Naga MarketsCapital Park odnotował 31,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Capital Park odnotował 31,32 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

“W pierwszych miesiącach 2020 roku na całym świecie gwałtownie rozprzestrzenił się nowy koronawirus wywołując ogólnoświatową pandemię. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce administracja rządowa podjęła szereg działań zapobiegawczych, w tym m.in. w drugiej połowie marca 2020 roku wprowadziła zakaz prowadzenia działalności dla pewnych typów podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności dla najemców powierzchni w nieruchomościach inwestycyjnych grupy. Powyższa sytuacja miała niewielki wpływ na wynik finansowy grupy w pierwszym kwartale 2020 roku, jednakże, zgodnie z posiadaną na chwilę obecną wiedzą, Grupa przewiduje, że skutki związane z pandemią koronawirusa, w zależności od czasu trwania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, mogą mieć negatywny wpływ na kolejne miesiące 2020 roku. W ocenie zarządu, w związku z czasowym wygaszeniem umów najmu dla pewnych typów podmiotów gospodarczych na czas zamknięcia galerii handlowych, epidemia COVID-19 może wpłynąć na obniżenie skonsolidowanego zysku operacyjnego netto (NOI) grupy za II kwartał 2020 roku o około 45%” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny netto (NOI) sięgnął 9,99 mln zł wobec 23,77 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 98,03 mln zł wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 14,39 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 32,34 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z wynajmu – odpowiednio: 11,92 mln zł wobec 25,33 mln zł.

“Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego realizacja budowy przebiega bez zakłóceń a sytuacja finansowa grupy jest stabilna i nie uległa pogorszeniu. Grupa posiada obecnie blisko 516 mln złotych dostępnej gotówki, dzięki czemu utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 29,99 mln zł wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here