XTB
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 30 listopada 2023r.

Vigo Photonics informuje o zawarciu umów objęcia łącznie 145 799 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 430 zł. Akcje zostały w pełni opłacone przez inwestorów wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 62,69 mln zł, w związku z czym zarząd podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji serii F,...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 29 listopada 2023 r.

Grupa CCC może osiągnąć wynik EBITDA (MSSF16) na poziomie 800-850 mln zł, oznaczający rentowność EBITDA przekraczającą 8%, w bieżącym roku obrotowym (rozpoczętym 1 lutego 2023 r.), podała spółka. W rozpoczętym IV kwartale roku obrotowego sprzedaż jest wyższa o 10% r/r. CCC odnotowało 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom...

Mostostal Warszawa miał 2,04 mln zł zysku netto, 13,66 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023

Mostostal Warszawa odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 11,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 13,66 mln zł wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 448,29 mln zł w III kw....
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 28 listopada 2023 r.

Realizacja projektu "Polaris" i budowanie zespołu w Ameryce dla kontynuacji "Cyberpunka" są kluczowymi priorytetami CD Projekt w 2024 roku, poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka szykuje się do inwestycji w gry w skali dotąd nienotowanej w swojej dotychczasowej historii, dodał CFO Piotr Nielubowicz. Answear.com odnotował 8,26 mln zł jednostkowej straty netto...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 27 listopada 2023 r.

Cavatina Holding odnotował 19,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Murapolu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 24 listopada 2023 r.

Ciech złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. 22 listopada spółka informowała, że nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na...

Asseco Poland miało 113,7 mln zł zysku netto, 590,9 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2023 r.

Asseco Poland odnotowało 113,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 127,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 373,6 mln zł wobec 423,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 590,9 mln zł wobec 657,6 mln zł...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 23 listopada 2023

Comp odnotował 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. PMPG Polskie Media odnotowały 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,2 mln zł zysku...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 22 listopada 2023

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 208,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2 162,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Medinice otrzymało raport z badań przedklinicznych fazy przewlekłej dla projektu MiniMax, mających na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności cewnika...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek 21 listopada 2023 r.

Pure Biologics złożył do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; FDA) wniosek o zgodę na testowanie cząsteczki PBA-0405 (exploratory Investigational New Drug; eIND), kandydata wiodącego w projekcie PB004 w badaniu klinicznym Fazy 0 u pacjentów z nowotworami litymi, podała spółka. Jednocześnie zadecydowała o kontynuowaniu badań...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 20 listopada 2023r

Grupa Azoty rozpocznie rozmowy z Orlenem w kierunku zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) przez Orlen, podała spółka. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 38,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,93 mln zł...
torpol

Torpol miał 22,98 mln zł zysku netto, 25,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r.

Torpol odnotował 22,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 40,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 25,61 mln zł wobec 48,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,26 mln zł w III kw. 2023...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 17 listopada 2023 r.

7Newag odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Comarch odnotował 32,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 27,89 mln zł zysku rok wcześniej,...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 16 listopada 2023 r.

: Ciech odnotował 51,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 85,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Vistula - największa marka z portfolio odzieżowego Grupy VRG - ruszyła z dużymi zmianami w sieci stacjonarnej w całej Polsce, poinformowała wiceprezeska VRG...

Murapol ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i wejścia na GPW

Grupa Murapol ogłosiła zamiar przeprowadzenia przez większościowego akcjonariusza pierwszej oferty publicznej akcji, podała spółka. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje spółki. Grupa Murapol planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów...
vigo system

Vigo Photonics miało 0,65 mln zł zysku netto, 5,1 mln zł skoryg. zysku EBITDA w III kw.

Vigo Photonics odnotowało 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln zł wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,21 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 16,82...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 15 listopada 2023r.

Benefit Systems chce dodać ok. 150 tys. kart w Polsce i 100 tys. za granicą w 2024 r., poinformował członek zarządu Marcin Fojudzki. Spółka planuje otwarcie w przyszłym roku otwarcie 15 nowych własnych klubów fitness w Polsce oraz ponad 20 na rynkach zagranicznych, dodał. Po wynikach III kw. br. Grupa...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 14 listopada 2023 r.

Atende odnotowało 2,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Onde skupi się na akwizycji bardziej zaawansowanych projektów OZE, które mają co najmniej uzyskane warunki przyłączeniowe, podała spółka. Nabycie takich projektów co do zasady...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 13 listopada 2023 r.

Ultimate Games odnotowało 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Grenevia odnotowała 73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 59 mln zł zysku rok...

Goldman Sachs oczekuje obniżenia stóp proc. w Polsce do 4% do końca 2024 r.

Inflacja CPI gwałtownie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-4) łącznie ze znaczącym spadkiem inflacji bazowej, a polityka pieniężna pozostaje wysoce restrykcyjna w regionie CEE-4, ocenia Goldman Sachs. Według banku, ryzyko trwałości inflacji zmniejszyło się, co może skutkować obniżkami stóp procentowych w regionie do końca 2024 r. - w tym w...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 10 listopada 2023 r.

Miraculum odnotowało 0,16 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Best zdecydował o emisji nie więcej niż 70 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AA1 o wartości 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 9 listopada 2023 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 39,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 31,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Kino Polska TV miało 8,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o...

PKO BP miał 2,78 mld zł zysku netto w III kw. 2023r. Bank wystąpił do KNF o zgodę na wypłatę dywidendy za 2022r.

PKO Bank Polski odnotował 2 781 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 253 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. "Podsumowanie: Rekordowy wynik kwartalny dzięki dalszemu wzrostowi dochodów, wysokiej efektywności kosztowej i stabilnym kosztom ryzyka kredytowego. * Rekordowy zysk netto w III...

Grupa Azoty miała 658,49 mln zł straty netto, 347,96 mln zł straty EBITDA w III kw. 2023

Grupa Azoty odnotowała 658,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 52,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 550,43 mln zł wobec 81,96 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 347,96 mln zł wobec 266,62 mln zł...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 8 listopada 2023 r.

