Conotoxia
Największy broker świata GMO CLICK wchodzi do Europy

Spadki na GBPJPY

Na ostatnim posiedzeniu Bank Anglii (BoE), zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, nie zmienił wysokości stóp procentowych. Obecnie główna stopa kształtuje się na poziomie 0,5 proc. Bank zdecydował jednak o „dodrukowaniu” dodatkowych 50 mld funtów.   Z punktu widzenia analizy technicznej kurs tworzy strukturę pięcio – falową. Po ukształtowaniu maksimum fali trzeciej na poziomie 107.10, kurs tworzy prawdopodobnie korektę fali czwartej której potencjalny poziom oporu znajduje się 171.10, który stanowi 38 % zniesienia wewnętrznego Fibonacciego fali trzeciej. W najbliższej przyszłości można oczekiwać kontynuacji spadków do poziomu 169.20 gdzie znajduje się zasięg fali piątej wynikający z projekcji cenowych.   Autor analizy: Artur Wesołowski

Spokojna sytuacja na S&P500 /future

Europejskie kontrakty terminowe (np. DAX i FTSE100 ) pozostają od kilku sesji pod silną presją podaży, lecz tego dramatyzmu nie widać na głównym indeksie giełdy amerykańskiej. Obecnie cena po prostu balansuje w kolejnym wzrostowym zakresie 1986 – 1966, a lokalne wsparcie póki co w dniu wczorajszym zostało obronione. Trudno z niewielkiego ruchu spadkowego wyciągać w tym momencie jakieś większe wnioski techniczne. Sytuacja zmieniłaby się na niekorzyść kupujących, gdyby podaż była w stanie sprowadzić i utrzymać cenę poniżej 1966. Wówczas tak długo oczekiwana korekta uzyskałaby pierwsze argumenty techniczne – szczyt trendu jako główny opór i 1966 jako opór lokalny. Autor analizy: Zbigniew Wieczorek

Wykres Ichimoku NZDUSD

  Korekcyjne spadki na NZDUSD zatrzymały się w dniu dzisiejszym na Tenkan-sen (0.8629). Jednak silniejszym wsparciem wydaje się dopiero poziom Kijun-sen, który pokrywa się z zasięgiem fibo AB=CD (0.8585). Strefa ta jest kluczowa dla dalszych wzrostów na NZDUSD do poziomu 0.8800 (161.8%AB=CD, miesięczny R1). Wybicie dołem z tego obszaru będzie sygnałem większej korekty do 0.8398 (Senkou Span B). Autor analizy: Andrzej Haraburda

Jen umacnia się na tle eskalacji konfliktu w Iraku

Jen umacnia się na tle eskalacji konfliktu w Iraku, gdzie zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w dostawach ropy. Fakt ten zwiększa popyt na jena, jako waluty bezpiecznego schronienia. W ostatnia sobotę, wojskom rządowym udało się zmniejszyć występowanie działań bojówek ekstremistów. Oddziały wyzwoliły obszar El Muatasem na trasie łączącej Bagdad z prowincją Salah Ad-Din.   Z punktu widzenia analizy technicznej kurs pary USDJPY na wykresie czterogodzinnym (H4) kształtuje strukturę pięcio falową. Na chwile obecną po utworzeniu się szczytu fali trzeciej na poziomie 101,60 tworzy się korekta fali czwartej z potencjalnym poziomem wsparcia na 102,15 wynikającym z 38% zniesienia wewnętrznego Fibonacciego fali trzeciej. Po zakończeniu korekty można oczekiwać kontynuacji spadku do poziomu 101,40 gdzie znajduje się zasięg dla fali piątej wynikający z projekcji...

GBPUSD nadal się umacnia

Ostateczne dane przedstawione przez Statystyki wykazały, że w pierwszym kwartale brytyjska gospodarka stale rośnie i że ożywienie jest coraz bardziej stabilne. Według raportu, produkt krajowy brutto w I kwartale wzrósł o 0,8 procent, co było z prognozami ekspertów.Inwestycje przedsiębiorstw wzrosły o 5,0 procent w kwartale, w porównaniu do poprzedniego 2,7 proc, najwyższy wzrost w pierwszym kwartale 2012 roku. To pomogło podnieść PKB o 0,4 punktu procentowego. Wydatki gospodarstw domowych nadal w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu gospodarczego (0,5 punktu procentowego). Roczny wzrost PKB był nieznacznie skorygowane w dół 3,0 procent z 3,1 procent, ale mimo to są najlepsze dane od 2007 roku. Z punktu analizy technicznej na wykresie dziennym (D1), kurs pary GBPUSD po wzroście do poziomu 1.7000 utworzył potencjalną fale pierwszą....

