XTB

MACD Double Screen – Jak wybrać dobrą parę do spekulacji ?

MACD Double Screen to strategia, którą można dopasować pod siebie, stosować wtedy kiedy mamy czas na grę. Optymalna dla osób, dla których trading nie jest jedynym zajęciem, ale znajdzie także zastosowanie w krótkich interwałach czasowych. Spis Treści Opis systemu - LINK Jak dywergencja może pomóc Ci prowadzić pozycję ? LINK Jak wybrać dobrą parę do spekulacji ? LINK Co zrobić kiedy rynek nam ucieka ? Logiczne poziomy zysku Co zrobić, gdy Stop Loss jest zbyt duży ? Alternatywne metody wejścia Przejście na wyższy interwał Czy piramidowanie blokowe jest przereklamowane ? Przydatne narzędzia wspomagające handel w MT4, z których korzystam O czym...

Jak grać na opcjach waniliowych? Wpływ zmienności.

Kontynuujemy nasz cykl artykułów, którego tematem są opcje waniliowe na platformie easyMarkets. Zyskowność transakcji na opcjach waniliowych zależy od różnicy pomiędzy ceną opcji w momencie otwarcia i zamknięcia lub wygaśnięcia pozycji. W obu momentach wpływ na cenę opcji ma kilka czynników: Cena instrumentu bazowego Czas pozostający do wygaśnięcia opcji Zmienność cen instrumentu bazowego Wolna od ryzyka stopa procentowa. W tym artykule bliżej przyjrzymy się zmienności cen instrumentu bazowego. Po angielsku zmienność to volatility. Słowo to znaczy także „ulotność” i „nieprzewidywalność”. Co to jest zmienność? W teorii finansów zmienność jest uważana za miarę ryzyka, miarę niepewności co do przyszłych cen. Im bardziej rozchwiany rynek, tym...

Opcje waniliowe. Potencjalny sygnał na AUD/NZD

Kontynuujemy nasz cykl artykułów, którego tematem są opcje waniliowe na platformie easyMarkets. Dzisiaj opisujemy sytuację na AUD/NZD, która może zaowocować powstaniem istotnego sygnału technicznego. Na dziennym wykresie AUD/NZD widzimy, że cena testuje niebieską linię wsparcia biegnącą przez dołki z października 2015 i lipca 2016. Z tego wykresu nie wynika jednak jakim wynikiem zakończy się ten test. Na wykresie godzinowym widać krótkoterminową konsolidację nad zieloną linią znajdującą się na poziomie 1,0256. Jej przełamanie oznaczałoby przełamanie także niebieskiej linii widocznej na wykresie dziennym i zapowiadałoby spadek kursu. Mogłoby to być okazją do otwarcia długiej pozycji na opcjach sprzedaży, czyli zakupu opcji put. Niniejszy tekst jest częścią większego...

Opcje waniliowe. Ważna linia trendu na EUR/JPY

Kontynuujemy nasz cykl artykułów, którego tematem są opcje waniliowe na platformie easyMarkets. Dzisiaj opisujemy linię trendu na EUR/JPY, której przełamanie byłoby istotnym sygnałem. Na wykresie EUR/JPY widzimy trend wzrostowy przebiegający nad niebieską linią. Linia przechodzi przez aż cztery punkty zwrotne, więc jest ważna. Jej przełamanie zapowiadałoby spadek porównywalny z amplitudą wahań nad linią. W związku z tym gdyby przełamanie nastąpiło teraz, kiedy linia znajduje się na poziomie 114, należałoby oczekiwać spadku do około 107. Poziom docelowy oznaczono zieloną linią. W przypadku pojawienia się opisanego tu sygnału należałoby rozważyć zakup opcji put, czyli otwarcie długiej pozycji na opcjach sprzedaży. Niniejszy tekst jest częścią większego cyklu poświęconego opcjom...

Opcje waniliowe. Potencjalny sygnał na USD/JPY

Kontynuujemy nasz cykl artykułów, którego tematem są opcje waniliowe na platformie easyMarkets. Dzisiaj opisujemy sytuację na parze USD/JPY, która wkrótce może przerodzić się w sygnał. USD/JPY od ponad roku znajduje się w trendzie spadkowym. Od maja 2016 trend ten przebiega pod linią widoczną zarówno na wykresie dziennym, jak i godzinowym Linia przechodzi przez trzy punkty zwrotne, więc jej wiarygodność jest dość duża. Obecnie linia ta znajduje się w okolicach 103,8. Przełamanie tego poziomu oznaczałoby przełamanie linii i zapowiadałoby odwrócenie trendu. Mogłoby to być dobrą okazją do otwarcia długiej pozycji na opcjach kupna (czyli zakupu opcji call). Na wykresie godzinowym czerwonym kolorem zaznaczono poziom wejścia w...

Opcje waniliowe. Zagranie na spadek USD/MXN

Kontynuujemy nasz cykl artykułów, którego tematem są opcje waniliowe na platformie easyMarkets. Dzisiaj opisujemy zagranie na spadek pary USD/MXN. Kurs peso na oporze W wyniku ostatnich wzrostów kurs meksykańskiego peso doszedł do niebieskiej linii oporu. W związku z tym można uznać, że dalszy wzrost jest mniej prawdopodobny niż spadek do wsparcia znajdującego się w okolicach 18,25 oznaczonego zieloną linią. Opcje. Sugerowana pozycja Skoro prawdopodobnym scenariuszem wydaje się spadek USD/MXN do poziomu 18,25, to proponujemy otworzyć pozycję długą na opcjach kupna, czyli innymi słowy kupić opcje put .Poniższa tabelka z systemu transakcyjnego easyMarkets opisuje właśnie taką pozycję. Zielonym kolorem zaznaczono zysk osiągnięty w przypadku dojścia USD/MXN...

Opcje waniliowe na platformie easyMarkets. Co wklepać, co zaznaczyć

Celem niniejszego artykułu jest wstępne zapoznanie Czytelników z technicznymi aspektami otwierania pozycji na opcjach waniliowych w systemie transakcyjnym easyMarkets.   Jeżeli zalogujemy się do platformy easyMarkets i przejdziemy do opcji waniliowych, to ukaże nam się tabelka z kilkoma pozycjami do wypełnienia. Pierwsza od lewej to pair. Tutaj wybieramy parę walutową, o którą nam chodzi, w tym przypadku EUR/USD. Druga pozycja od lewej to type, czyli typ opcji. Wybieramy opcje kupna, czyli call lub sprzedaży, czyli put. Trzecia pozycja to strike, czyli cena wykonania opcji. Jeśli zostawimy to bez zmian, to system automatycznie wpisze aktualną cenę rynkową. Następna pozycja to expiry, czyli dzień wygaśnięcia. W tym przypadku wybrano 30 września. Kolejna...

Opcje waniliowe. Zagranie na wzrost NZD/USD

Prezentujemy dalszy ciąg cyklu artykułów o opcjach waniliowych. Pokażemy przykładową transakcję na opcjach kupna bazujących na parze walutowej NZD/USD. Wykorzystamy rachunek easyMarkets. Wybicie z formacji Kurs NZD/USD przełamał niebieską linię szyi odwróconej formacji  głowy z ramionami. Formacje tego typu na ogół uważane są za formacje odwrócenia trendu. W tym przypadku jednak RGR występuje jako formacja kontynuacji. Na podstawie odległości pomiędzy głową a linią szyi można prognozować zasięg ruchu, który powinien nastąpić po wybiciu z formacji. Do tego celu służą dwie pionowe fioletowe linie. Druga z nich sięga poziomu 0,777. Tam też powinna się znaleźć cena NZD/USD. Sugerowana pozycja Skoro wzrost do około 0,777 wydaje się...

Opcje waniliowe. Zagranie na wzrost GBP/USD

Prezentujemy dalszy ciąg cyklu artykułów o opcjach waniliowych. Pokażemy przykładową transakcję na opcjach kupna bazujących na parze walutowej GBP/USD. Wykorzystamy rachunek easyMarkets. Wybicie z trójkąta Kurs GBP/USD wybił się górą z trójkąta symetrycznego składającego się z dwóch niebieskich linii. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu porównywalnego z amplitudą wahań wewnątrz trójkąta, co daje poziom docelowy w okolicach 1,39571. Poziom ten oznaczono zieloną linią. Skoro spodziewamy się wzrostu, to najprostszą i zarazem najlepszą strategią będzie zakup (otwarcie długiej pozycji) opcji kupna (call). Co wklepać, co zaznaczyć? Przejdźmy teraz do szczegółów transakcji. Na załączonym obrazku widzimy system transakcyjny easyMarket: W pierwszej pozycji od lewej wybieramy instrument...

Przykładowa transakcja na opcjach waniliowych

Kontynuujemy cykl artykułów o opcjach waniliowych. W celu lepszego zapoznania Czytelników z inwestowaniem w te instrumenty, dzisiaj pokażemy przykładową transakcję z wykorzystaniem rachunku easyMarkets. Analiza techniczna Punktem wyjścia jest techniczna sytuacja pozwalająca przewidzieć zmiany cen na jakiejś konkretnej parze walutowej. Na wykresie AUD/USD widzimy przełamanie linii trendu wzrostowego, co zapowiada spadek porównywalny z amplitudą wahań nad linią. Daje to poziom docelowy w okolicach 0,73 oznaczony zieloną linią. Przełamana linia trendu przechodziła przez tylko dwa punkty zwrotne, przez co sygnał nie jest na tyle wiarygodny żeby ryzykować realne pieniądze. Do celów demonstracji jednak to wystarczy. Po przełamaniu na rynku nastąpiło odbicie, czyli ruch powrotny...

Opcje waniliowe – Inwestuj jak zawodowcy, trzymaj ryzyko w ryzach

We współpracy z brokerem Easy Markets rozpoczynamy cykl artykułów o instrumencie szeroko stosowanym przez zawodowych traderów, a mianowicie o opcjach waniliowych. Dzisiaj opisujemy podstawy, a także najważniejsze różnice pomiędzy opcjami, a popularnymi kontraktami CFD i spot. Opcje waniliowe Nazwa „opcje waniliowe” pochodzi od angielskiego przymiotnika „plain vanilla” oznaczającego najprostszą, najbardziej podstawową wersję jakiegoś przedmiotu. Podobnie jak syntetyczny zapach waniliowy jest podstawowym składnikiem kulinarnym wchodzącym w skład bardziej skomplikowanych kombinacji smakowych. Opcje waniliowe definicja Instrument finansowy zwany opcją waniliową lub waniliowym kontraktem opcyjnym to prawo (nie obowiązek!) zawarcia transakcji w określonym momencie zwanym terminem wykonania  po określonej cenie zwanej ceną wykonania. Prawo to przysługuje...
sukces

Dziewięcoprocentowa luka? Nie daj się wyrolować!

Sytuacja miała miejsce drugiego grudnia na kontrakcie futures opartym na 10-letnich szwajcarskich obligacjach z najbliższym terminem zapadalności (notowany na giełdzie EUREX). Na pierwszy rzut oka dla osoby, która nie ma dużo czasu na śledzenie rynku może wydawać się okazją i świadczyć o bardzo wielkim popycie na tym instrumencie finansowym. Czy rzeczywiście to tak wygląda? Niżej jest pokazany wykres tygodniowy, na którym wyraźnie widać trend. Z grudnia 2013 roku na szwajcarskich obligacjach występuje trend wzrostowy i wszystko wskazuje na to, że będzie on kontynuowany. Pozostaje tylko pytanie: Co wywołało taki olbrzymi ruch i czy można było to wykorzystać? Większość osób ignoruję skrzynkę pocztową w MetaTraderze, ale każdy u kogo instrument jest...

CFD – odkryj giełdę na nowo (2/2)

Przedstawiamy drugą część publikacji o CFD. Część pierwsza tutaj: CFD- odkryj giełdę na nowo (1/2). Trendy giełdowe różnią się od trendów np. na rynku walutowym. Trendy spadkowy i wzrostowy na rynkach walutowych praktycznie niczym się od siebie nie różni, oczywiście po za kierunkiem. Inaczej jest w przypadku hossy i bessy na giełdzie. Trend wzrostowy jest stabilny, cena powoli wspina się na coraz wyższe poziomy. Gdy przychodzi bessa, spadki są gwałtowne, grając pozycje krótkie zarabiamy w czasie bessy w szybszym tempie niż kupując w czasie hossy. Pomyśl tylko ile mogłeś zarobić w czasie wspomnianej już bessy z 2008 roku. Pomyśl o zarabianiu...

Equity Magazine nr 24 z artykułem Comparic o CFD już jest!

W najnowszym numerze Equity Magazine ukazał się artykuł napisany wspólnie z Marcinem Wenusem, dotyczący kontraktów CFD. O ile dla Marcina publikacje w Equity Magazine to chleb powszedni, dla mnie był to mój debiut w tym czasopiśmie. Artykuł w dość dużym skrócie opisuje ciekawe aspekty kontraktów CFD, takie jak np. dywidendy, swapy czy dostęp do rynków światowych. Po więcej zapraszam do najnowszego wydania Equity Magazine: LINK Życzę przyjemnej lektury. Jeżeli masz jakieś pytania proszę napisz na adres e-mail: longtrader@o2.pl lub odwiedź mój dziennik na forum, gdzie znajdziesz pogłębione analizy, opisy moich wejść, a także będziesz mógł podyskutować na dowolny temat związany...

ETF

Trudno o instrument bardziej wszechstronny niż fundusz ETF. Każdy typ inwestora może wykorzystać go na swój sposób i potrzeby, nadaje się on tak dla inwestora który skalpuje na wykresie minutowym jak i dla biernego inwestora lokującego wolne środki na emeryturę. Cóż więc stanowi o tak dużej jego przydatności? Fundusz typu ETF jest po prostu funduszem indeksowym notowanym na giełdzie.W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy znanych z polskiego rynku nie trzeba go umarzać ani też płacić za przystąpienie do niego.Jego obrót odbywa się na giełdach i handluje się nim dokładnie tak samo jak akcjami.Fundusze mogą opiewać na dowolną klasę aktywów-od najpopularniejszych indeksów...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację