XTB

Strategia fal Elliotta: możliwe wejście na parze AUD/USD 19-08-2014

Jak nie było w sierpniu, tak nie ma dalej zyskownego setupu opartego na korekcie nieregularnej (w zasadzie to nie było ani zyskownego ani stratnego, zawsze czegoś brakuje). Może tym razem wszystko ułoży się zgodnie ze schematem opisanym tutaj i tutaj. Wykres pary AUD/USD wyrysował pięciofalowy impuls w górę. Fala pierwsza w długości jest prawie równa fali piątej, mamy więc do czynienia z pierwszym, zgodnym ze schematem warunkiem dotyczącym fal impulsu. Obecnie należy poczekać na falę A, która możliwe że własnie się tworzy. Powinna ona dotrzeć w okolice minimum czwartej fali impulsu. Po jej utworzeniu powinno nastąpić wybicie szczytu w ramach fali B i powrót w okolice zniesienia 50 lub 61.8 ruchu wzrostowego jako fala C. Na obecnym etapie nie da się wyznaczyć miejsca...

Korekty nieregularne – prosty system transakcyjny oparty o Fale Elliotta!

Poniższy artykuł przedstawia opis systemu opartego o korekty nieregularne. Można w nim znaleźć zasady ich wyznaczania oraz wykorzystania przy otwieraniu oraz zarządzaniu pozycją. Pierwsze co robimy to wyznaczamy impuls pięciofalowy. Można posiłkować się zigzagiem w połączeniu z oscylatorem AO, lub samym AO. Szukamy takiego układu jak na zamieszczonym poniżej screenie. Pierwsza fala powinna być w długości jak najbardziej zbliżona do fali czwartej. Oscylator AO, na fali trzeciej powinien mieć największe wychylenie po czym powinien zejść do prawie zera na fali czwartej. Na screenie poniżej, zaznaczyłem wychylenia oscylatora i jakim falą one odpowiadają. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy po impulsie pięciofalowym pojawia się po korekcie sięgającej okolic minimum fali czwartej, kontynuacja ruchu zgodna z wyznaczonym impulsem. Jeżeli takowy pojawia się i nie...

Strategia fal Elliotta: możliwe wejście na parze EUR/CAD 13-08-2014

Sierpień nie rozpieszcza ilością korekt nieregularnych. Obecnie możemy mieć do czynienia dopiero z drugą na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Wykres pary EUR/CAD wyrysował pięciofalowy impuls w dół. Następnie dobudował kolejną falę, potencjalną falę B korekty nieregularnej. Fala A dotarła do fali czwartej impulsu i miała strukturę trzyfalową. Fala pierwsza jest równa co do długości fali piątej. Poziom 1.4570 jest poziomem granicznym jeżeli chodzi o falę B. Wykres w tym miejscu zawrócił. Jeżeli dalej będzie zmierzał w górę, to możemy mieć do czynienia z falą C. Zasięg dla fali C 261.8 zbiega się ze zniesieniem 61.8 całej fali spadkowej. Obszar ten jest dodatkowo wzmocniony przez strefę oporu i wydaje się dobrym miejscem do zajęcia pozycji krótkiej ze stopem w okolicach 50 pipsów....

STRATEGIA FAL ELLIOTTA: NA JAKIE PARY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA POCZĄTKU NADCHODZĄCEGO TYGODNIA

Witam i zapraszam na przegląd par, które mogą dać potencjalne falowe setupy w nadchodzącym tygodniu. (w oparciu o materiał, który znajdziecie tutaj) Poniżej, przedstawiam przegląd par na które należy zwrócić uwagę. W trakcie tygodnia będę na bieżąco informował o tym, która para znajduje się w stadium tworzenia potencjalnego wejścia. Pierwsza para EUR/USD Para wyrysowała trzyfalowy ruch w górę. Obecnie czekamy na dojście oscylatora AO do okolic zera. Powinno to nastąpić w ramach fali czwartej. Możliwe, że fala trzecia nie została jeszcze zakończona i brakuje jednej podfali do jej zakończenia. Po zakończeniu całego pięciofalowego impulsu, czekamy na korektę nieregularną lub na zigzag, w którym fala A będzie równa co do długości fali C. Gra w tym momencie na falę piątą pozbawiona jest sensu ze względu na...

Strategia fal Elliotta: możliwy long na parze GBP/CAD 29-07-2014

Wykres pary GBP/CAD utworzył pięciofalowy impuls w górę. Obecnie trwa korekta, która może przekształcić się w korektę nieregularną. Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym momencie tworzy się fala B i po jej zakończeniu nastąpi spadek w postaci fali C. Idealny zasięg dla tej fali to 161.8 fali A, który pokrywa się ze zniesieniem 50 procent fali impulsu (zielony prostokąt). Poziom ten dodatkowo wzmocniony jest przez obszar wsparcia, który widać na wykresie dziennym. Dzięki tym 4 czynnikom, miejsce to staje się atrakcyjne do zajęcia pozycji long, ze stopem poniżej 61.8 zniesienia fali impulsu. Wyjście kursu i zamknięcie świeczki z h1 ponad poziom 1.8420 zaneguje cały układ.   Zachęcam do zapoznania się z materiałem o praktycznym wykorzystaniu teorii fal, który znajdziecie  tutaj Oraz z podsumowaniem korekt nieregularnych...

