Conotoxia

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 grudnia 2022 r.

Echo Investment podjęło uchwałę o ustanowieniu oraz podpisaniu z Ipopema Securities Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację poufną z 25 listopada. CCC odnotowało 64,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrachunkowego 2022/2023 r., obejmującym okres od sierpnia do października br., wobec 12,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Creotech Instruments prowadzi rozmowy z wieloma potencjalnymi klientami platformy satelitarnej HyperSat i widzi, że są odbiorcy gotowi do współpracy nawet jeszcze przed uzyskaniem tzw. space heritage (pierwszym skutecznym wyniesieniem na orbitę), poinformował CFO Maciej Kielek. Spółka chce przyspieszyć prace nad platformą. PKN Orlen zawarł z MOL umowy, na mocy których Orlen...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 listopada 2022 r.

Libet zdecydował o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju, podała spółka. Best podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Baltic Power - spółka z Grupy PKN Orlen - ogłosił przetarg na na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka. Unibep zawarł z Bouygues Immobilier Polska warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno-usługowym Poznaniu o wartości 85,6 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to II kw. 2025 r. Allegro spodziewa się utrzymania udziałów rynkowych w segmentach, w...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 listopada 2022 r.

Ciech odnotował 85,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 41,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa odnotowała 15,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 12,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 4,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Libet odnotował 25,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enter Air odnotował 104,03 mln zł skonsolidowanego...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 listopada 2022 r.

Konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Infrastruktura zawarło z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych w Lesznowoli za 143,27 mln zł  brutto, podała spółka. TenderHut zawarł umowę inwestycyjną ze wspólnikami Brainhint, w której uzgodnił warunki dotyczące uzyskania pełnej kontroli nad Brainhint tj. nabycia 100% udziałów wobec aktualnie posiadanych 51%, podała spółka. Tarczyński oszacował, że koszty usuwania skutków pożaru z 20 października i nakłady związane z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniosą ok. 60 mln zł, podała spółka. Sygnity zawarło niewiążący list intencyjny dotyczący nabycia od swojego większościowego akcjonariusza (TSS Europe B.V.) 100% udziałów w g.on experience z siedzibą w Niemczech, podało Sygnity. Główna działalność g.on experience jest związana z produkcją, rozwojem oraz utrzymaniem rozwiązań do zarządzania złożoną...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 listopada 2022 r.

Develia podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2022A, które będą oferowane w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi do 20 mln zł. LESS odnotowało 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 17,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 13,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PMPG Polskie Media odnotowało 1,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 listopada 2022 r.

Tauron Polska Energia odnotował 232 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 101 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comp odnotował 5,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enea odnotowała 49,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 572,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CI Games odnotowało 3,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 12,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa STS odnotowała 49 mln zł skonsolidowanego zysku...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 listopada 2022 r.

Forte odnotowało 17,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 25,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. APS Energia odnotowała 4,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Synektik odnotował 2,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec-wrzesień 2022) wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rafako odnotowało 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 81,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) miała wstępnie 63,6 mln...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 listopada 2022 r.

Ten Square Games odnotował 19,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ten Square Games odnotował 19,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator zawarł z Energą Operator umowę na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, podała spółka. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł, jeśli jednak zamawiający skorzysta z prawa opcji wartość może wzrosnąć do ok. 76 mln zł. Konsorcjum Onde i P&Q zawarło z firmą Altiplano umowę na budowę farmy...
waga i młotem sędziowski

UOKiK postawił czterem bankom zarzuty zw. z nieautoryzowanymi transakcjami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił kolejnym czterem bankom - Bankowi Pocztowemu, ING Bankowi Śląskiemu, Nest Bankowi i Santander Consumer Bankowi - zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje, podał Urząd. Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pieniędzy, które zniknęły z kont konsumentów bez ich zgody, a także wprowadzanie w błąd w odpowiedziach na reklamacje czy w regulaminie. Bankom grożą kary do 10% rocznego obrotu. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny od lipca 2021 r. prowadzi postępowania wyjaśniające, w których sprawdza, jak banki zachowują się wobec konsumentów, którzy zgłosili nieautoryzowane transakcje. Zebrany dotychczas materiał dał podstawy do postawienia zarzutów 9 instytucjom finansowym. "Prawo określa, jakie obowiązki mają dostawcy usług płatniczych np. banki, gdy konsument zgłasza im, że doszło do...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 listopada 2022 r.