GBPCHF – kontynuuje spadek

Dziś poznamy dane z Wielkiej Brytanii dotyczące indeksu sprzedaży detalicznej. Według prognoz w czerwcu wyniesie 24 wobec 16 poprzednio. Sprzedaż detaliczna wg CBI to raport publikowany przez Confederation of British Industry (Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu) obrazujący kierunek zmian poziomu sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety dotyczącej ok. 20 tys. punktów sprzedaży detalicznej, należących do firm odpowiedzialnych za 40% zatrudnienia w tej branży.    Respondenci maja za zadanie określić czy w ciągu badanego okresu wielkość sprzedaży wzrosła czy spadła. Poziom powyżej zera informuje, że więcej respondentów zanotowała wzrost sprzedaży w swoich jednostkach. Z punktu analizy technicznej na wykresie czterogodzinnym (H4) kurs pary GBPCHF po spadku do poziomu 1,5160 utworzył potencjalną falę pierwszą. Na chwilę obecną kształtuje się korekta fali drugiej z...

GBPCHF – wyczekanie na korektę

Po piątkowej sesji znacznie oporu 1.53000 zostało (niezbyt silnie) potwierdzone, więc prawdopodobieństwo ruchu korekcyjnego w kierunku strefy 1.51300 – 1.50900 wzrasta. Zasada gry z dominującą siłą podpowiada, by cierpliwie wyczekać na korektę i szukać możliwości zajęcia pozycji z głównym trendem. Gdyby jednak ktoś podjął decyzję zagrania na uformowane korekty, zlecenie obronne należy stawić parę punktów powyżej 1.53000, a take profit 1 w okolicach 1.51300.   Autor analizy: Zbigniew Wieczorek  

FTSE100 – przyłączenie do sprzedających

Po zawiązaniu spadkowej formacji reversal inside bar setup na kluczowym horyzontalnym oporze – 6870 (13 czerwca) nadzieje popytu wiązały się z horyzontalną granicą 6770. Na tym poziomie uformowały się dwie obronne świece pin bar i można je było uznać za sygnał powrotu wzrostów. Wczorajsza sesja każe zmodyfikować tę opinię.   Silna spadkowa świeca nie tylko zniosła oba pin bary, ale potwierdziła barierę 6770 jako opór (zmiana funkcji). Kolejne znaczące wsparcie należy wypatrywać w okolicach 6650. Ewentualny ruch powrotny w kierunku 6770 przed testem 6650 będziemy rozważać pod kątem przyłączenia się do sprzedających. Autor analizy: Zbigniew Wieczorek  
daxdaily01_10_2013

Analiza DAX i GBP/USD

1 października 2013DAX Dzisiaj rano podaż podjęła próbę wyłamania dołem z formacji inside bar. Wiązało się to również z próbą zakrycia okna hossy. Sprzedającym jednak zabrakło determinacji, popyt to wykorzystał i mamy na wykresie obronny pin bar oraz powrót do podstawy boxa. Pomimo porażki strony podażowej sytuacja nadal pozostaje niejasna do czasu jednoznacznego wybicia w jakąkolwiek stronę. GBP/USD W czasie sesji poniedziałkowej popyt zmierzył się z horyzontalnym poziomem oporu 1.6180. Reakcja podaży nie pojawiła się. Na wykresie widzimy dominację jednej strony. Brak sygnałów PA do zajmowania pozycji, natomiast analizowana w czasie weekendu formacja fakey setup dalej sprawuje kontrolę nad kierunkiem ruchu ceny.
European Central Bank EBC

EURJPY – Sygnał odwrócenia czy brak dynamiki ?