KOREKTY NIEREGULARNE DAJĄ RADĘ. PRAWIE 1000 PIPSÓW I 30 PROCENT ZYSKU W LIPCU

Korekty nieregularne, o których można przeczytać tutaj, dały w lipcu zysk 30 procent przy ryzyku 1 procent. Poniżej zebrałem wszystkie, które aktywowały zlecenia. O tych które nie aktywowały, można przeczytać w moich wpisach z tego miesiąca. Przypomnę króciutko zasady otwierania pozycji. Szukamy pięciofalowego ruchu w jakimś dowolnym kierunku. Następnie szukamy dodatkowej fali w tym samym kierunku, która jest naszą falą B w korekcie nieregularnej. Zasięg dla tej fali to maksimum 161.8 fali A. Zaznaczamy zniesienia dla fali impulsu. Interesują nas tylko 50 i 61.8. Są to statystycznie, najczęściej respektowane poziomy dla fal drugich. Nanosimy zasięg dla fali C korekty nieregularnej, który wynosi 161.8 lub 261.8. Szukamy obszaru w którym zaznaczone poziomy są blisko siebie a najlepiej jak się pokrywają. Jest to...

ANALIZA FALOWA EUR/AUD 24-07-2014

Zgodnie z analizą z 9 lipca https://comparic.pl/listings/analiza-falowa-euraud-09-07-2014/ , para dotarła do obszaru wsparcia, który rozciąga się miedzy poziomami 1.4200-1.4100. Na niższym interwale czasowym, widać że do zakończenia impulsu spadkowego brakuje jeszcze kilku fal. Obecnie powinniśmy znajdować się w fali 4 fali 3 fali 5 ruchu spadkowego. Zasięg dla ruchu spadkowego wypada w okolicach 1.4150 czyli jakieś 100 pisów niżej niż obecne poziomy. Zbiega się on z zasięgiem dużej formacji RGR. Po zakończeniu fali 3 oczekiwałbym, korekty złożonej ( korekta fali 2 była prosta, krótka i miała charakter impulsu) jeszcze jednego ruchu w dół do podanych wyżej poziomów. Po ich osiągnięciu powinno nastąpić mocniejsze odreagowanie, być może jako początek fali drugiej całego impulsu spadkowego.   Zachęcam do zapoznania się z materiałem o praktycznym wykorzystaniu teorii...

Strategia fal Elliotta: możliwe wejście USD/JPY

Para USD/JPY na interwale 15 min wyrysowała pięciofalowy impuls w górę, po czym trójfalowy w tym samym kierunku. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia korekty nieregularnej. Zasięg 161.8 dla fali C zbiega się ze zniesieniem 61.8 impulsu wzrostowego. W miejscu tym znajduje się również obszar wsparcia wyznaczony na wyższym TF. Stop poniżej 75 zniesienia fali impulsu. Wpis miał ukazać się wcześniej, ale kłopoty techniczne uniemożliwiły mi jego wysłanie. Nie ma to jednak większego znaczenia. Wpisy mają być uzupełnieniem do poradnika  https://comparic.pl/listings/wykorzystanie-fal-elliotta-w-praktyce/ . Wolałbym jednak pokazywać je przed, niż po fakcie i tego postaram się trzymać. d

Strategia fal Elliotta: możliwe dwie pozycje na NZD/USD oraz jak grać na falę C w korekcie nieregularniej

  Na parze NZD/USD pojawiły się dwa przeciwstawne, potencjalne miejsca do zajęcia pozycji. Pierwszy, na wykresie h4 na longa. Wykres pary wyrysował pięciofalowy impuls w górę, po którym nastąpił kolejny wzrost. Wzrost ten można traktować jako falę AB korekty nieregularnej. Fala B stanowi 161.8 fali A i zakończyła się na bardzo ważnym obszarze oporu (na końcu przedstawię jak można taki zasięg dla fali B wykorzystać do zajmowania pozycji). Zasięg fali C, w tym przypadku 261.8 fali A, wypada w okolicach 50 procent zniesienia fali impulsu. Można szukać w tym miejscu longa, po formacji świecowej ze stopem poniżej 61.8 zniesienia potencjalnej fali impulsu.   Drugi potencjalny sygnał mamy na wykresie h1, tym razem na shorta. Po odbiciu od strefy oporu, wykres narysował pięciofalowy...