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 1,2 mld zł netto, podała spółka. Rainbow Tours odnotowało 49,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 49,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Torpol odnotował 40,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferro odnotowało 13,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 21,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,97 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 225,93 mln zł rok wcześniej. Newag odnotował 6,35 mln zł skonsolidowanego...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 17 listopada 2022 r.

Aplisens ocenia, że jest "spora szansa", iż planowane w strategii przychody grupy na poziomie 142,5 mln zł w 2022 r. zostaną osiągnięte, poinformował prezes Adam Żurawski. Podtrzymał, że nowa strategia zostanie opublikowana w I kw. 2023 r. Aplisens odnotował 8,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comarch odnotował 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 30,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Neuca odnotowała 25,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 39,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Fabryka Farb...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 listopada 2022 r.

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosił 1 532 mln zł na koniec września 2022 r., w tym zakontraktowane roboty budowlano-montażowe to 1 502 mln zł, zapewniające realizację prac w latach 2022-2024, podała spółka. ZUE odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM odnotował 1 086 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1 037 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKN Orlen uruchomił na MOP Machnacz Południe przy autostradzie A1 pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW, podała spółka. W Polsce Grupa Orlen posiada ponad 300 stacji o...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 listopada 2022 r.

Develia szacuje, że sprzeda ok. 1 600 mieszkań w 2022 r., poinformował prezes Andrzej Oślizło. Ponadto spółka spodziewa się bardzo dobrych wyników finansowych za ostatni kwartał br. Develia odnotowała 34,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 29,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Alumetal odnotował 58,74 mln zł skonsolidowanego raportowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 28,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce, grupa podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w III kwartale 2022 roku wyniósł...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 listopada 2022 r.

Portfel zamówień grupy Seco/Warwick miał wartość 478,7 mln zł na koniec września br., podała spółka. Seco/Warwick odnotowało 10,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Benefit Systems - James Van Bergh, Benefit Invest Limited oraz Fundacja Drzewo i Jutro - poinformowali, że po złożeniu zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariuszy ok. 160 000 akcji zwykłych, stanowiących ok. 5,45% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w związku z ABB. Grupa Newag odnotowała skonsolidowany zysk netto w...
Symbol GPW na tle wykresu

Indeks WIG20 wzrósł o 3,17% na zamknięciu w poniedziałek

Warszawa, 14.11.2022 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 3,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 743,89 pkt w poniedziałek, 14 listopada. Indeks WIG wzrósł o 2,56% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 55 812,08 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 1,39% i osiągnął poziom 4 013,7 pkt, natomiast sWIG80 wzrósł o 0,98% do 17 196,98 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 785,83 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 220,93 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 197 spółek, 136 spadły, a 85 nie zmieniły się. (ISBnews)

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek 10 listopada 2022 r.

Boryszew odnotował 22,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 40,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4 PJ, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniósł ok. 654 mln zł w III kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Powtarzalny zysk EBITDA w tym okresie wyniósł ok. 2 328 mln zł. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 1 990 mln zł. Trakcja...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 08 listopada 2022 r.

Enea miała 456 mln zł zysku EBITDA i 50 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy 8 021 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Famur odnotował 59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia odnotował 232 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 8 686 mln zł przychodów w III kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 41 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnął 495 mln zł. Creepy Jar szacuje, że osiągnął 10,8 mln zł zysku netto (wzrost o 19% r/r), przy przychodach na poziomie 15 mln zł...
mbank

mBank spodziewa się, że portfel kredytów korporacyjnych realnie się skurczy

Portfel kredytów korporacyjnych będzie zanotuje wzrost, ale tylko monetarny, po uwzględnieniu inflacji się skurczy w najbliższych kwartałach, przewiduje wiceprezes mBanku Marek Lusztyn. "Oczekujemy lekko ujemnej dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych, w skali całego rynku o 2 pkt proc." - powiedział Lusztyn podczas telekonferencji prasowej. "Jeśli chodzi o kredyty korporacyjny, spodziewamy się wzrostu na poziomie monetarnym, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, która według naszych prognoz wyniesie 19% na koniec tego roku i 8% na koniec przyszłego, to przy przewidywanym na przyszły rok wzroście o 5%, będzie to oznaczało realne skurczenie się portfela" - dodał. Portfel kredytów dla klientów detalicznych spadł o 3% kw/kw i wzrósł o 0,6% r/r w III kw. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 2,6% kw/kw i 11% r/r. mBank należy...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 7 listopada 2022 r.