Odnotowujemy, że podaż zniosła pin bar z 19 maja , który z racji swojej lokacji w okolicach horyzontalnego poziomu wsparcia – 138.90 mógł zostać uznany za sygnał odwrócenia, a z drugiej strony brakuje dynamiki kontynuacji spadku i widzimy box wąskiej konsolidacji pomiędzy 139.30, a 138.60. Gdyby popyt zdołał powrócić i wyprowadzić cenę powyżej 139.30 uznamy to za sygnał kupna. Podaży do sukcesu i kontynuacji wystarczy niewiele – oddalenie ceny od 138.60. Wówczas otworzy się droga do zejścia w okolice 137.00. Autor analizy: Zbigniew Wieczorek
ftse100daily18_12

Gdzie powędruje kurs na FTSE100

18 grudnia 2013 FTSE 100 / future Indeks kontraktu terminowego giełdy londyńskiej uformował w poniedziałek formację odwrócenia – fakey setup, a we wtorek testował najbliższy opór 6500. Potwierdzone wybicie powyżej tego poziomu potwierdzi sygnał kupna. Porażka w sforsowaniu 6500 powinna doprowadzić do ponownego testu wsparcia 6420. Autor analizy: Zbigniew Wieczorek
analiza techniczna usdjpy-d1-11.02

Konsolidacja na USDJPY

Po silnych spadkach w styczniu USDJPY znalazł wsparcie na dole Kumo (100.80). Chikou Span znajduje się poniżej ceny dając sygnał sprzedaży w średnim terminie. Najbliższym, silnym oporem, jest poziom Kijun-sen, który pokrywa się z Senkou Span B oraz miesięcznym pivotem (103.03). Pokonanie Tenkan-sen i tygodniowego pivotu (101.87) będzie sygnałem powrotu USDJPY do trendu spadkowego po okresie konsolidacji. Potencjalny zasięg to 61.8% zniesienia fali wzrostowej 96.56-105.43 oraz tygodniowy S2 (99.97). Autor analizy: Andrzej Haraburda

Trend spadkowy na złocie

Złoto po odbiciu od linii trendu spadkowego (1387.50) rozpoczęło kolejny cykl konsolidacji, który często kończy się dopiero na początku czerwca każdego roku. Cena wybiła się z Kumo dołem,  linia Tenkan-sen przecięła  linie Kijun-sen oraz linia Chikou Span znajduje się poniżej ceny (sygnały sprzedaży). Na obecną chwilę złoto zbliża się do strefy oporu 1299.67-1305.30 (Tenkan-sen – Kijun-sen). Jeżeli cena nie pokona tego obszaru, będziemy mieli kontynuację spadków do kolejnych zasięgów Fibonacciego: cena 1260.00 (61.8%AB=CD) oraz 1215.40 (AB=CD). Jednak często po wyjściu dołem z Kumo wzrostowego cena powraca do poziomu Senkou Span B. W tym wypadku mielibyśmy do czynienie z większą korektą , aż do poziomu 1330.18. Autor analizy: Andrzej Haraburda

USDJPY w konsolidacji

Wczoraj poznaliśmy dane z USA dotyczące indeksu produkcji przemysłowej. Zgodnie z przedstawionymi danymi wskaźnik za ostatni miesiąc wyniósł 0,2% wobec 0,5% poprzednio i prognozy 0,4%. Produkcja przemysłowa to publikowany przez amerykański bank centralny indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Dane służące konstrukcji tego indeksu pochodzą z amerykańskiego urzędu statystycznego a także z towarzystw handlowych i zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji jak i o wielkości produkcji końcowej. Z indywidualnych danych, przy użyciu formuły Fishera, wyliczany jest następnie indeks produkcji przemysłowej. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można ustalać perspektywy gospodarcze i szacować tempo wzrostu PKB. Wystąpienia szefowej Fed w Kongresie, nie wniosły nowych istotnych faktów. Rozczarowani mogą być jednak inwestorzy,...

EURAUD – spodziewany test

Przegląd sytuacji rozpoczynamy od analizy wykresu tygodniowego. Bardzo dynamiczny trend wzrostowy z 2013 roku to póki co historia i na wykresie widać zsuwanie ceny po schodach wyznaczonych wcześniej utrwalonymi horyzontalnymi poziomami wsparcia/oporu. Istotnym incydentem tego zsuwania było pokonanie wsparcia w okolicach 1.49550 (marzec br.), a następnie potwierdzenie tego poziomu jako oporu świecą marubozu (początek maja). Od tego czasu nie widać silniejszych ruchów korekcyjnych i podaż dominuje. Aktualnym oporem jest strefa w okolicach 1.46000, której techniczne znaczenie zostało potwierdzone silną spadkową świecą z początku czerwca. Nieśmiałe próby powrotu powyżej 1.46000 nie przyniosły rezultatu i pomimo pewnego zagęszczenia ceny najciekawszym horyzontalnym poziomem odniesienia wydaje się wsparcie w okolicach 1.42100. Można założyć, że jakaś walka o ten poziom zostanie rozegrana, bowiem w przypadku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację