Residential Construction publikowany przez U.S. Commerce Department, który wskazuje całkowitą liczbę rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych na terenie Stanów Zjednoczonych w danym miesiącu. Co to jest Housing Starts? Raport, którego publikacja następuje w okolicach 17 dnia każdego miesiąca, zawiera w sobie również...

Trade balance – Słownik makro

Trade balance to różnica ilościowa pomiędzy eksportem oraz importem w danym państwie. Istotny jest fakt, że pod uwagę brane są zarówno dobra jak i usługi. W związku z tym blance of trade (BOT) jest składową bilansu handlowego usług oraz bilansu handlowego dóbr. Jako wskaźnik ekonomiczny uznaje się go za...

Employment Cost Index – słownik makro

Employment Cost Index (indeks kosztów zatrudnienia) jest raportem publikowanym w ostatnim miesiącu każdego kwartału. Wskaźnik bazujący na indeksie przedstawia zmianę poziomu wynagrodzeń, dodatków i bonusów z kwartałów poprzedzających w ujęciu godzinowym. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie branże spoza sektora rolniczego oraz zatrudnionych w urzędach państwowych (urzędnicy stanowią jedynie 2-3% całej...

Consumer credit report – słownik makro

Consumer credit report  to raport jest miesięczną publikacją Rezerwy Federalnej dotyczącą prognozowanych zmian w wysokości kredytów udzielanych osobom fizycznym przede wszystkim w celu zakupu wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. Kredyty podparte hipoteką (amerykańskie pożyczki HELOC) nie są uwzględnianie w sondażu. Pod uwagę brane są jednak kredyty odnawialne oraz nieodnawialne. W...

Beige Book – pięćdziesiąt twarzy beżu

Zdaniem większości regionalnych oddziałów Banku Rezerwy Federalnej gospodarka Stanów Zjednoczonych w lutym zanotowała kolejny wzrost. Tańsze ceny benzyny wpływają bowiem na zwyżkę sprzedaży detalicznej, wyższe przychody z turystyki oraz częstsze podróże obywateli. W niektórych regionach silny dolar, spadające ceny ropy oraz ostra zima spowolniły aktywność. Zapraszamy na „pięćdziesiąt twarzy...

Consumer Confidence Index – słownik makro

Consumer Confidence Index jest to comiesięczna publikacja Conference Board – biznesowej grupy non-profit cieszącej się wysokim poważaniem wśród inwestorów oraz Rezerwy Federalnej. CCI sam w sobie to unikatowy wskaźnik powstający na bazie sondaży zebranych w co najmniej 5 tysiącach gospodarstw domowych. Jego głównym celem jest ocena relatywnej kondycji finansowej,...

Business outlook survey – słownik makro

Business outlook survey to wyniki miesięcznego sondażu publikowanego przez FED z Filadelfii podsumowujące aktywność zakupową menedżerów z sektora przemysłowego na terenie stanów Pensylwania, New Jersey oraz Delaware. Ankieta realizowana jest w ramach zbiorczego indeksu PMI – ochotnicy podają swoje prognozy odnośnie zatrudnienia, nowych zamówień, dostaw, zapasów oraz cen w...

Beige Book – Słownik makro

Oficjalna nazwa to “Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District” (określenie potoczne wzięło się z beżowego koloru okładki raportu). Beige Book jest podsumowaniem wydawanym przez Bank Rezerw Federalnych, dotyczącym komentarzy odnośnie aktualnych warunków gospodarczych w USA. W odróżnieniu od wielu standardowych wskaźników nie zajmuje się...

Claimant Count Change – słownik makro

Claimant Count Change to wskaźnik ekonomiczny stosowany przez UK w celu mierzenia bezrobocia od 1970 roku. Najświeższe odczyty dostarcza brytyjskie ONS (Office of National Statistics). Co to jest Claimant Count Change? Claimant Count Change mierzy liczbę ludzi, którzy ubiegają się o zasiłki dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance – JSA) w trakcie aktywnego...