Możliwy long na USD/CAD mechanizm decyzyjny 20-07-2014

Wykres pary USD/CAD wyrysował w zeszłym tygodniu, pięciofalowy ruch w górę. Fala pierwsza jest równa fali piątej. Mamy więc do czynienia z idealnym ruchem falowym. Struktury wewnętrzne również są prawie idealne. Po wyrysowaniu fali impulsu nastąpiła korekta, która na chwilę obecną przypomina zigzag. Korekta ta odbiła idealnie od 50 procent zniesienia fali impulsu w górę. Jak to teraz rozegrać. Jak pisałem w poradniku o wykorzystaniu fal w praktyce (link na dole strony), interesują mnie tylko dwa typy korekt, zigzag i korekta nieregularna. Wspomniałem wcześniej, że mamy obecnie do czynienia z korektą, która wygląda własnie na zigzag. W czym więc problem. Mamy idealny impuls, zigzag który kończy się na 50 procent zniesienia fali pierwszej. Tylko grać. Co mnie powstrzymało przed zajęciem pozycji. Powstrzymała...

Przegląd potencjalnych setupów elliotowskich 16-07-2014

Witam serdecznie. Dzisiaj tylko jedno potencjalne miejsce do zagrania. Tym razem na parze AUD/NZD. Wykres narysował strukturę pięciofalową w dół, po czym wykonał dodatkowy trójfalowy ruch w tym samym kierunku. To jest ostrzeżenie, że możemy mieć do czynienia z korektą nieregularną. W zaznaczonym prostokątem miejscu mamy zgrupowanie kilku poziomów. -zniesienie 50 procent ruchu spadkowego -zasięg 161.8 dla potencjalnej fali C -przebitą przez ostatni impuls w dół, linię trendu wzrostowego -linię wewnętrzną która, stanowiła wcześniej linię oporu Powyżej prostokąta mamy również zniesienie 61.8 ruchu spadkowego, oraz strefę oporu. Zaznaczyłem ją jako linie a nie obszar w celu zwrócenia uwagi na poziom 61.8. Cała struktura zaczyna przypominać formację głowy z ramionami, gdzie obecnie może tworzyć się jej prawe ramie.  Miejsce wydaję się ciekawe do zagrania short zgodnie z...

Przegląd potencjalnych setupów elliotowskich 14-07-2014

W dniu dzisiejszym para EUR/AUD znalazła się w bardzo fajnym miejscu do otwarcia pozycji. Po ruchu spadkowym, który ma strukturę pięciofalową, nastąpił dodatkowy ruch w tym samym kierunku. Bardzo prawdopodobne, że może być to fala B korekty nieregularnej.  Wykres dotarł własnie do miejsca, gdzie wypada 61.8 zniesienia całego ruchu spadkowego oraz 261.8 zasięgu fali C w potencjalnej korekcie nieregularnej. Dodatkowo możemy mieć też do czynienia z zigzagiem jako przedłużeniem fali C, gdzie jego fala A jest równa fali C. Kuszące miejsce do zajęcia pozycji krótkiej po formacji świecowej, ze stopem powyżej zniesienia 75 ruchu spadkowego.   Zachęcam do zapoznania się z materiałem o praktycznym wykorzystaniu teorii fal, który znajdziecie pod linkiem https://comparic.pl/listings/wykorzystanie-fal-elliotta-w-praktyce/

Analiza falowa EUR/AUD 09-07-2014

Para EUR/AUD po zakończeniu mocnego , wielomiesięcznego impulsu wzrostowego, znajduje się obecnie w korekcie.   Korekta ta wygląda na niedokończony impuls w dół, gdzie fala 1 i 3 mają bardzo podobną długość. Z pomiaru długości fal i zasięgów wynika, że obecna potencjalna fala piąta, powinna zakończyć się w okolicach wsparcia usytuowanego na poziomie fali 4 całego impulsu wzrostowego, oraz zniesienia 38 tegoż impulsu. Najprawdopodobniej będzie to dopiero fala A i po fali B kurs będzie dalej zniżkował jako fala C. Jest to jednak odległa przyszłość. Alternatywą dla takiego scenariusza, jest ten z korekta nieregularną. Wtedy bylibyśmy w fali C, a następnie kurs poszybowałby ponad szczyt ze stycznia. Jednak po analizie zasięgów fal, zniesień i ich długości raczej wykluczałbym taki scenariusz. Na wykresie dziennym możemy, dokładnie...

Analiza Falowa GBP/USD 08-07-2014

Notowania pary walutowej GBP/USD, znalazły się na bardzo ciekawych poziomach. Na wykresie tygodniowym widać, że znajdujemy się w obszarze bardzo silnego oporu 1.7200-1.7300. Obszar ten wzmacniany jest przez 50% zniesienie fali impulsu spadkowego, który rozpoczął się 2007 roku. Obecnie mamy prawdopodobnie do czynienia z falą C korekty tego impulsu a to może oznaczać, że wzrosty na GBP/USD zbliżają się do końca. Dodatkowo w  okolicach 1.7300 wypada poziom, stanowiący równość fali A i fali C.   Przyglądając się układowi fal na niższym interwale i ostatniej jego sekwencji, można zaobserwować niedokończony układ impulsu. Do jego zakończenia brakuje fali piątej. Zasięg jej,  wynikający z fali pierwszej całego impulsu i fali pierwszej fali piątej wypada w okolicach 1.7200. Obecnie notowania odbiły się od poziomu 50% zniesienia fali trzeciej w fali piątej i...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację