tokeneo

EURMXN

Kurs EUR MXN

EUR/MXN należy do par egzotycznych, gdzie walutą kwotowaną jest meksykańskie peso. EUR to waluta bazowa powstała w 1999 roku, by trzy lata później pojawić się w obrocie. Jest to najpopularniejsza waluta, zaraz po dolarze amerykańskim. Euro EUR jest walutą obowiązującą w krajach strefy euro, natomiast nie we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. MXN to skrót kodu międzynarodowego meksykańskiego peso. Peso było pierwszą walutą na świecie, która miała w swoim symbolu $ (dolar). Symbol ten został uznany w Stanach Zjednoczonych dopiero 15 lat później i dziś jest najbardziej znanym symbolem walutowym na świecie. EURXN jest notowany do czterech miejsc po przecinku, gdzie na trzecim miejscu znajduje się pips.

Wykres EUR MXNPrognozy EUR MXN

Brak postów do wyświetlenia

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