Naga MarketsCapex Orlen Lietuva wyniósł 63 mln zł w I kw. 2021 r.Orlen Lietuva – litewska spółka z Grupy Orlen – miał 66 mln zł zysku EBITDA LIFO w I kwartale 2021 roku, w porównaniu do 753 mln zł straty rok wcześniej oraz 89 mln zł zysku netto, wobec 608 mln zł straty rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w I kw. 2021 r. wyniosły 63 mln zł, w porównaniu do 39 mln zł rok wcześniej.

Orlen Lietuva miał 66 mln zł zysku EBITDA LIFO w I kwartale 2021 roku

Skonsolidowane przychody wyniosły 2,85 mld zł (spadek o 9%), a zysk operacyjny 94 mln zł, wobec 730 mln zł straty rok wcześniej, poinformowano również.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych (r/r) wolumenów rafineryjnych, przy wzroście notowań produktów i wyższych wolumenach petrochemicznych. Spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o (-) 21 pkt proc. (r/r) głównie z uwagi na utrzymującą się niekorzystną sytuację makroekonomiczną. Wzrost uzysku paliw o 4 pkt proc. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz braku postoju remontowego z przełomu marca/ kwietnia 2020 roku. EBITDA LIFO wyższa o 819 mln zł (r/r) głównie w efekcie braku ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) z I kw. 2020 roku w wysokości 912 mln zł (r/r), pozytywnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wyższych marż handlowych (r/r). Ujemny wpływ parametrów makro obejmujących dyferencjał Ural/Brent i marże na średnich destylatach, niższych wolumenów sprzedaży oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne” – czytamy w prezentacji PKN Orlen za IV kwartał 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w I kw. 2021 r. wyniosły 63 mln zł, w porównaniu do 39 mln zł rok wcześniej.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Capex Orlen Unipetrol wyniósł 247 mln zł w I kw. 2021 r.

Orlen Unipetrol – czeska spółka z Grupy Orlen – miał 147 mln zł zysku EBITDA LIFO w I kwartale 2021 roku wobec 100 mln zł straty rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 115 mln zł w porównaniu do 363 mln zł straty rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w I kw. 2021 r. wyniosły 247 mln zł, w porównaniu do 310 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Unipetrolu wzrosły r/r w I kw. o 7% do 4,35 mld zł, wobec 4,05 mld zł rok wcześniej, poinformowano także w prezentacji wynikowej PKN Orlen.

“Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wyższych wolumenów petrochemicznych przy niższej sprzedaży w segmencie rafineryjnym i detalicznym (restrykcje związane z COVID-19). EBITDA LIFO wyższa o 247 mln zł (r/r) w efekcie braku ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) z I kw. 2020 roku w wysokości 890 mln zł (r/r), pozytywnego wpływu wykorzystania warstw zapasów oraz wyższych wolumenów petrochemicznych przy ujemnym wpływie (r/r) parametrów makro, w tym głównie transakcji zabezpieczających oraz marż handlowych” – czytamy w prezentacji.

Grupa Unipetrol przerobiła 1,64 mln ton ropy naftowej w I kw., wobec 1,65 mln ton rok wcześniej.

“Porównywalny (r/r) poziom wskaźnika wykorzystania mocy rafineryjnych (pomimo braku wpływu przeglądu remontowego rafinerii w Kralupach z I kw. 2020) wynikający z ograniczonego popytu rynkowego na paliwa oraz niestabilnej pracy instalacji PE3. Uzysk paliw na porównywalnym poziomie (r/r)” – wyjaśniono.

Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w I kw. 2021 r. wyniosły 247 mln zł, w porównaniu do 310 mln zł rok wcześniej, podano również w prezentacji.

Orlen Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2020 r. spółka przerobiła 6,08 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here