Naga MarketsCarbon Studio rozpoczyna prace zmierzające do uruchomienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracownikówZarząd Carbon Studio, notowanego na NewConnect developera gier i technologii VR, podjął uchwałę zmierzającą do wdrożenia w Spółce trzyletniego programu motywacyjnego skierowanego do kluczowego personelu. Wybrani pracownicy otrzymają możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E Carbon Studio. Liczbę warrantów jaka zostanie zaoferowana poszczególnym członkom kluczowego personelu ustali Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu. Celem programu jest zapewnienie stabilizacji składu osobowego Spółki oraz wzrostu jej wartości.

Carbon Studio planuje program motywacyjny dla swoich pracowników

Warranty będą emitowane i wydawane w trzech transzach, po spełnieniu określonych wymogów. Pierwsza transza zostanie uruchomiona po osiągnięciu przez kurs akcji Spółki ceny zamknięcia w obrocie zorganizowanym w wysokości 100 zł i utrzymania go przez pięć sesji. Druga i trzecia transza zostaną przeprowadzone na takich samych zasadach, po osiągnięciu kursu na poziomie kolejno – 200 zł i 300 zł – informuje Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio.

Te artykuły również Cię zainteresują
Program motywacyjny będzie realizowany  przez okres trzech lat. Kluczowy personel będzie miał możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E Carbon Studio. Wcześniej, Spółka dokona podwyższenia kapitału warunkowego o kwotę 7 tys. zł, umożliwiając objęcie przez kluczowy personel maksymalnie 70 tys. akcji w wykonaniu praw z warrantów. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji będzie odpowiadała ich wartości nominalnej.

Pierwsza transza zakłada przydzielenie maksymalnie 30 tys. akcji. Beneficjenci programu motywacyjnego będą mogli objąć jednorazowo ⅓ przydzielonej im transzy warrantów pod warunkiem przepracowania jednego roku w Carbon Studio, licząc od dnia podpisania umowy pozwalającej na objęcie warrantów. Kolejne warranty, w tej samej liczbie, otrzymają po przepracowaniu dwóch i trzech lat. Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku drugiej i trzeciej transzy, w której przydzielonych zostanie maksymalnie po 20 tys. akcji.

Lista osób, do których skierowany będzie Program motywacyjny ustali Rada Nadzorcza Spółki, po otrzymaniu rekomendacji Zarządu.

Programu motywacyjny chcemy zadedykować kluczowym managerom w naszej firmie. Jego celem jest stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących kluczowy personel do realizacji przyjętej strategii Carbon Studio, co w konsekwencji zapewni wzrost wartości akcji Spółki, jak również stworzy silne związki pomiędzy firmą, a jej kluczowymi pracownikami – dodaje Błażej Szaflik.

Program rozpocznie się po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały o przyjęciu Programu oraz po podwyższeniu kapitału warunkowego w Spółce. Objęcie Warrantów przez członka kluczowego personelu nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału warunkowego. Rozpoczęcie ostatniej części Programu w ramach trzeciej transzy Warrantów powinno nastąpić do końca 2023 roku. Szczegółowe warunki Programu zostaną określone w uchwale NWZ Carbon Studio.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here