Erbud odnotował 3,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 19,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 005,41 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 880,97 mln zł rok wcześniej. Arctic Paper odnotował 221,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 36,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1402,14 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 889,66 mln zł rok wcześniej. Onde odnotowało 1,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 11,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 4 listopada 2022 r.

Atende miało 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Best, sporządzony w związku z ofertą obligacji emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała KNF. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Stalprodukt miał 1 446,83 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Pozostałe raportowane pozycje nie wykazały istotnych odchyleń (większych niż +/- 25%) od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat, podano. Rada nadzorcza PZ Cormay powołała Marcina Sieczka do pełnienia funkcji prezesa...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 listopada 2022 r.

CCC odnotowało 173 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w III kw. roku obrotowego 2022 (sierpień-październik 2022) wobec 212 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 197 mln zł wobec 196 mln zł rok wcześniej. Paweł Serocki został powołany z dniem 15 listopada na stanowisko wiceprezesa ING Banku Hipotecznego odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem, podał bank. Decyzja zapadła po otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Kilka godzin wcześniej bank poinformował o rezygnacji wiceprezesa Romana Telepko z dniem 14 listopada. Konsorcjum Unibepu (lider) i Energotechniki ma umowę na wymianę kotła węglowego na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk, podał Unibep. Wynagrodzenie całkowite wynosi ok. 32...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 listopada 2022 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego Grupy Żywiec w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. Zgodnie z decyzją spółka była zobowiązana do zapłaty 47,14 mln zł podatku wraz z odsetkami wynoszącymi 22,53 mln zł z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych, podała spółka. Udział ropy spoza Rosji wzrośnie w Grupie Orlen do co najmniej 80% w 2023 roku, w porównaniu do ok. 70% obecnie, nawet jeśli ostatecznie nie wejdzie w życie ogólnoeuropejski zakaz importu rosyjskiego surowca, poinformował prezes Daniel Obajtek. Covenant.dev szykuje się do debiutu na rynku głównym GPW w...

PKN Orlen jest gotowy do całkowitego wstrzymania zakupu rosyjskiej ropy

Udział ropy spoza Rosji wzrośnie w Grupie Orlen do co najmniej 80% w 2023 roku, w porównaniu do ok. 70% obecnie, nawet jeśli ostatecznie nie wejdzie w życie ogólnoeuropejski zakaz importu rosyjskiego surowca, poinformował prezes Daniel Obajtek. "PKN Orlen jest gotowy do całkowitego wstrzymania zakupu rosyjskiej ropy, ale decyzja w tej sprawie na poziomie Unii Europejskiej jeszcze nie jest przesądzona" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej. Jak podkreślił, w styczniu 2023 r. wygasa jeden z dwóch kontraktów terminowych, jakie PKN Orlen ma podpisane bezpośrednio z rosyjskimi producentami i nie zostanie on przedłużony. "Dzięki temu poziom dywersyfikacji dostaw w Grupie Orlen wzrośnie z obecnych ok. 70% do ok. 80%" - dodał. Zapewnił jednocześnie, że koncern nadal czeka na decyzje strony polskiej i niemieckiej w...

Covenant.dev szykuje się do wejścia na rynek główny GPW w 2023 r.

Covenant.dev szykuje się do debiutu na rynku głównym GPW w przyszłym roku, wynika z informacji ISBtech. Spółkę w planach giełdowych wspiera Trigon, a zakładany termin debiutu na rynku głównym to 2023 r. Covenant.dev to polskie studio deweloperskie z siedzibą w Warszawie. Debiutanckim dziełem, nad którym pracuje zespół Covenant.dev jest gra strategiczna pod tytułem Gord. Wydawcą tytułu jest Team17. Studio rozpoczęło działalność w 2020 r. Na czele zespołu stanął Stanisław Just, który wcześniej pracował w m.in. w 11 bit studios oraz CD Projekt RED. Na początku tego roku spółka pozyskała inwestora branżowego - koreański Krafton, twórcę gry PUBG. Pakiet akcji Covenant o wartości 3,1 mln zł posiada Longterm Games z NewConnect (według wyceny z transakcji z koreańskim inwestorem, który objął 10% tej spółki). Redakcja poleca również: Ropa wciąż drożeje,...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 31 października 2022 r.

Captor Therapeutics złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosek o zakończenie umowy o dofinansowanie projektu CT-04 (opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego) oraz poinformował Centrum o zamiarze złożenia wniosku o płatność końcową, podał Captor. Spółka ocenia, że nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych otrzymanych i wykorzystanych dotychczas środków. Jednocześnie zamierza kontynuować prace badawczo-rozwojowe w zakresie CT-04 przy użyciu własnych zasobów. Budimex oddał od eksploatacji 6-kilometrową obwodnicę Wałbrzycha. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. Koszt inwestycji wyniósł 397 mln zł netto, podała spółka. Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących...
rafako

Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako do 30 listopada br.

Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 30 listopada 2022 r., podało Rafako. Poprzedni termin upływał 31 października. "W dniu 31 października 2022 roku doszło do uzgodnienia pomiędzy emitentem, inwestorem i PBG woli przedłużenia zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania Inwestora do nabycia 7 665 999 akcji emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z, a więc pośrednio 34 800 001 akcji emitenta należących do Multaros, do dnia 30 listopada...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 27 października 2022 r.

Ciech, jego spółka zależna Ciech Soda Polska i Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" podpisały term sheet ws. określenia kluczowych warunków współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw solanki na rzecz Ciech Soda Polska oraz sprzedaży soli i wody na rzecz Solino, podał Ciech. Strony uzgodniły również zakres i zasady ponoszenia kosztów inwestycji niezbędnych do zrealizowania przez Solino w celu dostarczania solanki, w tym partycypację Ciech Soda Polska w inwestycji na poziomie 2/3 kosztów capex, co Ciech szacuje na poziomie około 232 mln zł do 2026 r. Intersport Polska, w ramach aktualizacji przeglądu opcji strategicznych, zdecydował, że chce pozyskać do 80 mln zł dodatkowych środków. W tym celu rozważa pozyskanie inwestora lub emisję akcji, podała spółka. Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do składu zarządu...

PKO BP zorganizuje emisję obligacji komunalnych dla Krakowa na kwotę 678 mln zł

PKO Bank Polski zawarł z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na rekordową kwotę 678 mln zł, podał bank. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie części planowanego w 2022 r. deficytu budżetu" - czytamy w komunikacie. W umowie bank zobowiązuje się do nabycia wszystkich obligacji i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Funkcję agenta emisji dla obydwu emisji będzie pełniło Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, które zweryfikuje dokumentację emisyjną i zarejestruje emisje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, podano również. "Dziękujemy za zaufanie miastu Kraków, które powierzyło nam organizację już trzeciej emisji obligacji - ponownie na rekordową kwotę. Cieszymy się, że możemy wspierać samorządy jako...
CD Projekt cc

CD Projekt zapowiedział remake pierwszej części ‘Wiedźmina’

Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - CD Projekt Red ogłosił, że trwają prace nad nową wersją pierwszej części "Wiedźmina". Za projektem stoi studio Fool's Theory. "Z okazji 15. rocznicy premiery gry 'Wiedźmin', CD Projekt Red ogłosił, że trwają prace nad nową wersją pierwszej części przygód Geralta z Rivii. Podano także wstępne szczegóły na temat remake'u" – czytamy w komunikacie. Nowy "Wiedźmin", wcześniej znany pod nazwą "Canis Majoris", to jeden z projektów zaprezentowanych w ramach aktualizacji strategii Grupy CD Projekt. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i korzystać będzie z rozwiązań technologicznych rozwijanych przez CD Projekt Red na potrzeby zapowiedzianej w marcu nowej wiedźmińskiej sagi. Za projektem stoi studio Fool's Theory, specjalizujące się w grach role-playing - w tym osoby, które wcześniej pracowały przy "Wiedźminie 2: Zabójcach...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 26 października 2022 r.