Grupa Polsat Plus odnotowała 120,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 236,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Kruk odnotował 228,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 188,02 mln zł zysku...

Bank Pekao miał 1715,63 mln zł zysku netto w III kw. 2023 r.: ROE: 25,2%

Bank Pekao odnotował 1 715,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 543,58 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2023 r. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty netto rok wcześniej,...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 7 listopada 2023 r.

Stalexport Autostrady odnotował 67,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 40,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Budimex podpisał z GTC umowę wartości 569,15 mln zł na remont autostrady A1, podała spółka. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie remontu nawierzchni Autostrady na...
gpw sala notowan cc

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 6 listopada 2023 r.

ENAP, spółka zależna APS Energia, pozyskała dwa zamówienia (jako podwykonawca dla Grupy Sumitomo) dotyczące dostawy, montażu oraz uruchomienia instalacji elektrycznych i automatyki w ramach budowy kotła opalanego biomasą na terenie Niemiec. Rozpoczęcie prac przewidziano na IV kwartał br., a zakończenie na II połowę 2024 roku. Wynagrodzenie ENAP z tytułu...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 listopada 2023 r.

Zarząd ATM Grupa podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r., w łącznej kwocie 6 744 000 zł, tj. 0,08 zł na akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd ustalił dzień dywidendy na 14 grudnia oraz termin wypłaty zaliczki na 21 grudnia 2023 r. Wypłatą zaliczki na poczet...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 listopada 2023 r.

DataWalk jest obecnie skoncentrowany na sfinalizowaniu jak największej liczby nowych umów przed końcem roku. Ponadto weryfikuje również cennik produktu i chce zacząć pracować nad znacznie większymi transakcjami, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Atende miało 2,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,11...

ING Bank Śląski miał 1 162 mln zł zysku netto, 34,2% ROE w III kw. 2023 r.

ING Bank Śląski (ING BSK) odnotował 1 162 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 317,3 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 089,9 mln zł wobec 173,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 31 października 2023 r.

Rada nadzorcza Comarchu postanowiła o dalszym delegowaniu członka rady nadzorczej Anny Pruskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa Comarchu, podała spółka. Delegowanie następuje na okres dwóch miesięcy począwszy od dnia upływu poprzedniego okresu delegacji, tj. na okres od 3 listopada 2023 roku do 2 stycznia 2024 r. PKO Bank Polski podjął...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 października 2023 r.

Skinwallet zakończył przegląd opcji strategicznych i zawarł list intencyjny z W.G Partners, podała spółka. Skinwallet zmieni przedmiot działalności na produkcję domów szkieletowych z drewna. Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę z hiszpańskim deweloperem Under the Bed Games na wydanie gry "Tales from Candleforth" na platformy Nintendo Switch, Xbox Series...
Budimex miał 175,7 mln zł zysku netto, 209,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r. Portfel zamówień wynosił 12,04 mld zł na koniec września

Budimex miał 175,7 mln zł zysku netto, 209,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r.

Budimex odnotował 175,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 157,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 209,09 mln zł wobec 182,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 675,95 mln zł w...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 27 października 2023 r.

Asseco Poland miało 112,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r., zaś w skali trzech kwartałów zysk wynióśł 342,6 mln zł, podała spółka powołując się na wstępne szacunkowe dane. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym 23 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 26 października 2023 r.

Asseco Business Solutions odnotowało 25,76 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 21,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Trakcja zawarła ugodę z PKP PLK do umowy na "Przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Poznań Główny - Rokietnica",...

Alior Bank miał 571,56 mln zł zysku netto, ROE: 27,9% w III kw. 2023 r.

Alior Bank odnotował 571,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 62,56 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 219,24 mln zł wobec 586,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,27...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 października 2023 r.

Comp podniósł szacunkowy wynik EBITDA do ok. 100-105 mln zł w 2023 r. (z minimum 95 mln zł przewidzianych w strategii COMP 2025 Next Generation), podała spółka. Ciech zawarł z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) porozumienie dotyczące analizy możliwości realizacji projektu budowy modułowych elektrowni jądrowych (Small Modular Reactors - SMR),...
Budimex miał 175,7 mln zł zysku netto, 209,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r. Portfel zamówień wynosił 12,04 mld zł na koniec września

Skarbiec Holding zanotował 24,8 mln zł straty netto, 11,3 mln zł straty EBITDA w roku obrotowym 2022/23

Skarbiec Holding odnotował 24,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (lipiec 2022 - czerwiec 2023) wobec 9,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 13,32 mln zł wobec 13,4 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 11,29 mln...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 października 2023 r.

Asseco South Eastern Europe odnotowało 62,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 49,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III - spółki projektowe, w których Polenergia posiada 50% udziałów i które rozwijają w ramach...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 23 października 2023 r.

Orange odnotowało 237 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 193 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Stalexport Autostrady odnotował 121,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w ciągu trzech kwartałów 2023 r. wobec 53,48 mln zł...
Logo Orange Polska

Orange miało 237 mln zł zysku netto w III kw. 2023 r.

Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Orange odnotowało 237 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 193 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 377 mln zł wobec 324 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 841 mln zł wobec...
Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games cc

CI Games sprzedało już ponad 1 mln sztuk gry “Lords of the Fallen”

Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Lords of the Fallen" przekroczyła 1 mln egzemplarzy, podał Cl Games. Globalna premiera miała miejsce 13 października. We wtorek 24 października spółka opublikuje raport zawierający dodatkowe informacje na temat premiery gry. CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 20 października 2023 r.

Kruk Investimenti s.r.l., spółka zależna Kruka otrzymała informację o pozytywnej decyzji jednej z wiodących grup finansowych we Włoszech w zakresie zawarcia umowy zakupu portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej do 175 mln euro (781,8 mln zł), podała spółka. Wierzytelności zostaną nabyte w czterech kwartalnych transzach, począwszy...
gpw

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 19 października 2023 r.

