Naga MarketsbumechBumech odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 33,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Bumech odnotował 6,69 mln zł straty netto w 2019 r.

“Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować państwa, że koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody realizowane przez naszą grupę kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów. Portfel krajowych zamówień, kwalifikowanych wyłącznie jako istotne w grupie kapitałowej Bumech SA, przekroczył 100 mln zł netto, nie licząc dalszych postępowań przetargowych, w jakich spółki z grupy obecnie uczestniczą. Pozytywnie rozwija się sytuacja w zakresie działalności realizowanej przez Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić. Poziom wydobycia boksytu wyniósł w całym 2019 roku 348 138 ton, zaś w 2018 roku – 313 576 ton, co daje wzrost r/r o ponad 11%” – napisał prezes Marcin Sutkowski w liście załączonym do raportu rocznego.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 0,87 mln zł wobec 30,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,32 mln zł w 2019 r. wobec 66,03 mln zł rok wcześniej.

“Z powodzeniem przebiegała w 2019 roku restrukturyzacja zadłużenia emitenta. Generowane przychody zabezpieczyły regulowanie płatności, a dzięki konwersji, zredukowano zadłużenie o niemal 24 mln zł. Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć miesięczne raty płacone w ramach układu zawartego z wierzycielami, tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową. Wynik EBITDA grupy kapitałowej był dodatni i wyniósł za zeszły rok ponad 9,5 mln zł” – dodał Sutkowski.

“Niestety, nie wszystkie działania mające na celu poprawę rentowności obszarów działalności emitenta zwieńczone zostały sukcesem. Po dogłębnej analizie zapadła decyzja o wygaszeniu działalności jednostki w Rawiczu z końcem roku. Podsumowując okres sprawozdawczy w kontekście funkcjonowania na rynku kapitałowym, chciałbym zwrócić uwagę na powrót spółki, po długiej przerwie, do notowań ciągłych. Z przykrością przyjąłem jednak decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa związanego z tzw. aferą China Coal” – dodał.

Prezes napisał, że w związku z pandemią spółka jest zdana na decyzje podejmowane przez swoich partnerów biznesowych.

“Pozostajemy jednakże w pełnej gotowości do pracy na wszystkich kopalniach, które wstrzymały lub ograniczyły eksploatację złóż. W celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania grupy kapitałowej w warunkach pandemii koronawirusa, będziemy wykorzystywać wszelkie narzędzia, które zaproponował ustawodawca. W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej otrzymaliśmy już dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Bumech S.A.; spółka czarnogórska z kolei, uzyskała odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych” – czytamy dalej.

“W obliczu narastających problemów, związanych z energią pozyskiwaną z węgla oraz przyszłością górnictwa związanego z węglem dla celów energetycznych, dalekosiężnym i pozytywnym ruchem, było wyjście z naszymi usługami na rynki zagraniczne, w zakresie górnictwa rud metali nieżelaznych. Obecnie, jak i w przyszłości, będziemy dokonywać starań, aby ten kierunek działalności kontynuować i rozwijać na podstawie zdobytego doświadczenia. Mamy oczywiście świadomość, że funkcjonujemy w momencie intensyfikacji zmian otoczenia gospodarczego, ludzkich zachowań, przyzwyczajeń. Na naszych oczach dokonują się kolejne rewolucje. Musimy i chcemy się zmieniać i dostosowywać. Taki jest nasz cel, płynnie i elastycznie przetrwać trudny bieżący okres oraz rozwijać firmę na bazie sumy posiadanych doświadczeń” – zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wyniosła 5,04 mln zł wobec 25,44 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here