Naga MarketsbumechBumech odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,34 mln zł wobec 3,72 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,75 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 20,36 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,73 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,86 mln zł w porównaniu z 56,86 mln zł rok wcześniej.

“Niezwykle istotnym czynnikiem, który będzie wpływał na perspektywy rozwoju spółek z Grupy jest realizacja przez Bumech układu zgodnie z przyjętymi na zgromadzeniu wierzycieli dnia 12.07.2018 roku propozycjami układowymi. Optymizmem napawa fakt, iż duże grono Wierzycieli – należących do grupy kapitałowej Bumech S.A. jak i spoza niej – zaufało merytorycznej argumentacji zarządu Bumech i skonwertowało wierzytelności objęte układem na obligacje zamienne emitenta, a następnie – w wykonaniu prawa zamiany – złożyło oświadczenia o objęciu akcji spółki. Dzięki powyższej decyzji wierzycieli, na kapitał Bumech zostało zamienione niemal 24 mln długu, co w znacznym stopniu umożliwiło obniżenie miesięcznych rat płaconych w ramach układu. Na chwile obecną emitent dokonał – zgodnie z postanowieniami układowymi – kilku płatności rat dla wierzycieli, którzy nie zdecydowali się na konwersję długu na kapitał spółki” – czytamy w raporcie.

“Czynnikiem, który ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o przyszłe wyniki GK, jest liczba rozpisywanych przetargów na roboty górnicze, które są przedmiotem zainteresowań spółek z Grupy. Spółki z grupy kapitałowej sukcesywnie brały i biorą udział w ogłaszanych przetargach i zawierają nowe kontrakty (w 2019 roku na kwotę ponad 100 mln zł netto). Emitent z kolei – na bazie współpracy z nimi – realizuje własne przychody. Osiągnięcie zdolności przetargowej przez BTG i BMining, z równoczesnym skróceniem terminów płatności przez spółki węglowe, umożliwiło tym spółkom w 2019 roku uczestnictwo w niektórych przetargach bez obecności zewnętrznego konsorcjanta. Taka koncepcja pozwala utrzymać kontrakty górnicze wewnątrz Grupy oraz odbudować jej przychody” – podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 1,02 mln zł wobec 11,19 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: ISBNews


Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Sytuacja na wykresie:

Kurs spółki spada dzisiaj o 4%. Wykres tygodniowy pokazuje jednak, że niewiele się dzieje. Cena porusza się bokiem, obecnie kurs raczej spada w kierunku poprzednich dołków.

bumech

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułKurs dolara do franka USDCHF najwyżej od połowy października
Następny artykułO wykresach ani słowa: EUR/USD, GBP/CHF, CHF/JPY
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here