Naga Markets



Czwartkowa sesja potwierdza zeszłotygodniowe pogłoski, jakoby BZ WBK miał zamiar przejąć część działalności polskiego oddziału Deutsche Bank odpowiadającej za klientów detalicznych, pivate i business banking oraz DB Securities. Z komunikatu opublikowanego przez BZ WBK wynika, że cena za przejęcie aktywów to 1,29 mld zł. 20% kwoty zostanie wypłacone w gotówce, natomiast pozostałe 80% w akcjach nowej emisji spółki.


Zagrożenie dla Pekao na drugim miejscu w branży bankowej?

Zgodnie z umową Bank Zachodni WBK ma być wydzieloną działalność detaliczną, w skład której wchodzi między innymi 18,2 mld zł kredytów brutto, ponad 10 mld zł depozytów oraz niespełna 7 mld aktywów pod zarządzaniem (stan na 30 czerwca 2017 roku).

– Grupa Banku Zachodniego WBK, jako część silnej, międzynarodowej Grupy Santander, wzbogaci swoją działalność o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz business banking. Dzięki zawartej umowie Bank umocni swoją pozycję trzeciego największego banku w Polsce. Jest to istotny krok w tworzeniu najlepszego banku dla klientów. Zawarta umowa doskonale wpisuje się także w dążenia Grupy Santander do umacniania i odgrywania aktywnej roli w tej części Europy. Jestem przekonany, że dzisiejsza transakcja przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy i klientów. – powiedział Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

Do Banku Zachodniego WBK włączona zostanie także sieć placówek wraz z kanałami dystrybucji pośredniej. Bank Zachodni WBK jest zainteresowany kontynuacją i rozwojem tej formy współpracy, co pozwoli zwiększyć dostępność produktów i usług. Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych.

Przedmiotem transakcji nie będzie portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, który pozostanie w Deutsche Bank Polska.

– Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, Deutsche Bank AG podjął decyzję dotyczącą sprzedaży polskiego pionu detalicznego oraz business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A. na rzecz Banku Zachodniego WBK. Jednocześnie będziemy kontynuować w Polsce rozwój Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych. – powiedział Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. i Prezes Deutsche Bank AG na Europę Środkową i Wschodnią.

BZ WBK w górę o 2,6%

Informacja o przejęciu przez Bank Zachodni WBK części działalności Deutsche Bank Polska doprowadziła do wzrostu akcji na początku dzisiejszej sesji o ponad 2,5%. W szerszym ujęciu cena od początku roku walczy jednak z konsolidacją w zakresie ponad 40 złotych, której chwilowe pokonanie w zeszłym miesiącu okazało się jedynie fałszywym wybiciem.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here