Koszty gier "House Flipper - Farm DLC" w wersji na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S oraz "Builder Simulator" na konsole zwróciły się w ciągu 72 godzin od ich premier, podał Frozen Way. Grupa Azoty ustaliła z VSB Holding GmbH oraz Januszem Franciszkiem Siemieńcem...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

Spółka APRS oferująca innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony wód powierzchniowych oraz mikrokapsułkowania dla przemysłu planuje rozwój linii produkcyjnych oraz debiut na rynku NewConnect w III kw. 2024 roku, podała spółka. Obecność na giełdzie jest naturalnym krokiem skalowania naszego biznesu. Przez lata finansowaliśmy naszą działalność z własnych środków oraz dotacji i grantów. Wypracowaliśmy oraz...

Akcjonariusze Image Power zdecydują 14 listopada o emisji do 274,1 tys. akcji serii F

Image Power planuje emisję nie więcej niż 274 100 akcji zwykłych serii F w trybie subskrypcji otwartej, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a decyzję podejmą akcjonariusze na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 14 listopada 2023 roku, podała spółka. Pozyskanie przez spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia finansowania dalszego dynamicznego...
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.

Akcjonariusze Rafako zdecydują 14 listopada o emisji akcji bez prawa poboru

Akcjonariusze Rafako zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 14 listopada br., o emisji akcji bez prawa poboru, skierowanej do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy II, wierzycieli układowych zaliczanych do grupy V oraz do wierzyciela Vilniaus kogeneracine jegaine, podało Rafako. Emisja skierowana do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy II ma...

Stalprofil miał wstępnie 0,99 mln zł jedn. zysku netto, 2,79 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Stalprofil odnotował 0,99 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. (spadek o 89% r/r) i 2,79 mln zł zysku EBITDA (spadek o 70% r/r) przy 246,3 mln zł przychodów (spadek o 20% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Po trzech kwartałach 2023 r. spółka odnotowała szacunkowo 9,31...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 18 marca 2023 r.

Grupa Kęty odnotowała 181,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 170,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 11 bit studios będzie wydawcą gry "Indika", której producentem jest studio Odd Meter z Kazachstanu, podała spółka. Gra zostanie wydana w wersji na...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 17 października 2023 r.

Dino Polska zawarł ze spółką eZebra.pl oraz jej wspólnikami przedwstępną warunkową umowę, na podstawie której w wyniku nabycia istniejących udziałów od założycieli oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego eZebra i objęciu nowo utworzonych udziałów, Dino Polska stanie się docelowo właścicielem 75% udziałów eZebra, podał Dino Polska. Wpływ zmiany szacunku z...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 16 października 2023 r.

Vivid Games spodziewa się następujących wyników narastająco za trzy kwartały tego roku: przychody ze sprzedaży na poziomie 16,61 mln zł, wynik netto na poziomie 0,12 mln zł i EBITDA na poziomie 2,75 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Farma Wiatrowa Przyrów - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego...
gpw

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 13 października 2023 r.

Unibep zdecydował o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii I proponowanych do nabycia do 1 380 402 sztuk i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138 040 200 zł, podała spółka. Jednocześnie spółka zdecydowała o wstępnej alokacji 1 380 402 sztuk obligacji serii I pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 12 października 2023 r.

EC Będzin otrzymał ofertę złożoną przez spółkę Grupa Altum (akcjonariusza EC Będzin posiadającego 46,01% ogólnej liczby głosów) dotyczącą nabycia przez Grupę Altum od EC Będzin 60% udziałów w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin za cenę 19 mln zł, podał EC Będzin. Obecnie EC Będzin posiada 100% udziałów i głosów w...

Unity Group miało 66,8 mln zł przychodów w I poł. 2023, celuje w 135 mln zł w całym roku

Unity Group odnotowało 66,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży po pierwszych 6 miesiącach tego roku (wzrost o ponad 18% r/r) i marżę EBITDA przekraczającą 11%, podała spółka. W całym roku chce wypracować ok. 135 mln zł obrotów, a wsparciem w realizacji tego planu ma być rozwój oferty end-to-end...
Akcjonariusze STS Holding zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze STS Holding zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze STS Holding podjęli uchwałę w sprawie wycofania wszystkich 156,7 mln akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Wcześniej w październiku Entain Holdings (CEE), który miał bezpośrednio 155 591 656 akcji spółki odpowiadających 99,28% kapitału i ogólnej liczby głosów, ogłosił przymusowy wykup pozostałych...
CCC miało 33,7 mln zł zysku netto, 79,3 mln zł zysku EBIT w II kw. r.obr. 2023

CCC miało 33,7 mln zł zysku netto, 79,3 mln zł zysku EBIT w II kw. r.obr. 2023

CCC odnotowało 33,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023 (maj-lipiec 2023) wobec 44,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 79,3 mln zł wobec 31,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 424,5 mln zł...

Pepco: Przychody wzrosły o 17,7% r/r, bazowa EBITDA wyniesie ok. 750 mln euro w 2022/2023

Przychody Grupy Pepco wyniosły 4 824 mln euro w całym roku obrotowym 2022/2023 (zakończonym 30 września 2023), tj. wzrosły o 17,7% r/r do 5 649 mln euro, przy założeniu stałego kursu walutowego, podała spółka. Pepco przewiduje, że całoroczny bazowy wynik EBITDA (MSSF 16) wyniesie ok. 750 mln euro (wobec...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 11 października 2023 r.

PGE Dystrybucja z Grupy PGE podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie realizowanej przez PGE inwestycji "Zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola w celu rozwoju elektromobilności", podała spółka. W ramach umowy NFOŚiGW przyznał na realizację tej inwestycji dotację w wysokości 148 mln zł, co...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 10 października 2023 r.

Mikołaj Wezdecki, dotychczasowy dyrektor ds. digitalizacji w LPP, został wiceprezesem zarządu spółki, zastępując w strukturach zarządu spółki Jacka Kujawę, podała spółka. Jacek Kujawa złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i pełnienia obowiązków w zarządzie LPP oraz podmiotach jej grupy kapitałowej, podała spółka. LPP zamierza w najbliższych dniach zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 9 października 2023 r.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 11,3% r/r do 1 529,1 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień wzrosła o 21,5% r/r do 12 958,4 mln zł. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały...

GPW wybrała Equinix na dostawcę centrum danych dla nowego systemu transakcyjnego WATS

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wybrała Equinix na dostawcę centrum danych dla nowego systemu transakcyjnego WATS, podał Equinix. "Migracja do centrum danych WA3 firmy Equinix pozwala klientom GPW oferować więcej możliwości i lepszą wydajność handlową. W dzisiejszym świecie dla firm świadczących usługi finansowe, takich jak GPW, kluczowe znaczenie ma...
Adam Glapiński prezes NBP

Glapiński: Inflacja CPI w październiku spadnie poniżej 7% r/r

Inflacja CPI w październiku br. spadnie poniżej 7% r/r, a jej spadek jest szybki i zgodny z prognozami, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. " dziś spadek inflacji jest szybki i zgodny z naszymi prognozami. Już w październiku przewidujemy inflację poniżej 7%"...

Forever Entertainment zmienił termin premier 8 gier na IV kw. 2023 lub I kw. 2024 r.

Nastąpiła aktualizacja harmonogramu premier gier Forever Entertainment, w wyniku której zmianie uległy deklarowane terminy premier następujących gier: "Professional Fishing", "Green Hell", "Aircraft Carrier Survival", "VIRUS: The Outbreak", "Sparkle 2 EVO", "Criminal Expert", dla których planowany termin premier zmienił się z III kwartału 2023 r. na IV kwartał 2023 r., podała...

7Levels ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 8 zł/sztukę

7Levels ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 8 zł za sztukę, a rada nadzorcza zatwierdziła ustaloną przez zarząd cenę, podała spółka. Wcześniej informowała, że emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie dodatkowego finansowego wsparcia, które umożliwi utrzymanie produkcji gry w świecie MonsterVerse na najwyższym możliwym poziomie, niezależnie...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 06 października 2023 r.

Rafako otrzymało od PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR FIZAN) promesę dotyczącą udzielenia spółce finansowania pomostowego na bieżącą działalność spółki w kwocie 15 mln zł, podała spółka. Wśród warunków udzielenia pożyczki jest m.in. ustanowienie zastawu na spółkach zależnych Rafako i ugoda z JSW Koks. Gaming Factory przyjął "Strategię wydawniczą...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 05 października 2023 r.

CD Projekt będzie amortyzował nieumożone nakłady na grę "Cyberpunk 2077", nakłady na wersje na nowe generacje i nakłady na "Widmo Wolności" w łącznej kwocie ok. 450 mln zł od III kwartału, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. APS Energia rozważa dokonanie przeglądu opcji strategicznych w celu zbadania dalszych możliwości rozwoju, w...

Vivid Games ma umowę na produkcję i dystrybucję gry z polskim właścicielem marki FMCG

Vivid Games zawarł umowę z polską spółką z branży FMCG (właścicielem marki), której przedmiotem jest produkcja i dystrybucja przez spółkę gry free-to-play typu endless runner, wykorzystującej IP związane z produktami właściciela marki, podał Vivid. Właściciel marki sfinansuje produkcję gry, płacąc wynagrodzenie w wysokości 250 tys. USD, oraz będzie finansować...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

OT Logistics zamierza wypłacić ok. 2,86 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2023

OT Logistics podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. przy uwzględnieniu zysku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za I półrocze, podała spółka. Zgodnie z aktualnymi założeniami zarząd planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za rok 2023 wynosić będzie łącznie ok. 37,5...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek w środę, 4 października 2023 r.

Atal podwyższył do 260 mln zł wartość Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Poinformowała też o ustaleniu warunków emisji obligacji serii BB, w ramach której wyemitowane zostaną papiery 2-letnie o wartości nominalnej do kwoty 260 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek w poniedziałek, 3 października 2023 r.

Answear.com zanotował 272,6 mln zł przychodów ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 16,7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. W III kw. sprzedaż online wzrosła o 13,5% r/r, osiągając 276,3 mln zł. Frozen Way - w związku z przejściem gry "House Flipper...

All in! Games miało 4,51 mln zł straty netto, 3,2 mln zł straty EBIT w I poł. 2023 r.

All in! Games odnotowało 4,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 3,2 mln zł wobec 14,16 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,95 mln zł w I poł....
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek w poniedziałek, 2 października 2023 r.

PlayWay odnotował 63,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 69,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 76,32 mln zł vs 86,07 mln zł. Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) LiveChat Software ze...

EC Będzin miał 23,81 mln zł zysku netto, 23,54 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

EC Będzin odnotował 23,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 57,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 23,54 mln zł wobec 55,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,04 mln zł w II kw....

CDRL miało 31,76 mln zł straty netto, 7,66 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

CDRL odnotowało 31,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 38,22 mln zł wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 29,09 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok...

Develia miała 79,56 mln zł zysku netto, 84,62 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

Develia odnotowała 79,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany skonsolidowany zysk netto (liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto - zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych - przychody/koszty finansowe z tytułu wycen...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek w piątek, 29 września 2023 r.

Action odnotował 14,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 17,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Mercator Medical odnotował 9,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 11,12 mln zł straty rok...

Mostostal Warszawa miał 4,05 mln zł zysku netto, 0,35 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

Mostostal Warszawa odnotowało 4,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 0,35 mln zł wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,36 mln zł w II kw....
gpw

GPW: Przegląd informacji ze spółek w czwartek, 28 września 2023 r.

Frozen Way zmienił datę premiery gry "Builder Simulator" na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S z 2 października na 9 października 2023 r., podała spółka. Decyzja o przesunięciu daty premiery gry na konsole została podyktowana pojawieniem się korzystniejszego terminu wydawniczego, który ma wyższy...

Grupa Azoty miała 543,96 mln zł straty netto, 608 mln zł straty EBITDA w II kw. 2023 r.

Grupa Azoty odnotowała 543,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 715,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 807,16 mln zł wobec 1 059,19 mln zł zysku rok wcześniej. "W II kwartale br. grupa kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane...

GPW: Przegląd informacji ze spółek w środę 27 września 2023 r.

Ailleron odnotował 4,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 15,31 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej. Vivid Games podtrzymuje założenia roadmapy zaprezentowanej w strategii...

Answear miał 11,43 mln zł zysku netto, 12,29 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

Answear odnotowało 11,43 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 12,29 mln zł wobec 13,12 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,27 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 197,52 mln zł rok...
gpw

GPW zawiesiła obrót akcjami spółek ASI do czasu ustania ryzyka prawnego!

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił nie wykluczać akcji spółek ASI notowanych obecnie na głównym rynku GPW i na rynku NewConnect, lecz zawiesić obrót tymi akcjami do czasu ustania ryzyka prawnego, podała giełda. "Decyzja ta została podjęta po szczegółowej analizie zmian w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, które...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, we wtorek 26 września 2023 r.

Zarząd Seco/Warwick szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2026 na ok. 110 mln zł, w tym ok. 55% przypada na projekty strategiczne (rozwój nowych technologii i linii produktowych, doposażenie zaplecza produkcyjno-montażowego i wzrost mocy), a 45% na CAPEX odtworzeniowy, wynika ze strategii rozwoju Grupy Seco/Warwick do 2026 r. Seco/Warwick...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, poniedziałek 25 września 2023 r.

Medinice zakończyło pierwszy z dwóch etapów fazy prototypowania w projekcie EP Bioptom i rozwiązało współpracę z podwykonawcą, podała spółka. Z raportu wynika, że następnie wyłoni podwykonawcę do drugiego etapu. BoomBit odnotował 9,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,27 mln zł...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, piątek 22 września 2023 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 0,35 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA powtarzalna wyniosła ok. 2,86 mld zł, podczas gdy EBITDA raportowana ok. 2,45 mld zł. Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,02% wobec poprzedniego zamknięcia...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 września 2023 r.

Po wynikach za I poł. roku obrotowego 2023/2024 (luty-lipiec 2023), LPP podtrzymało całoroczne plany, zakładające m.in. wzrost przychodów o ok. 20% r/r do ok. 18 mld zł, 51-53% marży brutto na sprzedaży i powyżej 10% marży EBIT, podała spółka. Planowany capex został obniżony do 1,05 mld zł z wcześniej...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, środa 20 września 2023 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na włączenie przez Bank Millennium do kapitału podstawowego Tier1 jednostkowego zysku netto za I poł. 2023 r. w kwocie 338,65 mln zł oraz na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 skonsolidowanego zysku netto za I poł. 2023 r. w kwocie 357,92 mln...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, wtorek 19 września 2023 r.

Mercator Medical miał 8,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. br. wobec 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Global Cosmed odnotował 5,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 0,22 mln...

Answear.com planuje emisję maks. 1 mln akcji na rozwój marki PRM!

Answear.com zamierza przeprowadzić emisję nie więcej niż 1 mln akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM, w tym na powiększenie oferty produktowej, otwarcie i rozwój działalności na nowych rynkach oraz wydatki marketingowe związane z pozyskaniem nowych...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, poniedziałek 18 września 2023 r.

Asseco Poland ustaliło cenę ostateczną w ramach skupu akcji własnych na 80 zł za sztukę, a ostateczną liczbę akcji własnych podlegających nabyciu na 14 808 872. Tym samym ostateczna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji wynosi 1 184,71 mln zł, podało Asseco. Mając na uwadze, że spółka otrzymała od...

Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową i rozpoczął jej testy

Orlen zakupił od spółki Pesa Bydgoszcz lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy, podała spółka. "Zgodnie z założeniami, realizujemy zadania biznesowe, które zapewnią nam długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie, a jednocześnie będą wpisywały się w strategię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Jednym z kluczowych elementów...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Przegląd informacji ze spółek, środa 15 września 2023 r.

Newag spodziewa się, że na krajowym rynku taboru kolejowego w II połowie br. dojdzie m.in. do rozstrzygnięcia postępowań na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) prowadzonych przez województwa mazowieckie, śląskie i wielkopolskie oraz Koleje Mazowieckie (KM). Przewiduje także ponowne ogłoszenie postępowania przez województwo małopolskie, podała spółka. Newag odnotował 14,64 mln zł...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Przegląd informacji ze spółek, czwartek 14 września 2023 r.

Rafako nie zakończy transakcji inwestorskiej zgodnie z harmonogramem, ocenia zarząd spółki. To oznacza konieczność uzyskania przez spólkę finansowania pomostowego - Rafako zwróciło się o 15 mln zł do PFR FIZAN. APS Energia odnotowała 9,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 3,65...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Przegląd informacji ze spółek, środa 13 września 2023 r.

Grupa Newag odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 40,5 mln zł w I poł. br., podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowała stratę 5,4 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował zmiany statutu LiveChat Software przyjęte 18 sierpnia uchwałami zwyczajnego walnego zgromadzenia...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Przegląd informacji ze spółek, wtorek 12 września 2023 r.

Atende odnotowało 2,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Caspar Asset Management odnotował 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,37 mln zł zysku...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek 11 września 2023 r.

Gospodarstwa domowe będące klientami Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zapłacą o około 120 zł mniej za energię elektryczną w 2023 r. Takie rozwiązanie wprowadza znowelizowane rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, podała PGE. W efekcie wejścia w...
vistal

Vistal Gdynia złożył wniosek o ogłoszenie upadłości!

Vistal Gdynia złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ nadal procedowany jest wniosek o zatwierdzenie układu, o którym spółka informowała 22 czerwca br. Przypomnijmy także, że Vistal Gdynia odnotował 4,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek 08 września 2023 r.