Fabryki Mebli Forte miały 13 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w III kw. 2022 r. (spadek o 76% r/r) i -1 mln zł straty EBIT, przy 251 mln zł przychodów (spadek o 26% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 14,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 11,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie XTB osiągnął 236,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2022 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 391,29 mln zł wobec 200,03 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny EBIT sięgnął 258,74 mln zł w III kw. wobec 115,26 mln zł rok wcześnie. Akcjonariusze Action...

XTB miało wstępnie 236,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r.

XTB osiągnął 236,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2022 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 391,29 mln zł wobec 200,03 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny EBIT sięgnął 258,74 mln zł w III kw. wobec 115,26 mln zł rok wcześnie. Narastająco w I-III kw. 2022 r. XTB wypracowało 715,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 169,31 rok wcześniej (+322,9% r/r), przy przychodach na poziomie 1 227,5 mln zł, wobec 442,03 mln zł rok wcześniej (+177% r/r). Liczba aktywnych klientów wyniosła 151,7 tys. w III kw. wobec 110,9 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 36,8% r/r. Liczba nowych klientów wyniosła 44,8 tys. w III kw. wobec 38,57 tys. rok wcześniej (+16,2%...

Rozwój biznesu zwalnia. Nie ma popytu na kredyty inwestycyjne, uważa Wiceprezes mBanku

Wzrost kredytów korporacyjnych jest napędzany przez kredyty bieżące - obrotowe, natomiast na kredyty inwestycyjne nie ma popytu, ocenia wiceprezes mBanku Adam Pers w rozmowie z ISBnews. "Popyt na kredyty korporacyjne wciąż rośnie, ale trzeba rozróżnić kredyty bieżące - obrotowe, które zależą od inflacji i kredyty inwestycyjne. W tej drugiej części popytu nie widać" - powiedział Pers w rozmowie z ISBnews. Przyznał, że w dwucyfrowym tempie rosną kredyty obrotowe i faktoring, podkreślił jednak, że należy spojrzeć na nominalne i realne wartości tych kredytów. "Jeżeli odejmiemy inflację, to te wzrosty już nie wyglądają tak imponująco" - wskazał. Wiceprezes uważa, że ten wzrostowy trend utrzyma się w najbliższych kwartałach, nie musi być to jednak dobra wiadomość. "Mamy pytanie o przyczyny - czy będzie to rozwój biznesu, czy...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 października 2022 r.

Do zarządu Kredyt Inkaso dołączył Mateusz Boguta. Objął stanowisko członka zarządu i CFO, w ramach którego będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad obszarem finansowym grupy kapitałowej oraz relacjami inwestorskimi, podała spółka. PKN Orlen wybuduje trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach, podała spółka. Umowa dotycząca realizacji inwestycji podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Uruchomienie stacji w Katowicach i Poznaniu planowane jest w II połowie 2023 r., a w Wałbrzychu - z początkiem 2025 r. Komputronik miał 14,2 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.), co oznacza spadek o 15,8% r/r, podała spółka, powołujące się na wstępne dane. IMS oraz jej spółka...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 21 października 2022 r.

Tymczasowy nadzorca sądowy, ustanowiony w związku z wnioskiem o upadłość OT Logistics, nie wydał zgody na wypłatę dywidendy, co oznacza, że nie spełnił się jeden z warunków umożliwiających wypłatę, podała spółka. Całość zysku za 2021 rok w kwocie 74,17 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. ML System ma przyznanych 13 patentów i 9 nowych zgłoszeń patentowych, które czekają na rozpatrzenie. Wszystkie mają klasyfikację A, poinformował prezes ML System Dawid Cycoń. Spółka zintensyfikowała prace nad produktami dla branży militarnej. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Tender Hut, podała Komisja. Spółka złożyła prospekt w związku z przejściem z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarła z polskim deweloperem Studio Grafiki i Gier Petums Tomaszem Ostafinem umowę na wydanie...

Grupa Kęty ocenia, że ewentualne sankcje na aluminium z Rosji będą dla spółki neutralne

Od wybuchu wojny w Ukrainie Grupa Kęty nie sprowadza aluminium z Rosji i Białorusi, więc ewentualne sankcje na Rosję są dla spółki neutralne, poinformował członek zarządu Piotr Wysocki. "Mówi się o sankcjach USA na rosyjskie aluminium, czy to na właściciela Olega Dieripaskę i firmę Rusal , czy całą produkcję rosyjską. Dla nas jest to zupełnie neutralne. Jeszcze parę lat temu 50% naszych zakupów pochodziło z Rusalu. W 2021 r. spadło to do kilkunastu procent.  Po wybuchu wojny wycofaliśmy się z jakiejkolwiek współpracy i zakupów z firmami rosyjskimi" - powiedział Wysocki podczas konferencji prasowej. Zarząd spółki poinformował, że obserwuje w Europie skokowy wzrost import z Turcji. "To aluminium, które nie trafiło na rynki europejskie, zostało przekierowane do Turcji po bardzo niskich cenach....
Profile stalowe

Stalprofil miał wstępnie 12,32 mln zł zysku netto, 13,72 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 24,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wynik EBITDA wyniósł wstępnie 13,72 mln zł wobec 29,29 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody sięgnęły 307,66 mln zł wobec 265,11 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. spółka odnotowała szacunkowo 74,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 80,11 mln zł rok wcześniej przy przychodach w wysokości 953,29 mln zł wobec 704,23 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w tym okresie wstępnie 93,84 mln zł wobec 101,54 mln zł zysku rok wcześniej. "Szacunkowe wyniki spółki za 9 miesięcy 2022 r. wykazują przychody wyższe r/r o 35% oraz zysk netto...

Ultimate Games miał szacunkowo 5,8 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2022

Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Ultimate Games odnotował 5,8 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2022 r. przy 22,2 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży produktów w tym okresie wyniosły 21,3 mln zł, zysk brutto: 7 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 6,1 mln zł. Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.09.2022 r.: 9,3 mln zł, podano w komunikacie. " Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: 1) stabilna sprzedaż gier z segmentu PC, w szczególności „Ultimate Fishing Simulator" wraz z dodatkami, „Ultimate Fishing Simulator 2" oraz „Electrician Simulator"; 2) stabilna sprzedaż gier z segmentu konsole, w szczególności „House Flipper", „Cooking Simulator" i „Thief Simulator"; 3) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk planuje ok. 210 mln zł inwestycji w latach 2022-2024

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Mo-Bruk planuje ok. 210 mln zł inwestycji w latach 2022-2024 r., poinformował wiceprezes ds. handlowych Wiktor Mokrzycki. Spółka prowadzi też aktywne działania w obszarze akwizycji. "Na lata 2022-2024 przygotowaliśmy plan rozwoju organicznego. Chcemy rozwinąć nasze moce produkcyjne o 78% w segmencie spalania odpadów przemysłowych i o 65% w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych. Łączna wartość programu inwestycyjnego to jest ok. 210 mln zł. Ten program już trwa, już trwają prace projektowe, przygotowawcze i jesteśmy przekonani, że w 2024 r. zakończymy te wszystkie inwestycje" - powiedział Mokrzycki podczas GPW Innovation Day. Z prezentacji wynika, że nakłady będą przeznaczone na wzrost mocy przerobowych w istniejących zakładach w obszarze zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych (Niecew - 20 mln zł,...

Duży Ben z Grupy Eurocash nawiązał współpracę z Glovo i Pointpack

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Duży Ben - specjalistyczny market alkoholowy, działający w ramach Grupy Eurocash - nawiązał współpracę z Glovo, dzięki czemu klienci sieci w wybranych miastach zyskują możliwość zamówienia artykułów z oferty z dostawą do domu, podał Eurocash. Ponadto sieć nawiązała także współpracę z Pointpack, dzięki której kupujący będą mieli możliwość nadawania i odbioru paczek w placówkach Dużego Bena. W pierwszym etapie współpracy klienci blisko 100 placówek z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Gdańska będą mogli za pośrednictwem Glovo zamawiać dostawę około 500 produktów z oferty Dużego Bena. Dostarczany asortyment obejmuje zarówno alkohole, jak i słone przekąski i słodycze, podano. "Duży Ben to nowoczesny koncept sklepów, odpowiadający na wymagania współczesnego konsumenta, oferujący mu fachową poradę oraz marki dla koneserów. Ze względu...
ambra

Akcjonariusze Ambry zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Ambry zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 25,2 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2021/2022 (kończący się 30 czerwca 2022), co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. "W uchwale tej ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 25 206 644 zł, tj. 1 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 3 listopada 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 listopada 2022 r." - czytamy w komunikacie. Ambra odnotowała 51,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021 - czerwiec 2022) wobec 45,62 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2021/2022 wyniósł 30,31 mln zł...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa Recykl ma umowę na 12,9 mln zł dofinansowania projektu z NFOŚiGW

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Grupa Recykl zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska (NFOŚiGW) na dofinansowanie projektu "Rozbudowa linii przetwórstwa opon poprzez zakup linii granulacji i doczyszczania granulatu gumowego w zakładzie produkcyjnym Recykl Organizacja Odzysku w Chełmie", podała spółka. Wartość dofinansowania wynosi 12,9 mln zł, a całkowity koszt netto projektu to 14,4 mln zł. "Postawienie nowej linii do granulacji i doczyszczania granulatu gumowego zwiększy potencjał i możliwości produkcyjne zakładu w Chełmie i pozwoli na osiągnięcie przez Grupę założonych celów produkcyjnych i sprzedażowych podanych w strategii Grupy Recykl w etapach pośrednich, tj. począwszy od 2024 roku zwiększenie wolumenów przerobu opon - do 120 tys. ton rocznie oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Grupy - do 56 tys. ton rocznie dla SBR...

PKO BP zawarł umowy zbycia 14,16 mln akcji PKN Orlen po 50,5 zł za akcję

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł umowy zbycia łącznie 14 161 080 szt. akcji spółki PKN Orlen nabytych od Skarbu Państwa 29 września 2022 r., podał bank. Cena zbycia akcji wyniosła 50,5 zł za akcję. "Sprzedaż nastąpiła w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB)" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie bank zwraca uwagę, że na ekonomiczny wynik transakcji wpływ mają postanowienia transakcji swapu przychodu całkowitego. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5...

Otmuchów prowadzi rozmowy z globalnym producentem słodyczy z rynków dalekowschodnich

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Grupa Otmuchów zawarła 20 czerwca 2022 umowę o poufności z globalnym (skala rocznych obrotów pow. 1 mld USD) producentem słodyczy z rynków dalekowschodnich w celu zapewnienia rozpoczęcia rozmów na temat współpracy, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. "Wśród opcji rozważane są m.in. (1) możliwość zawiązania inicjatywy joint venture, w ramach której Grupa Otmuchów wniosłaby wydzieloną część przedsiębiorstwa PWC Odra do joint venture, a partner urządzenia do produkcji, know-how oraz wymagany wkład finansowy do uruchomienia produkcji, lub (2) możliwość bezpośredniej produkcji przez Grupę Otmuchów słodyczy dla partnera, jak również ww. opcje łącznie" - czytamy w komunikacie. Informacja jest podana przez spółkę z opóźnieniem, jednak na dzień publikacji raportu wybór opcji współpracy nie został rozstrzygnięty, a niesformalizowane rozmowy trwają,...

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 5,36 mld m3 w III kw.

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 5,36 mld m3 w III kw. 2022 r. wobec 5,87 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG, prezentując szacunkowe dane. W ciągu 9 miesięcy br. było to 23,98 mld m3 wobec 24,05 mld m3 rok wcześniej. Wydobycie gazu ziemnego przez grupę wyniosło 1,72 mld m3 w III kw. wobec 1,25 mld m3 rok wcześniej oraz 5,2 mld m3 w ciągu 9 miesięcy wobec 3,59 mld m3 rok wcześniej, poinformowała spółka. Wolumen importu gazu ziemnego do Polski wyniósł w III kw. 2,31 mld m3 wobec 3,72 mld m3 rok wcześniej (w ciągu 9 miesięcy: 10,32 mld m3 wobec 11,99 mld m3 rok wcześniej). Z kierunku...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 października 2022 r.