Durable goods orders – Słownik makro

Przed omówieniem samego wskaźnika ekonomicznego Durable goods orders musimy przybliżyć sobie definicję dóbr trwałego użytku: Dobra trwałego użytku - dobra trwałego użytku stanowią rodzaj dóbr, którchy szybko się nie zużywa i ich użyteczność rozkładana jest w dłuższym okresie czasu. Do grupy popularnych dóbr trwałego użytku zalicza się lodówki, samochody lub...

Retail sales – Słownik makro

Retail sales jest to zagregowana miara sprzedaży towarów detalicznych w danym okresie czasu, zwykle oparta na próbkach danych, które następnie odnosi się do całego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych raport sprzedaży detalicznej jest comiesięcznym wskaźnikiem gospodarczym opracowywanym i wydawanym przez Census Bureu działające w Departamencie Handlu. Raport obejmuje poprzedni...

Consumer confidence – słownik makro

Consumer confidence to wskaźnik ekonomiczny mierzący poziom optymizmu konsumentów w odniesieniu do ogólnego stanu gospodarki oraz ich osobistej sytuacji finansowej. Pokazuje zaufanie co do stabilności wynagrodzenia, która ma ogromny wpływ na podejmowane decyzje zakupowe. W związku z tym consumer confidence jest jednym z istotniejszych prognostyków ogólnej kondycji gospodarki danego...

CPI – Consumer Price Index – słownik makro

Consumer Price Index (CPI) mierzy zmianę poziomu cenowego określonego rynkowego koszyka dóbr konsumenckich oraz usług nabywanych przez gospodarstwa domowe. Co to jest CPI - Consumer Price Index? CPI to statystyczna projekcja stworzona przy użyciu cen pochodzących z grupy próbek reprezentacyjnych, zbieranych periodycznie. Sub-indeksy tworzone są dla różnych kategorii produktów oraz...

Producer Price Index PPI – słownik makro

Producer Price Index jest wskaźnikiem obrazującym zmiany poziomu cen, ustalanych przez producentów w różnych etapach procesu wytwarzania. Stosuje się go powszechnie na świcie, jako jedną z miar poziomu inflacji (zaraz obok CPI). Po raz pierwszy wprowadzony został w Stanach Zjednoczonych (w 1890 roku) i obecnie jest najstarszym tego typu...

PMI Purchasing Managers Index – słownik makroekonomiczny

Co to jest PMI Purchasing Managers Index? Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Raporty PMI Markit...

Building Permits – słownik makroekonomiczny

Building Permits to rodzaj autoryzacji, który musi zostać przyznany przez rząd lub inny organ regulacyjny przed rozpoczęciem w pełni legalnej budowy nowego budynku lub modernizacji już istniejącej nieruchomości. Amerykańskie biuro ds. spisu powszechnego (U.S. Census Bureu) raportuje ogólną liczbę miesięcznych pozwoleń na budowę każdego 18 dnia miesiąca nastgępnego. Oznacza...

Słownik makro – Nowy dział Comparic poświęcony danym fundamentalnym!

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do śledzenia całkowicie nowego cyklu w serwisie Comparic, a mianowicie Słownika Makro. Powstał z myślą zarówno o początkujących jak i zaawansowanych traderach – jego celem jest pomoc w jeszcze lepszym zrozumieniu danych makroekonomicznych, tak niezbędnych w analizie fundamentalnej walut, spółek oraz indeksów. Czym jest słownik makro? NFP,...
CDSy na tle obligacji

CDS jako wskaźnik zagrożenia bankructwem

Aby wyjaśnić znaczenie CDSów (Credit Default Swap) należy zacząć od wyjaśnienia czym jest swap. Swap jest instrumentem pochodnym, w którym strony transakcji umawiają się co do przyszłych przepływów pieniężnych (cash flow). Jest to instrument niestandaryzowany, głównie zawierany na rynku OTC (over the counter). Swapy mają największy udział pod względem...
BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO
REDAKCJA POLECA
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
WARTO PRZECZYTAĆ