Naga MarketsCapital Park miał 13,35 mln zł zysku netto, 36,51 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021Capital Park odnotował 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 31,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 36,51 mln zł wobec 98,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 13,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 14,39 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z wynajmu: 11,31 mln zł wobec 11,92 mln zł rok wcześniej.

“W związku z zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia COVID-19 miała negatywny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za 3 miesiące 2021 roku. Na skutek redukcji opłat z tytułu najmu w wyniku czasowego wygaszenia umów przez tzw. tarczę antykryzysową, a także w wyniku porozumień z najemcami, na mocy których zostały udzielone czasowe obniżki w czynszu w zamian za m.in. wydłużenie umów najmu, nastąpiło obniżenie skonsolidowanych przychodów z wynajmu grupy za pierwszy kwartał 2021 roku o 12% w stosunku do założeń sprzed pandemii. Ponieważ zgodnie z MSSF 16 grupa prezentuje przychody z najmu z uwzględnieniem uśrednionego czynszu w okresie zawartych umów najmu (tzw. ‘straight-line rent’), co oznacza, że zmiany stawek czynszu w okresie najmu (w tym redukcje w wyniku COVID-19, rabaty czy wakacje czynszowe) są ujmowane memoriałowo, negatywny wpływ koronawirusa na przychody zrealizowane w 2021 roku został rozłożony (‘wypłaszczony’) w całym okresie trwania umów najmu” – czytamy w raporcie.

“Na dzień sporządzenia niniejszego raportu sytuacja finansowa grupy jest stabilna i nie uległa pogorszeniu. Grupa posiada obecnie blisko 131 mln zł dostępnej gotówki, dzięki czemu utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa” – dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 13,87 mln zł wobec 29,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Capital Park to firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m2 i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.

invest


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here