AVA Trade

AUDNZD – mocna aktywność podaży

Przez ostatnie sesje jesteśmy świadkami sporej determinacji podaży, by zatrzymać ruch wzrostowy na horyzontalnym oporze – 1.1030. Okazuje się jednak, że sprzedający mogą przegrać tę walkę z racji tego, że lokalne wsparcie – ok. 1.0910 nie zostało naruszone i popyt najwyraźniej w tym rejonie wraca na rynek. Odnotujmy więc krótkoterminowy ruch boczny w granicach 1.1030 – 1.0910 i sygnały, że popyt podejmie w najbliższym czasie próbę kontynuacji ruchu zapoczątkowanego obroną wsparcia 1.0640. O zmianie sytuacji moglibyśmy mówić jedynie w przypadku wyłamania bariery 1.0910.  Wykres tygodniowy zdaje się potwierdzać nasze obserwacje. Do czasu ewentualnego powrotu ceny poniżej 1.0900 wariantem bazowym jest wyjście powyżej 1.1040. Wynika to z faktu oddziaływania dwóch bardzo silnych świec popytu z lipca tego roku, które w znaczący...

EURJPY – możliwa dalsza kontynuacja spadku

Dziś, poznaliśmy dane z Niemiec dotyczące Inflacji PPI za maj. Zgodnie z przedstawionymi danymi inflacja wyniosła -0,2% (m/m) wobec prognozy 0,0% oraz -0,1% poprzednio. Przypomnijmy, że Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Niemiec. Raport ten dotyczy przemysłu, górnictwa, branży energetycznej i wodnej. Obejmuje zarówno ceny sprzedaży produktów przemysłowych krajowym odbiorcom na różnych etapach procesu gospodarczego, jak i sprzedaży między przedsiębiorstwami przemysłowymi. Informacje o cenach gromadzone są 15 dnia każdego miesiąca przez urzędy statystyczne poszczególnych landów i następnie przekazywane do głównego urzędu statystycznego, który kalkuluje i publikuje odpowiednie indeksy. W badaniu udział bierze ok. 5030 przedsiębiorstw dostarczających informacji o cenach 1254...

Silny sygnał kupna na AUDUSD

W decyzjach inwestycyjnych należy brać pod uwagę dynamikę i zmienność rynku. Ta sama decyzja jest "słuszna" lub niesłuszna w zależności od czasu podjęcia decyzji. Zagranie na okno bessy było "słuszne" we wtorek i mogło przynieść zysk w odpowiedniej relacji do ryzyka. Po sesji z 12 marca (środa) otrzymaliśmy przeciwstawny sygnał techniczny – pin bar w pobliżu dolnego ograniczenia formacji fakey setup. Obecnie (3.00 w nocy) widzimy dynamiczny ruch wybijający okno bessy najwyraźniej w oparciu o pin bar. Trwałe wybicie i utrzymanie ceny powyżej 0.9070 uznamy za silny sygnał kupna.   Autor analizy: Zbigniew Wieczorek    

USDPLN – możliwa kontynuacja wzrostów

Dziś rano poznaliśmy dane z Polski na temat Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury wg BIEC za maj. Według przedstawionych danych wskaźnik wyniósł 154 wobec 152,5 miesiąc wcześniej.   Z punktu widzenia analizy technicznej na wykresie czterogodzinnym (H4), kurs pary po wzroście z poziomu 2.9950 do poziomu 3.0635 ukształtował fale pierwszą, Obecnie tworzy się korekta fali drugiej z poziomem wsparcia na 3.0385, który stanowi 38% zniesienia wewnętrznego Fibonacciego fali pierwszej. W najbliższej przyszłości można oczekiwać wzrostu do poziomu 3.1060 będącym zasięgiem fali trzeciej wynikający z 161% zniesienia zewnętrznego Fibonacciego. Pierwszy poziom oporu znajduje się na 3.0653 który stanowi punkt B korekty ABC fali drugiej.     Autor analizy: Artur Wesołowski  

Powrót popytu na EURUSD ?

Od czasu fałszywego pokonania horyzontalnego poziomu oporu – 1.3950 (8 maja) popyt nie potrafi nawiązać równorzędnej walki z siłami podaży. Być może jednak sesja z 21 maja daje przesłanki do uformowania istotnej strefy wsparcia. Z jednej strony podaż wykroczyła poniżej pin bar z 15 maja pokonując 1.3645, lecz z drugiej - w rejonie niewiele niższym (1.3635) (korespondującym z dolnym ograniczeniem formacji pin bar z 27 lutego ) nastąpił kontratak kupujących. Uformowała się kolejna świeca pin bar i są podstawy ku temu, by strefę 1.3645-1.3635 uznać za ważną strefę wsparcia. Potwierdzeniem powrotu popytu musi być nie tylko jej utrzymanie, lecz pokonanie bariery 1.3730. Autor analizy: Zbigniew Wieczorek

EURJPY – walka o potwierdzenie

W poprzedniej analizie zwróciliśmy uwagę na konsolidację w zakresie: 138.30 – 137.70 i przyjęliśmy założenie, że kierunek wybicia powinien określić średnioterminowy układ sił. Popyt wykorzystał fakt braku determinacji sprzedających po wyłamaniu wsparcia 138.60 i podjął wysiłek powrotu ponad tę istotną barierę. Obecnie jesteśmy świadkami walki o potwierdzenie lub zanegowanie powrotu w ramy ruchu bocznego 138.60 – 140.40. W poniedziałek kupujący dodali kolejną małą cegiełkę – pin bar i zwolennicy kontynuacji ruchu korekcyjnego mają czytelne miejsce ustawienia zlecenia obronnego – w okolicach 138.20.   Autor analizy: Zbigniew Wieczorek  
daxdxdaily_11_10_2013

Analiza DAX i złota 11 października 2013

11 października 2013 DAX W środę zwróciłem uwagę na świecę równowagi z knotami z obu stron, lecz uznałem, że ważniejsze jest zanegowanie formacji pin bar z poniedziałku. Popełniłem błąd w analizie. Okazało się, że właśnie niedoceniona przeze mnie świeca była podstawą uformowania i zrealizowania formacji fakey setup – por. wykres. Okazało się, że jej obronny knot został przez rynek potraktowany jako nieudane zakrycie okna hossy i nieudane zanegowanie formacji pin bar. Stosunkowo często zdarza się, że fakey setup prowadzi do gwałtownych zmian na rynku. Stało się tak i tym razem. Po czwartkowej sesji przewaga popytu nie ulega wątpliwości. Problem jednak w tym, że dołączanie się obecnie do ruchu wiąże się ze stosunkowo dużym zleceniem obronnym. Pozostaje...

Poranny Przegląd Rynku 15.07.2014 (nagranie)

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl codziennych spotkań analitycznych w których zostaną pokazane możliwe zagrania na najbliższe dni z punktu widzenia różnych technik handlowych. Dzisiaj o godzinie 8:30 odbył się już kolejny webinar z cyklu Buy czy Sell z udziałem głównego Analityka Consilium Invest -  Andrzeja Haraburdy. Dla osób które nie miały okazji być z nami live na spotkaniu, zapraszam do zapoznania się z poniższym nagraniem.

EURCHF – korekta w trendzie spadkowym

Europejska waluta wypracowała w ostatnim czasie lokalne wsparcie w rejonie 1.2130 i popyt wykonał pewien ruch w kierunku oporu 1.21650. Wszystko to jednak dzieje się na bardzo płaskim rynku i trudno na podstawie tych ruchów wskazywać siłą, która powinna w najbliższym czasie dominować. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że obowiązuje trend spadkowy, lecz bliskość istotnego horyzontalnego wsparcia 1.21240 (dolne ograniczenie marubozu z 4 marca br. ) ciągle pozostaje w grze.           Autor analizy: Zbigniew Wieczorek

GBPCHF – otwarta pozycja krótka

Dostrzegając kilkukrotną reakcję sprzedających w okolicach poziomu 1.53000 otworzyłem pozycję krótką zakładając możliwość ponownego testowania istotnej strefy 1.50900 – 1.51300. Cena poszła w zakładanym przez nas kierunku, co umożliwiło przestawienie zlecenia obronnego na poziom gwarantujący stosunek 1 do 1 (ryzyko – zysk). Niestety, tuż przed realizacją zlecenia take profit, rynek zawrócił i musieliśmy się zadowolić nieco mniejszymi zyskami. Z technicznego punktu widzenia cena balansuje pomiędzy dawnym oporem, a obecnie najbliższym wsparciem – 1.510300, a barierą 1.53000 i trudno ubogacić tą ogólnikową formułę o coś dodatkowego. Obserwujemy. Autor analizy: Zbigniew Wieczorek  

Porażka popytu na AUDUSD

Piątkowa próba pokonania bariery 0.9100 zakończyła się porażką. Dodatkowo w nowym tygodniu rynek otworzył się spadkową luką i popyt nie zdołał luki zamknąć, tym samym możemy uznać górne ograniczenie okna – ok. 0.9070 za najbliższy poziom oporu. Nie wykluczamy otwarcia w najbliższym czasie pozycji krótkiej na tym rynku.    Autor Analizy: Zbigniew Wieczorek

USDJPY w oczekiwaniu na ruch popytu

Tydzień temu zwracaliśmy uwagę, że cena znajduje się w okolicach ważnego poziomu wsparcia - 101.25 i należy poczekać z ewentualną zmianą definicji sytuacji technicznej (np. w przypadku wybicia dołem). Okazało się, że popyt zdołał wyprowadzić ruch korekcyjny i cena ponownie znajduje się strefie 101.25 – 103.30 w ramach kilkumiesięcznego ruchu bocznego. Po ponownym potwierdzeniu horyzontalnego wsparcia następny ruch powinien należeć do popytu. Najbliższy lokalny opór to 102.60, a kolejny i kluczowy - 103. 30. Wykres dzienny niewiele dodaje do tego opisu. Cena „po prostu” zareagowała na horyzontalny poziom, a obecnie zmaga się z pierwszym lokalnym oporem - 102.00. Uroki trendu bocznego.   Autor analizy: Zbigniew Wieczorek
eurusddaily05_11

Analiza EUR/USD 5 listopada 2013

5 listopada 2013 EUR/USD W czasie poniedziałkowej sesji kupujący w końcu odnaleźli grunt pod nogami. Odbyło się to poprzez dobrze znany schemat zanegowania wybicia w dół. W grze było drugie (obok 1.3600) wsparcie na horyzontalnym poziomie - 1.3460. Pin przetestował poziom 1.3440, znaleźli się kupujący, w wyniku czego na wykresie pojawił się pin bar. Pin bar ma bardzo dobrą lokalizację i budowę, lecz nie uznajemy go jako sygnał kupna ze względu na masywny poprzedzający ruch spadkowy. Z racji silnego sygnału sprzedaży na wykresie tygodniowym (objęcie bessy) czekamy na uformowanie się korekty (może być prosta:), by czekać na sygnał PA kontynuacji ruchu spadkowego. Po poniedziałkowej sesji szansa na zbudowanie korekty wydaje się duża. Autor analizy:...

Zawiązanie spadkowej formacji na GBPJPY ?

 Imponujący rajd popytu po formacji pin bar (29 maja), który potwierdził horyzontalne wsparcie 169.60 w końcu nieco się wyczerpał i 10 czerwca to sprzedający odnotowali pierwsze małe zwycięstwo. Po kilku sesjach niezdecydowania nastąpiło wybicie z boxu i zawiązanie spadkowej formacji inside bar setup. Obecnie cena znajduje się w rejonie dawnego oporu (obecnie najbliższego wsparcia – 171.50 ) i rozstrzygnięcie tego sporu da nam odpowiedź na temat wiarygodności spadkowej formacji z 10 czerwca.   Autor analizy: Zbigniew Wieczorek  

AUDUSD – dynamiczny ruch już blisko?

Przegląd aktualnej sytuacji rozpoczynamy od wykresu tygodniowego. Cena idzie bokiem od dłuższego czasu w pobliżu horyzontalnego oporu – 0.9450. Ewentualne pokonanie tej granicy otworzy drogę do testu istotnej horyzontalnej bariery - 0.9670. Do czasu nim cena nie wskaże kierunku ruchu trudno coś dodać do tych prostych uwag technicznych. Pamiętajmy jednak o zasadzie, że długie konsolidacji często poprzedzają dynamiczne ruchy i prawdopodobnie stanie się tak również i w tym przypadku.   Na wykresie dziennym ciągle kluczowe znaczenie techniczne mają dwa fakty : 1. negacja wybicia oporu 0.9435, oraz 2. (wyglądająca na solidną) obrona wsparcia 0.9330. Za ostatni sygnał PA możemy uznać świecę pin bar z 16 lipca i zwolennicy wariantu wybicia górą z konsolidacji mieli wystarczająco dużo czasu, by otworzyć pozycje zgodne...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację