Naga MarketsCapital Park odnotował 7,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park publikuje wypracowane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 30,4 mln zł wobec 82,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 14,17 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 31,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 22,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 42,89 mln zł w porównaniu z 95,92 mln zł rok wcześniej.

“Grupa wycenia swoje nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej. W związku z wpływem pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości, grupa dokonała aktualizacji raportów z wycen nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wpływ zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 9 m-cy 2020 roku wyniósł 50 mln zł (z wyłączeniem dodatniego wpływu różnic kursowych wynoszącego 81 mln zł) i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. W okresie 9 miesięcy 2020 r. grupa poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 168 mln zł” – czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2020 grupa kontynuowała budowę Fabryki Norblina w Warszawie o powierzchni 65 000 m2. Pomimo pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń budowa przebiega bez większych zakłóceń a jej ukończenie planowane jest zgodnie z harmonogramem na II kwartał 2021 roku, podano także.

Na dzień sporządzenia raportu sytuacja finansowa grupy jest stabilna i nie uległa pogorszeniu, wskazał Capital Park. Grupa posiada obecnie ok. 177 mln zł dostępnej gotówki, dzięki czemu utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa, oceniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 22,29 mln zł wobec 85,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Capital Park to firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m2 i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here