TMS


Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 389,83 mln zł wobec 1 254 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,11 mln zł wobec 475,19 mln zł rok wcześniej.

Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za I kwartał 2018 r. wyniosły 2 002,3 mln zł i były wyższe o 8,3% r/r, podano w raporcie.

Koszty ogółem wyniosły 971,2 mln zł i zwiększyły się o 12,1% r/r przy wzroście kosztów działania i pracowniczych odpowiednio o 22,5% r/r i 3,4% r/r.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,4% (wobec 12,2% na 31 grudnia 2017 r. i 11,5 % na 31 marca 2017 r.).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 222,9 mln zł wobec 145,5 mln zł w I kwartale 2017 r.

Aktywa razem banku wyniosły 157,56 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 280,85 mln zł wobec 353,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Wykres w skali dziennej wskazuje na trend wzrostowy oraz trwającą konsolidację, którą można uznać za próbę zakończenia korekty spadkowej.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here