PJP Makrum odnotowało 6,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Infrastruktura zawarło z LOT Aircraft Maintenance Services umowę na zaprojektowanie i budowę bazy obsługi technicznej samolotów na terenie...
stopy procentowe, pieniądze,

RPP może obniżyć stopy procentowe w tym roku o dodatkowe 50 pb., prognozuje PKO BP!

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może obniżyć stopy procentowe w sumie o 50 pb do końca roku, przesuwając poziom stopy referencyjnej z obecnej 6% do 5,5%, prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego. Spodziewają się, że Rada będzie dokonywać obniżek stóp w warunkach zakończenia cyklu podwyżek przez Europejski Bank Centralny (EBC) i...

Huuuge miało 21,71 mln USD zysku netto, 27,5 mln USD skoryg. zysku EBITDA w II kw. 2023

Huuuge odnotowało 21,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,64 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 24,39 mln USD wobec 11,19 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 26,59 mln USD wobec 13,77 mln USD zysku rok...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 7 września 2023 r.

Po wynikach za I półrocze Grupa Ciech podtrzymała prognozę skonsolidowanego znormalizowanego zysku EBITDA w przedziale 860-920 mln zł przy 5 950 - 6 350 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podała spółka. Ciech odnotował 73,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec...
erbud

Erbud miał 3,47 mln zł zysku netto, 17,98 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

Erbud odnotował 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 17,98 mln zł wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 861,61 mln zł w II kw. 2023 r....
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 6 września 2023 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 780,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2358,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Ten Square Games (TSG) odnotował 5,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 5 września 2023 r.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w sierpniu br. wyniosła 70,28 mln zł, co oznacza wzrost o 4% r/r. Narastająco przychody za okres od stycznia sierpnia br. ukształtowały się na poziomie 742,58 mln zł, co stanowi wzrost o 10% r/r. Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (Skarbiec...

Vercom miał 17,66 mln zł zysku z dział. kont, 20,97 mln zł operac. EBITDA w II kw. 2023 r.

Vercom odnotował 17,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 17,58 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 17,16 mln zł...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 4 września 2023 r.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przyjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały zarządu przyjmującej aktualizację strategii Grupy PGE, podała spółka. Jak wskazała spółka, decyzja ta spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu br. przez grupę VRG wyniosły 102,9 mln zł...
torpol

Torpol miał 23,67 mln zł zysku netto, 27,09 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

Torpol odnotował 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 44,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 27,09 mln zł wobec 50,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,27 mln zł w II kw. 2023...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 września 2023 r.

Oferta konsorcjum ‎w składzie: Fonon (lider konsorcjum; spółka zależna Wasko) oraz Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych zostało uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu nt. "Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych", podało Wasko....

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 31 sierpnia 2023 r.

Aplisens odnotował 16,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 17,6 mln zł vs 11,02 mln zł. Bioton odnotował 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 83,58 mln zł zysku netto, 224,96 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

Stalprodukt odnotował 83,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 265,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. "Zysk netto w I półroczu 2023 roku wyniósł 82 407 tys. zł. W porównaniu do I półrocza 2022 roku, kiedy wyniósł 265 971...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 sierpnia 2023 r.

CD Projekt wchodzi w najintensywniejszy okres promocji "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", poinformował prezes Adam Kiciński. Zarząd oczekuje "znaczącego" wyniku sprzedaży tytułu w III kwartale i liczy na okres świąteczny w IV kwartale. Lubelski Chmiel Investment ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 290 826 akcji, stanowiących 18,92% kapitału zakładowego...
polskie banknoty 10, 20 i 50 złotych PLN

Kotecki z RPP: Przy luźniejszej polityce fiskalnej nie ma warunków do obniżki stóp proc.!

Projekt budżetu na 2024 r. oznacza luźniejszą politykę fiskalną, co w połączeniu ze słabszą sytuacja makroekonomiczną i statystycznie wyższą inflacją oznacza warunki, w których nie można obniżać stóp procentowych, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. "Mamy poluzowanie w stosunku do tego, co nam sygnalizowało do tej pory Ministerstwo...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 sierpnia 2023 r.

Łączny backlog w segmencie badań klinicznych Neuki, obejmujący kontrakty SMO i CRO, wyniósł 688,3 mln zł na 30 czerwca br., podała spółka. Neuca odnotowała 20,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Portfel zamówień Mirbudu...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

Supreme Energy zamierza wejść na warszawską giełdę w 2024 roku

Supreme Energy zamierza wejść na warszawską giełdę w 2024 roku, przy tym rozważa pozyskanie dodatkowego kapitału, poinformował prezes Mateusz Wróbel. "Z uwagi na globalny potencjał, nasze plany dotyczące wejścia na giełdę, mają na celu zwiększenie transparentności Supreme Energy w oczach inwestorów instytucjonalnych, zarówno z Polski, jak i zza granicy. W...

Dom Development miał 63,8 mln zł zysku netto, 73,75 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2023 r.

Dom Development odnotował 63,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 94,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 73,75 mln zł wobec 108,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 452,51 mln zł w II kw....
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 28 sierpnia 2023 r.

Gamivo, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, otrzymało oferty na sprzedaż 906 150 akcji, w związku z czym stopa redukcji wyniosła 94,48%, podała spółka. W wyniku rozliczenia zaproszenia spółka nabyła bezpośrednio 50 tys. akcji, stanowiących 2,48% w kapitale zakładowym. DataWalk miał 7,8 mln zł straty EBITDA w I...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat miał 45,17 mln zł zysku netto, 52,89 mln zł zysku EBITDA w I kw. r.obr. 2023/24

LiveChat Software odnotował 45,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (tj. kwiecień-czerwiec 2023) wobec 36,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 48,39 mln zł wobec 38,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 52,89 mln zł wobec...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 sierpnia 2023 r.

PKP Cargo odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Sescom odnotował 1,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień-czerwiec 2023), wobec 1,1 mln zł straty rok wcześniej,...

PKP Cargo miało 5,5 mln zł zysku netto, 251,8 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2023 r.

PKP Cargo odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 53,5 mln zł wobec 37,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 251,8 mln zł wobec 219,1 mln zł...

Przychody Grupy Rainbow Tours wzrosły o ok. 19,5% r/r do 510,2 mln zł w lipcu

Skonsolidowane przychody Grupy Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za lipiec br. wyniosły 510,2 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. oznacza wzrost o ok. 71,2%, zaś w ujęciu r/r - - wzrost o ok. 19,5%, podała spółka. Skonsolidowane przychody za okres styczeń-lipiec br....
rafako

Rafako, PG Energy Capital Management i PBG zawarli wstępną umową inwestycyjną

Rafako, PG Energy Capital Management oraz PBG w restrukturyzacji w likwidacji zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty złożonej przez PG Energy dotyczącej objęcia akcji Rafako oraz nabycia jego akcji posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG, podało Rafako. "Zgodnie ze wstępną umową inwestycyjną: 1. Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia...
inflacja cc

Projekt budżetu 2024: CPI będzie jednocyfrowa na koniec br., PKB wzrośnie o 3% r/r w 2024

W przyjętym dziś przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. założono, że inflacja konsumencka sięgnie jednocyfrowego poziomu na koniec br., a wzrost PKB przyspieszy do 3% r/r w 2024 r. z dynamiką spożycia prywatnego +3,3% r/r, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w...

PKO BP przyjął 13 tys. wniosków o Bezpieczny kredyt 2%, podpisał ok. 1000 umów

PKO Bank Polski podpisał ok. 1000 umów w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%", poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed. Bank przyjął 13 tys. wniosków o ten kredyt. "Bank przyjął już 13 tys. wniosków o 'Bezpieczny kredyt 2%'. Dotychczas podpisaliśmy ok 1 tys. umów" - powiedział Szwed podczas konferencji...

Kryptowalutowi entuzjaści to “idioci”! “Wyjawię prawdę”, zapowiada Cezary Graf

Entuzjaści kryptowalut z niecierpliwością wyczekują powrotu notowań wirtualnych aktywów na ścieżkę wzrostów. W ocenie wielu, głównymi katalizatorami kolejnej hossy będą przyszłoroczny halving BTC oraz zatwierdzenie spotowego funduszu ETF opartego na najstarszej kryptowalucie. Cezary Graf uważa z kolei, że założenia te są zbyt optymistyczne i nazywa inwestorów kryptowalutowych "idiotami". Uciekajcie z...

Credit Agricole: Dane o CPI za VII pozwalają oczekiwać jednocyfrowej inflacji we wrześniu

Opublikowane przez GUS finalne dane o inflacji konsumenckiej (CPI) za lipiec (10,8% r/r) są zgodne z prognozą zakładającą, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI w Polsce pozostanie w trendzie spadkowym i we wrześniu obniży się do jednocyfrowego poziomu, oceniają analitycy Credit Agricole Bank Polska. "Dzisiejsze dane są zgodne z naszą...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

GPW: Przegląd informacji ze spółek, piątek 11 sierpnia 2023 r.

Kino Polska TV miało 10,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 8,74 mln zł rok wcześniej (+18% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Erbud pozyskał kontrakt na budowę tymczasowych wojskowych obozowisk kontenerowych w woj. podlaskim. Zleceniodawcą jest Agencja Mienia Wojskowego. Wartość robót to...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, czwartek 10 sierpnia 2023 r.

Zarząd PCF Group zdecydował, że złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 2 510 904 akcje serii G, po cenie 40,2 zł (jednakowej w ofercie skierowanej do Krafton Inc, jak i dla pozostałych inwestorów), podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie łącznie 100,9 mln zł. Arctic Paper odnotował 39,76 mln...
asbis cc

Asbis miał 11,37 mln USD zysku netto, 23,17 mln USD zysku EBITDA w II kw. 2023 r.

Asbis odnotował 11,37 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 11,08 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 21,33 mln USD wobec 19,46 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,17 mln USD wobec 20,78 mln USD zysku...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 sierpnia 2023 r.

Arctic Paper zainwestuje 285 mln SEK w rozbudowę i modernizację instalacji biopaliwowej w fabryce w Grycksbo, podała spółka. Prowadzi też z bankami negocjacje w sprawie kredytowania inwestycji. AC SA odnotowało 15,76 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 15,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Gamivo...

Unimot miał wstępnie 62,8 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2023 r.

Unimot miał 62,8 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2023 r. (wobec 74,3 mln zł rok wcześniej) przy 3 140 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 3 518 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane. Na wyniki Grupy Unimot osiągnięte w II kw. miała...
CCC miało 33,7 mln zł zysku netto, 79,3 mln zł zysku EBIT w II kw. r.obr. 2023

CCC miało wstępnie 221 mln zł zysku EBITDA w II kw. r.obr. 2023

CCC odnotowało 221 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wg MSSF16) w II kw. roku obrotowego 2023 (maj-lipiec 2023) wobec 179 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Przychody w II kw. r.obr. wyniosły 2 422 mln zł wobec 2 377 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł...

Przegląd informacji ze spółek GPW. Czwartek 8 sierpnia 2023 r.

ZUE miało 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Modelowa marża rafineryjna Grupy Orlen wyniosła 17,9 USD/b w lipcu 2023 r. wobec 16,6 USD/b miesiąc wcześniej i 18,5 USD/b w lipcu 2022 r., podała spółka. Koncern czasowo wstrzymał publikację modelowej marży...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 7 sierpnia 2023 r.

Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (Skarbiec TFI) wyniosła 5 489,6 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 340,1 mln zł. Asseco Poland miało 120,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023...
Ultimate Games

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 31 lipca-4 sierpnia. BTC Studios: W ramach nowej strategii, skupi się na działalności deweloperskiej na rynku mobile gaming oraz rozwoju i produkcji własnych i posiadanych tytułów oraz technologii, podała spółka. W III kw. 2023 r. BTC Studios zamierza wznowić produkcję...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek GPW. Czwartek 3 sierpnia 2023 r.

KBJ, firma wdrożeniowa SAP z grupy JR Holding ASI, podpisała umowę nabycia pozostałych 68% udziałów w BTech z Wrocławia, podała spółka. KBJ dotychczas posiadała 32% BTech, a spółki ściśle współpracowały operacyjnie. Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 399,82 mln zł na...
kety

Grupa Kęty planuje aktualizację strategii w okolicach połowy 2024 r.

Grupa Kęty pracuje nad aktualizacją strategii spółki i planuje jej publikację w okolicach połowy przyszłego roku, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Pracujemy nad aktualizacją strategii, analizujemy różne możliwości dalszego rozwoju. Chcielibyśmy opublikować nową strategię w połowie 2024 roku" - powiedział Mańko podczas telekonferencji. Jak podkreślił, nowa strategia ma sprawić, że Grupa Kęty...
Oprocentowanie stałe i zmienne w kredytach - co dziś się opłaca

MRiT podało, ile wpłynęło dotąd wniosków o kredyt 2%

Dotychczas wpłynęło ponad 18 tys. wniosków w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%", podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przepisy ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe weszły w życie na początku lipca br. - Po czterech tygodniach działania programu 'Pierwsze Mieszkanie', którego Bezpieczny kredyt 2% jest częścią, wpłynęło już...

Przegląd informacji ze spółek GPW. Wtorek, 1 sierpnia 2023 roku.

Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,328 mln na dzień 31 lipca br., co oznacza wzrost o 35,7% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 31 tys. Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną Banku Millennium dotyczącą kwestii strat na opcjach walutowych i uznał, że Erbudowi przysługuje łącznie...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 31 lipca 2023 r.

Pure Biologics wstępnie potwierdziło skuteczność oraz bezpieczeństwo kandydata PBA-0405 w modelach in vivo i skierowało projekt PB004 do dalszych etapów rozwoju, podała spółka. Vigo Photonics podpisało umowę wartości 3,67 mln euro (ok. 16,3 mln zł) z grupą Caterpillar, dotyczącą dostaw detektorów podczerwieni do kontroli bezpieczeństwa kolejowego, podała spółka. Dostawy będą...

Games Operators ma umowę dot. współpracy przy preprodukcji ‘Total Tank World’

Games Operators zawarł z Noobz from Poland umowę o współpracy w zakresie preprodukcji gry o roboczym tytule "Total Tank World", podała spółka. "Celem preprodukcji jest weryfikacja wykonalności gry oraz potencjału rynkowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji strony rozpoczną negocjacje dotyczące produkcji pełnej wersji gry. Preprodukcja zostanie sfinansowana przez spółkę" - czytamy...
byk patrzący w wykresy

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 28 lipca 2023 r.

Rada nadzorcza powołała Krzysztofa Zalewskiego na stanowisko członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi z dniem 1 września 2023 r., podała spółka. Zalewski od czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. pełni funkcję prezesa zarządu w spółce H.Cegielski-Poznań, gdzie odpowiada za działania na rzecz budowania efektywności organizacji, restrukturyzację, współpracę...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 27 lipca 2023 r.

Intersport Polska odnotował 12,8 mln zł jednostkowej straty netto w roku obrotowym 2022/2023 (zakończonym 31 marca 2023 r.) wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. SimFabric podpisał porozumienie z francuskim wydawcą Just For Games S.A.S. o rozszerzeniu na kolejne 2 lata współpracy wydawniczej w zakresie sprzedaży wersji pudełkowych...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 26 lipca 2023 r.

Kredobank z Grupy PKO Banku Polskiego i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały umowę dotyczącą wsparcia dla ukraińskiej gospodarki, która pozwoli na uruchomienie 125 mln euro finansowania, podał PKO BP. Forte odnotowało 16 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2023), co oznacza spadek...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 lipca 2023 r.

Grupa Tauron rozpoczęła rozmowy z Grupą Orlen dotyczące sprzedaży akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW), przy czym elementem rozliczenia transakcji mogą być akcje PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, podał Tauron. Best przydzielił 616 inwestorom 200 000 sztuk 4,5-letnich obligacji serii Z3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Średnia stopa...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 lipca 2023 r.

Wasko podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na dostawę 40 szt. serwerów stelażowych wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz 40 szt. kolejnych serwerów w ramach prawa opcji, podała spółka. Maksymalne łączne wynagrodzenie wynosi 33 067 320 zł brutto, w tym wynagrodzenie w ramach prawa opcji wynosi 16...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 lipca 2023 r.

  Przychody Pointpack ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w II kw. br. wyniosły ok. 19,91 mln zł, co stanowi wzrost o 33% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. InvestCapital Ltd. - spółka zależna Kruka - nabył od podmiotów z grupy CaixaBank portfele niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok....
fabryka alumetal

Alumetal miał wstępnie 9,5 mln zł znorm. zysku netto w II kw. 2023 r.

Alumetal miał 679,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (-28% r/r), 24,1 mln zł EBITDA (-73% r/r) i 10,2 mln zł zysku netto (-85% r/r) w II kw. br., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk netto w ujęciu znormalizowanym wyniósł 9,5 mln zł (-85% r/r). "Zaostrzenie walki konkurencyjnej w sytuacji...
Big Cheese Studio

Big Cheese Studio ustaliło premierę gry ‘Cooking Simulator’ w Chinach na 25 lipca br.

Big Cheese Studio ustaliło datę premiery gry "Cooking Simulator" na rynku chińskim na 25 lipca 2023 roku, podała spółka. Cena gry została ustalona na 128 juanów chińskich czyli ok 70 zł. "To duma debiutować z autorskim projektem na największym rynku gier wideo, zwłaszcza w roli prekursora. To dla nas wielkie wyróżnienie. Chiny to...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 lipca 2023 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 20 lipca 2023 roku zatwierdzono prospekty PCC Exol i PCC Rokita związane z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji o wartości emitowanych w ramach programów emisji o łącznej wartości nominalnej odpowiednio: 100 mln zł i...