Heineken International B.V. zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 682 823 akcji Grupy Żywiec i planuje je nabyć po cenie 486,12 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 5,36 mld m3 w III kw. 2022 r. wobec 5,87 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG, prezentując szacunkowe dane. W ciągu 9 miesięcy br. było to 23,98 mld m3 wobec 24,05 mld m3 rok wcześniej. Mabion uzyskał zgodę na kredyt o wartości 15 mln USD od komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) m.in. na rozbudowę zakładu w Konstantynowie Łódzkim na na okres 2 lat, podała spółka. Molecure podjęło decyzję o złożeniu do Narodowego Centrum...
Symbol GPW na tle wykresu

Indeks WIG20 wzrósł o 0,96% na zamknięciu we wtorek

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,96% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 427,68 pkt we wtorek, 18 października. Indeks WIG wzrósł o 0,72% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 47 349,71 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,13% i osiągnął poziom 3 637,54 pkt., natomiast sWIG80 wzrósł o 0,87% do 16 012,57 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 209,25 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen– 315,02 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 152 spółek, 172 spadły, a 93 nie zmieniły się. (ISBnews)

Mabion ma zgodę EBOR na 15 mln USD kredytu m.in. rozbudowę zakładu w Konstantynowie

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Mabion uzyskał zgodę na kredyt o wartości 15 mln USD od komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) m.in. na rozbudowę zakładu w Konstantynowie Łódzkim na na okres 2 lat, podała spółka. "Celem kredytu ma być w szczególności sfinansowanie rozbudowy i modernizacji obecnego zakładu emitenta zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim. Inwestycja ta związana jest z realizacją komercyjnej produkcji kontraktowej, na podstawie umowy z Novavax, Inc. , a także realizacją innych potencjalnych projektów CDMO (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization). Finansowanie, zgodnie z uzgodnieniami będzie również częściowo przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Dostępność finansowania będzie uzależniona m.in. od zawarcia umowy kredytowej z EBOR, o czym spółka poinformuje odrębnym...
siedziba Grupy żywiec

Heineken ogłosi wezwanie na 682 823 akcji Grupy Żywiec po cenie 486,12 zł za sztukę

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Heineken International B.V. zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 682 823 akcji Grupy Żywiec i planuje je nabyć po cenie 486,12 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. "1) firma (nazwa) wzywającego - Heineken International B.V. 2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie - 682 823 akcji zwykłych na okaziciela 3) dane podmiotu pośredniczącego - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 4) cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje - 486,12 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji. Wcześniej dziś Heineken podał, że w wyniku zawarcia transakcji pakietowej pomiędzy Heineken a Harbin BV doszło do zwiększenia udziału Heinekena w kapitale Grupy Żywiec do ok. 93,36%...

Molecure rozwiązało umowę z NCBR na dofinansowanie projektu YKL-40

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Molecure podjęło decyzję o złożeniu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu "Opracowanie kandydata na lek 'first-in-class' w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40", podała spółka. Ocenia, że w związku z rozwiązaniem umowy nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych środków. "Decyzja o rozwiązaniu umowy została podjęta w oparciu o analizy uzyskanych w ostatnim okresie wyników w zakresie projektu YKL-40, o czym emitent informował m. in. w raporcie półrocznym za I półrocze 2022 r., które nie pozwalają przyjąć, że w terminach określonych w umowie możliwe będzie osiągnięcie określonych w niej celów i założeń naukowo-badawczych. W związku z rozwiązaniem umowy spółka według swojej najlepszej wiedzy ocenia, że...

Molecure uzyskał pozytywną opinię ws. I fazy badania klinicznego związku OATD-02

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Molecure uzyskało od właściwej komisji bioetycznej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02, podała spółka. Badanie zostało zaplanowane na 24 miesiące i ma rozpocząć się w 2022 r. "Badanie kliniczne fazy I dla związku OATD-02 będzie wieloośrodkowym badaniem z rosnącą dawką, z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka, w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej oraz ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki OATD-02. Ta faza badania będzie w całości przeprowadzona na terenie Polski. Spółka planuje przeprowadzić I fazę badania klinicznego OATD-02 z udziałem maksymalnie 40 pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi, w tym rakiem jelita grubego, rakiem jajnika, rakiem trzustki lub rakiem nerkowokomórkowym. Badanie zostało zaplanowane na 24 miesiące i ma...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